Det store problemet for regjeringa Moxnes

23
Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol 5.12.2017. Skjermdump fra video.

Partiet Rødt gjør det godt for tida. Meningsmålingene viser tall over sperregrensa og i så fall med muligheter til å få ei stortingsgruppe på 8-10 representanter. Mediene har derfor med god grunn begynt å spørre hva partiet ønsker. Hva slags samfunn vil Rødt skape?

Bjørnar Moxnes er sympatisk og avslappet når han i intervjuer kaster alle tidligere forsøk på å skape sosialisme på skraphaugen. Også egne programmer får på pukkelen for å være «enøyde», «respektløse» og «sekteriske». I dette intervjuet fra august 2018 får partileder Moxnes legge fram sine tanker om hva Rødt vil gjøre. Og det er interessant.

Faksimile av intervjuet som Jonas Skybakmoen gjennomførte med Bjørnar Moxnes.

Sett at Rødt får rent flertall

La oss i øyeblikket legge diskusjonen om fortida til side. Fortida går ikke sin vei, den blir det alltid mulig å diskutere. La oss i stedet forutsette at Rødt i valg får la oss si 40 prosent av stemmene. Det vil gi rent flertall på Stortinget uten å måtte ty til alliansepartnere. I en slik situasjon vil velgerne forvente at Rødt vil gjennomføre sitt program.

Det er litt uklart hva dette programmet er, men Moxnes gir oss noen knagger å henge vurderingene på. Han vil avskaffe den kapitalistiske eiendomsretten og han vil at de ansatte i bedriftene skal velge sine ledere. Hvis Rødt gjennomfører dette, vil Norge utvilsomt ha tatt lange skritt i retning sosialismen. Men vil Rødt kunne innfri dette løftet?

Kan ikke innfri løftet om sosialisme

Det regjeringa Moxnes vil oppdage er at å oppheve den kapitalistiske eiendomsretten så fullstendig som partiet sier at det ønsker faktisk er i strid med en serie norske lover, inkludert grunnloven. Den kapitalistiske eiendomsretten har en sterk beskyttelse i lovverket. Forlaget om at de ansatte i private bedrifter skal velge ledelsen, er godt, men det betyr å sette aksjeloven til side og de facto ekspropriere selskapene. Det er utmerket, men haken er at kapitaleierne ikke vil godta det, og dessverre vil de nok ha grunnloven på sin side.

For å gjøre noe med det må Moxnes endre grunnloven, men da holder det ikke med 40 prosent av stemmene. Han må ha minst 67 prosent i to påfølgende valg for å gjennomføre dette, og sjøl om Rødt har framgang, er det vanskelig å forestille seg at noe slikt vil skje.

Rødt vil også reversere de store privatiseringene som har skjedd under Arbeiderpartiet og Høyre og gjeninnføre statlig eierskap og styring. Dette er også helt utmerket. Uten dette vil det ikke være snakk om noe som likner sosialisme.

Stormen på Bastillen under den franske revolusjonen i 1789. All historie fram til nå har vært en historie om klassekamp.

Problemet er at kapitaleierne ikke vil godta det

Vi får jo håpe at regjeringa Moxnes prøver å gjennomføre dette løftet, men Moxnes ser ut til ikke å ha tenkt over at norsk og internasjonal kapital vil gjøre alt som står i deres makt for å hindre at dette skjer. De selskapene som kontrollerer en stor del av norsk helsevesen er kontrollert av de største gigantene på Wall Street. Vi vil altså stå overfor den sterkeste private kapitalen i verden med deres hær av jurister og en serie muligheter for å stikker kjepper i hjulene på Rødts forsøk på å skape sosialisme. Hvis regjeringa Moxnes tar fra dem disse eierandelene, vil de helt sikkert stevne Norge for alt som er av internasjonale domstoler og de regjeringene de kontrollerer vil helt sikkert innføre knallharde sanksjoner mot «Moxnes-regimet».

Dermed riskikerer den veltalende og sympatiske Bjørnar Moxnes å havne i Chavez-fella, som en sosialistisk regjeringssjef i et kapitalistisk land. Han vil kunne bruke overskuddet av oljevirksomheten, så lenge det varer, til å subsidiere velferdsstaten. Men hvis han prøver å dra olje- og gassomsetninga ut av dollarsystemet, vil han fort riskikere å bli oppnevnt til «Månedens Hitler». Han behøver ikke å tenke på å bruke Oljefondet, for det er plassert på Wall Street og vil ganske enkelt bli konfiskert.

USAs militærmateriell flommer inn i Norge. Moxnes må vel ta sikte på å hive dem ut?

Kaste ut EU og NATO

Det sier seg sjøl at noe av det første Rødts velgere vil forvente fra sin flertallsregjering er at den hiver ut EU og NATO. Det blir et sirkus, for å si det forsiktig. Når vi ser hvor vanskelig det er for Storbritannia å komme ut av EU, kan vi ane konturene av hva Moxnes-regjeringa vil oppleve. Tyskland vil se på en norsk utmelding som et livstruende angrep på sin energiforsyning – og reagere deretter.

Og hva vil USA gjøre når Moxnes gir dem ordre om å demontere basene sine og pakke sammen utstyret sitt? Vil han ikke da fort bli utnevnt til russisk agent og komme på den korte hitlista til USAs regimeskiftespesialister?

Emmanuel Macron er bankenes mann. Slik møter han det franske folkets krav om en del reformer. Dette handler om klassekamp.

Klassekampen er ikke med i regnestykket

Det som er problemet med den sympatiske og veltalende framstillinga som Bjørnar Moxnes gir av sine og Rødts visjoner er at klassekampen ikke er med i regnestykket. Han kalkulerer ikke med at kapitalen vil føre klassekamp for å beholde sin makt, sine privilegier og sine eiendommer. Og han baserer seg heller ikke på at det vil trengs en beinhard klassekamp og massemobilisering nedenfra for i det hele tatt å gi regjeringa Moxnes en viss sjanse til å realisere noen av sine viktigste løfter.

Alle erfaringer fra de siste tiårene, ja det siste hundreåret for den del, er at kapitalen ikke eier hemninger når det gjelder å forsvare sine klasseinteresser. Det er ikke det overgrep og ikke den forbrytelse kapitalen og dens håndplukkede representanter ikke er villig til å gjøre for å beholde sine rikdommer og sin kontroll over verden.

En gammel kineser sa at «revolusjonen er ikke noe teselskap». Det vil regjeringa Moxnes få smertelig erfare, sjøl om den tydeligvis skal gjennomføre sosialismen uten revolusjon.

Kajsa Ekis Ekman under en generalstreik i Hellas.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Er sosialisme i et enkelt (bitte lite) land mulig? Må ikke hele Europa bli sosialistisk for at et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres? Det kan se ut som Moxnes ønsker seg en form for klassisk sosialdemokrati i Norge, også dette kan det være veldig vanskelig å få etablert under de rådende forhold i dagens Europa og i dagens verden. Etter USAs og EUs eventuelle sammenbrudd vil det nok kunne bli enklere å få gjennomført slike prosjekter som dette i Europa i samarbeid med andre land.

 2. Avatar for INK INK says:

  Det meste av den sannsynlige motstanden fra USA/NATO, EU og det kapitalistiske verdenssamfunnet, som skisseres i artikkelen, vil skje enten slike endringer i Norge skulle bli innført ved en revolusjon eller ikke.

 3. Avatar for Dias Dias says:

  Vi leser ikke alle historien likt. Å hylle Vladimir Lenin og hans Bolsjeviker skiller seg for meg lite fra å hylle Abu Bakr al-Baghdadi og IS. At de aviker ideologisk er riktig, men virkemidlene og støtten fra fremmede makter er bemerkelsesverdig likt.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Hvis Rødt skal gjøre et godt stortingsvalg, må Moxnes & CO få kontakt med grasrota, det norske folk, og den norske folkesjela. Rødt må vise at de bryr seg om og forstår “det norske folk og deres bekymringer”, men dette vil aldri skje, fordi Moxnes & Co lever i sin egen verden fjernt fra virkeligheten!

 5. Moxnes vil ha 20 000 innvandrere fra MENA land hit hvert år, som med familiegjenforening og henteekteskap vil bli mange flere enn det. Vi vet at de aller fleste er økonomiske immigranter som får flyktningestatus av UDI. Vi vet også at 70-80% av dem aldri kommer i arbeid, heller ikke de som hentes hit med familiegjenforening-rettigheter og henteekteskap.

  Med status som flyktning får de gratis fullt møblert leilighet eller hus, ytelser per måned som overgår lavtlønte, fulle pensjonsrettigheter fra første dag, ofte gratis førerkort, fortrinnsrett i helsekøen, gratis tannhelse og barnehageplass blant annet. Selv om de aldri kommer i arbeid, vil de leve økonomisk og materielt et middelklasse liv i Norge for resten av livet.

  Da bør Moxnes forklare hvorfor det må være slik når en 23 år gammel etnisk norsk kvinne ferdig utdannet som sykepleier ikke har råd til å kjøpe seg bolig i Oslo. Moxnes bør også forklare det til norske fagutdannede med fagbrev som må leie fordi de ikke har råd til egen leilighet. Steigan.no har forespurt Rødt om et regnskap for sin innvandrerpolitikk, men ikke fått svar.

  En slik innvandringspolitikk rammer lavere sosiale lag og svake grupper av den etnisk norske vertbefolkningen mest. Det blir omvendt diskriminering og omvendt rasisme når funksjonelle analfabeter fra Afrika får med flyktningestatus gratis bolig og fulle pensjonsrettigheter fra første dag, når 70-80% aldri kommer i arbeid, mens ferdigutdannede unge nordmenn ikke kan har råd til bolig i Oslo, og ikke får fulle pensjonsrettigheter før etter 40 år.

  Det er den globale storkapitalen som står bak det angrepet på Europa som den ikke-bærekraftige masseinnvandringen er, målet deres er økonomisk, sosialt og kulturelt kaos i Europa. Og når Moxnes støtter Søreides linje angående Venezuela, er det vanskelig å ta Rødt alvorlig når de presenterer seg som et sosialistisk parti. I så tilfelle for akademikere, ikke for norsk arbeiderklasse.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det med førerkort er ofte sant, da førerkort er et krav for folk uten annen utdannelse om de skal få seg jobb. Litt bittert for de som betaler selv såklart, da fler lav-kvalifiserte ut i jobb, betyr lavere lønn for det hjemlige proletariatet.

 7. Avatar for INK INK says:

  Da burde de i det minste hatt samme støtteordning for arbeidsløse lavtutdannede nordmenn (noen kommuner har kanskje det?). Det med førerkort er visst ellers varierende fra kommune til kommune - noen kommuner - men ikke alle - gir slik støtte til flyktninger, men så vidt jeg forstår er det ikke nødvendigvis vanlig å betale hele førerkortet (men jeg tror det skjer noen steder).

  Faktisk.no - som NB alltid er tendensiøse og som man selvfølgelig ikke skal stole for blindt på - oppsummerte følgende:

  • Kommuner kan velge å gi flyktninger støtte til førerkort. Av de 32 kommunene som har svart Faktisk.no, gir 11 økonomisk støtte. [4 kommuner støtter på andre måter, 17 gir ingen støtte]
  • Hvor mye støtte som gis og hvordan den gis, varierer fra kommune til kommune.
  • Ingen av kommunene Faktisk.no har vært i kontakt med gir flyktninger gratis førerkort. De gir støtte på mellom 5000 og 30 000 kroner.
   https://www.nrk.no/norge/gir-noen-politikere-gratis-forerkort-til-flyktninger_-1.14254547

  De sjekket imidlertid langt fra alle kommunene i landet, og av de 80 kommunene de valgte å spørre, fikk de bare inn 32 svar. Så for hva jeg vet, kan dette være mer utstrakt enn det denne artikkelen gir inntrykk av. De er dessverre ikke særlig grundige i faktasjekkene sine, for å si det mildt. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan de kan konkludere så bombastisk når de har sjekket så lite.

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  Gjennomsnittslønn er ikke hva de lavtlønte tjener i snitt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

15 flere kommentarer

Deltakere