– Vi skal ikke vinne kriger, vi skal forhindre krig

0
Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret innfelt Jacob Børresen Foto: Arne Ove Bergo

Jacob Børresen, forsvarsekspert og pensjonert flaggkommandør går hardt ut mot den norske forsvarspolitikken. «– Vi har satset på rådyre kampfly og falt for den amerikanske drømmen om at krig kan føres uten tap av liv. Det vi holder på med, er meningsløst, sier han ifølge ABC Nyheter.

Børresen mener prioriteringene i forsvarspolitikken er grunnleggende gale og at mye av uroen i rekkene handler om at vi knapt har soldater igjen på bakken som kan forsvare landet.

– Alle kriger etter den kalde krigen har handlet om å holde territorium. Det vi trenger, er et stort landforsvar med utholdenhet. Vi skal ikke vinne kriger, vi skal forhindre krig, sier han.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund, mener Hæren befinner seg under et kritisk minimumsnivå når det gjelder størrelse.

– Under den kalde krigen hadde vi 160.000 soldater. I dag er det færre enn 10.000 igjen.

Børresen mener at det trengs en radikal omlegging av forsvarspolitikken: – Med det som ligger i langtidsplanen, har vi i realiteten lagt Norge åpent, militært sett. Det må tenkes helt nytt. Vi trenger en ny forsvarskommisjon som ser på helheten og hvordan en småstat kan bygge et forsvar. I dag bruker vi stormaktenes militærteori, og med den har vi malt oss inn i et hjørne. Jeg mener det er galskap å pøse mer penger inn i den strukturen man styrer etter i dag, sier Børresen.

Kommentar:

Denne omlegginga fra landforsvar til satsing på kampfly og langtrekkende missiler har gjort Norge til en integrert del av USAs offensive krigspolitikk. Vi har ikke lenger noe som kan kalles et forsvar, det er mer å regne som en forvokst mottakelseskomité for US Army og US Air Force. De politikerne som har stått for og står for denne politikken bærer et historisk tungt ansvar.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.