Finnmark sa nei til sammenslåing – hva gjør Stortinget?

2
Regionen Torms og Finnmark vil ha en fjerdedel av Norges totale areal. Grafikk: NRK

Det ble et rungende nei til sammenslåing med Troms i folkeavstemninga i Finnmark. Avstemninga, som regjeringa hadde advart mot, hadde en oppslutning på 58%, altså omtrent som fylkestingsvalget i 2015. Og nei-flertallet ble på massive 87%. I 14 av 19 kommuner var nei-flertallet over 90%. NRK skriver:

«87 prosent av finnmarkingene stemte nei til sammenslåing med Troms i folkeavstemningen den siste uka. Valgdeltakelsen var på 58 prosent.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik la fram resultatet av folkeavstemningen om den vedtatte sammenslåingen mellom Finnmark og Troms på fylkeshuset i Vadsø onsdag formiddag klokken 9. Avstemningen ble holdt mellom 7. og 14. mai.

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt, sa Vassvik.

– 87 prosent er massivt, fastslo hun.»

Det hersker altså ikke den ringeste tvil om hva folket i Finnmark ønsker – eller hva de ikke ønsker. Spørsmålet er nå hva Stortinget gjør. KrF har til nå støttet regjeringas vedtak om tvangssammenslutning mellom Troms og Finnmark. Opposisjonen oppfordrer partiet til å snu.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler at Senterpartiet vil legge frem et forslag på Stortinget på bakgrunn av resultatet fra folkeavstemningen for å reversere sammenslåinga.

– Når 9 av 10 sier ja til Finnmark og nei til tvang, så vil det være en maktarroganse vi aldri har sett liknende til hvis ikke regjeringen lytter til dette her i det hele tatt, sier Sp-lederen til VG.

I en tale til World Forum for Democracy i Strasbourg i 2016 understreket Erna Solberg «hvor viktig det er å ta vare på demokratiske verdier», men det gjelder altså ikke når flertallet går imot henne i folkesvatemning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for baluba baluba says:

    Maktarroganse? Muligens, men jeg anser det i samme åndedrag som det skuespillet som var da noen i djupstaten fant ut at Andøya skulle legges ned. Det teateret som da fulgte på nrk skal du lete lenge etter. Våkn opp folkens og slå opp ordet “marionetter” på wiki. De følger fullt og helt bjellesauen og driter i deg og meg. Er det overraskende? Nå har nettoppp Erna hatt samtaler med Arnold the barnold. Hva tror dere de diskutererte og hva vil det koste oss?

  2. Det skulle si litt at en regjering advarer mot en folkeavstemning. Men ikke så rart når regjeringspartiene med “opposisjonspartiet” AP vil inn i EU, et overnasjonalt organ som setter folkeviljen i de enkelte land til side allikevel. En del av en region blir de enkelte landene redusert til, hvis de implementeres i EU som fullt medlem. At regjeringen vil slå sammen Troms og Finnmark kan nok med god grunn mistenkes å være en EU tilpasning.

    Når deler av land kalles regioner og ikke fylker skal folk lettere miste tilhørigheten til hjemsted og hjemfylke. En blir ikke Finnmarking lenger, men en person fra Region Nord. Akkurat som den globale storkapitalen som står bak EU og dikterer direktivene vil, for grenser, nasjonal identitet og lokal tilhørighet skal viskes ut. For i den globale finanselitens verden skal billigste tilgjengelige arbeidskraft flyte fritt, og da må ikke folk føle tilhørighet til steder.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere