Nei og ja til gjenoppbygging. Ja til bistand til terrorister. Ja og nei til sanksjoner

0
Ifølge Norad var Syria en av de ti største mottakerne av norsk bistand i 2017. Problemet er at ikke en krone av de over 1 milliard som ble gitt er gitt til Syria. Hvor har de da havnet?

Av Eva Thomassen.

Norsk politikk i Syria:  Å snakke med begge sider av munnen.

Norge har bevilget 10 milliarder kroner i «bistand» til «Syria» siden 2011. Ikke fem øre er gått til offentlig sektor i Syria.

Fra UDs tilskuddsportal

Regjeringen Solberg og Arbeiderpartiet:

Nei til gjenoppbygging. Ja til sanksjoner. Tja til bistand

I mai 2018 slår utenriksminister Ine Eriksen Søreide fast at det er «uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging av Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang».

«Norge har lenge understreket at Assad ikke kan være en del av en langsiktig løsning», påpeker Søreide,

Videre mener Søreide at  Assad så langt ikke viser tegn til å ville forhandle. Ved å gi bistand til gjenoppbygging er bekymringen at Assad skal miste interessen for politiske kompromisser etter hvert som regimet vinner fram på bakken i Syria.

Samtidig er gjenoppbygging en nødvendig forutsetning for at de syriske flyktningene som har kommet til Europa, skal flytte hjem igjen, sier hun.

 

Søreide vil ikke gjenoppbygge Syria før «Friends of Syria» har overtatt Syria eller mener hun disse:

25.4.2018 uttaler Søreide at
– Vi vet at den viktigste enkeltfaktoren som avgjør om flyktninger ønsker å returnere til Syria, er personlig sikkerhet. Deretter kommer tilgang på grunnleggende tjenester, bolig, og mulighet til å brødfø en familie, sier Søreide. Betingelsene er ennå ikke til stede for organiserte returer av flyktninger til Syria, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Vi må ikke presse syrere til å dra tilbake for tidlig heller. Mange områder er ikke trygge, sier Søreide.

Altså i følge Søreide er betingelsen for gjenoppbygging av Syria at enten styrtes president Bashar Al-Assad rent militært eller han presses på sine knær til å delta i forhandlinger hvor han ber pent om å få bli styrtet. En betingelse som ikke tar hensyn til at i «Assad» bor det 22 millioner hvor brorparten støtter president Bashar Al-Assad. Han er en lovlig valgt president i en suveren stat med sete i FN.

Ikke bare regjeringspartiene og Ap, også SV og Sp avviser bistand til gjenoppbygging av det krigsherjede Syria så lenge Assad sitter ved roret. SV og Sp støtter EUs linje om ikke å bidra til langsiktig gjenoppbygging i landet før en troverdig og inkluderende politisk overgangsprosess er i gang, for å unngå at bistandsmidler utnyttes av regimet for å bygge opp sin legitimitet.  EUs politikk om å presse fram regimeskifte støttes altså ikke bare av regjeringen, men også SV og Sp.

Eneste parti som ikke tar forbehold om regimeskifte for å bistå den syriske befolkningen, altså hele den syriske befolkningen med bistand, er Rødt. På tross av at Rødt er imot Assad-styret.

Markering for «den syriske revolusjonen». Mani Hussaini fra AUF taler. Flagget er Nasjonalkoalisjonens flagg, og ikke Syrias flagg. Det brukes ofte sammen med al-Qaidas flagg.

SV: Nei til gjenoppbygging. Ja til sanksjoner. Tja til bistand

SVer imot å støtte gjenoppbygging av det krigsherjede Syria der flertallet bor – i områder styrt av Assads regjering. SV mener Assad ikke er opptatt av å gjenoppbygge som vil gavne hele befolkningen. Derfor vil ikke SV gå inn for å gi bistand til. Per i dag er regime-skifte viktigere for SV. Imidlertid mener SV at de støtter forsøk på å nå alle som er rammet av krigen i Syria med humanitær bistand, uavhengig av hvilke områder de befinner seg i, svarer partileder. Altså nødhjelp til hele befolkningen, eller?
SV mener sanksjoner som er rettet mot regimet bør bli opprettholdt så lenge det er et realistisk virkemiddel for å skape press for fredsforhandlinger. Samtidig mener vi humanitær hjelp som redder liv, fortsatt bør være høyt prioritert, skriver Lysbakken.

