Kurderne som destabiliseringsvåpen i Midtøsten (1)

7
Kurderdemonstrasjon i London i 2018. (Shutterstock)
Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.


Denne artikkelen inngår i en serie med kommentarer og debattartikler om kurdernes rolle i Syria.


Erling Folkvord skriver:
«Eg syns og det var klokt av YPG/YPJ å godta militær hjelp frå USA mot IS fra oktober 2014.»
I dag prøver naturlegvis USA å styrke posisjonane sine i Nord-Syria. Dei politiske leiarane der er sjølvsagt klår over det. Men dei må og ta omsyn til at Tyrkia, Iran, Saudi Arabia, Qatar og Assad vil kvele det nye demokratiet med militærmakt. Den taktiske alliansen med USA på kort sikt gjere det vanskelegare for Tyrkia å øydelegge det nye demokratiet».

Kurdere

Hvorfor er Syria plukket ut som stedet for en «revolusjon»?

Av totalt antall kurdere på ca. 28 millioner bor 2 millioner i Syria. I Syria utgjør kurderne ca. 7 % av en befolkning på 23 millioner. I Tyrkia bor det 14.5 millioner kurdere. I Irak mellom 5 og 6 millioner og i Iran ca. 6 millioner.

Kurderne er den største minoriteten i Syria.

Omlag 35-40% av kurderne bor nord i Syria. Det er i disse områdene «den demokratiske føderasjonen» ligger. De resterende bor i hovedsak i Damaskus, Homs og Aleppo-regionen.

Det er viktig å skille syriske kurdere fra kurdere i Syria. De første er syriske statsborgere. De andre er kurdere fra andre land som oppholder seg i Syria. Det er bare mennesker som er født i Syria med aner og «blodsbånd» til Syria som gis rett til syrisk statsborgerskap, uavhengig av hvor lenge du har bodd i Syria. Dette til tross har ikke YPG latt være å bruke kurdere uten opphold I Syria som rationale for annektering av syrisk land. De som promoterer en «føderasjon» er en liten minoritet av kurdere uten syrisk opphav, hverken i Hasaka eller i resten av Syria.

Noen kurdere har bodd i Homs og Damaskus i flere hundre år og er en del av det syriske samfunnet. Ulovlige immigranter som stort sett oppholder seg nord I Syria og som ikke kan bevise at de har aner til Syria tidligere enn 1945 er dem som klager over undertrykkelse. Over å ikke ha samme rettigheter som syriske statsborgere.

En henhold til en folketelling i 1962 var det kun 126 000 kurdere i Syria. Nå bor det anslagsvis 2 millioner.

Hasaka

Hasaka-regionen hvor det kurdiske nasjonalistpartiet PYD og dets militære ving YPG har erklært en føderal kurdisk stat, har ikke en kurdisk majoritet. Hasaka-regionen er en mosaikk av assyrere, kristne, armenere, turkmenere, kurdere og arabiske beduiner. Av en befolkning på 1.5. millioner I Hasaka er bare 40 % etniske kurdere. I deler av Hasaka-distriktet bor færre enn 15% kurdere (!). I andre områder I Hasaka er arabere, assyrere, kristne i majoritet. Å erklære et område hvor det bor en mengde minoriteter til et område for bare en etnisk minoritet er oppskriften på undertrykking som har vist seg fatal og ledet til etnisk rensing.

I begynnelsen av krigen i 2011 kjempet kurderne sammen med den syriske hæren mot terrorister. De kjempet for Syria. Med våpen og lønn fra den syriske staten. Samtidig med Russlands inntreden i Syria i 2015 på invitasjon fra den syriske regjeringen og parallelt med den syriske hærens framgang.

US Army som okkupasjonsarmé i Syria – med kurdiske sikkerhetsvakter.

Hadde USA for alvor bruk for bakkemannskap. USA lovet kurderne eget land om de vendte våpnene mot Damaskus. Noen aksepterte tilbudet. De er å finne i «Syrian Democratic Force» (SDF).Etablert i 2015. Bare navnet burde få folk til å stusse. Denne militsen er sammenrasket av kurdiske og islamistiske terrorister. Et destabiliseringverktøy. Et våpen som sammen med amerikanske militære baser skal hindre den syriske hæren å gjenvinne nordøstlige områdene av Syria. Samt å lage en buffersone mot alle naboland slik at Syria blir «innestengt». Basen som norske spesialsoldater har trent terrorister, Al-Tanf, mot Jordan er også en del av denne planen.

