För USA återstår det åtta år av oljereserver. Därför är Venezuela inom skotthåll!

0
Illustrasjon: Shutterstock.

Av Dick Emanuelsson.

”Venezuelas oljereserver räcker för att tillfredsställa HELA VÄRLDENS KONSUMTION (2013) under nio år och två månader”! [Fernando Belinchón]

Förbrukningen i världen av olja uppgår till 89.860.000 miljoner fat per dag, eller en årskonsumtion av 32,798,900,000 fat. Det är den reella bakgrunden till Trumps plan att störta den venezuelanska regeringen. Där finns världens största oljereserver.

Det skriver den kubanske forskaren Yoandris Sierra Lara, för närvarande bosatt i Ecuador i en artikel rubricerad ”Fakta om oljans globala geopolitik”.

Med kalla siffror på basis av Opecs rapporter som källor visar Sierra hur USA är i ett desperat behov av att finna nya energikällor i likhet med Kina, medan Ryssland har fossila reserver för ett 80-tal år framöver.

Dessa är de största konsumenterna av olja i världen, enligt CIA:s årsrapport 2013:

1. USA: 19.690.000 fat/dag (uppskattad siffra för 2015).
2. EU 12,890,000 fat/d (uppskattad siffra för 2015).
3. Kina: 11,750,000 fat/d. (uppskattad siffra för 2015).
4. Indien 4,489,000 fat/d. (uppskattat 2016).
5. Japan: 4,026,000 fat/d. (uppskattat 2016).
5. Ryssland: 3,594,000 fat/dag (uppskattad siffra för 2015).

”Den sammanlagda konsumtionen av olja i USA och Kina är 24% av den globala konsumtionen. I denna mening är de strategiska rivaler”, hävdar Sierra.

Han fortsätter med att konstatera att USA representerar 4,46 % av världens befolkning men står för 12,79% av världens oljeförbrukning. Kina har 18,98 %, det vill säga fyra gånger mer befolkning än USA, men står för 11,6% av världens oljekonsumtion eller mindre. I den mån Kina fortsätter sin industrialiseringsprocess kommer oljeförbrukningen att öka. I den meningen är de också strategiska rivaler.

Ryssland står för 1,7 % av världens befolkning och konsumerar 3,56 % av världens oljeförbrukning. Men dess nuvarande produktionskapacitet och reserv är tillräcklig för att möta dess efterfråga.

Oljereservernas strategiska betydelse

Varje USA-medborgare förbrukar dagligen i genomsnitt 5,57 liter olja medan en kines förbrukar 1,81 liter. En indier och en rysk förbrukar 0,42 liter respektive 3,52 liter. USA är inte bara den största absoluta konsumenten, den är det också i per capita.

Vari ligger då Venezuelas nyckelroll? frågar Sierra och svarar: ”I reserverna. Vissa säger att USA är världens största oljeproducent, vilket är sant och att med denna logik behöver USA inte Venezuelas olja. Men detta resonemang har två punkter som mörkar påståendet”, säger Sierra och räknar upp:

1. Olja är en icke-förnybar strategisk resurs. Därför är det inte relevant att tala om sin nuvarande produktion utan om det finns potential för framtiden. För detta måste du mäta den faktiska produktionen i förhållandet mellan reserver och årsförbrukning/konsumtion.

2. USA är inte ett ”normalt” land, utan centrum för ett globalt imperium. Det innebär, bland annat, att det måste bromsa möjligheterna till framväxande stormakters utveckling i sin tvist om den globala hegemonin, till exempel Kina.

USA har reserver som räcker åtta år

Enligt CIA:s rapport 2017 är de registrerade oljereserverna i världen följande:

1. Venezuela: 300,9 miljarder fat
2. Saudiarabien: 266,5 miljarder fat
3. Kanada: 169.7 miljarder fat
4. Iran: 158,4 miljarder fat
5. Irak: 142,5 miljarder fat

8. Ryssland: 80 miljarder fat
11. USA: 36,5 miljarder fat
13. Kina: 25,6 miljarder fat.

Med tanke på takten i dessa länders årsförbrukning och de reserver de förfogar över, är detta ett oroande resultat:

– USA har reserver som räcker åtta (8) år.
– Kina: har reserver för sex (6) år.
– Ryssland har reserver för 68 år.

Uppenbarligen kommer oljan att ta slut snart för de två mest dynamiska och växande ekonomierna i världen. Och utan olja skulle de förlora i den globala konkurrensen. Men vad händer om dessa länder har tillgång eller kontroll av Venezuelas reserver?

Om Venezuela ockuperas

Om nedanstående länder skulle ta över kontrollen av Venezuelas oljereserver skulle årsförbrukningen av dessa länders olja bli följande:

– USA: årskonsumtionen skulle garanteras under 71 år.
– Kina: förbrukningen garanteras under 80 år.
– Ryssland: förbrukningen skulle garanteras under 257 år.

Vad blir då vår slutsats? Att tillgång till venezuelansk olja för USA innebär att säkerställa deras nuvarande konsumtionsnivåer under minst 79 år och nödvändigtvis utesluta denna möjlighet för Kina.

Ryssland å sin sida har inte samma nödvändiga behov som de två andra stormakterna.

Konflikt USA-Kina

Den kubanske forskaren menar att den underliggande konflikten om Venezuela ligger, enligt hans mening i konfrontationen mellan USA-Kina för att styra nuvarande och framtida internationella ekonomiska ordning.

”Kanske världen minskar sitt beroende av oljan i framtiden. Men nu är det tekniskt inte möjligt. Varför tillgången, kontroll och hantering av olja vid dess utvinningskälla kommer att vara nyckeln, inte i första hand om livskraften i USA-ekonomin utan för att upprätthålla den hegemoniska ställningen i världen mot framväxande stormakter som Ryssland och Kina”, summerar den kubanske forskaren Yoandris Sierra Lara.

Guaidó i Trumps tjänst

Är det detta scenario vi nu åser när USA går till offensiv och med ett skuggkabinett, lett av sin självutnämnde `president´, Juan Guaidó ska ta över världens största oljereserver. Men vad händer om Trump misslyckas? För uppenbarligen var Libyen bara en munsbit vad det gäller oljereserver jämfört med USA:s omedelbara behov. Då hägrar Venezuela som den ”slutliga lösningen”, åtminstone för 79 år framåt.

De TIO länderna med de STÖRSTA oljereserverna
10. Nigeria: 37.060 miljoner fat (117 liter)
9. Libyen: 48.360 miljoner fat.
8. Ryssland: 80.000 miljoner fat.
7. Arabemiraten: 97.800 millones miljoner fat.
6. Kuwait: 101.500 miljoner fat.
5. Irak: 142.500 miljoner fat.
4. Iran: 158.400 miljoner fat.
3. Kanada: 169.700 miljoner fat.
2. Saudiarabien: 266.500 miljoner fat.
1. Venezuela: 300.900.000.000 miljoner fat.

“Venezuelas oljereserver räcker för att tillfredsställa hela världens konsumtion (2013) under nio år och två månader”.

Källa: Fernando Belinchón, 20 maj 2018

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916


KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAvtale mellom USA og IS om det gullet terroristene har stjålet
Neste artikkelFBI diskuterte statskupp mot Donald Trump