Atomdrevet hangarskip til Norge og Trident Juncture

2
181006-N-FV405-0003 PORTSMOUTH, England (Oct. 6, 2018) The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) drops anchor off the coast of Portsmouth, England, Oct. 6, 2018, for a scheduled port visit. Currently operating in the U.S. 6th Fleet area of operations, Harry S. Truman will continue to foster cooperation with regional allies and partners, strengthen regional stability, and remain vigilant, agile and dynamic. (U.S. Navy photo by Lt. Lyndsi Gutierrez/Released)

USA sender det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman til Norge under NATO-øvelsen Trident Juncture. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa skriver videre:

«Det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman er 333 meter langt og har rundt 60 fly og helikoptre om bord. Hangarskipet kommer til øvelsen sammen med en flåtegruppe med jagere og kryssere og om lag 6.000 soldater alt i alt. …

Bekreftelsen på at flåtegruppen blir med, betyr at omfanget av militærøvelsen øker nok en gang. Totalt antall soldater ligger nå på rundt 50.000. Det er den største militærøvelsen som har vært gjennomført i Norge siden den kalde krigens slutt.»

Skipet tilhører Nimitz-klassen og har to atomreaktorer. Det kan føre om lag 90 fly. USS Harry S. Truman deltok i Irakkrigen i 2013 og sendte over 1300 angrep mot Irak.

Inkludert mannskapet på hangarskipet vil i alt omkring 18.000 amerikanske soldater delta i øvelsen i Norge. Det er opplagt at Russland må oppfatte øvelsen og deltakelsen til USS Harry S. Truman som truende.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova sa da også at Russland betrakter øvelsen som et «brudd på det langvarige gode naboskapet som ble grunnlagt av den norske regjeringa under den kalde krigen.» Hun sa også at «Oslo har lagt opp til en militarisering av de nordlige breddegradene uten sidestykke.» Og som konklusjon sa Zakharova at «den russiske føderasjonen vil bli nødt til å svare på dette med mottiltak av hensyn til sin egen sikkerhet.»

Solbergregimet synes tydeligvis at en aggressiv holdning overfor Russland er formålstjenlig. Dette vil uten tvil føre til et rustningskappløp i nordområdene og bidra til langsiktige skader på forholdet til vår nærmeste nabo. Men slik sabelrasling tjener i hvert fall ikke det norske folkets interesser. Det øker faren for en krig der Norge blir slagmark.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. SHO says:

    Spørsmålet er om det vi ser her egentlig er en militærøvelse eller om det som skjer er noe som foregår samtidig med at kamphandlingene i Ukraina kan komme til å øke i styrke og (worst case) kan utvikle seg til å bli en storkrig mellom USA og Russland i Ukraina. I en slik sammenheng er det viktig for USA å ha kontroll over landområdene i resten av Europa. Som Aftenposten feks skriver så kan Russland ved en storkonflikt med USA komme til å midlertidig okkupere bla visse deler av kysten i Nord-Norge for å utplassere luftforsvar mm for bedre å kunne beskytte Kola halvøya mot angrep. Den svenske hærsjefen har uttalt noe lignende om at Russland ved en eventuell konflikt i Europa kan komme til å midlertidig okkupere øya Gotland av lignende grunner.

    I Norge er folk flest helt uforberedt på det som nå skjer. Tankene går tilbake til 9. april 1940 hvor Blücher var på vei inn Oslofjorden før man forstod hva som var på gang (og begrunnelsen dengang var for å beskytte Norge mot angrep fra England).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere