Haag-domstolen: USA-sanksjoner mot Iran ulovlige

0

Den internasjonale domstolen i Haag har i en dom slått fast at deler av USAs sanksjoner mot Iran er ulovlige. Domstolen ga USA ordre om å oppheve sanksjoner som rammer flysikkerheten og den humanitære situasjonen i Iran. Dette omfatter blant annet import av mat, medisiner, medisinsk utstyr og jordbruksprodukter, samt flydeler, opplyste ICJs sjefsdommer Abdulqawi Yusuf da kjennelsen falt onsdag.

Det var Iran som meldte USA inn for ICJ med henvisning til en vennskapsavtale som ble inngått mellom Iran og USA i 1955. Det var under den USA-vennlige sjahen.
ICJ er FNs øverste juridiske organ i saker mellom FNs medlemsland. Domstolens avgjørelser er bindende og kan ikke ankes, men den har ingen mekanismer som presser stater til å respektere avgjørelsene.

USA svarte på kjennelsen ved å trekke seg fra avtalen.

ICJ sa i sin kjennelse at USAs sanksjoner rammer varer som «er nødvendige for humanitære behov … og kan ha alvorlige skadevirkninger på liv og helse for mennesker i Iran».

Dommen er et massivt nederlag for USA i FNs høyeste domstol, men USA bøyer seg som kjent ikke for internasjonale avtaler eller beslutninger som rammer dem selv, så det er ventet at Washington bare vil ture fram i sine ulovlige aksjoner mot Iran.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.