Kraftkrise i Belgia. Nesten halvparten av landets stømforsyning borte foran vinteren.

0
Atomkraftverket i Doel ved Antwerpen i Belgia. Shutterstock.

Seks av Belgias sju atomreaktorer er stengt foran vinteren. En kriseplan omfatter tre timers rullerende utkoplinger av strømforsyningen til landets husstander, redusert industriproduksjon og å slå av lyset på motorveiene. Dette skriver Jan Herdal Oljekrisa.no. Han fortsetter:

«Deler av landets to atomkraftverk er i dårlig forfatning. Det er brukt lite penger på vedlikehold og oppgraderinger. Allerede i 1999 ble det vedtatt at Belgias atomkraft skulle fases ut. Total utfasing innen 2025 ble bekreftet av dagens regjering i mars i år. Atomkraftverkene leverer i full drift ca. 55 prosent av Belgias strømforbruk.

I oktober ble det oppdaget at betongen var svekket i atomkraftverket i Tihange ved Liege. Samtlige tre reaktorer ble stengt. Fra før er tre av fire reaktorer ved landets andre atomkraftverk, Doel ved Antwerpen, stengt for planlagt vedlikehold.

Engie Electrabel, som eier atomkraftverkene, kjører en annonsekampanje der de ber industrikunder om å bruke mindre strøm. Myndighetene har opprettet en krisegruppe. De hevder at forsyningen er under kontroll ut desember, men at den fortsatt er uviss for januar og februar. Situasjonen følges uke for uke.»

Den alvorlige situasjonen i Belgia burde ikke komme som noen overraskelse. Den ble varslet allerede våren 2018.

På en konferanse i mai i Amsterdam sa Tor Martin Anfinnsen fra Statoil/Equinor at Europa står overfor mulig blackout på grunn av energimangel. Dette skriver Bloomberg. Han varslet alvorlig knapphet i Storbritannia, Tyskland og Belgia. Uten økt import av gass vil det oppstå krise i kraftproduksjonen, sa han.

Nå kan man innvende at Anfinnsens talte som gaseksportør, men ikke desto mindre hadde han rett. Den energimangelen han varslet om har inntrådt nå for Belgias vedkommende.

Avisa The Guardian skriver også om kraftkrisa i Belgia. Landet taper 40 prosent av strømforsyninga og det er lagt opp til drastiske kriseplaner.

Energipolitikken i Europa har i lang tid vært ideologisk styrt og den har bygd på helt urealistiske forutsetninger. Nå møter europeiske kraftkunder virkeligheten på en stadig mer ubehagelig måte.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.