Elbil ikke nødvendigvis best for klimaet

13

I Norge tas det for gitt at en elbil uten unntak er best for klimaet. Men det er en sannhet med betydelige modifikasjoner, går det fram av en artikkel i Teknisk Ukeblad. Magasinet bygger på en studie gjort av den tyske bilorganisasjonen ADAC, søsterorganisasjon til norske NAF. TU skriver at i Tyskland:

«En Tesla X må kjøre mer enn en halv million kilometer før den slipper ut mindre CO2 enn denne dieselbilen.

Elbil ikke nødvendigvis best for klimaet

For ifølge ADAC, som er søsteroganisasjonen til norske NAF, er det nemlig ikke nødvendigvis slik at en elbil alltid er det beste miljøvalget. I alle fall ikke når man skal ha en større personbil og kjøre den i Tyskland.

Rapporten har sett på tre klasser av biler; småbiler, kompaktbiler og større personbiler (kalt «øvre middelklasse»). I alle klassene har de sammenlignet biler med ulike drivlinjer.

De har tatt med CO2-utslipp fra produksjon av bilene, og benyttet tysk elektrisitetsmiks fra 2013 for de ladbare bilene. 2013-tallene er de siste tilgjengelige tallene, skriver ADAC.

De har regnet inn CO2-utslipp fra oljebrønn til hjul (well to wheel-tall). ADAC har tatt utgangspunkt i at bilene har en levetid på 150.000 kilometer.»

Konklusjonene er:

I småbilklassen kommer elbilen klart best ut, men:

«Først etter 58.000 kilometer vil elbilen få et lavere CO2-utslipp enn en hybridbil. Men først etter 111.000 kilometer vil den få et lavere utslipp enn en dieselbil.»

«Når det gjelder store personbiler, eller «øvre middelklasse», som det kalles, blir regnestykket et ganske annet.

For skal vi tro ADAC vil en elbil måtte gå 580.000 kilometer på tysk 2013-strømmiks før den gir et lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende bil med dieselmotor.»

Kommentar:

Det er svært få områder i politikken som er så ideologisk betente som spørmålet om elbiler. Det er nesten like følelsesbetont som flyktningpolitikken og klimapolitikken. De få artiklen vi har hatt på steigan.no om elbiler er blant dem som har ført til absolutt flest og til dels ganske sinte kommentarer. Vår redaksjonelle linje her som i andre saker er å søke sannheten fra fakta. Når fakta er på bordet kan man diskutere løsninger.

Regnestykket for elbiler i Norge blir annerledes enn i Tykland, men også her må man regne på livsløpet for å se hva som er mest gunstig. Og selv i Norge koster det penger å produsere strøm, om strømmen i seg sjøl er aldri så miljøvennlig produsert. Dette har elbileierne oppdaget i forbindelse med at prisen på lading nå har økt med opptil 60 prosent.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Som eg alltid har hevda: Dieselen hevdar seg med optimal utnyttingsgrad i alle retningar, ikkje minst i nm; newtonmeter

 2. Den store fordelen med elbiler, særlig mindre elbiler, er redusert støyforurensning. Det var noe helt vanvittig hvordan den gamle saaben min bråkte i vinter med hull i eksospotta. Allikevel må vi innse at det er bilen, ikke forbrenningsmotoren, som er hovedproblemet. Eller mer korrekt, vårt bilsentrerte samfunn, som jeg kaller drømmen om Subeksurbania. Denne drømmen ble skapt gjennom et massivt markedsføringsframstøt fra General Motors i samarbeide med Edvard Bernays, PR-industriens far, ved verdensutstillingen i New York i 1939. Fordi bilen står helt sentralt i drømmen om Subeksurbania, klynger vi oss nå til elbilen for en opprettholdelse av vår store, kollektive utopi!

