Det store sviket mot pasientene og helsetjenesten

0
Foto: Norsk luftambulanse.

Av Jens Ingvald Olsen.

Styremøtet i HelseNord RHF 23.mai 2017 behandlet kontrakten for luftambulansetjenesten. Møtet som ble ledet av styreleder Marianne Telle, ga fullmakt til direktør Lars Vorland om å økonomisk forplikte Helse Nord overfor Luftambulansetjenesten, på omlag 2,6 milliarder kr med Babcock. To dager senere, 25.mai, informerte Telle Vorland om at hun for flere måneder siden hadde inngått kontrakt på vegne av Bedriftskompetanse, hvor hun er adm.dir, om rekrutteringa av flymannskap dersom Babcock fikk kontrakten.

 

Den økonomiske størrelsen på denne kontrakten er pt ukjent for offentligheten. Som de fleste som har kjennskap til ledelse av bedrifter og foretak vet, skjer det omfattende kommunikasjon mellom direktør og styreleder utenom de formelle styremøtene. Ikke minst gjelder det når store forretningsmessige avtaler er i prosess.

Lørdag 12.mai om kvelden publiserer nordlys.no et oppsiktsvekkende intervju med Vorland, Telle og Juell(direktør i Luftambulansetjenesten HF). Her vedgår direktør Vorland at det har vært en rekke kontakter med styreleder Telle underveis i anbudsprosessen før den formelle styrebehandlinga 23.mai 2017. Han husker ikke i detalj hva han har informert Telle om, men det går svært tydelig frem av intervjuet at han har gitt informasjon han ikke ville gitt dersom han hadde visst at Telle hadde rekrutteringsavtalen med Babcock. Siden det ikke er protokoller fra disse uformelle møtene er det naturligvis umulig å vite nøyaktig hvilken informasjon som ble gitt, og evt hvilke tilbakemeldinger styreleder Telle kom med.

Det som kommer frem i saka i Nordlys er likevel en sensasjonell vending i luftambulansesaka, med mulige konsekvenser langt utover kontrakten med Babcock. Det som i alle fall er klart er at det ikke lenger bare er spekulasjoner om inhabilitet og politiske begrunnelser for å annulere kontrakten med Babcock. En kontrakt på et så samfunnskritisk område som luftambulansen som er kommet til i en så irregulær prosess som det nå fremkommer, kan umulig bli gjort gjeldende.

Grunnlaget for at Stortinget førstkommende tirsdag, etter forslag fra Rødt, ber regjeringa om iverksette tiltak for å annulerere kontrakten med Babcock er kraftig forsterket. Avtalen med Lufttransport må forlenges og regjeringa må umiddelbart starte utredning av offentlig overtakelse av luftambulansetjenesten, slik det er gjort for bilambulansetjenesten.

Det som kommer frem i saka i Nordlys er likevel en sensasjonell vending i luftambulansesaka, med mulige konsekvenser langt utover kontrakten med Babcock.

Utover dette må det som nå fremkommer umiddelbart få konsekvenser for Marianne Telle som styreleder for HelseNord RHF. Som vi vet reoppnevnte helseminister Bent Høie Marianne Telle som styreleder i januar i år. Dette skjedde en måned etter at Telle 13.desember 2017 ledet styremøtet, og innledet om personalsak ang UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, en sak der Telle var part. Styret gjorde, med Telles deltakelse, vedtak i saka. Er det mulig å være mer inhabil?

Det fremgår ikke i noen offisielle styreprotokoller der Babcock-saka har vært behandlet at habilitetsspørsmålet har vært tema. Ikke engang så sent som i styremøtet 28.april 2018 ble habilitet behandlet. Det går frem av styreprotokollen at Telle deltok i møtet, og at hun kun informerte styret om at Bedriftskompetanse hadde avtale med Babcock.

Lars Vorland har stått last og brast ved Marianne Telles side i offentligheten etter at hun ble styreleder. Ble ikke engang helseminister Høie informert om Telles, i beste fall, uryddige opptreden i forbindelse med Babcockavtalen før Telle ble gjenoppnevnt til styreleder i januar i år? Syntes ikke Vorland det var så nøye? Eller ble hun oppnevnt på tross av at Høie var informert? Begeret burde være overfylt nå. Høie kan umulig ha tillit til Telle som styreleder, men det som nå avdekkes er også at hele helseforetaksmodellen har spilt fallitt. Vi har knapt sett et slikt svik mot pasientsikkerheta og hele helsetjenesten i Norge.

 

Denne artikkelen har stått som innlegg på Nordnorskdebatt.

Forrige artikkelDjupere militært samarbeid mellom Sverige, Finland og USA
Neste artikkelAl-Nusra finansieres med menneskesmugling
Jens Ingvald Olsen (født 1952) er Rødts representant i Tromsø kommunestyre fra 2003, og fylkestingsrepresentant i Troms 2011-2015. Han var førstekandidat for Rødt i Troms ved stortingsvalget i 2013. I tilegg sitter han i Rødts landsstyre, er aktiv sykkelmosjonist og palestinavenn. Olsen også kjent fra media for sin jobb som et svært aktivt regionalt verneombud i Fellesforbundet, og for hans engasjement i nettverket Nei til OL.