Skripal-saken – mysteriet blir større

0
Hvor er det blitt av far og datter Skripal?

Av Craig Murray.

Det tidsrommet «Borishov og Petrov» skal ha vært i Salisbury og gjennomført giftangrepet, er i sin helthet innenfor den perioden alle har rapportert at far og datter Skripal hadde forlatt sitt hjem med mobiltelefonene slått av.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Craig Murray. Oversatt til norsk av Anne Merethe Erstad.


Et avgjørende hull i den britiske regjeringens redegjørelse for Salisbury-forgiftningene har blitt tettet – mangelen på faktiske mistenkte. Og det har blitt tettet på en måte som virker å være overbevisende for mange – disse to mennene ser ut for å ha reist til Salisbury på det riktige tidspunktet for å kunne ha vært involvert.

Men det som ikke er avklart, er mennenes identitet og at de er agenter for den russiske stat, eller akkurat hva de gjorde i Salisbury. Hvis de er russiske agenter, er de påfallende amatørmessige snikmordere. Samtidig skaper de nye bevisene forvirring om den tidligere rapporterte tidslinjen – og ødelegger teoriene som ble lagt fram av «eksperter» om hvorfor Novisjok-giften ikke var dødelig.

Denne BBC-rapporten gir en svært nyttig oppsummering av hendelsene langs tidslinjen.

Klokka 09.15 søndag 4. mars kunne Skripal-bilen ses på tre ulike overvåkingskameraer, mens den kjørte gjennom tre ulike steder i Salisbury. Både far og datter Skripal hadde slått av mobiltelefonene sine, og de forble avslått i mer enn fire timer – noe som har forhindret lokalisering.

Det finnes ikke noen overvåkingsbilder som indikerer at far og datter Skripal returnerte hjem. Det har derfor hele tiden vært antatt at de berørte dørhåndtaket rundt klokka 09 om morgenen.

Men Metropolitan-politiet slår fast at Boshirov og Petrov ikke ankom Salisbury før klokka 11.48 dagen da forgiftningen skjedde. Det betyr at de ikke kunne ha plassert giften på Skripals dørhåndtak før tidligst rundt klokka 12 om formiddagen. Men det har aldri eksistert noen indikasjoner på at far og datter Skripal dro hjem til huset etter klokka 12 på søndag 4. mars. Hvis de gjorde det, unngikk de og bilen deres på ett eller annet vis alle overvåkingskameraene. Husk at de ble fanget opp av tre overvåkingskameraer da da dro. Og Borishov og Petrov ble oppfanget av flere overvåkingskameraer da de ankom.

Neste gang far og datter Skripal ble oppfanget av et overvåkingskamera var klokka 13.30, da de kjørte langs Devizes-veien. Det betyr at det aller seneste tidspunktet de kunne ha berørt dørhåndtaket, er klokka 13.15. Det lengste, mulige tidsrommet som kan ha forekommet mellom tidspunktet for plassering av Novisjok på dørhåndtaket og tidspunktet der far og datter Skripal kan ha berørt det samme dørhåndtaket, er én time og 15 minutter. Husker du alle «ekspertene» som kom løpende for å fortelle oss at den “ti ganger mer dødelig enn VX”-nervegiften ikke var dødelig fordi den hadde blitt brutt ned i løpet av natten? Vel, dette kan ikke være sant. Tidsrommet mellom påføring og kontakt har vært alt mellom ett minutt og litt over en time (på det meste) på denne nye tidslinjen.

Generelt sett er det verd å merke seg at far og datter Skripal, og stakkars Dawn Sturgess og Charlie Rowley, alle klarte å oppnå nesten fullstendig usynlighet for overvåkingskameraene i sine bevegelser vidt og bredt i Salisbury på nøkkeltidspunktene. Mens «Petrov og Borishov», i kontrast til dette, klarte å bli fanget opp på høykvalitetsbilder hele vegen i løpet av sitt korte besøk.

Dette er særlig oppsiktsvekkende når det gjelder Skripal’enes lokalisering rundt klokka 12 midt på dagen 4. mars. Regjeringen må fortsette å hevde at de returnerte hjem på dette tidspunktet, siden den insisterer på at de fikk giften på seg fra dørhåndtaket. Men hvorfor ble bilen deres sett så mange ganger da de dro hjemmefra, men overhodet ikke da de returnerte? Det virker svært mye mer sannsynlig at de kom i kontakt med nervegiften et annet sted, mens de var ute.

«Borishov og Petrov» er helt klart av interesse i denne saken. Men bare Theresa May har påstått at de var russiske agenter: politiet sa ikke det, og de uttalte at de regnet med at dette ikke var deres sanne identiteter. Vi vet ikke hvem Borishov og Petrov var.

Det virker svært sannsynlig at deres tilstedeværelse denne dagen hadde med far og datter Skripal å gjøre. Men de kan ha møtt dem, utenfor hjemmet. Bevisene tyder på det, framfor dørhåndtaket. Et slikt møte kan kanskje forklare hvorfor Skripal’ene hadde slått av mobiltelefonene i et forsøk på å unngå overvåking.

Det er også talende at politiet ikke har lagt fram noen siktelse mot dem når det gjelder Dawn Sturgess, en siktelse som minst vil omfatte uaktsomt drap, i hvert fall hvis regjerings versjon er sann.

Hvis «Boshirov og Petrov» er hemmelige agenter, er inkompetansen deres forbløffende. De brukte offentlig transport framfor et eget kjøretøy og etterlot seg de klarest mulige fotspor på overvåkingskameraene. De mislyktes med drapsforsøket. De etterlot seg rester av Novisjok overalt og kunne lett ha forgiftet seg selv, slik at «drapsvåpenet» ble liggende og vente på å bli funnet. Tidsberegningen i Salisbury var ekstremt knapp – og avhengig av den britiske jernbanens service på en søndag.

Det finnes andre muligheter for hvem «Boshirov og Petrov» egentlig er, hvorav ukrainere er den åpenbare. En ting jeg oppdaget mens jeg var britisk ambassadør i Usbekistan, var at det hadde vært en stor gruppe etnisk ukrainske vitenskapsfolk som arbeidet ved Sovjetunionens test-laboratorier der, i Nukus. Det finnes også mange andre muligheter.

Gårdagens (5. september, overs. anm.) åpenbaringer gir helt klart mer kunnskap om Skripal-saken. Men de fører til like mange nye spørsmål som de gir svar.

 

 

Skripal-saka: Fortsatt ingen beviser for at Russland hadde noe med det å gjøre

 

 

 

Forrige artikkelHvem eier norske medier?
Neste artikkelJihadistenes barnesoldater
Craig Murray er forfatter, kringkaster og menneskerettighetsaktivist. Han var britisk ambassadør i Usbekistan fra august 2002 til oktober 2004 og rektor ved University of Dundee fra 2007 til 2010.