En kaldere krig.

4
USA har gjort Norge til oppmarsjområde i en ny kald krig mot Russland. Shutterstock.
Jens Ingvald Olsen

Av Jens Ingvald Olsen, Rødt, medlem i fylkestinget i Troms og Fellesnemda

«Statens strålevern forutsetter at anløp til Norge finner sted uten atomvåpen om bord. Imidlertid, uavhengig av anløpene til Norge, gjør Statens strålevern av beredskapshensyn vurderinger rundt scenarier som involverer uhell eller bruk av atomvåpen.»

Dette er noe av det Statens strålevern skriver i svar til undertegnede på spørsmål angående risikovurderingene de gjør foran klargjøring av Tønsnes havn som logistikkhavn for amerikanske atomubåter. Tønsnes havn er et sivilt industriområde med dypvannskai og eid av det kommunale foretaket Tromsø Havn KF.

Som en del av USAs økende militære innringing av Russland har den norske regjeringa invitert både amerikanske hæravdelinger og US Navy til å bruke Norge som base og oppmarsjområde. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen(H) sier dette klart i intervju med NRK nylig i forbindelse med melding om at militære amerikanske marinefartøy skal patruljere inn i Barentshavet.

– «Internt i Nato har Norge jobbet for å øke Natos interesse for norske havområder, noe som Norge nå har lykkes med», sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– «Dette er et oppdrag Norge har vært pådriver for å få løftet etter at spenningen økte i Europa på grunn av hendelsene i Georgia i 2008 og Ukraina i 2014.»

Etter at 350 infanterisoldater i US-Marines har vært stasjonert på Værnes i vel ett år har nå  en tilsvarende styrke fra US-Marines blitt etablert på Setermoen. En slik baseetablering fant aldri sted så lenge Sovjet eksisterte.

Både av svarene på mine spørsmål til Statens strålevern og på Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes spørsmål til forsvarsministeren blir det bekrefta at den militære opptrappinga fra USA i våre områder øker dramatisk. Gjennom de bilaterale avtalene mellom Norge og USA øker også den elektroniske radar-, satellitt- og radio-etterretninga mot Russland sterkt.

Norske myndigheter hverken spør eller undersøker om de amerikanske atomubåtene har atomvåpen ombord, men «forutsetter» at de ikke har det.(Bratteli-doktrinen fra 1974). Dette på tross av at US-Navy på sine informasjonssider oppgir at atomubåtenes Tomahawk kryssermissiler kan bære kjernefysiske sprenghoder.

Den amerikanske styrkeoppbygginga mot Russland har pågått i mange år, og starta lenge før Donald Trump ble president. At Norge nå, i tillegg til de østeuropeiske og baltiske landene, blir åsted for den amerikanske offensiven er svært bekymringsfullt.

Det fredelige naboskapet med Russland har gjennom århundrene vært en berikelse, og bokstavelig livreddende for befolkninga i det nordlige Norge. Dette på tross av tidvis svært forskjellige politiske regimer. En militær oppbygging som den norske regjeringa, med støtte fra stortingsflertallet, har invitert USA til å iverksette nå, har vi aldri tidligere i historia opplevd fra norske myndigheter.

I tillegg til den økte risikoen for uhell og ulykker med økt aktivitet med atomdrevne fartøy og atombevæpning, er det også en økt risiko for konfrontasjon mellom amerikanske og russiske atomenheter.

Dette skjer i en periode der fylkene i nord, i følge regionreformen, skal få økt ansvar for nordområdepolitikken. Ikke bare det, for Troms og Finnmark skal nordområdepolitikken bli en vesentlig del av sin virksomhet. Med det som har kommet til uttrykk gjennom tilløpene til militærpolitiske debatter i fylkestinget i Troms lover dette ikke godt for utviklinga av det mellomfolkelige samarbeidet i nord. Det er en skremmende stor servilitet hos det store flertallet i fylkestinget i Troms overfor USAs militære offensiv i nord.

Fra å være et at de fredeligste områdene i verden, med et blomstrende og godt livsgrunnlag, med en stadig økende fiskeeksport og som et stadig mer attraktivt turistmål, trues vi nå av en farlig militær opprustning drevet fram av USAs innringing av Russland.

En annen versjon av dette innlegget er trykt som leserinnlegg i Klassekampen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Forsvarsministeren sier at Norge har jobbet for å øke Natos interesse for norske havområder.
  Det motsatte må vel være tilfelle, nemlig at USA har jobbet for at USA og NATO må få slippe til i de norske havområdene pga Kola-halvøya inkl den russiske nordflåten, pga Barentshavet og Arktis, pga amerikanske ubåter som står klare med atomvåpen utenfor norskekysten og for å sikre viktige leveranser av olje og gass til Europa. I praksis har USA overtatt styringen med det militære i Norge. Militærøvelsen Northern Screen (mellom USA og Norge) i indre Troms er vel det nærmeste vi har kommet en øvelse på et militært angrep på Russland fra norsk territorium (og denne øvelsen var ikke en del av Trident Juncture selv om det skjedde på samme tid).

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Joa, men her er det snakk om en politiker. Da må du huske at deres første forsvarslinje er tåket tale.

 3. https://www.nrk.no/finnmark/klare-til-a-slass-i-finnmark--men-ikke-mot-den-storste-trusselen-mener-forsker-1.14376006
  Her er NRKs “nyanserte” fremtilling av saken. I denne artikkelen fremkommer det nemlig “fundamentale uenigheter” mellom en forsker fra forsvarets høyskole og forsvarsministeren, rundt den militære opprustningen i nord. Men ingen av de to er selvfølgelig uenige i det oppkonstruerte fiendebilde av Russland. Uenigheten mellom de to dreier seg om hvilke virkemidler man skal benytte mot fienden. Dette innslaget i NRK er ren propaganda som har til hensikt å overskygge reell NATO-motstand. Det er fake news, og en undergravelse av den åpne meningsutvekslingen som demokratiet forutsetter!

 4. Avatar for aford aford says:

  Som Max Headroom i sin tid forklarte:

  – How can you tell when politicians are lying? Their lips move.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere