84 prosent av strømmen Norge forbrukte i 2017, var fossil- eller atomkraft

6
Det spiller ingen rolle om alt strømforbruket ditt kommer fra rein norsk vannkraft. Hvis du ikke har kjøpt opprinnelsesgaranti, havner du som miljøsynder og forbruker av kull- eller atomkraft. I hvert fall i statistikken.

98 prosent av strømmen som produseres i Norge, stammer fra fornybare kilder. Likevel viser NVEs varedeklarasjon for 2017 at kun 16 prosent av strømmen vi forbrukte, var ren. Det er ABC Nyheter som skriver dette. Nettavisa fortsetter:

 • «57 prosent av kraften norske husholdninger, bedrifter og etater forbrukte i 2017, stammet fra fossile varmekraftverk.
 • 27 prosent kom fra kjernekraft.
 • Bare 16 prosent skal ifølge den såkalte nasjonale varedeklarasjonen til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ha vært fornybar.

Tallene går fram av NVEs ferske varedeklarasjonen for fjoråret. Den viser at vi formelt brukte to prosentpoeng mer fornybarkraft i 2017, enn i 2016.

Samtidig økte det formelle forbruket av atomkraft i Norge med 6 prosentpoeng.»

Kommentar:

Men hvordan kan dette ha seg? Når nesten all strømmen som produseres i Norge stammer fra fornybare kilder, så sier statistikken at hele 84 prosent av forbruket var fossil- og atomkraft? Dette virker da helt «høl i huet», som vi sa i gamle dager. Og ja, det er det. Spriket mellom det virkelige forbruket og det statistiske forbruket kommer nemlig av at Norge har sluttet seg til EUs ordning med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for strøm. Dette hevdes å være god klimapolitikk.

Men systemet betyr at en bedrift eller en person i EU som bruker strøm fra kullkraftverk kan kjøpe seg en opprinnelsesgaranti fra Norge på at den krafta han bruker i steden er fornybar. På den måten får norske kraftverk millioninntekter og firmaer i EU får seg en miljøpolitisk glorie å pynte seg med, slik at de kan framstå som miljøvennlige, sjøl om de bruker så mye kullkraft og atomkraft som de måtte ønske.

Det samme kan norske forbrukere også gjøre. De kan betale et tillegg på strømregninga, og vips har de en garanti for å ha brukt rein strøm, en garanti som de egentlig ikke trenger i første omgang.

I gamle dager var Vatikanet beryktet for å selge avlatsbrev og gjorde store inntekter på at synderne kunne kjøpe seg fri fra botsøvelser hvis de betalte penger til den katolske kirken. Med slike brev i handa kunne synderne bevise at de hadde kjøpt seg adgang til saligheten. «Når pengene i kista klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer.»

Opprinnelsesgrantier for strøm er slike avlatsbrev. De har ingenting med den virkelige opprinnelsen og det virkelige forbruket å gjøre. Men det skaper store inntekter til energigigantene. Og det er nyttig for de virkelige miljøsyndernes markedsprofil.

Og kjøper vi ikke slike avlatsbrev fra det moderne presteskapet, så er vi miljøsyndere. Det kan Statistisk sentralbyrå gi oss papir på.

Les også:   – Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip!

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hei Steigan, på tide du slår opp dine teser mot den moderne avlatshandelen på klosterdøra di i Tolfa, slik at vi kan få en kraftreformasjon. Språket ditt er da også like friskt som Luthers, og dere er begge flinke til å erte på dere folk. Tror du og gamle Luther har mye til felles :wink:

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Det neste blir vel at man innfører opprinnelsessertifikater for norsk luft, slik at man til slutt får hele den norske befolkning til å tro at man i Norge egentlig puster inn sterkt forurenset luft.

  Man må kunne kreve at landet styres basert på kunnskapsbasert fornuft og ikke på luftige teorier og tvilsom profittbasert synsing.

 3. Er begrepet “Fossil Fuel” en svindel? “Snake Oil” oppfunnet av Rockefeller?
  I så fall er Olje og Gass det nærmeste vi kommer “Renewable Energy”.
  Energi er ikke “Renewable”, skifter kun form, men er forøvrig konstant.

  https://www.youtube.com/watch?v=o6vVbz7Epsg

  Russland sies ha forstått dette og har dratt stor nytte av sin kunnskap, som et viktig økonomisk bidrag til økonomien, etter USSR gikk til hundene.

 4. Avatar for ABC ABC says:

  Interessant… Politikerne bør fokusere på forskning vedrørende alternativ og internasjonale avtaler føre nasjonale begrensninger. Demokrati og økonomisk krise kommer å begrense alt av miljøpolitiske beslutninger. Vi må endre systemet føre vi går fra fossile brensler. De partier som i dag fokuserer på nasjonale begrensninger gjør selvmord i oppslutning så fort boligprisene går ned med ironi. Norge selger ut fossile tilganger idag forresten. Innen vi har alternativer. Hvordan tenker man når man gjør noe sådant? Men klart at det fossile racet dreper moder jord. Men vi må ha alternativer først…

 5. Denne virtuelle handelen betyr ikke så mye i praksis. Norge belastes likevel bare med de virkelige CO2-utslippene i internasjonale klimaavtaler som Koyto- og Paris-avtalen og de landene som kjøper opphavsrettigheter får ingen kreditt for det i de samme avtalene.

  Svakhetene med disse avtalen er imidlertid at en kan få kreditt for tiltak en gjør i andre land som for eksempel bevaring av regnskog i tredjeverden-land. Disse “utslippsreduksjonene” er helt umulig å måle og kontrollere og dessuten flyktige i den forstand at dersom den kommer et nytt regime i landet som vil bruke regnskogen på en annen måte så kan bevaringen reverseres.

  Erik Lindeberg

 6. Klimakvotene er en kombinert beskatning for å produsere skitten energi og et subsidie for å lage ren energi. Det er et økonomisk virkemiddel for å vri konkurransen i energimarkedet over på rene og fornybare kilder. Et flott tiltak på alle måter. Men det er alltid noen som på død og liv må finne en vinkling som får det til å slå uheldig ut.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere