Kurderne som destabiliseringsvåpen i Midtøsten (2)

0

Av Eva Thomassen.


Dette er del to i en artikkel om kurderne i Syria som et svar til Erling Folkvords artikkel på steigan.no. Første del av artikkelen finnes her.


Etnisk rensing

La oss se hva som foregår på bakken i områder tiltenkt kurderne i denne «føderasjonen».

Denne «føderasjonen» ble pådyttet befolkningen i de områdene som omfavner «Nord-Syria». PYD har ikke rådført seg med andre befolkningsgrupper som høylytt har reagert på denne annekteringen av Hasaka.

Et råd av arabiske klaner og assyriske Tross fagre ord fra mediene i Vest, politikere og deler av venstresida i vest, bedriver kurderne i SDF å konfiskerer tomme hus og presser eierne til å komme tilbake innen en frist ellers vil de miste eiendommene sine. – Dette er i områder kristne, armenere og andre minoriteter har vært nødt til å flykte fra.

Siden 2015 hvor kurderne fikk “eierskap” til nordlige områder av Syria har kurderne tilhørende YPD forsøkt å «kurderisere» assyrere og andre minoriteter.

16 armenske og assyriske organisasjoner har skrevet et opprop til det internasjonale samfunnet og til kirkene verden rundt hvor de varsler om forholdene i områdene SDF og kurdere holder til. Her er noe av bakgrunnen for dette oppropet

Gjentatte amerikanske flyangrep mot tettbefolkede områder og landsbyer i Raqqa viser vel med all tydelighet at USA er ute etter å ramme sivile syrere og ikke IS som de hevder. Hvorfor tier SDF om dette?

Amnesti

Det er en total skivebom av Folkvord å sammenlikne amerikanernes «frislepp» av IS fra Raqqa med amnestipolitikken til den syriske regjeringen. SDF og USA hjalp IS ut av Raqqa. Men, til hvor? De er IKKE blitt transportert til Idlib som er det eneste opprørskontrollerte området i Syria. Hvor har IS-terroristene tatt vegen?
Vi vet om én som befinner seg i kurdisk fangenskap. Etter Folkvords resonnement burde jo hun ha befunnet seg i Idlib…

Amnestipolitikken til den syriske regjerningen er kontrollert. Den har vært en viktig redskap i kampen mot terror i Syria. Den ble etablert av forsoningsminster Ali-Haydar i 2012.Det er en fremforhandlet avtale mellom terrorister og myndighetene. Terrorister som vil legge ned våpen får amnesti og kan gjenoppta sitt sivile liv. Terrorister som ikke vil legge ned våpen blir busset til Idlib med lettere våpen og familiene sine. De blir ikke bare «sluppet løs» fra befridde områder.

Denne amnestipolitikken er for å spare liv og får å la sivilbefolkningen kunne bo i befridde områder i stedet for å leve som internt fordrevne flyktninger. Samt for å samle alle terroristene på et sted i Syria. Den syriske hæren kan ikke være alle steder på en gang. Den syriske hæren ville også ha mistet langt flere soldater enn de 150 000 som til nå er drept om de skulle nedkjempe alle terrorister militært.

Øst-Ghouta er et eksempel på det. Nærmere 200 000 sivile ble evakuert og fikk beskyttelse hos myndighetene etter hæren hadde befridd området. Terrorgruppene med familier, ca. 50 000 totalt ble busset til Idlib eller for Jaish al-Islam til Jarablus. Hvorfor valgte Jaish al-islam Jarablus? Fordi det er nær grensen til Tyrkia. Det samme er idlib. Jaish al- Islam satte som betingelse for å bli med på forhandlinger med myndighetene at de skulle få ta med seg 900 millioner dollar i cash som de oppbevarte i Douma. Litt av en lønn for å ødelegge Syria. Tenk alle disse dollarsedlene har altså funnet vegen inn i Syria og til Douma i Øst-Ghouta. (de fikk ikke med seg pengene).

Hvorfor lot myndighetene Jaish al-Islam bli busset til Jarablus i stedet for Idlib? For å redde sivile i Douma. Øst-Aleppo et annet eksempel hvor amnestipolitikken ble brukt. Der var det forhandlinger med Al-Nusra. De befinner seg også i Idlib.

Syriske jenter

Syriske kvinner

Når Folkvord snakker om kvinnefrigjøring som et progressivt utrykk for det «demokratiet» kurderne nå har fått på plass, har det ingenting med generell kvinnefrigjøring i Syria å gjøre. Kvinnefrigjøring hos kurdiske kvinner er frigjøring fra kurdiske stammekulturer.

Man kan nesten få inntrykket av at syriske kvinner først oppnådde rettigheter etter den kurdiske «revolusjonen» . Det er langt fra virkeligheten for kvinner i Syria, også for kurdiske kvinner.

I 1919 dannet  Naziq al-Abid den første kvinneorganisasjonen i Damaskus. Hun ble utnevnt til æresgeneral I den syriske hæren etter å ha deltatt I kampene I Maysaloun.

I 1922 startet hun Syrias Røde halvmåne. I 1928 var den Libanesisk- syriske feministen Nazira Zain al-Din, en av de første til å gjentolke Koranen fra et feministisk perspektiv. Hun publiserte en bok hvor hun fordømte bruk av heldekkende plagg og  hijab. Begrunnelsen var at  Islam krever at kvinner skal behandles som likeverdig med menn.

Kvinner fikk stemmerett I 1949. På 1950 – tallet stilte Thuraya Al-Hafez som kandidat ved parlamentsvalget. I 2011 var 12% av representantene i parlamentet kvinner. Det er 2 visepresidenter I Syria hvorav den ene er kvinne. Parlamentspresidenten var kvinne. Bouthaina Shaaban, President Al-Assads politiske og medie- rådgiver er kvinne. Mellom 2003 og 2008 var hun minister i regjeringen. Hun har skrevet en rekke bøker om kvinner i muslimske land.

Eva Thomassen møter syriske kvinner.

Bistand

Hvordan klarer kurderne og terrorgrupper å overleve i områdene de besitter? Mennesker trenger mat, våpen, medisiner og penger for å overleve. Så hvem gjør at disse ikke forgår? Folkvord nevnte at 43 bistandsorganisasjoner gir støtte til folk i Raqqa. Norsk Folkehjelp er på plass både i Hasaka og i Idlib. Det samme er Leger Uten Grenser og en rekke andre hjelpeorganisasjoner. Alle oppholder seg ulovlig i Syria og opererer som et «fantefølge». De slår følge med terrorgruppene i de grønne bussene. Det er ikke mange steder bussene går fra nå. Da må alle bistandsorganisasjonene komme seg ut av Syria. Det gjør også terrorister som har stått på lønningslista til div. vestlige regjeringer.

SDF og Den syrisk-arabiske republikken

Folkvord skriver: «Den demokratiske nord-syriske føderasjonen arbeider for eit samla, demokratisk og føderalt Syria. Den modellen gir håp for folka i Syria». Videre: «Når IS og andre jihadistgrupper er militært nedkjempa, vil Føderasjonen arbeide for dette målet med fredelege, politiske middel».

Det er udemokratisk å påtvinge en føderasjon på majoriteten av det syriske folket. PYD konsulterte ikke andre deler av det syriske samfunnet før de ensidig erklærte opprettelsen av en føderasjon. Andre etniske grupper som bor i Hasaka-provinsen der PYD har erklært en autonom kurdisk føderasjon, har tydelig motsatt seg en slik føderasjon. Et råd av syriske og arabiske klaner og stammer I Hasaka og den assyriske demokratiske organisasjonen ADO har også motsatt seg denne erklæringen om en kurdisk føderasjon. Under de politiske forhandlingene i Genève har både den syriske regjeringen og opposisjonen motsatt seg PYDs erklæring om en egen kurdisk føderasjon.

De fleste kurdere i Syria bor ikke i Hasaka og mange av dem som bor i områdene arbeider andre steder i Syria.

En unilateral erklæring av en føderasjon er ikke legitim siden føderasjoner ikke kan eksistere uten endring av grunnloven eller ved en folkeavstemming. En støtte til en slik føderasjon er usannsynlig blant 90- 93% av den syriske befolkningen som ikke er kurdere.

Hadde kurderne i Raqqa og andre deler av Hasaka-provinsen ønsket å slutte fred med myndighetene i Damaskus, ville de måtte skjønne at en kurdisk føderasjon ikke er forenelig med et samarbeid med syriske myndigheter ——Det hjelper ikke slik Folkvord gjør, å redusere samarbeidet med USA som «taktisk».

Syrias utenriksminister Walid Muallem, har gjentatte ganger tatt til orde for at kurdernes krav om autonomi er et forhandlingstema, men først etter kampen mot terror er over. Altså, det er opp til kurderne å vise om de vil være en del av det syriske folket, en del av den syriske nasjonalstaten. De sier de vil, men er det nok? 

Det er en gåte at Folkvord gjentar og gjentar at det er kurderne mot staten Syria. Den syriske befolkningen er bare garnityr. Han vrir og åler seg rundt det faktum at denne «Føderasjon» «Nord-Syria» ikke er forenlig med kurdernes ønske om en nær tilknytning til forhandlinger om en ny grunnlov.

Russland har vært i nært samarbeid med kurderne om nettopp å gi kurderne en stor plass under disse forhandlingene, men som Russlands utenriksminister Lavrov har sagt. Det er håpløst å samarbeide med kurdiske militser som står i ledtog med USAs kamp om å dele opp Syria. Skjønner kurderne i SDF det?

Russland er i Syria for å bekjempe terror. I disse områdene som USA har okkupert, vil Russland komme i direkte militære trefninger med USA- hvilket ikke ligger i Russlands mandat i Syria. Heller ikke i Russlands interesser. Samarbeider ikke SDF med den syriske hæren mot USA vil krigen lede til en voldsom krig som kan ende opp i en tredje verdenskrig. Dette blir en krig om et være eller ikke være for den suverene staten Syria. Det er i dette området det endelige slaget vil stå.
– Forstår kurderne dette?
– Forstår Folkvord dette?? Jeg tror ikke det. Hvorfor hevder jeg det? Fordi Folkeretten ikke er med i regnestykket til Folkvord.

Den som jakter på 2 harer samtidig vil miste dem begge…

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.