Russland presenterer nye opplysninger om nedskytingen av Boeing 777 over Øst-Ukraina

16
Nederlandsk ekspert ved flyvraket. © Aleksey Kudenko / Sputnik
Bjørn Nistad

Av Bjørn Ditlef Nistad.

Den 17. september 2018 holdt det russiske forsvarsministerium en pressekonferanse der det ble fremlagt opplysninger som russiske myndigheter hevder at viser at Ukraina stod bak nedskytingen av det malaysiske Boeing 777-passasjerflyet over Øst-Ukraina 17. juli 2014 der 298 mennesker omkom.

Opplysningene og argumentene som ble fremlagt for å begrunne denne påstanden, var følgende:

1) Serienummeret på Buk-raketten som ifølge den internasjonale granskningskommisjonen ble brukt til å skyte ned flyet, viser at raketten i 1986 ble levert fra en fabrikk i Russland til en militæravdeling i Ukraina. Denne avdelingen, som ble en del av Ukrainas væpnede styrker, deltok våren 2014 i ukrainske myndigheters krig mot de østukrainske opprørerne.

2) Videoen som dukket opp kort tid etter nedskytingen av flyet og hevder å vise transporten av et Buk-batteri fra opprørskontrollert område i Øst-Ukraina til Russland, er falsk og laget ved hjelp av fotomanipulering, noe som fremgår av diverse tekniske detaljer (uklart bilde av Buk-batteriet, feil perspektiv med mer).

3) I en telefonsamtale mellom ukrainske militære under en øvelse i 2016, som russisk etterretning hevder å ha snappet opp, og som ble avspilt på pressekonferansen, forekommer utsagnet ”Om det blir slik, så skyter vi for helvete ned enda en malaysisk Boeing”. Stemmen som fremfører utsagnet, skal ifølge russiske myndigheter tilhøre Ruslan Grintsjak, en oberst som innehar en topposisjon i det ukrainske luftforsvaret.

4) Ukrainske myndigheter har nektet å fortelle hvor deres luftvernraketter befant seg da passasjerflyet ble skutt ned.

Vanskelig å bedømme

Å bedømme hvorvidt disse opplysningene og påstandene er troverdige er knapt mulig. Å lage falske dokumenter som viser at den aktuelle Buk-raketten har blitt levert til Ukraina, er en enkel sak. Å lage en falsk telefonsamtale eller å forfalske en del av en telefonsamtale lar seg sannsynligvis gjøre uten større problemer. At videoen som angivelig viser transporten av et Buk-batteri fra opprørskontrollert Øst-Ukraina til Russland, er falsk virker ut fra opplysningene som ble fremlagt på pressekonferansen, sannsynlig. Men det beviser ikke noe annet enn at ukrainske myndigheter eller deres støttespillere har laget en falsk video for å knytte nedskytingen av passasjerflyet til Russland.

Det mest overbevisende argument for at passasjerflyet ble skutt ned av en ukrainsk rakett er at ukrainske myndigheter har nektet å fremlegge data som viser hvor deres luftvernsraketter befant seg da tragedien inntraff. Et annet tungtveiende argument for at det var ukrainerne som skjøt ned flyet er at amerikanske myndigheter hvis etterretningssatellitter foretar en kontinuerlig overvåkning av hele kloden, ikke har fremlagt bildene fra sin satellittovervåkning av Øst-Ukraina da flyet ble skutt ned. Hadde satellittbildene vist at det var opprørerne eller Russland som stod bak nedskytingen, ville bildene selvsagt ha blitt brukt til å knytte Russland til tragedien.

Sannsynligvis vil vi aldri få vite hvem som skjøt ned passasjerflyet. Ukraina og Russland er innblandet i en propagandakrig. Påstand står mot påstand. Og en oppklaring av hvem som skjøt ned flyet, vanskeliggjøres av at Ukraina, de russiskstøttede opprørerne og Russland bruker de samme sovjetproduserte våpnene.

Hvorfor ble flyet sendt inn over en krigssone?

Det vi derimot vet, er hvem som sendte passasjerflyet inn i en krigssone der et ukrainsk militærfly kort tid i forveien var blitt skutt ned, nemlig ukrainske myndigheter. Ukrainske myndigheter kan ha sendt flyet inn over opprørskontrollert område og selv skutt det ned for å gi Russland skylden for tragedien. Eller de kan ha sendt det inn i krigssonen i håp om at opprørerne ville forveksle det med et ukrainsk militærfly og skyte det ned – noe som faktisk kan ha skjedd.