  – Let’s Fire Elon Musk Into Space: https://www.outsideonline.com/2314461/we-need-fire-elon-musk-space

  • En moderne diesel/bensin-bil bråker minimalt. Og så må du få tetta exsospotta på gammelsaaben 🙂
   For øvrig lite nytt for med i artikkelen. kan ikke bare tenke bruk, men hele livsløpet til el-bilen

 3. Anta at elbiler ikke bidrar til mere CO2 utslipp i produksjon og kondemnering/resirkulering en en bensinbil.
  Anta at elbilen ikke bruker strøm, men går på magi.
  Anta at en elbil vil brukes like lenge som en bensinbil.
  Da vil en liten elbil spare ca 30 tonn Co2 utslipp i forhold til bensinbilen.
  Den norske stat vil gå glipp av 300 000 kroner i skatter/avgifter/bompenger hvis noen velger EL-bil istedet for bensinbil.
  Dette er 10 000 kroner tonnet.
  Kvoteprisen i EU er nå 150kroner tonnet.
  Den norske stat kunne kjøpt kvoter for 4500 kroner istedet for å gi skattelettelser på 30000.

  Norsk el-bil politikk er galskap.
  https://forskning.no/klima-teknologi/2014/09/elbilstotten-er-galskapspolitikk

 4. Pål, tror du på dette selv? 1) undersøkelsen viser at ved en fornybar energimiks som Norge har er det alltid best med elbil. 2) Sammenligningen Tesla X og Mercedes E220 D er særdeles søkt. Tesla X kan sammenlignes med en Porsche Cayenne, en toppmotorisert Volvo XC90 etc. 3) Bare CO2 er tatt med. Hva med virkelig forurensning som NOx, sot og aske? Er hensikten med denne kronikken at det skal være en click-bait? «Få fakta på bordet»? Ja, la oss få fakta på bordet. Tror ikke artikkelen fra TU er den fremste representanten for fakta.

 5. Norge er annerledes totalt når det gjelder El-biler. Det er veldig langt mellom dem ellers i verden. Vil lever totalt i vår egen boble hvor vi skal lulle oss inn en falsk virkeligheten at vi kan holde på med vårt overforbruk bare vi kjører elbil. De smarte rike, pene menneskene her i Bærum kjører Tesla, godt subsidiert av dumme fattigfolk som enda må kjøre det som nedlatende kalles fossilbiler.
  Men undersøkelsen er gjort med tysk grundighet og viser at med en energimix som i Tyskland generer en Tesla mer utslipp enn sammenlignet med en tilsvarende bil i obere mittelklasse og der hører Mercedes E220 hjemme.
  Med de nye strømkablene til kontinentet er Norge ble en del av dette felles kraftmarkedet, hver eneste kW som vi bruker i Norge kunne erstattet kraft fra olje, gass eller kull. Det er feil å kalle en elbil for utslippsfri fordi om det ikke er eksospotte på den. Tilvirkingen av bilen generer mye CO2 og strømmen den bruker kunne erstattet kull, olje og gassprodusert strøm i Tyskland. Det blir derfor regnet slik at å produsere en 1kw tilsvarer minst en halv kilo Co2.

  Den norske elbilpolitikken er i utgangspunktet galskapspolitikk https://www.tu.no/artikler/elbiler-koster-norge-opptil-80-000-kroner-per-tonn-spart-co2-en-klimakvote-koster-30-kroner/231840

 6. Sånn jeg ser det er den største fordelen med elbiler at de potensielt kan være 100% bærekraftige både med hensyn på ressursbruk og forurensing. Dette fordrer at elektrisitet både til batterilading og produksjon er basert på energiressurser som ikke forurenser. Biler basert på fossil energi kan aldri bli verken helt forurensningsfrie eller bærekraftige.

  Det er nå 7,5 milliarder mennesker i verden og ca. 1,3 milliarder biler. FN antar at folketallet vil flate ut på ca. 11 milliarder.

  Alle disse 11 milliardene vil ønske å få en levestandard tilsvarende det vi har i verdens rikeste land, og dersom de siste tiårs positive utvikling fortsetter, er det faktisk en god mulighet for at de aller fleste vil kunne oppnå dette i løpet av dette århundret.

  Med 11 milliarder mennesker som har en økonomi god nok til personlig bilhold kan man forvente en femdobling av antall kjørte km med bil på verdensbasis.