For å selge denne imperialistiske politikken ved bruk av kurdere, ble det satt i gang en «heltekampanje» om kurderne som de egentlige ofrene og de egentlige heltene i krigen. Mediene var våpenet.

Stoltheten hos kurdiske kvinner både sivile og i den kurdiske hæren, ble sett på som den ultimate frigjøringskampen for et ekte «demokrati». «Demokrati nedenfra og opp». I følge Folkvord er dette en ekte «demokratisk revolusjon» venstresida burde støtte. Kurderne fortjener et eget område. En «føderasjon» ble dannet: «Føderasjonen» «Nord-Syria». Dersom, som det hevdes, at kurderne kjemper en kamp på vegne av «alle», hvordan kan det være forenelig med en føderasjon kun for kurdere? Geografisk plassert langs de over 10 amerikanske militærbasene som er ulovlig satt opp nord/nordøst i Syria. Hvorfor ligger disse amerikanske basene akkurat der kurdernes har etablert denne « føderasjon» «Nord- Syria»? Disse basene skal brukes som et geografisk bolverk i samarbeid med Israels okkupasjon av Golan i Vest langs den tyrkiske grensen ved Kobane og i sørøst der den kurdiske militsen «Syrian Democratic Force (SDF) har okkupert enorme områder. Planen er å splitte opp Syria og destabilisere Midtøsten- ved bruk av kurdere.

En av lederne I SDF beskriver det slik: “The US is setting up its military bases in the territories that were liberated from Daesh by our fighters during the fight against terrorism.”

Tyrkia har lekket posisjonene til USAs militærbaser i Nord-Syria

Åpenbare brudd på internasjonal lov mot en suveren stat. Sammen med sanksjoner og selektiv bistand kun til områder styrt av terrorgrupper, direkte militær støtte til terrorgrupper generelt og til SDF spesielt og bruk av mediene som våpen, burde det ikke være vanskelig å få øye på amerikansk imperialisme på høygir. Tar man med i regnestykket at støtte til én etnisk gruppe på 2 millioner som har okkupert over 20% av Syria, et av Syrias viktigste områder, som 23 millioner syrere er avhengig av, er det oppsiktsvekkende ikke å få øye på kurdernes forræderi mot den syriske staten de hevder de vil være en del av.

Å støtte kurderne er å støtte en balkanisering av Syria. Zbigniew Brezizinski er ingen ukjent skikkelse når det kommer til amerikansk imperialisme. Syria er jo prototypen på planen om å dele opp stater til ministater, gjøre dem svake, lage små stater etter etniske og religiøse skillelinjer uten en nasjonal identitet. Syria ville da ikke kunne stå imot eller ha mulighet til kjempe mot større nasjoner. Resultatet : utplyndring av ressurser, gjeld til IMF og utplyndring av råvarer som olje og gass. Israels våte drøm.

Plan B : Føderasjon

USA har forstått at regimeendring er passé. Nå er det oppsmuldring av Syria USA har som mål. Kurderne og SDF skal brukes som rambukk. USA sin plan er å bygge ut SDF til en gedigen kurdisk konvensjonell hær som skal stå imot angrep fra Tyrkia og den syriske hæren. Formålet er å danne et transnasjonalt Kurdistan. Et geopolitisk strategisk prosjekt hvor et Kurdistan vil ligge som et lokk over Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Dette må vel være den ultimate drømmen for kurderne? Å bli et nytt Israel i Midtøsten. Eller? Denne «staten» kan brukes som en trygg havn for all verdens terrorister og som oppmarsjområde i regime-skifte – kriger i overnevnte land.

Et annet viktig element som gjør denne ideen fristende er at i disse områdene befinner Syrias ferskvannsressurser , elektrisitetsforsyning , fossil kraftressurser oljen seg og Syrias største landbruksområder.

USAs delingsplan for Syria slik RAND Corporation foreslo den i januar 2018.

Syria i krig med Israel

Syria spiller en sentral rolle i Midtøsten, og deltok i krigene med Israel i 1948, 1956, 1967 og 1973. Forholdet til Israel har formet nyere syrisk historie. Fredsforhandlinger førte ikke fram, og de to land er formelt i krig over Golan som Israel har annektert.

