Lørdag: Media på tiltalebenken

11.00: Registrering åpner

12.00: Offisiell åpning
Presentasjon av konferansen, bakgrunn, motivasjon. Begrepsavklaring: Internasjonal lov, Folkerett, Suverenitet, Verdenssamfunnet, FN’s statutter, Propaganda, Imperialisme. Kampen om historien – Pål Steigan

12.15: War – the ultimate goal of all Propaganda – Patrick Henningsen

13.15: The silenced voice of the Syrian people. Eva Bartlett

14.15 – 15.00 Lunsj

15.00: PREMIERE «Veto» – dokumentarfilm som følger propagandaen fra starten av krisen i Syria. Produsert av Vanessa Beeley og den syriske journalisten Rafiq Lutf.

16.00: The tale of the White Helmets in the Western media, on the ground in Syria and beyond. Vanessa Beeley

17.00 – 17.30: Intervju og paneldebatt med innledere m.fl, interaktivt med publikum

17.30 – Kulturelt innslag av Hungry Hearts

18.30 – 19.45: Premiere i Europa: ”The Revolution Man”.
Regissør Najdat Ismail Anzour 
(arabisk og engelsk tale, engelsk teksting)

YouTube player

19.45 – 20.00 Avslutning

Søndag: Bistand og norske tenkemåter, identitetspolitikk, sensur og scenenekt.

11.00: Registrering åpner

11.00: Registrering åpner
11.20: Introduksjon til dagen – Pål Steigan

11.30 – 12.15: Kriger, nye eliter, og det internasjonale gjennombruddet. Et historisk perspektiv. Terje Tvedt

12.15 – 12.45: Hvor kommer bistandskronene fra, hvem får dem, og hva blir de brukt til? Eva Thomassen 

13.00 – 13.15: Hva er identitetspolitikk, og hvorfor angår det allmenheten? Historie, begrep, fakta, konsekvenser, definisjoner.
Lars Akerhaug 

13.15 – 13.30: I hvilken grad ble den nye loven om juridisk kjønnsskifte konsekvensutredet? Hva ér konsekvensene? Marit Halvorsen

13.30 – 13.45: Det er en ekstrem økning av barn og unge som vil «skifte kjønn». Sosiale medier spiller en vesentlig rolle for barn som utforsker og søker etter tilhørighet. Det medisinske miljøet presenterer hormonsprøyter som eneste løsning. Hvorfor? Marit Rønstad 

13.45 – 14.15: Lunsj 

14.15 – 14.45: Woman – Adult Human Female Posie Parker

14.50. – 15.10: Scenenekt og ekslusjon i Norge Tonje Gjevjon

15.10: Debatt del 1 – Panel og publikum

15.30: Hva jeg mener om Venezuela – Olaf Svorstøl

15.45: Rapport direkte fra Frankrike – Gilets Jaune – Vanessa Beeley
Vanessa Beely var i Paris sist helg, midt i demonstrasjonene og kommer med øyenvitnerapport om tilstandene. Norske medier dekker knapt dette og politiske partier har ikke kommentert overhodet. 

16.00: Debatten fortsetter – Panel og publikum

16.45: Pål Steigan, grunnlegger og sjefredaktør av steigan.no avslutter konferansen. 

Inviter venner via Facebook:

Innledere:

Vanessa Beeley is an independent journalist, peace activist, photographer and associate editor at 21st Century Wire. Vanessa was a finalist for one of the most prestigious journalism awards – the 2017 Martha Gellhorn Prize for Journalism – whose winners have included the likes of Robert Parry in 2017, Patrick Cockburn, Robert Fisk, Nick Davies and the Bureau for Investigative Journalism team. Her work can be supported through her Patreon account. Britain’s National Council for the Training of Journalists (NCTJ) named Vanessa Beeley as one of the Top 238 Most Respected Journalists in the UK. Beeley has traveled extensively in Syria since 2016.

Eva Bartlett is an independent writer and rights activist with extensive experience in Syria and in the Gaza Strip, where she lived a cumulative three years (from late 2008 to June 2010, and back in 2011 off and on to March 2013). She documented the 2008/9 and 2012 Israeli war crimes and attacks on Gaza while riding in ambulances and reporting from hospitals. Since 2007 she has been writing from and on issues in the Middle East, mainly occupied Palestine and in recent years Syria. She is published in many media outlets and also has her own blog. Her work can be supported through her PP-account.

Patrick Henningsen is an American writer and global affairs analyst and founder of the independent news & analysis website 21st Century Wire, and is host of the SUNDAY WIRE weekly radio show broadcast globally over the Alternate Current Radio Network (ACR). He has written for a number of international publications, as well as appearing on RT International, Al Jazeera, ITN, and SKY. He has also done on-the-ground reporting from conflict zones including Syria, Iraq, and Lebanon. He has recently graduated with an MA in International Relations from University of Plymouth in the UK. Read more at www.patrickhenningsen.com

Pål Steigan er grunnlegger og sjefredaktør av nettavisen steigan.no. Han var medgrunnlegger av Klassekampen (1969), Oktober forlag (1970), det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa (1995), Parkteatret scene (2002), nettavisen steigan.no (2014), Mot Dag AS (2017), Cappuccini kulturkloster i Tolfa (2017). Han ar formann i SUF(m-l) 1969–71, formann i AKP(m-l) 1975–84. Han har vært redaktør på en rekke store produksjoner: Cappelens leksikon (CAPLEX) 1985–1999, det første europeiske leksikon på CD-ROM (1987), Nordens første nettleksikon (1997). Han var leder av Norsk Info 2000 (1997-2000), norsk delegat til EUs Info 2000-komité samme periode. Steigan har gitt ut en rekkefag litterære bøker og artikler.

