Hva er Erling Folkvords agenda i Syria?

0
Erling Folkvord på Dagsnytt 18.

Av Eva Thomassen.

Hva kan være bakgrunnen for at en nordmann er sendebud for en annen nordmann hvor begge befinner seg ulovlig i Syria? Den ene nordmannen sitter i varetekt hos kurdere nord i Syria. Hun er terrorist.

Den andre nordmannen er i samme områder og er i kontakt med dem som holder terroristen i varetekt. De blir presentert for hverandre. Hvem presenterer dem for hverandre er litt uklart, men viktig for saken. Folkvord opplyser at han traff den norske terroristen i en flyktningeleir. (Se intervju med Folkvord på Dagsnytt 18.)


Vi har sendt denne artikkelen av Eva Thomassen til Erling Folkvord og invitert ham til å gi en kommentar. Vårt håp er at det lar seg gjøre å få en debatt om dette på steigan.no.


Bakteppet

Folkvord har vært i Raqqa.

Her er noe av budskapet Folkvord har med tilbake til Norge i tillegg til den håndskrevne  bønnen fra den norske terroristen til UD.
«Den norske regjeringen kan nå sikre en seriøs norsk innsats i gjenoppbyggingen av Raqqa. Å samarbeide med Raqqas sivile råd er enkelt. USA gjør det allerede. Rask gjenoppbygging vil svekke rekrutteringsmulighetene for IS og andre jihadister, noe Norge selv er tjent med. Raqqa har gitt 43 ikke-statlige hjelpeorganisasjoner lisens til å virke i byen. I samtalen med den ansvarlige for samordningen spurte vi etter norske aktører. Han kom ikke på noen.

Vi antar at direkte hjelp til SDF ville hatt større virkning. De var lenge de eneste som tok opp kampen mot IS på bakken. Samtidig er de en sekulær og kvinnefrigjørende kraft. SDF har ønsket og ønsker fortsatt humanitær støtte fra Norge.»

Folkvord var i Kobane i 2015 og skriver dette

«No er gjenoppbyggingsarbeidet i gang, men det går så sakte. Dei som byggjer, manglar det meste. Den tyrkiske blokaden er effektiv. I Kobanê kan den norske regjeringa verkeleg finne flyktningar som treng hjelp der dei er. Og dei treng det raskt. Om dei ikkje får slik hjelp, kan ruinane i Kobanê bli eit dystert symbol. Eit symbol på at Europa svikta dei som ofra livet for å nedkjempe IS. Eit symbol på at Noreg og andre statar nekta å gi ei hjelpande hand da det var bruk for det».

– Da YPG og YPJ kjempa mot IS i Kobanê, sa omverda at dei skulle hjelpe oss med gjenoppbygginga av byen. Men ingen statar har gjort noko som helst der.

Tilnærmelsesvis samme budskapet til den norske regjeringen i 2015 som i 2018.

Erling Folkvord har skrevet bøker og artikler om Kurdistan. Her er boka Rojava utgitt av forlaget Rødt!

Hvem er Folkvord sendebud for?

Folkvord skriver i Radikal portal 2017

«Den Nord-Syriske Føderasjonen ble oppretta i 2016. Den bygger på kvinnefrigjøring, demokrati nedenfra, trosfrihet, økologi og samfunnskontrollert økonomi og omfatter store deler av områdene som SDF har frigjort fra IS. Lokalvalg er gjennomført. I januar velges den nordsyriske regionforsamlingen».

«PYD har som politisk mål at befolkninga i andre deler av Syria skal bygge opp ei ny samfunnsordning med Rojava-modellen som forbilde. PYD understreker at de ikke vil bruke militærmakt for å oppnå dette. Men viss Assad angriper militært, vil de forsvare seg.»

Det Folkvord gjør er å fremme enkelte kurdiske gruppers interesser. Nå sist i Raqqa.

Raqqa er kontrollert av USA. Raqqa ble aldri befridd. SDF er Folkvords beskytter. Raqqa ble teppebombet av USA med SDF som hjelpemannskap på bakken. De beredte blant annet grunnen for at hundrevis av terrorister fra IS fikk fritt leide ut av Raqqa. Dette gjorde denne kurdiske militsen med lovnader fra USA om at deler av Raqqa ikke skulle ødelegges, men gis som en slags gave til kurdere som er villige til å beskytte oljefelt øst for Eufrat og fortsette å angripe den syriske hæren med amerikansk luftstøtte. Gulrota var støtte til Folkvords  «Nord-Syria Føderasjon» Når Folkvord nå snakker om at han har vært i Raqqa må det har vært i områder som USA ikke teppebombet. Hvorfor? Fordi Folkvord er sammen med kurdere fra den USA støttede kurdermilitsen og i de delene som ikke ligger i ruiner med råtnede lik under. USA har drøssevis av militære baser i disse områdene. Kurderne i SDF sloss mot den syriske hæren i Deir Ezoor i samarbeid med IS og USA. SDF er således forrædere av den syriske staten.

Skjermdump fra en av videoene til SDF-soldater som viser IS-krigernes flukt fra Raqqa under USAs beskyttelse.

Raqqa ble aldri befridd. Den syriske hæren er ikke i disse områdene Folkvord holder til, men de kommer til å befri disse områdene når den tid kommer. USA har i likhet med Norge invadert Syria og de skal nedkjempes. Syria skal ta tilbake hele Syria – også «Nord-Syria». USA har drøssevis av baser i disse områdene. Disse kontrolleres av SDF.

Den norske terroristen

Så til nordmannen Folkvord ble presentert for. Til den norske terroristen. Folkvord har med et håndskrevet brev fra henne til UD med bønn om hjelp til å komme tilbake til Norge.

Folkvord skriver i NRK/Urix
«…myndighetene i Nord-Syria ønsker ikke å beholde utenlandske statsborgere der. Her må Norge ta ansvar».

Vi har nå fått svar på hvem Folkvord er sendebud for. Han er sendebud for de fiktive «myndighetene i Nord-Syria». Hvem er så det?

På Dagsnytt 18 får Folkvord mulighet til å utdype

Han vil at norske myndigheter skal få denne IS-terroristen hjem til Norge ved at Norge skal samarbeide med «nordsyriske myndigheter». Han snakker om «utenriksansvarlig» i Qamishli. Han snakker om » den dyktige sikkerhetstjenesten». Han tillegger dem legitimitet som norske myndigheter skal forholde seg til når Folkvord er sendebud på vegne av en norsk terrorist han har truffet under sitt ulovlige opphold i Syria. En norsk terrorist som er med i IS. Dessuten er det ingen områder som er IS- kontrollerte, så det er ren løgn fra den norske terroristen at hun kan frykte å bli sendt dit. Hun kan i realiteten ikke ta seg til noen områder av Syria. Det vet hun. Det vet Folkvord. Folkvords agenda er altså å få denne terroristen trygt ut av Syria. Ingen hindrer henne i å ta seg inn i Tyrkia.

Ulovlig operasjon i Syria

Folkvords forslag til norske myndigheter er å sende 2 politifolk ulovlig inn i Syria samme vegen som han selv tar seg ulovlig inn. Fra Irak. Han ber dem kontakte en kjenning av han.  Han kaller han «utenriksansvarlig». Han snakker om at hans bekjentskaper blant kurderne har en dyktig «sikkerhetstjeneste». Så skal den norske terroristen bli fraktet ut av Syria ulovlig inn i Irak og hjem. Altså i henhold til Folkvord er det uproblematisk for norsk politi å ta seg ulovlig inn i Irak for så å ta seg ulovlig inn i Syria. For så å plukke opp denne IS terroristen- for så å ta seg ulovlig inn i Irak fra Syria…I Folkvords verden er Syria et lovløst land uten en sentralregjering. Kun Folkvords kurdiske fiksjon har legitimitet…Det Folkvord kanskje glemmer er at de irakiske og syriske grensevaktene han forholder seg til når han tar seg ulovlig inn og ut av Syria, kanskje ikke er like stuerene for norske offentlige tjenestemenn? Norsk politi risikere livet i Syria og risikerer å ble dømt for å ta seg ulovlig inn og ut av Irak – og i tillegg for å smugle en norsk terrorist ut og inn av Irak og Syria.

Norske myndigheter ville gjerne ha Moland og French hjem, men de sendte ikke 2 politifolk som skulle ta seg ulovlig inn i Kongo, samarbeide med lokale militser og bringe de dødsdømte nordmennene ut av Kongo ulovlig. De samarbeidet med kongolesiske myndigheter uansett hva de måtte mene om dem og kongolesisk lovgiving.

Raqqa er totalrasert etter USAs hensynsløse bombing. Tusenvis av mennesker er drept uten at de «humanitære» politikerne og mediene i vest sier et ord.

Er Folkvord opptatt av denne norske terroristen fordi kurderne som har arrestert mange utenlandske terroristen vil bli kvitt dem? Eller er det fordi Folkvord vil rense områdene for «udyr» der kurderne skal beskytte den «Nord-Syriske Føderasjonen» rundt Raqqa? Hundretusen arabere er fordrevet fra Raqqa. USA ønsker ikke å han en befolkning i Raqqa som støtter den syriske regjeringen.

At kurderne sitter på alle disse terroristene er fordi mange terrorister vil komme seg over til Tyrkia i disse områdene. og fordi kurderne ikke vil samarbeide med sentrale myndigheter, samtidig som de ikke har et rettsapparat og juridisk lovverk som er legitimt. Kurderne er avhengig av syrisk lovgiving. Grunnen til at ikke kurderne samarbeider med sentrale myndigheter er at det er USA som i realiteten styrer disse områdene. Kurderne er deres lakeier. Dette er et faktum selv om Folkvord selger dem som produkter av en «folkelig revolusjon». De kurdiske vennene til Folkvord frykter syriske myndigheter så det er ikke bare bare å ta «den grønne bussen» med den norske terroristen til Damaskus. Reisefølget blir heller ikke godt mottatt i Damaskus.

