Italias statsminister med kraftig kritikk av elitene i Davos

2
Italias statsminister Giuseppe Conte på talerstolen i Davos. Skjermdump.

– Åpne globale markeder, fri bevegelse av kapital og den teknologiske revolusjonen ga virkelig de lovede gevinstene. Men bare for de få, og ikke de mange.

Dette sa Italias statsminister Giuseppe Conte fra talerstolen på World Economic Forum i Davos, skriver ABC Nyheter. Dette var både et spark til milliardærklubben som var samlet der og til EU-kollegene. Conte er leder for regjeringa av Lega og Femstjernersbevegelsen. Denne regjeringa blir gjerne kalt høyrepopulistisk, men akkurat denne kritikken kunne like gjerne ha kommet fra venstresida. ABC Nyheter skriver videre:

Conte mener derimot at andre lands makthavere overser vanlige folks ønsker og behov.
– I altfor mange å har italienske og europeiske politikere prioritert å misbruke framfor å opprettholde tilliten fra folk, sa han i Davos.
– De har bedt folk gjøre ofre for å bygge opp en sprudlende framtid. De har avregulert arbeidsmarkedet med flere og bedre arbeidsplasser som påskudd, anklaget den italienske statsministeren, og fortsatte:
– De har tillatt at staten har trukket seg ut som direkte produsent av varer og tjenester, angivelig i bytte for bedre tjenester, lavere priser og høyere forbrukertilfredshet. I frykt for statlige feilgrep har de bedt folk å tolere markedsfeil.
Ifølge statsministeren har andre politikere i årevis omfavnet en økonomisk tro preket av den såkalt liberaldemokratiske orden:
– Integrasjon i det globale markedet, fri bevegelse av folk og kapital, statlig sparsommelighet, bruk av uprøvd ny teknologi samt utemmede globale finanskrefter.

Hard kritikk av Tyskland og Frankrike

Conte hadde mer på lager. I Davos tok han også et knallhardt oppgjør med Tyskland og Frankrike og den nylige inngåtte Aachen-avtalen mellom de to landa. Der forplikter Frankrike og Tyskland seg til å jobbe for at Tyskland skal få et fast sete i Sikkerhetsrådet.

Hvordan var det, sa Conte syrlig, tapte eller vant Tyskland annen verdenskrig?

Dette sa han i et intervju med den italienske storavisa Corriere della sera. Italia er fullstendig motstander av at Tyskland skal få et sete i Sikkerhetsrådet. Conte tok i stedet til orde for at Frankrike bør avgi sitt sete til EU. I EU har det aldri vært snakk om at Tyskland skulle få noen plass i Sikkerhetsrådet. Her har de gått bak ryggen både på oss og på EU, sa den italienske statsministeren. Han sa at de to landa benytter seg av en europeisk retorikk når det passer dem, men at bak denne er det sine egne nasjonale interesser de tar vare på.

– Har har vi tatt dem begge med fingrene dypt nede i marmelanden, sa Conte.

Tyskland og Frankrike har gått sammen om å bruke EU mot Italias ønske om å øke underskuddet på statsbudsjettet for å stimulere hjemmemarkedet og skape arbeidsplasser.

Luigi di Mail fra M5S og Matteo Salvini fra Lega gjorde det med en erklæring om at «vi frykter ikke EU». Og: «EU-kommisjonen er et vandrende kadaver.»

Les: Tyskland og Frankrike vil straffe Italia

Markant splittelse i EU

Regjeringa i Italia er tydeligvis på kollisjonskurs med aksen Tyskland-Frankrike, og nylig gikk både Di Maio og Salvini til angrep på fransk kolonialisme i Afrika. «Frankrike plyndrer Afrika for rikdommer,» sier både Salvini og Di Maio, og det har de utvilsomt rett i. Men det er uvant for Frankrike å få høre det fra sine EU-«kolleger», og det sier noe om den totale mangelen på samhold i EU-familien i dag. Stort bedre ble det ikke da de to italienske visestatsministrene erklærte sin støtte til de gule vestene i Frankrike og til og med tilbød dem hjelp til å organisere seg.

Les: Ordkrigen mellom Italia og Frankrike trappes opp

Angela Merkel og Emmanuel Macron ønsker å skape et mer sentralstyrt EU, men her får de ikke med seg EUs tredje største økonomi (etter at Storbritannia trekker seg ut). Opp mot dette stiller Conte det han kaller «Et EU av folket, skapt av folket og for folket.»

I 2019 skal det være valg til EU-parlamentet, og det blir regnet som sannsynlig at EU-sentralistene vil gå på mange nederlag da.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Det er iallfall meningsløst å gi Tyskland fast plass i sikkerhetsrådet så lenge India og Japan står utenfor. Begge representerer langt flere mennesker, begge har større økonomi målt i kjøpekraft, og om få år vil begge ha større økonomi målt i valutaenes vekslingskurs.

  2. Skal EU bli det, må hele forfatningen skrives om. For EU ble ikke skapt av folket, men av den globale storkapitalen, for å lure europeiske land til å åpne økonomiene sine for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressursene og infrastrukturen. Skal EU bli et EU av folket, må ledelsen velges av folket, ikke av storkapitalen som i dag, i dag styres EU land av politikere som ikke er folkevalgt.

    Skal EU være for folket og ikke den økonomiske eliten, må Lisboa traktaten av 2009 forkastes, da den gjør markedsøkonomi til EUs fundament, som er lik kapitalismens fire lover: Fri flyt av uregulert kapital, fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, fri flyt av tjenester, og fri flyt av varer (fri flyt av energi kunne en ha lagt til).

    Et EU for folket gjør ikke de rike rikere og de fattige fattigere som i dag. I dag ser vi at en prosenten får tilført enorme verdier, mens arbeiderklassen blir arbeidende fattige mer og mer år for år, og får stadig dårligere betingelser med dårligere helseforsikringer og pensjonsavtaler hvis i det hele tatt.

    Det er bedre for folket i de enkelte landene at EU oppløses og at landene får full suverenitet og råderett over egne ressurser som kommer folket til gode. Det betinger regjeringer som vil fordele velstanden, ikke gi den bort til overklassen. Men for å få til det må folket forstå at de selv må ta makten og innføre folkestyre. For det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill, det ser vi blir tydeligere og tydeligere, for frem til nå representerer ikke politikerne folket, men kapitalen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere