Krigsforberedelser i Norden

0

Av Terje Alnes.

Myndighetene hevder vi er truet av et aggressivt Russland. Derfor skal 40.000 NATO-soldater invadere Midt-Norge til høsten. Nå gjelder det å forberede befolkningen på krig.

For det store flertall av innbyggere i Norden virker krig helt usannsynlig. Av den grunn finner myndighetene det nå nødvendig å starte en psykologisk bearbeiding av egen befolkning, slik at den skal kjenne litt på krigsfrykten, og forhåpentlig bli mentalt forberedt på krig. Samtidig vil litt krigsangst øke toleransen for NATO-baser og militarisering av Norden.

Som et ledd i den mentale krigsopprustingen vil 4,8 millioner svenske husstander om en uke motta brosjyren «Om krisen eller kriget kommer». Hensikten er å forberede befolkningen på en krise- eller krigssituasjon, eller rettere; få den enkelte svenske til å ta større personlig ansvar for å sikre seg selv. Samtidig bekrefter norske beredskapsmyndigheter i et innslag på TV2 at en tilsvarende brosjyre vil bli distribuert til nordmenn i løpet av høsten.

Sverige og Finland oppgir nøytraliteten

Nøytralitet har vært en bærebjelke i både svensk og finsk utenrikspolitikk etter 2. verdenskrig. Under den kalde krigen valgte begge land å holde seg uavhengige av NATO og Warszawapakten. Dette viste seg å være et klokt trekk som har sikret fred i to generasjoner.

Nå ser nøytraliteten ut til å måtte vike. Selv om de to landene ikke melder seg inn i NATO er både Sverige og Finland på vei inn i USA-folden. Med en stor militærparade som kulisse tok USAs forsvarsminister James N. Mattis 8. mai imot den svenske og finske forsvarsministeren i Washington. Med henvisning til påstått russisk aggresjon ble det inngått en trilateral forsvarsavtale. I en hyklersk tale sa James N. Mattis at «our shared respect for the rule of law and territorial integrity must be defended.”

US Marine
En US Marine-soldat i forsvarsstilling under øvelsen «Aurora» i Larbro i Sverige 21. september 2017. Foto: Cpl. Careaf Henson/US Department of Defense

At USA gang på gang viser sin forakt for den internasjonale folkeretten og suverene staters integritet, hindrer altså ikke Sverige og Finland fra å velge side. Den nye avtalen innebærer et klart brudd med etterkrigstidens svensk-finske nøytralitetspolitikk og er et nytt bidrag til amerikansk militarisering av Europa.

En falsk virkelighetsbeskrivelse

For USA, NATO og hauker i de nordiske landene gjelder det å fremstille Russland som en trussel mot Vesten. Det gjentas til stadighet at Russland allerede bedriver såkalt «hybridkrig» mot vestlige land, en slags undergravende virksomhet, med sikte på å skape kaos og ustabilitet. Strategiene skal være mange og ondskapsfulle, men siktemålet er å påvirke opinionen. Typisk er valget av Donald Trump og britenes Brexit fremstilt som resultat av skjult russisk påvirkning.

Vestlige hauker, og støttespillerne deres i de store mediene, må ty til denne formen for konspirasjonsteorier for å legitimere sitt eget fiendebilde. Objektive fakta undergraver nemlig hypotesen av Russland som en militær trussel mot Vesten.

Den nylig publiserte studien av verdens militærutgifter fra SIPRI viser at Russlands militærutgifter i 2017 var på 66,3 milliarder dollar, en reduksjon på 20 % i forhold til 2016. De samlede militærutgiftene for de 29 NATO-landene var til sammenlikning 900 milliarder dollar i 2017, tilsvarende 52 % av alle militærutgifter i hele verden. SIPRIs oversikt viser at USA har de suverent høyeste militærutgiftene i verden. USA bruker mer på det militære enn de neste syv landene til sammen.

At USA alene står for 35 % av verdens totale militærutgifter gjenspeiles i at landet er militært til stede over hele kloden, og stadig etablerer nye militære knutepunkt. Vet opinionen at USA har mer enn 450.000 soldater stasjonert utenfor landets grenser?

F-35 220518
22. mai 2018: 3 nye F-35 jagerfly tar av ifra Lockheed Martins fabrukk ved Fort Worth i Texas, USA før de flyr til Ørlandet flystasjon og blir Luftforsvarets 4, 5 og 6 F-35 jagerfly på 132 Luft ving. Foto: Lockheed Martin/Forsvaret

Disse objektive opplysningene blir nesten ikke kommunisert i våre medier. Daglig presenteres vi derimot for en falsk virkelighetsbeskrivelse av Russland som den store krigstrusselen. Sannheten er den motsatte. Det er USA, NATO og deres allierte som er den virkelige aggressoren og som truer freden. Nå også i Norden.

NATO skal fortsette opprustingen

Da Donald Trump mottok NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det Hvit Hus 17. mai var finansieringen av NATO det sentrale. Trump har tidligere krevd at de andre NATO-landene må ta en større andel av utgiftene, målet har vært at alle land skal bruke minst 2 % av sitt BNP på det militære.

Nå er ikke dette lenger nok. Trump dobler sitt krav til de andre medlemslandene, og sier at målet bør være 4 % av BNP! Hvis Norge skal oppfylle Trumps nye målsetting betyr det at forsvarsbudsjettet må økes fra dagens 55 milliarder til svimlende 128 milliarder kroner.

Til sammenlikning har Putin sagt at Russlands militærutgifter skal reduseres ytterligere de neste 5 årene.

4,8 millioner svenske husstander får i de kommende dager tilsendt brosjyren «Om krisen eller kriget kommer». Advarer mot falske nyheter og ber innbyggere hamstre hummus på boks. Klikk på bildet for å laste ned brosjyren.

Militariseringen av Norden

Til høsten blir Midt-Norge åsted for en av NATOs største militærøvelser noensinne. I oktober og november vil 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer delta på øvelsen «Trident Juncture 2018».

kart Trident Juncture logistikk
Kartet viser en oversikt over hvor logistikken fraktes inn til øvingsområdet samt øvingsområdet for landstyrkene. Kilde: Forsvaret.no

Forberedelsene til øvelsen begynner allerede i midten av august, med synlig militær trafikk på hovedveier flere steder i landet. Kun 5.000 av de 40.000 soldatene er norske. Militært personell fra i alt 30 nasjoner vil være involvert. En mindre del av øvelsen skal foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli aktivitet i Østersjøen.

En gigantøvelse som «Trident Juncture 2018», med tyngdepunkt i Midt-Norge, men med forgreininger til de nordiske landene og Østersjøområdet, synliggjør at Nordens militære betydning er stigende. Kombinert med etableringen av flere amerikanske militærbaser i Norge, den nye trilaterale forsvarsavtalen mellom USA, Sverige og Finland, og den stadige økningen av forsvarsbudsjettene, er det grunnlag for å hevde at det pågår en økt militarisering av Norden.

Sett fra Russland kan Norge oppfattes som et potensielt springbrett for amerikanske styrker inn til Østersjøen, til Baltikum og til nordområdene.

Kilder:

«Om krisen eller kriget kommer», Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, mai 2018, «Secretary Mattis Hosts an Armed Forces Full Honor Arrival Welcoming Finland Minister of Defence Jussi Niinistö and Sweden Minister of Defence Peter Hultqvist to the Pentagon”, US Department of Defense 08.05.18, “Hybrid krigføring – hva er det?”, NUPI 14.03.16, «Global military spending remains high at $1.7 trillion”, sipri.org 02.05.18, “The US has 1.3 million troops stationed around the world — here are the major hotspots”, Business Insider 31.08.17, «Trump bablet om storpolitikk da han skulle være taus på seanse med Stoltenberg», abcnyheter.no 17.05.18, «Trident Juncture», forsvaret.no, «Ytterligere 5.000 soldater til NATOs storøvelse i Norge», abcnyheter.no 22.05.18

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.

Forrige artikkelFasit etter Israels terror – 113 døde og 12.000 skadde
Neste artikkelHarold Pinters diagnose afslører den danske stat som falsk og farlig