Tyrkia har lekket posisjonene til USAs militærbaser i Nord-Syria. Det er disse som er den militære ryggraden i regionen.

Dette er et grelt eksempel på Folkvord og «venstresidas» totale mangel på virkelighetsoppfatning. Norsk politi skal ta seg ulovlig inn i Syria uten samarbeid med sentral syrisk etterretning. Altså norske myndigheter skal bryte suverenitetsprinsippet et hvert land har? Norsk politi skal bryte internasjonal rett…Det er jo nettopp problemet til Syria. Grensene er kontrollert av terrorgrupper- bortsett fra den jeg og andre som reiser på lovlig vis bruker- fra Libanon. Den syriske hæren kjemper for å få tilbake hver bit av landet- hver grense.

Folkvord må også samarbeide med noen for å krysse grensen fra Irak.

Folkvord har hatt kjennskap til at Syria er overfylt med terrorister og har vært det i 7 år. Ca. 100 av dem er norske. Folkvord har ment at «Assad-regimet» må styrtes. Ikke er ord har vi hørt fra Folkvord om utenlandske terrorister før nå. Det har vært «Assad-regimet», IS og kurderne. Samtidig har han glorifisert dette kurdiske fantasifosteret av et «demokratisk selvstyrt kurdisk føderasjonen». Det finnes ikke kurdiske områder i Syria. Det finnes områder hvor kurdere bor. Der bor også andre minoriteter.

Folkvord er bekymret for hva den norske terroristen kan gjøre mot Vesten, mot Norge . Ikke for hva hun har gjort mot den syriske befolkningen. Gjennom de siste 7 årene. Det er som den syriske befolkningen befinner seg i et annet land. I «despoten» Assads land der de må bære prisen for å ikke være kurdere i Folkvords land. At Folkvord går kurdernes ærend ved å appellere til norske myndigheter og ikke be kurderne som holder den norske terroristen ta kontakt med sentrale syriske myndigheter er oppsiktsvekkende.

Jeg lurer på om denne blindheten gjør at han ikke ser at Syria vil smuldre opp dersom Syria skal deles opp etter folkegrupper? Nei, kurderne tar ikke vare på andre minoriteter i områder de bor nord i Syria. Folkvord vet at kurderne har gått til sengs med USA og Israel. Denne «taktiske» alliansen som han velger å kalle den, er med på å ødelegge Syria som stat og vips er drømmen  godt plassert i sionist-regimet i okkuperte palestinske områder. Ideen  fjerner ikke bare kurderne som rettmessige borgere av Syria. Drømmen fjerner i samme slengen Palestina som stat og palestinerne har ikke et land å vende tilbake til.

Jeg har nå vært i Syria 5 ganger de siste 2 årene. Det syriske politikere har sagt til meg ved flere anledninger er at de synes det er hårreisende at vestlig etterretning ikke vil samarbeide med syrisk etterretning. Syrisk etterretning vet hvilke terrorister som er i Syria, hvor de kommer fra, om de har skaffet seg familie om de har forlatt Syria – hvilke forbrytelser de har begått. – Men, så lenge norske myndigheter ikke ønsker kontakt med syriske myndigheter får Norge heller ikke informasjon om disse. Norge har dessuten ingen utleveringsavtale med Syria. Norge må gjerne utstede arrestordre på henne før hun forlater Syria, men må samarbeide med allierte land som også sliter med det samme problemet. De vil heller ikke ha terroristene hjem. Vestlige land, inkludert Norge, anstrengte seg ikke for å hindre terrorister i å reise til Syria. Grunnen var at disse den gangen var «frihetskjempere». Problemet Vestlige myndigheter i tillegg sliter med er hva de skal gjøre med barna til terroristene.

Hva skal man gjøre med terroristene?

Folkvord har rett i en ting og det er hva skal vi gjøre med tilfangetatte terrorister. -Som vil hjem og som myndighetene i Vesten ikke vil skal hjem. Det var strek i regninga at ikke alle enten ble drept eller overtok Syria. Nå er det krisemøter blant forsvarsministerne i NATO. Norges forsvarsminister har foreslått at det er den staten hvor forbrytelsen er begått som skal straffeforfølge personen. I dette tilfellet Syria! Plutselig var Syria en rettsstat!

Det tikker inn nyheter i dag at befolkningen i Raqqa ber SDF forlate byen. Store demonstrasjoner. Det opplyses at kurdere som har tatt IS-terrorister til fange har overlevert 90 til syriske myndigheter.

Kurderne er med i fredsforhandlingene i Astana – for å utmeisle en ny grunnlov. Denne vil i særdeleshet ta hensyn til kurdernes spesifikke behov. Men, først må man bekjempe terror. Kurderne som er i lomma på USA bekjemper ikke terrorister. De støtter USA og er således terrorister.

 

Forrige artikkelSyriske demonstrasjoner mot de USA-støttede kurderstyrkene i Raqqa
Neste artikkelItalia: Landet ledes nå av regnearkets herrer.