Senterpartiet:  Nei til gjenoppbygging. Ja til bistand, men kun til terrorister. Ja til sanksjoner.

Sp har heller ingen innvendinger mot at norsk nødhjelp kanaliseres kun til jihadist- og andre opprørskontrollerte områder, og at sanksjoner som rammer befolkningen fortsetter. Så lenge Assad sitter ved makten virker det meningsløst å bygge opp landet igjen.

SP er imot å støtte gjenoppbygging av det krigsherjede Syria der flertallet bor – i områder styrt av Assads regjering. Norge har i flere år gitt bistand til områder styrt av jihadistiske grupper. Støtter du det?

– Han har vært med på ødeleggelsene som har skjedd mot egen befolkning. Det er viktig for oss at regimet ikke kan misbruke midlene til å bygge opp under sin egen legitimitet, legger hun til. – Hvorfor er regimeskifte oppmuntret av utlandet viktigere enn støtte til hus, strøm, vann og veier for majoriteten av befolkningen?

– Det er ikke viktigere, men jeg tror regimeskifte er en forutsetning for å få plass en langsiktig, stabil avtale om gjenoppbygging. Sanksjoner som rammer sivilbefolkningen bør opprettholdes så lenge Assad sitter ved makten.

Med andre ord er det greit å gi bistand til terrorister i områder de kontrollerer enn å gi bistand til 90 prosent av den syriske befolkningen fordi de bor i områder kontrollert av den syriske regjeringen. Det bodde ikke 8 millioner mennesker i Damaskus i 2010. Da bodde det under 2 millioner der. Nå bor det 8 millioner mennesker i Damaskus. 6 millioner er internt fordrevne flyktninger – flyktet fra de områdene Norge gir bistand. Altså flyktet fra terroristkontrollerte områder. Disse 6 millioner flyktningene skal ikke få bistand fra Norge fordi de har flyktet til «Assad-områder». Heller ikke evakuerte fra områder den syriske hæren har befridd. Da Øst-Ghouta ble befridd i april 2018 ble 180 000 sivile evakuerte til flyktningemottak satt opp av myndighetene i samarbeid med russiske hjelpearbeidere. Der var det 2-to – bistandsorganisasajoner som hjalp de evakuerte. Det var Syrias Røde halvmåne og ADRA- en kristen NGO.

De to eneste NGOene i flyktningeleiren for evakuerte fra Øst-Ghouta. Denne leiren ligger i regjeringskontrollert område og får ikke bistand fra verken Norge eller andre vestlige land.

Den eneste ambulansen i flyktningeleiren utenfor Damaskus foto: Eva Thomassen
Disse skal ikke få støtte. Evakuerte fra Øst-Ghouta. Foto: Eva Thomassen.
Disse skal få bistand. Idlib april 2018

Som alle nå kjenner til blir terrorister som ikke benytter seg av amnestiordningen hvor de som legger ned våpen får amnesti. De som velger å fortsette med terror får med lettere våpen og familie og blir busset til Idlib. Nærmere 50 000 terrorister med familie ble busset til Idlib. Der ble de møtt av norske bistandsorganisasjoner og et hundretalls andre NGO fra allierte land av Norge. Altså fra land som kriger via terrorister for regimeskifte i Syria. Disse nyter godt av de nærmere 10 milliarder norske skattekroner gitt som bistand til Syria.

Her fra Idlib hvor NGOer stod på rekke og rad for å ta imot terrorister fra Øst-Ghouta

Ikke fem øre av disse 10 milliardene går til offentlig sektor i Syria. Altså til de 90 prosent av befolkningen som har søkt ly under beskyttelse av den syriske hæren.

Rødt : Nei til sanksjoner. Ja til bistand til alle syrere uavhengig hvor de bor. Ja til gjenoppbygging betingelsesløst

– Vi mener det er uetisk å nekte sivilbefolkninga tilgang til strøm, vann, mat helsehjelp og skoler, selv om vi er imot Assad-styret, sier Moxnes til ABCNyhetene

– Men EUs politikk, som det dessverre ser ut til at Sp og SV støtter oppunder, er nettopp det motsatte. Det framstår som viktigere å presse fram et regimeskifte enn å lindre de sivile lidelsene som forsterkes av sanksjoner og bistandsnekt til gjenoppbygging, sier Moxnes.

La med slå fast med en gang. Det hjelper ikke det syriske folket om Rødt mener det de gjør. Grunnen er at Rødt har ingen innflytelse over regjeringens poltikk. Det har heller ingen av de andre partiene. Men, viktigst. Det har heller ikke regjeringen!.

Det er EU og USA som vedtar sanksjonene

Sanksjonene som allerede har ødelagt Syria, blir fortløpende plusset på og forlenget av EU og USA som vedtar disse. Norge er ikke med i EU (eller USA?) og har derfor ingen påvirkningsmulighet over vedtakene som fattes. Norge kun støtter sanksjonene. Norge har støttet disse sanksjoner fra september 2011 og har fortløpende støttet dem hvert år, sist forlengelsen som ble vedtatt i mai i år fram  til juni 2019. Vi hørte ingen reaksjoner fra Rødt mot dette. Sanksjonene blir ikke forelagt Stortinget for behandling av regjeringen.

Det er derfor ren retorikk når Rødt sier de ikke støtter dem. Rødt har ingen påvirkningsmuligheter. Om Norge sluttet å støtte sanksjonene ville Norge selv bli sanksjonert! Det eneste Rødt kan gjøre er å oppfordre regjeringen til å bruke mer av bistandsmidlene via FN slik at FN kan fordele dem til offentlig sektor i Syria. FN er ikke underlagt sanksjonene USA bestemmer…USA vil sannsynligvis svare med å straffe FN med stans i økonomiske overføringer til Syria som går via FN organisasjoner.

Bare Røde Kors gir bistand til Syria

Rødt må gjerne støtte bistand til hele Syria. Det blir også ren retorikk. UDs tilskudd til bistand til Syria gis via norske bistandsorganisasjoner og FN. De fem største NGOene som får tilskudd fra UD er Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, Norwac, Kirkens Nødhjelp. Røde Kors mottar også midler fra UD. De er den eneste norske NGO som samarbeider med syriske myndigheter gjennom samarbeidet med Syrias Røde halvmåne. De overnevnte fem NGOene mottar disse pengene mot å bruke dem i tråd med norsk utenrikspolitikk i Syria. Ingen av disse NGO samarbeider med syriske myndigheter. De oppholder seg kun i områder kontrollert av terrorgrupper og gir således kun bistand til terrorister og familiene deres. Samt sivile som av ulike grunner ikke har kunnet flykte eller flytte fra disse områdene.  Alle oppholder seg ulovlig i Syria og blir presset ut av Syria etterhvert som den syriske hæren befrir stadig nye områder. Overnevnte NGOér måtte flykte sammen med terrorister til idlib da Øst-Aleppo ble befridd, da Deir Ezoor ble befridd, da Øst-Ghouta ble befridd og nå i Daraa. Alle har satt seg på busser til idlib. Nå oppholder de seg i Idlib. Når Idlib blir befridd er det ingen steder i Syria norske NGOér og andre INGO kan flytte til. De har valgt side i krigen. De har støttet norsk utenrikspolitikk og må ta med seg det som er igjen av blodpengene de har smuglet inn i Syria ut av Syria igjen. Så stygg er denne politikken. Man kan ikke skifte side. Fra å ha holdt terrorister med mat og medisiner for at disse skulle være i god form når de bedrev terror på vegne av Norge i regimeskiftekrigen.For en moral av et land som pøser ut milliarder av bistandskroner. Sier de støtter det syriske folket og kaller seg en fredsnasjon. Er ikke denne virksomheten støtte til terror etter terrorloven?

Syria vil ikke ha støtte fra land som har ødelagt landet

Rødt må også gjerne si de støtter gjenoppbygging av Syria mens Assad sitter med makten. Også ren retorikk. Syria vil ikke ha noen bistand til gjenoppbygging fra land som har ødelagt Syria. Regjeringen handler ikke på egen hånd. Det er ikke noe Solberg-regimet har funnet ut på kammerset at de ikke vil gjenoppbygge Syria. Det har de gjort i samarbeid med allierte.