Israel og kurderne

Israel har hatt en «fragmenteringsplan» av Syria som agenda langt tilbake og utmeislet i 1982 i «Yinon Plan», en plan for et «Stor-Israel». For å rettferdiggjøre fortsatt eksistens er Israel avhengig av å splitte opp Syria, bruke kurderne som brekkstang. Hva er bedre da enn å bruke den ultimate sionisten Bernard Henry Levi som promotor. Han elsker Israel og promoterer Kurdistan for kurdere som Israel for jøder. Kurdere fortjener et eget land som jødene fortjener et eget land, er hans kort. Innestemmen hans forteller oss at han ikke ønsker en egen stat for kurderne, men en større Israel. Han har lurt folk før, Libya er et av mange eksempler i hans portefølge som reisende i sionismens tjeneste. Han representerer også amerikansk imperialisme i regionen.

The Syria Democratic Forces (SDF)

USA og SDF er gjensidig avhengig av hverandre. USA vil ikke kunne være i Syria uten hjelp fra SDF. SDF vil ikke kunne være «operative» uten USA. SDF er en sammenrasket hær bestående av kurdiske YPG krigere med en «arabisk» kontingent som garnityr for å fremstå som «multi etnisk» for å tilfredsstille et vestlig publikum. I virkeligheten er de en gjeng terrorister og «opprørere» kjøpt og betalt av Vesten. Med andre ord er de jihandister i ledtog med YPG.

SDF – Free Syrian Army (FSA) – IS

Først fikk vi høre at det ikke var terrorister I Syria. Så fikk vi høre at det at det var terrorister i Syria, men de var «moderate», «sekulære» og «demokrati-elskende frihetskjempere». Nå fremstår terrorister i Syria som enten “moderate” eller “ekstreme». Dette lureri har vi blitt indoktrinert til å tro på gjennom mediene i Vest. FSA er Norges favoritter. FSA er ikke annet enn en terrorgruppe som de andre terrorgruppene. De er NATO og USA sine proxyhær. Det er bare navnet som skiller disse terrorgruppene. Alle har samme mål for Syria. De vil innføre et shariastyrt Syria hvor minoriteter som kristne, alawitter, shiamuslimer osv., ikke bør ha livets rett. Alle disse gruppene gjør bruk av tortur. Seksuell vold praktiseres. Tusener av kurdere deltar i IS og er ikke opptatt av en kurdisk føderasjon, de kjemper for en islamistisk stat.

Så sent som i dag har det tikket inn nyheter om at SDF og IS har utvekslet fanger. SDF har løslatt IS terrorister i bytte med terrorister fra SDF. Dette bekrefter de nære båndene mellom disse terrorgruppene. Hadde SDF hatt «rent mel i posen» hadde de samarbeidet med syriske myndigheter om tilfangetatte IS terrorister. Den norske terroristen Folkvord var sendebud for, tilhører også IS og burde vært overlevert syriske myndigheter. Men på grunn av SDF samarbeid med USA verken kan eller vil SDF å etablere en slik kontakt.

Verd å merke seg: IS oppholder seg kun i områder der USA har kontroll.

IS er ikke annet enn en skapelse som er «ustyrlig» og må bekjempes. IS er så stor og uregjerlig som USA og Israel med støttespillere blant bl.a kurderne, ønsker å ha dem.

Wahabisme på kjøpet

En av mange scenarier for Syria er å erobre østre deler av Syria ved hjelp av SDF og gullbarrer fra Saudi Arabia. Altså et makeskifte mellom USA og Saudi Arabia. USA trekker seg ut av områdene med penger fra Saudi Arabia mot at Saudi Arabia «får» disse områdene med olje, gass og kortere veg til Iran. Saudi Arabia skal gjenoppbygge områdene de selv har vært med på å ødelegge. Disse områdene skal bli til «Wahabistan». Hva har vært Saudi Arabias agenda i Syria enn nettopp å drepe all religion enn ekstremutgaven av islam? Å ødelegge en sekulær stat. Har kurderne som er moderate sunnimuslimer, tenkt på at de vil bli målskive for Saudi Arabias imperialisme? At de skal lide samme skjebne som ofrene for IS?

Bildet skal vise bruk av hvitt fosfor over Raqqa. (The Telegraph)

Raqqa

Denne USA-ledede koalisjonen på 70 land som Norge er en del av, startet «toktet» mot i IS i 2014. Allikevel har IS vokst i denne perioden. Bevisene ligger i de enorme funnene av våpen i områder denne koalisjonen sier de har bekjempet IS i og som den syriske hæren med allierte har befridd.

Da det sto på rulleteksten at Raqqa skulle «befris» tok det kun 4 måneder. Raqqa ble teppebombet, men ikke hele Raqqa. Hvordan var det mulig? Det ble etablert en arbeidsdeling mellom USA, IS og SDF. Det var SDF som plukket ut målene på bakken som USA skulle angripe fra luften. USA brukte bl.a. fosfor- bomber over enkelte områder. 160 000 innbyggere, over halvparten av av Raqqas 220 000 innbyggere, måtte flykte til en tilværelse som internt fordrevne flyktninger. De som måtte flykte var arabere. Dette var ingen tilfeldig «ulykke», men en kynisk planlagt etnisk rensing av Raqqa. Det er høyst usannsynlig at den arabiske befolkning i Raqqa vil vende tilbake som 2.rangs innbyggere under et kurdisk regime. IS fikk fritt leide ut av Raqqa ved hjelp fra SDF.

Videre bevis på tett samarbeid mellom SDF og IS var deres fellers angrep mot den syriske hæren ble angrepet under kampene om å befri Deir Ezoor.

Deler av Raqqa ble imidlertid ikke bombet til ruiner. Når Folkvord sier han oppholder seg i Raqqa så er det altså ikke i den delen av Raqqa som ligger i ruiner. Der ligger stanken av råtnende lik som et teppe over ruinene. Raqqa er rett og slett okkupert av terrorister fra SDF.
På samme måte som Al-Nusra i Øst-Aleppo og div terrorgrupper i Idlib «leker» SDF «demokrati». Det er etablert diverse råd. Lokalråd. Elektrisitetsråd, helseråd, fengselsråd og som Folkvord forteller oss

Arabiske klaner har reist en stor hær som vil tilslutte seg den syriske hæren for å «jage» ut SDF fra Raqqa og områder de har annektert.

Del 2 av denne artikkelen kommer i morgen.

Les også:

Erling Folkvord:

«Saka har ikkje to sider. Det er to sider som ser på saka.»

Pål Steigan:

Er det rett å gjøre opprør når fienden står i landet?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. “On January 2005 while talking to the panel moderator Klaus Schwab at Davos, the erstwhile Mayor of Istanbul Erdogan unashamedly said that “Turkey will fulfill its role in the project for the Greater Middle East [GME] in an effective manner in the region.”
  Three years later, on 7 February 2008m speaking to the German Süddeutsche Zeitung, Erdogan even said that “Turkey is a co-president of the GME, or rather in the initiative for the wider Middle East and North Africa.”
  According to Safa Haeri, an Iranian-born journalist living in France, the “American vision of the GME includes all Muslim nations, from countries of North Africa bordering the Mediterranean Sea to Pakistan, including Turkey and Israel.” Erdogan was in this context really singing from the hymn sheet used by George W. Bush’ Secretary of State Condoleezza Rice, who actually introduced the term “New Middle East” in June 2006 to replace the clunkier Greater Middle East. This new configuration of the region’s map was supposed to come about as a result of what Rice termed “Creative Chaos” – a new map that was been pointed at by then Senator and now Vice President Joseph Biden (D-Del) in his New York Times op-ed.
  This new map shows an independent Kurdistan, a Sunni state entity and a Shiite state in the region. And, as I have pointed out earlier, “[o]pponents of Erdogan and the AKP … fear that the government’s long-term goal … is to transform the nation state Turkey into an Anatolian federation of Muslim ethnicities,” possibly even linked to this redrawn map of the region.
  Already in 2004, speaking on Turkish television, Erdogan said that the city of “Diyarbakir,[in Turkey’s predominantly Kurdish South-East] has to become a star in [the framework of] the project for the Greater Middle East.”
  In the June 2006 issue of the Armed Forces Journal a map of the “New Middle East”, prepared by Lieutenant-Colonel Ralph Peters, was published, clearly displaying the now-Turkish city of Diyarbakir as a central location in an area called Free Kurdistan.
  The current conflict going on between the Islamic State and the KRG’s Peshmerga, aided by the US, the UK, and even France, could be interpreted as an unintended outcome of Condoleezza Rice’s “Creative Chaos” leading to a “New Middle East” – a new Middle East where Turkey neighbors a Free Kurdistan, endowed with manifold underground hydrocarbon wealth.”

  Jan Haarstad skriver :
  “Det som er forskrekkelig i vår hjemlige debatt er at norskingene ikke forstår at dette med islamiseringen har sammenheng med EUs prosjekt Middelhavsunionen hvor de energirike islamske statene skal innlemmes i EU.
  USA/Nato har sitt prosjekt som heter “The greater Middle East Project”. Det går ut på en militær “kolonisering” av Midtøsten med baser. I øyeblikket 37 stasjonære baser og 70 bevegelige.”

  “På samme tid jobber EU med Middelhavsunionen (2008) som går ut på at de islamske statene i NordAfrika skal ombygges til EU-stater. Dette er da EURABIA som er både et militært prosjekt og et økonomisk.
  Av den grunn frakter de krigsskipene fra USA og fra Nato som ligger i Middelhavet,asylanter til Europa. uansett hva politikere sier,ingenting stopper opp noe sted. Sverige har fått 25 ooo nye asylanter allerede i år.”

  Medlemmene i Middelhavsunionen:


  Creative chaos redux: The Black Sea pivot and the evolving project for the Greater Middle East

 2. Her er planen til Israel .
  Tilintetgjørelse av Syria.
  Vi ser også utifra planen at der er plass til et lite Kurdistan i Nord.
  Well done Bible…
  Vi er nødt til å snakke om dette .En kan bare lete på nett så ser en at de argumenterer for Golanhøyden utifra bibelske termer.
  Jerusalem er deres utifra bibelske termer.
  Netanayho takket Trump for ambassadeflyttinga og en dag skal de bygge tempelet…
  image

 3. Kanskje du kan finne ut hvilke bibelske termer de bruker da Birgitte.
  Det hender folk tar ting ut .av sammenhengen.De 800 ortodokse jødene i
  1948, var i følge Nrk artikkel, ikke enig i at opprettelse av staten
  skulle komme før Messias, derfor måtte Ben Gurion gi dem særlige rettigheter.
  Se også Niles weekly register side 214, 28 November 1829
  https://babel.hathitrust.org/cgi/pt/search?q1=Jerusalem;id=pst.000055571418;view=1up;seq=5;start=1;sz=10;page=search;orient=0
  Trykk der det står page 214 og avis-siden kommer opp.
  Se til høyre på siden.

 4. Ja , jeg er klar over at det er noen ortodokse jøder som ikke annerkjenner staten Israel.
  De representerer også klassisk jødedom.
  Det har jo sammenheng med at det er messias som skal opprette dette ‘Eretz Israel’
  Det forhindrer jo ikke at sionistene har samme langsiktige plan.
  Det ser en jo konturene av .
  De jobber for Jerusalem som hovedstad og Netanyaho sa nylig at de skulle bygge opp igjen
  tempelet.
  Alt dette har med jødisk religion og messias komme å gjøre. ‘Eretz Israel’ er også et Rike som er lovet jødene når messias kommer.
  Dette er jo det som jødene har jobbet for i exil gjennom tusenvis av år.
  ‘Next year in Jerusalem’ representerer dette håp.
  Problemet var at Palestina og Jerusalem var befolket i 1948.
  Sionistene mener jo at der ikke var noe folk der før de kom.
  Dette er også bibelsk. Det står noe slikt som at det bare er ørken og folketomt…
  https://www.meforum.org/articles/2008/a-land-without-a-people-for-a-people-without-a-lan

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

7 KOMMENTARER

 1. […] Kurdernas roll i Syrien diskuteras en del, även på denna blogg. Länkar till dessa artiklar finns efter denna artikel. Här en artikel av den mycket kunniga Eva Thomassen från Norge, som låter mig publicera hennes artiklar. Hon polemiserar mot landsmannen Erling Folkvord som har en betydligt positivare uppfattning om kurderna. Båda har besökt Syrien flera gånger. Artikeln ingår i en serie kommentarer och debattartiklar om kurdernas roll i Syrien på Pål Steigans blogg. Pål Steigan […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.