Stiv regning til tyske forbrukere for ubrukt «grønn» strøm

0
Vindkraft er svært dyrt for Tyskland - og den gir et ustabilt nett. Foto: Shutterstosck.

Tyskerne må betale hundrevis av millioner euro i året for ubrukt «grønn» strøm. Dette dreier seg om strøm som er produsert, men som ikke er matet inn i nettet. For dette må nettselskapene betale erstatning til produsentene av fornybar energi. Dette sier en representant for det tyske forbundsnettverket til avisa Augsburger Allgemeine. Disse erstatningskravene økte med 60 prosent i første kvartal 2018. I 2017 var erstatningskravet i første kvartal på 142 millioner euro, og det økte til 228 millioner euro i første kvartal 2018 fordi nettkapasiteten ikke var tilstrekkelig til å transportere den «grønne» strømmen. Dette gjelder spesielt i perioder med sterk vind i kystområdene. Det totale erstatningskravet i 2017 var på 610 millioner euro, mens det i 2016 var på 373 millioner euro.

Det er tyske forbrukere som må betale denne ekstraregninga for strøm de ikke bruker. Tyske husholdninger betaler mer for strømmen enn alle andre i Europa. Jan Herdal i Oljekrisa.no skriver:

«Vind- og solkraft vil i 2025 ha kostet tyskerne 4 billioner norske kroner i subsidier, ca. tre norske statsbudsjett. I 2017 sto de to for beskjedne 4,1 prosent av samlet energiforbruk. Ekstrabonus er et ustabilt nett med ny rekord i strømavbrudd.»

Fortsatt utgjør fornybar energi bare 13,1 prosent av den totale tyske energimiksen. Olje utgjør 34,6 prosent, naturgass 23,7 prosent, kull 22,2 prosent og atomkraft 6,1 prosent. Det såkalte grønne energiskiftet i Tyskland går ut på å bytte ut billig og stabil varmekraft med dyr og utstabil vind- og solkraft. Det har hittil kostet over 1 billion norske kroner i subsidier, og vil ifølge beregninger koste over 3 nye billioner innen 2025.

Skal vi anta at før vi kommer så langt vil også tyskerne ha skaffet seg gule vester?

Forrige artikkelMot Dag-konferansen 2019
Neste artikkelWikileaks: eposter avslører at vestlige spesialstyrker var på plass i Syria fra starten av krigen
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).