Syria gjenoppbygges hele tiden. Ikke med hjelp fra landene som river Syria i stykker, som har invadert landet med økonomiske og militære masseødeleggelsesvåpen, støttet terrorgrupper og lagt deler av Syria i ruiner. Har tvunget millioner på flukt. Alt under dekke av at «Assad-regimet» dreper egen befolkning. At Norge ikke etter syv år erkjenner at uansett med hvilke våpen Norge og allierte bruker for å demonisere president Al-Assad, så viker ikke den syriske befolkningen støtten til  forsvaret av fedrelandet og ser at president Al-Assad er garantisten for akkurat det. Syria ofrer sine sønner, brødre, døtre, fedre for å redde landet sitt. Vi vet ikke hvor mange soldater som er drept, men det er nærmere 200 000.

I vestlige medier har vi ikke sett bilde av en eneste syrisk soldat og en sørgende mor. I enkelte landsbyer og områder i Syria bor det bare barn og kvinner. Alle mennene er drept i krigen mot landet deres.

Det syriske folket er ikke like lettlurte som det norske. Vi tror på narrativet, mens det syriske folket erfarer på kroppen at det er regimeskifte Vesten vil, ikke å støtte det syriske folket. Det syriske folket vil ikke ha støtte til gjenoppbygging av landet sitt fra stater som aldri gir, men alltid har som mål å ta. For hva har egentlig Norge gitt Syria?

Minerydding etter syv år!

Norge har besluttet å øke støtten til minerydding i Irak og Syria fra 100 millioner kroner i 2017 til 154 millioner kroner i år, opplyser utenriksdepartementet «I fjor sommer ble Mosul i Irak vunnet tilbake fra IS, og i høst bidro koalisjonen mot IS til drive gruppa ut av byen Raqqa, IS’ tidligere hovedsete i Syria», sier Søreide

Norske mineryddere har ikke ryddet en eneste mine i Syria i løpet av de syv årene krigen mot Syria har pågått. Grunnen? De vil ikke samarbeide med syrisk eller russiske mineryddere. Men, Norge vil allikevel minerydde i Syria, men først nå. Merk, det er kun i Raqqa. Et by som er under amerikansk beleiring. Altså Norge skal igjen invadere Syria for å minerydde i et område der USA har en rekke militære baser og hvor USA sin Plan B ligger. Å dele opp Syria, gjøre områdene rundt Hasaka mot irak til et amerikansk mandatområde. Men, Søreide har forregnet seg. Områdene vil bli gjenerobret av den syriske hæren. Norge må pakke minesveiperne og komme seg ut av Syria. Altså ingen bistand til minerydding i Syria. 154 millioner kroner kanalisert gjennom Norsk Folkehjelp er bortkastede penger. Norsk Folkehjelp oppholder seg også i Hasaka provinsen. Det er et såkalt «frigjort» område. Kontrollert av amerikanere og kurdiske militser i Syrian Defence Force (SDF). Der har kurdiske grupper etablert en fiktiv føderasjon «Den demokratiske føderasjonen Nord- Syria.

SDF har imidlertid begynt samarbeid og politiske forhandlinger med syriske myndigheter. Prosjektet med å dele opp Syria i en egen føderasjon er under avvikling. Da må også Norsk Folkehjelp avvikle sitt arbeid der og komme seg ut av Syria. Norsk Folkehjelp er norsk utenrikspolitikk i bistandsforkledning. Det betyr i klartekst at da samarbeider man ikke med syriske myndigheter. Da må man pakke «demokrati og menneskerettigheter» i sekken og rygge ut der de kom inn i Syria.

60 norske spesialsoldater og IS

Norge har sendt 60 spesialsoldater til Syria for å trene håndplukkede opprørere til som det het å kjempe mot IS. Det vet vi ikke om de har gjort. Det vi vet er at er norsktrente såkalte opprørere har drept 2 sivile i en flyktningeleir i nærheten av militærbasen i Al Tanf. Det vi også vet er at lederen for denne opprørsgruppa opplyser til Klassekampen at gruppa har som mål å angripe den syriske hæren. Noe regjeringen presiserte ikke skulle være mandatet deres. Hvor umoralsk kan en regjering være når Norge selv nettopp er i Syria for å styrte Assad, Både Norge og disse opprørerne vet at skal man styrte Assad kan det ikke gjøres fra kontoret i UD. Det skjer heller ikke ved at regjeringen sier at de er i Syria med folkeretten i geværmunningen og lover å gi innføring i folkeretten til disse opprørene som skulle utvelges ved bruk av løgndetektor.

Her oversikt over denne opprørsgruppa norske spesialsoldater trente. Det er svært liten tvil om at disse ikke også hadde den syriske hæren som fiende…

I den grad Norge har bekjempet IS så har de gjort en slett jobb. Disse 70 landene i den USA-ledede koalisjonen hvor Norge er med, har siden 2014 gjort alt annet enn å bekjempe IS. IS har vokst. IS oppholder seg kun i områder av Syria hvor denne koalisjonen opererer. I disse områdene har den syriske regjeringen funnet tonnevis av våpen etter den syriske hæren befridde områdene. Hvordan kan det være mulig? Hvem andre enn denne koalisjonen har brakt disse våpnene gjennom enorme ørkenområder? Slike våpenfunn er gjort i alle områder av Syria hvor denne koalisjonen har oppholdt seg under dekke av å bekjempe IS. Nå sist i Daraa. I de samme områdene har denne koalisjonen også angrepet den syriske hæren. Teppebombet Raqqa og gitt IS fritt leide ut av Raqqa. Raqqa ligger i ruiner med råtnende lik under. USA lovet å gjenoppbygge Raqqa, men det er ikke gjort, på samme måte som Mosul ble teppebombet. Det var først da Russland på invitasjon fra den syriske regjeringen i 2015 at IS og andre terrorgrupper er nedkjempet. Sammen med den syriske hæren er område etter område befridd. USA-koalisjonen og den norske regjeringen har reagert kraftig i forkant av hvert område som terrorister hadde kontrollen skulle frigjøres. Øst-Aleppo, Deir-Ezoor, Øst-Ghouta, nå Daraa. Den syriske hæren med allierte har neglisjert truslene og med rette. Områdene er kjerneområdene for terrorgruppene og deres oppdragsgivere

At ingen fra den norske regjeringen eller politikere reagere på de enorme våpenfunnene i absolutt alle områdene i Syria som befris, er mer enn påfallende. Mediene skriver ikke om det heller. Det passer liksom ikke inn i faktaboksen. Den syriske hæren takker så klart denne koalisjonen for disse ekstremt dyre våpenbidragene

Våpenfunn gjort i Deir Ezzor. I området Norge sier de har kjempet mot IS..

Regjering uten moral

Men, den norske regjeringen er uten moral. Norge har en presse hvor journalistene opptrer som aktivister. Sannheten er at regjeringen lyver overfor det norske folk. Norge har gitt asyl automatisk til syrere. Vet Norge hvem alle disse er? Mange er i vernepliktig alder og kommer fra områder styrt av terrorgrupper.

Siden Norge har gitt alle syrere flyktningestatus og bistand i Norge, samtidig som det ikke er aktuelt at Norge gir bistand til gjenoppbygging av Syria, er det innlysende at ingen syriske flyktninger tar sjansen på å si fra seg sitt norske flyktningebevis. Betingelsen for å få flyktningestatus er at du ikke kan reise til landet du har flyktet fra. Naturligvis. Men, paradokset er at de fleste syrere vil tilbake til Syria, men ikke til et Syria som er uten infrastruktur, skoler, vann, elektrisitet, til miner og hus i ruiner. Syrere med et norsk flyktningedokument kan heller ikke reise fram og tilbake til Syria for å være med på gjenoppbyggingen av landet, hjemmet deres eller kunne selv bidra til å få Syria tilbake til det det var før 2011.

Norge har satt seg selv og syriske flyktninger i Norge i en tvangssituasjon. Flyktninger kan ikke tvangsreturneres.

Av rundt 100 norsktilknyttede fremmedkrigere som har reist til Syria (og Irak?), er rundt 30 drept, ifølge utenriksministeren. 30–40 befinner seg fortsatt i IS’ gjenværende områder, mens  rundt 40 har returnert til Norge.

Selv syriske terrorister som oppholder seg i Norge kan ikke tvangssendes til Syria fordi Norge ikke har en utleveringsavtale med Syria. Samtidig som Norge har gitt dem beskyttelse.