Terje Tvedt er en norsk professor, forfatter og filmskaper. Tvedt er utdannet historiker og er professor II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, og professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Han tok doktorgraden i 1993 med en avhandling om norske oppfatninger om den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980-tallet. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler som har satt agendaen for diskusjoner rundt den norske bistandsindustrien. Han ble tildelt Fritt Ords Pris (2007), og Norges forskningsråds formidlingspris (2005)

Olaf Svorstøl er født i Venezuela, av venezuelansk mor og norsk far. Bodde der til 12 års alderen. Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO i 1968, med i AP fra 1962-68, Suf(m-l) fra 1968 , så MLG, AKP(m-l) og RV. Sittet i ledelsen i RV og AKP, vært leder for Oslo RV og Oslo AKP, sitter i Rødts internasjonale utvalg fra og med partistiftelsen. Har hatt politiske og faglige reiser til Cuba, Mexico, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Dominikanske republikken, Peru, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay og Paraguay. Har sittet i LO i Oslos internasjonale utval i 15 år, i LO i Oslo-representantskapet fra 1984, sittet i Bydelsutvalget i Gamle Oslo fra 1991, sittet i ledelsen i Solidaritetskomitéen for Chile, for Nicaragua og El Salvador, samt Cubaforeningen.

Eva Thomassen har utdanning fra Universitetet i Oslo og fra NKSH. Hun har bodd i Syria på 1990-tallet og har reist til landet fem ganger under krigen. Hun har skrevet en rekke kronikker og artikler i norske og internasjonale medier, blant annet over 70 artikler på steigan.no. Thomassen har gjort dyptpløyende etterforskning på norske bistandsmidler og hvordan bistandsmidler sammen med sanksjoner er del av norsk utenrikspolitikk og brukes som et bevisst våpen mot den syriske befolkningen.

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk materiale. Hun har i de senere år hovedsakelig drevet forskning i rettshistoriske emner.Hun er for tiden involvert i prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 – 1900, der hun skal se på sammenhengen mellom retten til utdannelse og muligheter for deltagelse i offentligheten. Hun er også leder for Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, ved UiO.

Kellie-Jay Keen-Minshull aka Posie Parker is the founder of Standing For Women, a global women’s rights campaign group, and the creator of the action Women Stand Up!  She is a woman, a mother of four, a free speech advocate and a feminist (in that order). She first came into the public eye when interviewed under caution by the British Police for speaking out about the transitioning of children on twitter. The “Standing For Women” campaign focuses specifically on the language around being female. Parker sold t-shirts and stickers to raise enough money to purchase a billboard that read “Woman, noun, Adult Human Female” to really push into the public consciousness the harm being done to women.  The billboard was removed by the billboard company as it was accused of being «hate speech and offensive». Kellie-Jay has taken her activism to the USA to start the “Women Stand Up!” Week of global action in which women are invited to take part in any way they feel comfortable.  Small actions can make a huge movement.

Lars Akerhaug er er redaksjonssjef i Resett. Han er journalist og sakprosaforfatter. Han har vært journalist for Minerva og Dagen, og har særlig skrevet om muslimsk ekstremisme. Akerhaug har studert arabisk og islam ved Universitetet i Oslo og har bodd i Egypt og Syria.

Marit Rønstad deltar som representant for Gender Identity Challenge – Skandinavia, GENID.Rønstad har siden 2011 jobbet som faglærer i ungdomskolen. Hun har 20 års erfaring i arbeid med barn og unge i alle aldersgrupper, fra barnehage, småskole, mellomtrinn til videregående opplæring.
Hun er innsatt i barn og unges nettvaner, og er tett på de stadig skiftende strømningene i ungdomskulturen. Rønstad har dyp og personlig kjennskap til fenomenet Rapid Onset Gender Dysphoria gjennom egne relasjoner, samt gjennom en arbeidsgruppen GENID, bestående av familier, nære pårørende, forskere, pediatrikere, endokrinologer, psykiatere m.fl. som har engasjert seg i forhold til behandling av kjønnsdysfori de siste par årene. 

Tonje Gjevjon er billedkunstner regissør, komponist, leder for det lesbiske kunstnerkollektivet Hungry Hearts. Hun er også samfunnsdebattant og ekstern spaltist i Dagbladet der hun fra 2017 har publisert kronikker om tematikk knyttet til kjønn og kjønnsroller. Hungry Hearts som har deltatt på over 50 internasjonale filmfestivaler, Høstutstillingen, KODE, Melodi Grand Prix, og Den Norske Opera med kortfilmer, konserter og performancer. Hungry Hearts sitt første album kom ut i 2016 og hadde tittelen Dyke Forever. I 2018 ble Hungry Hearts nektet å fremføre Vagina Anthem ved Haugar Vestland Kunstmuseum etter press fra transaktivister som mente Vagina Anthem kunne oppleves krenkende av enkelte transpersoner. Gjevjon startet sin skribentkarriere som spaltist i Klassekampen der hun på satirisk vis kommenterte kunstfeltet. Hun har publisert over 50 artikler knyttet til kvinnesak, kvinnekroppen, kunstfeltet og LHBTQI – miljøet.

PÅMELDING

Forrige artikkelMigration är ett sjukdomstecken i en hopplös värld
Neste artikkelStiv regning til tyske forbrukere for ubrukt «grønn» strøm
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).