At Ukraina hadde mye å tjene på en nedskyting av flyet som Vesten ville gi Russland skylden for, er opplagt. Like opplagt er det at opprørerne og Russland hadde alt å tape på en nedskyting av flyet.

Uansett hvem som faktisk skjøt ned flyet, er det ukrainske myndigheter som iscenesatte nedskytingen, og som hadde noe å tjene på den. Det fulle ansvaret for drapet på 298 uskyldige mennesker påhviler derfor ukrainske myndigheter, og de bør stilles for retten for denne krigsforbrytelsen.

Hva gjør mediene?

Jeg husker hvordan jeg i dagene etter nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet ringte en mengde norske nyhetsredaksjoner og oppfordret dem til å stille det som for meg var opplagte journalistiske spørsmål: Hvorfor sendte ukrainske myndigheter et passasjerfly inn i en krigssone der et militærfly kort tid i forveien var blitt skutt ned? Og hvem hadde noe å tjene på nedskytingen av flyet? Men samtlige massemedier nektet å stille denne type spørsmål, og selv slapp jeg ikke til med mine kommentarer.

Tilsynelatende har ingen norske massemedier omtalt den russiske pressekonferansen om nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet. Er det noen som tror vi ville ha opplevd den samme tausheten dersom ukrainske myndigheter hadde holdt en pressekonferanse der de presenterte det de hevdet var beviser for at opprørerne eller Russland hadde skutt ned flyet?

Hør min kommentar til Sputnik Radio i tilknytning til pressekonferansen om nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet her.

Se en video der jeg kommenterer norske massemediers dekning av konflikten i Ukraina, her.

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Bjørn Ditlef Nistad.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Dette spørsmålet burde sitte i ryggmargen til folk når narrativene pumpes over oss 24/7; Who benefits?

 2. Avatar for Olaf Olaf says:

  Nistads kopiering av Russisk forsøk på å fraskrive seg ansvaret for nedskyting av MH17 forteller ikke noe annet enn nok et forsøk på å så tvil om realitetene som havarikommisjonen helt klart har slått fast. Russerne omgår det faktum at missiler ble skutt opp fra russisk okkupert område. Dessuten har man objektiv informasjon på hvilke brigade i Russland Buk ble fraktet fra - og tilbake til. Og i tillegg har Bellingcat grundig dokumentasjon på hele logistikken bak Russernes nedskyting. Heri inngår også Girkins befatning med nedskytingen. Det vi også vet er at Russerne skjøt ned flyet i tro om at det var et Ukrainsk militærfly. Selv om det ikke er noen unnskyldning. Men det er forstemmende å se alle de merkelige forsøk fra Kreml på å bortforklare nedskytingen, samt at de generelt er aktivt krigførende part i Ukraina. Imidlertid er deres bortforklaringer og tåkelegginger særdeles primitive, og derigjennom særdeles lite troverdige. Alle løgnene fra Putin, setter russiske myndigheter i et særdeles dårlig lys. Og løgnene blir bare mer og mer omfattende, jo mer fascistisk styresett blir. Hvem husker ikke generalene forsøk på å ansvarliggjøre Ukraina for nedskytingen med at et Ukrainsk jagerfly sto bak.
  Det som er trist i dette bildet, er selvfølgelig at Ukraina skulle ha stengt luftrommet før dette skjedde. Men det i seg selv, legitimerer ikke at Russerne kunne skyte ned et sivilt fly. Fra Ukrainsk side hadde man på det tidspunkt desverre ikke informasjon om at Russerne hadde så avansert rakettsystem kjørt inn på Ukrainsk område

 3. Avatar for FR.ED FR.ED says:

  Av den rapporten jeg har lest har de ikke fastslått om det vær opprørsgrupper i Ukraina eller russiske tropper som skulle ha skutt ned passasjerflyet. Det interessante er man uansett legger skylden på Russland og ikke på opprørsgrupper for å ha støttet opprørere med våpen og annet utstyr. Denne moralske slutningen skulle også vært overført til det som nå skjer i Syria. Her støtter vesten og arabiske land både opprørsgrupper og terroristgrupperinger med våpen og varer. Det betraktes som moralsk høyverdig og moralsk riktig ting å gjøre i vesten. Moralen er: det er i orden å støtte opprørsgrupper og terrororganisasjoner så lenge støtten kommer i fra vesten. Hvis det er andre enn vestlige land som støtter opprørsorganisasjoner (terrorgrupperinger), så er det moralsk forkastelig. Det er dobbeltmoralsk.

  Men nå kan til Norge forsvar (og USAs) forsvar, hevdes at utenrikspolitikken styres av sinnelagsetikk (jfr. Terje Tvedt utmerkede bok "Norske tenkemåter). Innen sinnelagsetikken avgjøres en handlings “godhet” av om det er utført med godt eller med vondt i sinnet, uten tanke på hvilke konsekvenser handlingen har. Det gjør at f.eks. Stoltenberg fortsatt forsvarer Norges krig i Libya, fordi intensjonen fra norske politikere den gang var god (fordi Stoltenberg er sinnelagsetiker, ville han ha gjort det samme igjen og igjen). Siden intensjonen var god er også handlingen god. Derfor kan Norske politikere uten blygsel også støtte opprørere i Syria, fordi “intensjonen” (sinnelaget) med handlingen er god (styrte en diktator i følge egne utsagn).

  Russerne har i følge typisk norsk tenkemåte (sinnelagsetikk) bare ondt i sinne og følgelig er det de gjør i Syria dårlige handlinger fordi de støtter en diktator i å bli kvitt opprørere/terrorister.

  Fra et moralsk ståsted kan man se det slikt:

  Hvis det er legitimt å støtte opprørere i Syria, er de også legitimt å støtte opprørere i Ukraina.

  Hvor galt det kan gå med sinnelagsetikken kan vises ved følgende eksempel:
  Nedskytingen av et sivilt passasjerfly var en god handling, fordi den egentlige intensjonen var å skyte ned et militært transportfly (det er lovlig mål i en krigssituasjon) men så klarte man ikke å se forskjellen i en stresset situasjon. Konsekvensene av å ta feil av et militært transportfly og et sivilt fly er imidlertid fatalt. Så hvordan bedømmer man handlingen? Ut i fra sinnelag eller ut fra konsekvenser? Hva med Norges bombing av Libya? Skal annen moral gjelde for den bombingen?

 4. Avatar for Anki Anki says:

  Den traumatiserte pjusken som er hanka inn til å være krigshissernes talerør i North Athlantic Terror Organization kan si hva han vil. Og det kan han gjøre fordi folk flest svelger tøyset makteliten lirer av seg uten at det materialiserer seg en eneste kritisk tanke. Libya var på lista over land som skulle regimeendres, publisert september 2000. (Rebulding Americas Defences) Libya var også på lista som Wesley Clark fikk se kort tid etter 9/11 (We’re going to take out 7 countries in 5 years) Og det finnes da fortsatt noen som husker løgnene om “weapons of mass destruction” fra 2003 - vedrørende enda et land som stod på regimeendrings-lista (surprise, surprise) - vel, man trenger antagelig ikke mer en håndfull hjerneceller i operativ tjeneste for å sy sammen det bildet.

 5. Avatar for baluba baluba says:

  Ærlig talt tror jeg ikke Stoltenberg klarer å resonnere så vidt og bredt.

 6. Avatar for FR.ED FR.ED says:

  Det tror jeg du har helt rett i. Kanskje kan det være formålstjenlig å snakke om verdensbilder? At Stoltenberg har et bestemt verdensbilde der sinnelagsetikken er enerådende. I et slikt verdensbilde er det helt OK å bombe et land sønder og sammen så lenge intensjonen med bombingen (etter eget utsagn) er god. Det er ganske tydelig at Stoltenberg ikke klarer å bryte ut av sitt eget verdensbilde/tankemønster i og med at han fastholder at han angrer ingenting og ville gjort det samme igjen og igjen.

  En av de største faren med sinnelagsetikere, er at de representerer en fare for omgivelsen uten at de forstår/klarer å innse det selv. I deres øyne er alt de gjør godt/godt ment.

  I Norge gjennomføres det store konsekvensutredninger, for eksempel for omlegging av en liten bit av hovedveignettet. Krigsdeltakelse som får store konsekvenser for det landet som blir angrepet, gjennomføres mer eller mindre på impuls (og uten debatt om konsekvenser). Det som er ille, er at samfunnet synes det er OK at det er slik.

  Mon tro om det finnes modige politikere eller partier som er modige nok til å kreve at konsekvensutredninger blir lovfestet og utført før Norge deltar i krigshandlinger utenlands?

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Stoltenberg bruker nok slike elementer i sine forsvarstaler, men sinnelaget er nok heller at “it’s a dirty job, but someone will do it - might as well be me”.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere