Er mikrobølgestråling fra trådløs teknikk og 5G en trussel mot insekter, fugler og planter?

6

En ny EU-finansiert granskning av tilgjengelig forskning sier at stråling fra kraftlinjer, mobilmaster og WIFI kan skade fugler, insekter og planter. 5G-utbygging kan gjennom økninga av mikrobølgestråling forverre situasjonen. Alvorlig miljøpåvirkning kan ikke utelukkes. Dette skriver den svenske Strålskyddsstiftelsen.

Stiftelsen skriver videre:

«Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

 • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
 • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
 • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Rapporten är författad av expertgrupp bestående av fyra biologer/ekologer och två fysiker. Författarna menar att det finns ett brådskande behov av mer forskning för att öka kunskapen om den onaturliga tekniskt producerade strålningens påverkan på djur- och växtliv.»

Den nye granskninga kom i stand på initiativ fra den britiske miljøorganisasjonen Buglife.

Analysen er også omtalt i en artikkel i tidsskriftet Newsweek. Tidsskriftet påpeker at funnene i og for seg ikke er noe nytt, siden det også tidligere er framlagt rapporter med samme konklusjon. Newsweek viser til en studie fra 2010 fra Ministry of Environment and Forests i India. Ekspertgruppa som forfattet den rapporten skrev:

…long-term studies have reported alarming observations, detecting negative consequences on immunity, health, reproductive success, behaviour, communication, co-ordination, and niche breadth of species and communities

I 2014 gjorde tyske forskere fra universitetet i Oldenburg en studie av mulige virkninger fra slik stråling på migrasjonsmønsteret til trekkfugler. Deres funn tilsier at slike elektromagnetiske bølger påvirker fuglenes ”kompass”.

Diskusjonen omkring virkninga av mikrobølgestråling er svært betent. Hver gang det kommer en advarsel, kommer det kritikk som sier at dette er overdrevet, udokumentert og krisemaksimerende. Det later til at det er vanskelig å få en saklig, faktabasert diskusjon om dette temaet. Det har også en viss sammenheng med at det er knyttet store industri- og profittinteresser til all teknologi basert på elektroniske signaler. Kina satser for eksempel på å investere over 400 milliarder dollar mellom 2020 og 2030 på å utvikle sitt 5G-nettverk.

Trådløsindustrien har så store interesser knyttet til dette at tidsskriftet The Nation anklager denne industrien for å drive en desinformasjonskampanje for å få oss til å tro at denne teknologien er sikker.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AndersP AndersP says:

  Politiken i detta är inte bara vinstmotivet på anhängarnas sida utan också en traditionell oro hos folk i allmänhet över ny teknik. Det som gör att jag inte tror på alarmrapporten är att de som stödjer tekniken ju är lika utsatta som alla andra. Det utesluter enligt min mening hypotesen att “nyckelpersoner” vet att tekniken är farlig, men tiger av egna ekonomiska skäl.

 2. Selskapene omsetter for tusener av milliarder og har nesten ubegrensede midler til lobbyvirksomhet, og til å bestille forskningsrapporter til fordel for dem som utsetter avgjørelser fra myndighetene. I tillegg er milliarder brukere bokstavelig talt avhengig av mobilen og trådløse pc’er.

  En mobiltelefon kan vel heller nå kalles en pc med ringe-mulighet. Bilder fra byliv fra siste tiår viser at de fleste spesielt yngre, titter mer på skjermen enn på noe annet, fra morgen til kveld. De fleste er så avhengige av mobilen, at de vil heller foretrekke å tro at det ikke skader flora og fauna og vil bruke mobilen til det blir forbudt. Hvis ikke pollineringen stopper helt beviselig grunnet mikrobølgestråling, og nettene tvinges til å stenge ned med makt.

  De foreløpige forskningsrapportene skulle tilsi at selskapene allerede burde pålegges å forske på teknikk som reduserer strålingens styrke og omfang, frem til forskningen på skadevirkningene fører til en konklusjon, for å være føre var. En kan forvente at selskapene vil motsette seg dette, og siden det er storkapitalen som dikterer EUs direktiver, kan en regne med at grenser for stråling mer fastsettes av industrien enn av EU.

  Etter at flere master for antenner har blitt plassert ut i mitt nabolag i de senere årene, har jeg selv sett at det år for år er stadig færre humler og bier spesielt i blomstringstiden. Selv smartmålere sender ut stråling, så insekter og fugler blir utsatt for mer og mer stråling.

 3. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation –
  Page 5; https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf

  The Dangers of the 5G Wireless network.

  https://www.youtube.com/watch?v=6TVNxB-yy88
  WiFi Radiation - Dangers of WiFi - See It Measured - How To Remediate WiFi Radiation;
  https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
  5G Death Towers: Whistle Blower blows lid off 5G Death Towers!
  https://www.youtube.com/watch?v=c509duCxyhE
  THEY DO ΝOT WANT YOU SΕΕ THIS!! - CELL PHONE ΤOWERS ΕXΡOSED!
  https://www.youtube.com/watch?v=ii82I1IzFRY
 4. Avatar for INK INK says:

  Takk for at Steigan tar opp denne viktige saken!

  Det har de siste årene kommet mange sterke advarsler fra fagfeltet vedr. risikoen for alvorlige langtidsvirkninger av strålingen fra trådløs teknologi, ikke minst når det gjelder 5G-planene.

  Undertegnerne av en internasjonal forskerappell, som ble sendt til EU-parlamentet i fjor, krever full stans i 5G-utbyggingen inntil helserisikoen ved 5G er avklart. Forskerne og legene bak appellen mener det er sterk grunn til å mistenke risiko for alvorlige skadevirkninger knyttet til 5G over tid: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
  (Oppdatert signaturliste til appellen ligger her: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ )

  Det har også vært en stor forskerappell til WHO og FN, der 237 internasjonale forskere på EMF-feltet fra 41 nasjoner krever strakstiltak for å redusere eksponeringen fra trådløs teknologi generelt – særlig mht. barn og gravide – og der de krever langt strengere grenseverdier. Appellen understreker at risikoen for skadevirkninger gjelder alt biologisk liv. Alle som har undertegnet denne appellen er fagfolk som har publisert fagfellevurdert forskning på feltet: https://emfscientist.org/

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

6 KOMMENTARER

Legg igjen en kommentar til Forskere og leger advarer mot helsevirkningene av 5G-teknologien | steigan.no Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.