  Dersom alle disse bilene baseres på fossilt drivstoff vil man virkelig få gigantiske utslipp.
  Elektrisitet kan derimot fremstilles av fornybare ressurser som er evigvarende. Likeledes er de grunnstoffer som benyttes i produksjonen evigvarende. Planeten har like mange tonn sjeldne jordarter nå som for en milliard år siden.

  Med elektriske biler, og elektrisitet fra fornybare kilder, kan 11 milliarder mennesker kjøre like mye bil som amerikanerne gjør i dag i all evighet, og uten å skade miljøet.

 7. En til som har lyst til å bli med Elon Musk ut i rommet?

  For det første trenger elbiler bildekk: https://forskning.no/miljo-bil-og-trafikk-forurensning/2015/03/bildekk-er-et-storre-miljoproblem-enn-vi-trodde

  For det andre veger: https://forskning.no/2018/06/kjemikalier-pa-avveie-langs-norske-veier/produsert-og-finansiert-av/niva

  Levestandard og bilbruk er nå ikke synonymt, mener jeg da.

  «My definition of an urban environment is one where it is easier to not own a car than to own one. New York, London, Paris, Hong Kong, Tokyo, and Singapore fit this description. Oddly enough, it is not necessary to be in a big city to be in an urban environment. There are many small towns/cities around the world that also fit this description, like the aforementioned Italian hill towns, or maybe little towns on the sea in Greece. Note that I said it is easier not to own a car, meaning that one can go about the business of life (going to work, shopping etc.) without a car. It may well be more fun to have a car, if you can afford it, which is also the case for New York, but even in this case the car tends to be used only every other weekend.» – Nathan Lewis

  Pål Steigan har tilfeldigvis en god artikkel om bærekraftig urbanisme: https://blog.p2pfoundation.net/sustainable-city-twentyfirst-century/2017/06/20?cn-reloaded=1

 8. En til som har lyst til å bli med Elon Musk ut i rommet?

  For det første trenger elbiler bildekk:

  – Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde

  For det andre veger:

  – Store mengder kjemikalier på avveie langs norske veier

  Levestandard og bilbruk er nå ikke synonymt, mener jeg da.

  «My definition of an urban environment is one where it is easier to not own a car than to own one. New York, London, Paris, Hong Kong, Tokyo, and Singapore fit this description. Oddly enough, it is not necessary to be in a big city to be in an urban environment. There are many small towns/cities around the world that also fit this description, like the aforementioned Italian hill towns, or maybe little towns on the sea in Greece. Note that I said it is easier not to own a car, meaning that one can go about the business of life (going to work, shopping etc.) without a car. It may well be more fun to have a car, if you can afford it, which is also the case for New York, but even in this case the car tends to be used only every other weekend.» – Nathan Lewis

  Pål Steigan har tilfeldigvis en god artikkel om bærekraftig urbanisme:

  – The sustainable city of the twentyfirst century

  • Enig i at levestandard og bilbruk ikke nødvendigvis er synonymt. Mange urbanister vil være fornøyd med lite eller ingen bilkjøring hvis de bor i strøk som ikke krever personbiler.

   Men vi er ikke alle like. Ikke alle liker seg i slike kollektive urbane rom.

   Tenk deg 11 milliarder mennesker med god økonomi og mye fritid skapt av robotisering. Mange vil ha gode grunner til å bruke bil. Man ønsker å reise og oppleve ting, gjerne flere sammen, ikke alle vil ha helse til å ta seg frem til fots eller med sykkel. Skal man ha med oldefar på landtur er bilen et perfekt transportmiddel.

   Andre nyter rett og slett frihetsfølelsen det er å kunne sette seg i eget kjøretøy og kjøre dit man vil.

   Man kan like det eller ikke, men bilen er veldig kjær for mange.

 9. Hvorfor er ikke hydrogen biler tatt med tro, dette er jo fremtiden. Det er få hydrogen biler fordi det ikke blir utbygd fyllestasjoner ennå. Det blir jo ris til egen ræv om det blir like mange fyllestasjoner for hydrogen som bensinstasjoner, da vil nok hydrogen ta helt over.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.