Altså: Norge har plassert seg i en situasjon der norske terrorister i Syria må hjem. Norge har ikke etterretningssamarbeid med syriske myndigheter. Norge og Syria kan derfor ikke utveksle informasjon om norske terrorister i Syria eller syriske terrorister i Norge. Jeg har vært i Syria fem ganger de siste to årene. Alle myndighetspersoner jeg har snakket med er sjokkert over manglende samarbeid med vestlige myndigheter. Syria kjemper mot over 100 000 terrorister fra over 100 land. Disse skal hjem. Syriske myndigheter vet hvem de er. Hvor de kommer fra. Hvilke forbrytelser de har begått. Om de har stiftet familie og om de har forlatt Syria og til hvor.

Krigen har pågått i over syv år og nå går den mot slutten. Og det norske folket må betale prisen for støtten våre regjeringer har gitt til krigen mot Syria. Både til norske, men også til terrorister fra hele verden.

Syriske myndigheter oppfordrer flyktninger å flytte hjem og det opplyses at 1,7 millioner er på veg hjem fra nabolandene Jordan og Libanon.

White Helmets

White Helmets er blitt fremstilt som helter, som vanlige syrere som ofrer livet for å redde sivile under ruinene etter russiske og syriske bombetokt. White Helmets har fått en rekke priser, Oscar, er blitt brukt som kilder av mediene, brukt av NRK som dokumentasjon på hva «Assad-regimet» begår av grufullheter mot eget folk. Blitt nominert til Nobels Fredspris.

Men, noen, deriblant jeg, har beskrevet den andre siden av hjelmen. Hva som skjuler seg under hjelmen. White Helmets er et vestlig propagandaapparat tilknyttet terrorgrupper- særlig Al-Nusra. De oppholder seg kun i områder kontrollert av terrorgrupper, dvs. av dem selv. De av oss som har formidlet White Helmets ekte ansikt er blitt kalt alt fra Assad-apologeter til konspirasjonsteoretikere.

Men, nå som krigen går mot slutten og kampene pågår i Daraa har altså Israel evakuert 800 terrorister fra White Helmets fra Daraa og inn i Golan og videre til Jordan i samarbeid  med de tyske, amerikanske, kanadiske og engelske regjeringene. Man kan undre seg hvorfor Israel gjør dette.  Er det ikke rart å tenke på at Israel som ikke har tatt imot en eneste syrisk flyktning nå viser sånn omsorg for terroristene i hvite hjelmer? Er det militære etterretningsoffiserer som skjuler seg under hjelmene, er det frykten for at White Helmets  skal snakke om de kjemiske angrepene de selv har utført og lagt skylden på «Assad- regimet» for? Som har vært påskudd for angrep fra landene som har gitt disse heltene over 100 millioner dollar i lønn for å lyve som del av krigføringen i Syria? Skal de brukes andre steder? Eller er det takk for innsatsen, som ikke gikk helt hjem? De skal «omplasseres» i diverse land. De var terrorister i Syria.

Hva om de blir naboene våre? Hva om de fortsetter med terror utenfor Syria?

White Helmets gjør V-tegnet mens de står oppe på kroppene av drepte syriske soldater

USA og Frankrike sender nødhjelp til hele Syria

Etter møtet mellom Trump og Putin i Helsinki forrige uke har landene blitt enige om samarbeid om nødhjelpsendinger til hele det syriske folket – altså til 100% av det syriske folket. Om kort tid bor jo alle syrere i regjeringskontrollerte områder. Det gjenstår bare å befri Idlib og Hasaka – og Raqqa. Da er alle bistandsorganisasjoner ute av Syria. Sånn går det når det ligger politikk mellom halalservelaten. Dette har USA erkjent. USA skjønner i anstendighetens navn at skal det syriske folket overleve må de få mat, vann, elektrisitet, skole, medisiner, helse, infrastruktur osv. Frankrike som også deltar i de dødelige sanksjonene har nylig også inngått avtale med Russland om å sende nødhjelp lovlig inn i Syria. Men, siden sanksjonene hildrer franske fly å lande på syriske flyplasser blir den franske nødhjelpen levert Russland slik at russiske fly kan fly inn i Syria med den.

Da er det bare å vente på den norske helomvendingen. Den kommer. Det spennende er å se i hvilken innpakning løgnen blir presentert for oss.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.