Personalunionen i de store korporasjonene

8
78 prosent av de 50 største selskapene i USA har minst ett styremedlem felles med et av de andre blant de 50 største.

Det store monopolkapitalistiske selskapene i USA er svært tett knyttet til hverandre. Men hvor tett? Det kan vises på to måter. En kan se på krysseierskap og en kan se på hvordan de deler styremedlemmer. Det er ikke vanskelig, men det er en svær jobb. Figuren over er fra Visualcapitalist og viser personalunionen mellom de 50 største selskapene i USA. Den viser at 78 prosent av selskapene er forbundet med et av de andre med minst ett styremedlem.

Denne figuren bør sees sammen med en figur vi har vist tidligere her på steigan.no.

En megakorporasjon

Forskere ved ETH Zürich i Sveits gjennomførte en svær datamaskinanalyse av bedriftsinformasjoner for hele verden i finansdatabasen Orbis. De analyserte eierskap og krysseierskap mellom transnasjonale selskaper og kom fram til at i 2007 var det 147 selskaper som kontrollerte 40 prosent av kapitalen i samtlige selskaper i basen.

147 multinasjonale selskaper er så tett knyttet sammen at de utgjør en megastruktur som kontrollerer 40% av storkonsernenes kapital

«Dette er et empirisk bevis på noe som er blitt forstått på anekdoteplan i årevis,» sa informasjonsteoretikeren Brandy Aven ved Carnegie Mellon i Pittsburgh.

Denne undersøkelsen går altså djupere enn den første figuren som bare viser personalunionen. Her er det snakk om både styremedlemskap og eierskap. Og da kommer det altså fram at det ikke bare finnes noen felles forbindelser. Selskapene er så tett knyttet sammen at de utgjør en slags megakorporasjon.

The Big Three

Det er nå tre såkalte indeksfond som er de største eierne i 40% av alle børsnoterte selskaper i USA. På Standard&Poors indeks er disse tre fondene største eier i 90% av selskapene, inkludert selskaper som Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric og Coca-Cola. Lesere av steigan.no vet allerede en del om dette, men nå er dette også tema for forskning.

Forskerne Jan Fichtner, Eelke Heemskerk og Javier Garcia-Bernardo, som alle forsker på midler fra EUs Horizon 2020-program har avdekket dette eierskapet og pekt ut de mektigste fondene.

Det dreier seg om Vanguard, BlackRock og State Street. Dette er såkalt passive formuesforvaltere. Det betyr at de ikke på samme måte som aktive fond prøver å slå markedet, men heller å følge det. De tar derfor et mye mindre gebyr fra investorene og siden finanskrisa i 2008 har det vært en flom av investorpenger fra aktive fond til indeksfond. Indeksfondene har fått en kapitaltilførsel på 1400 milliarder dollar etter 2008 ifølge  2017 Investment Factbook.

Bare i første kvartal 2017 fikk de en tilførsel på 200 milliarder dollar, noe som slår alle tidligere rekorder. De tre fondene som kommer ut som vinnere er BlackRock, Vanguard og State Street , de såkalte Big Three.

Tilsammen har dies tre nesten 11.000 milliarder dollar til forvaltning. Forskerne har kartlagt eierskapet til Big Three og påvist at hvis man ser på dem samlet er de største eier i 40% av alle børsnoterte selskaper. Dette har de gjort i et prosjekt som kalles CORPNET, og som har som mål å kartlegge de globale korporasjonene. Prosjektet styres fra universitetet i Amsterdam.

Fra privatkapitalisme til monopol til megakorporasjon

Eierskap til kapital er det grunnleggende i kapitalismen. I den tidlige kapitalismen fantes det mest personlig eide selskaper. Så begynte de største å kjøpe opp de mindre, eller de utkonkurrerte dem. Dette skapte store monopoler som i flere tilfeller dominerte hele bransjer. Disse monopolene vokste sammen med bankvesenet og ble til finanskapitalistiske giganter. Dette gjorde at de ble i stand til å styre politikken i samfunnet på en helt annen måte enn tidligere.

Det mest berømte eksemplet på dette var Standard Oil, som ble etablert av John D. Rockefeller og Henry Flagler i 1870. Det ble en av verdens første multinasjonale korporasjoner. Så mektig ble selskapet at USAs høyesterett i 1911 slo fast at Standard Oil var et ulovlig monopol og delte det opp i 34 selskaper. To av dem var Standard Oil of New Jersey, som ble Esso, som ble Exxon og Standard Oil of New York som ble Mobil. De to ble så slått sammen igjen for å framstå som ExxonMobil.

USAs høyesterett forsto altså svært godt i 1911 at monopolkapital er en trussel mot demokratiet. Kapitalen er langt mer monopolisert i dag enn den gangen, og det finnes ikke den høyesterett som er mektig nok til å oppløse denne/disse megakorporasjonen(e) som styrer dagens kapitalistiske verden.

De mektigste av de mektige eier våpenindustrien, mediaindustrien, IT-gigantene – og de eier naturligvis også politikerne.

 

Les også:

Makt: Between a BlackRock and a hard place

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Verdensøkonomiens nye herrer

Nå har også The Economist sett det

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Kan man ikke gjøre liknander undersøkelser i Norge. Vem er i ‘seng’ med hvem…

  ‘Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.’

 2. Hele denne digre megakorporasjonskapitalkladden du viser i figur 3 må oppdeles i inngrupper i et nytt InnGruppe-Demokrati (IGD) og settes under demokratisk kontroll, direktestyrt av borgerne. Vi har intet annet valg, og selv om det kan synes vanskelig må vi, som i Star Wars hvor Luke Skywalker klarte å finne et lite svakt punkt, hvoretter han kjørte inn i imperieskipets kjerne, finne denne strukturens svake punkt og sende inn vår Luke Skywalker, for å sprenge den innenfra.

  Første punkt er å analysere megastrukturen, slik Steigan gjør det her. Deretter må vi finne dens svake punkt, for deretter å finne vår Luke Skywalker, som entrer punktet for å sprenge dette megaviruset fra innsiden, som har infisert hele verden med kapitalmycelet sitt.

  Deretter innfører vi IGD, hvoretter tusenårsriket er en realitet!

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Dette gjør vel at kapitalist klassen i USA samarbeider mye tettere og dermed lettere kan iverksette tiltak som er i deres favør. Vi så dette kanskje allerede på 1970 tallet da lønnsnivået (reallønnsnivået) for veldig store deler av arbeiderklassen i USA ble frosset helt fast til tross for stadig økende produktivitet i USAs økonomi. Denne fastfrysing av reallønnen må ha vært et politisk vedtak med bred støtte i kapitalistklassen (og vil ikke kunne skje i en ordinær markedsøkonomi og i et demokratisk land, med mindre det foreligger en stor konspirasjon fra de mektiges side).

 4. Du skriver:
  “Eierskap til kapital er det grunnleggende i kapitalismen.”

  Delar inte din uppfattning.
  Marx skriver följande i 51:a kapitlet i 3:e bandet av Kapitalet:
  "Det är två karaktärsdrag, som från början utmärker det kapitalistiska produktionssättet.
  För det första. Det producerar sina produkter som varor. Detta skiljer det inte från andra produktionssätt; men väl det faktum att existensen som vara är den behärskande och bestämmande karaktären hos dess produkt. Detta innebär först och främst, att arbetaren själv uppträder endast som försäljare av en vara och därmed som fri lönarbetare, arbetet alltså överhuvud som lönarbete. Efter allt som tidigare behandlats är det överflödigt att ånyo påvisa hur förhållandet mellan kapital och lönarbete bestämmer produktionssättets karaktär.

  Det andra, som speciellt kännetecknar det kapitalistiska produktionssättet är produktionen av mervärde som produktionens direkta ändamål och bestämmande motiv.”

  Med andra ord är det produktionen av varor och mervärde som kännetecknar det kapitalistiska produktionssättet.

  Äganderätten är enbart den juridiska manifestationen av kapitalets kontroll av produktionsmedel, produktionsprocess och produktionsresultat. Marx beskriver detta på följande sätt i Förordet Till kritiken av den politiska ekonomin:
  “I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i bestämda, nödvändiga, av deras vilja oberoende förhållanden, produktionsförhållanden, som motsvarar en bestämd utvecklingsgrad av deras materiella produktivkrafter. Summan av dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, den reella bas, på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser sig och vilken motsvaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet.”

 5. Saus en haug patologisk umettelige pengepugere sammen med individer som er oppfostret til å gå med små, svarte ‘‘bønnebokser’’ på hodet og armene - og som lever i troen på at de er overmennesker, hva får du;
  A recipe for disaster!

  • Heiserru serru hatten . . . . . . .
 6. Avatar for aford aford says:

  … osv.

  SCENE 2:

  Inn fra v. øverst gjør Golda entré, en jentunge på rundt 5 år. Golda ser langt og målbevisst rett fremover foran seg, mens hun skrår direkte over scenen og ender på balkongen som peker ut mot salen fra forscenen, h., der hun peker ned mot publikum.

  Golda: – Pappa, hvorfor har alle terroristene så stygge hus, egentlig?

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Eierskap til produksjons-midler eller produksjon av varer for profitt er da ikke et udelt kapitalistisk fenomen?
  Det som har gjort kapitalismen mulig er penge-økonomien, der tilgang på kreditt er sentralt. Kreditt som blir utstedt på grunnlag av forventet produksjon/profitt, ikke faktiske verdier.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere