Vindkraftanlegg ødelegger norsk natur og vil aldri bli lønnsomme

0
Anleggsarbeidet fører til store og varige inngrep i landskapet. Skjermdump av video fra Fosen Vind.

Skjønner vi egentlig hva vi på kommando fra EU er i ferd med å gjøre med norsk natur? spør Jan Herdal i en artikkel på derimot.no. Herdal fortsetter:

Ei vindturbin på Fosen, Norges hittil største vindkraftprosjekt, rager 145 meter over bakken inkludert rotor. Oslo rådhus er til sammenlikning under halvparten, 66 meter.

Det har vært høyst sparsommelig med totale kostnadsoverslag for prosjektet. Journalist Stein Lorentzen i NRK regnet på saken i 2015. Prisanslaget var allerede da på 12 milliarder kroner. I tillegg må Statkraft bygge ut nye kraftlinjer for 7,5 mrd. kroner.

Den såkalte «vindparken» som den forskjønnende kalles, industrianlegget ville være mer presist, i Storheia vil koste 400 millioner kroner og rasere et stort område i Åfjord og Bjugn kommuner. I tillegg til de mastodontiske vindturbinene skal det bygges 60 kilometer interne veier for å bygge og betjene turbinene, samt kabelgrøft, optiske fiberkabler, høgspenningskabler, transformatorstasjon, transformatorceller og servicebygg.

Slik kommer Storheia vindpark med 80 turbiner, internveger og kraftkabler til å rasere et stort område i Åfjord og Bjugn kommuner. Belønning: Norsk kraftproduksjon øker med 0,7 prosent. (Ill. Fosen Vind)

All denne galskapen vil bare øke norsk kraftproduksjon med 0,7 prosent. Ingen kan tjene penger på vindkraft i Norge og selskapene kan bare gjennomføre denne voldtekten mot norsk natur fordi de er tungt subsidiert av forbrukerne. Herdal skriver:

Bare hittil har norske strømkunder betalt 6,2 milliarder kroner for vindkraftutbygging, det meste i Sverige. Og det som er bygget er småtteri i forhold til foreliggende planer.
Det er allerede gitt konsesjon til å bygge ut vindkraft tilsvarende 6 500 Mw i Norge, dvs. mer enn seks ganger Fosen.

Dette gjøres ikke for å tjene det norske folkets interesser. Det vil tvert imot skade oss, både i form av tapt natur og andre negative virkninger av anleggene – og det vil bidra til å drive strømprisen til forbrukerne i været. Alt dette gjøres for å tekkes EU og gjøre om Norge til «EUs grønne batteri».

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.