USA-alliansen til ulovlig angrep på Syria – for å redde Trumps ansikt?

19

USA, Storbritannia og Frankrike har gått til angrep på Syria med missiler. Angrepet er en grov krenkelse av FN-pakten og viser igjen at disse landene ikke respekterer internasjonal lov. Pentagon hevder at angrepet er et engangstiltak og ikke begynnelsen til en større krig. Det ble hevdet på forhånd at det hadde vært intense samtaler mellom USA og Russland for å hindre at angrepet skulle ramme russiske styrker eller viktige syriske installasjoner. Er dette en bombing for å redde Trumps ansikt?

Omfanget av angrepet

Det vi foreløpig vet om USA-alliansens angrep er at det er begrenset og ikke har rammet noen viktige militære eller sivile anlegg. USAs forsvarsminister Jim «Mad Dog» Mattis sa i en offisiell uttalelse at dette er et «one shot» for å «sende et sterkt signal til Syria».

USA hevder at de har angrepet anlegg som har tilknytning til «Syrias program for kjemiske våpen». Men USA har ikke lagt fram noe som helst bevis for at Syria har slike anlegg, og USA har heller ikke villet vente på at de internasjonale observatørene som nå er i Syria kan få gjort sitt arbeid.

Mattis sa at bombinga har vært omtrent dobbelt så stor som den i fjor da Trump beordret skyting med 59 Tomahawk-missiler mot Syria. Han sa videre at dette er «presise og målrettede angrep» og at det ikke er planen å utvide angrepet. Mattis hadde forut for angrepet advart president Trump om at et omfattende angrep ville kunne få svært alvorlige konsekvenser.

Sjefen for Joint Chiefs of Staff, general Joseph Dunford, sa at angrepet har rammet et forskningslaboratorium i utkanten av Damaskus, et lager nær Homs der USA tror at det er lagret sarin og andre kjemikalier, samt et kjemisk lager og «en viktig kommandopost» i Damaskus-området. Både Mattis og Dunford sa at det ble gjort store anstrengelser for å unngå å treffe «utenlandske» (les russiske eller iranske) tropper.

Russland ambassadør til USA, Anatolij Antonov, sa i en uttalelse at «vi har advart om at slike angrep vil få konsekvenser» og at alt ansvar ligger på Washington, London og Paris. Han sa også at et land som har verdens største lagre av kjemiske våpen har ingen moralsk rett til å kritisere andre land.

USA og Russland har hatt intense kontakter før angrepet.

Intense kontakter på forhånd

I dagene og timene før angrepet har det vært intense kontakter mellom russiske og amerikanske militære. Det har vært direkte kontakt på toppnivå, og det har vært kontakt via mellommenn, og da først og fremst Jordan, Tyrkia og Israel.

Marko Marjanović, som er viseredaktør i Russia Insider, skrev på forhånd at partene antakelig hadde diskutert hva slags angrep som ikke ville utløse en større krig og en direkte konfrontasjon mellom Russland og USA. Russerne var sannsynligvis varslet om hvor og når angrepet ville finne sted, og russiske, syriske og iranske styrker hadde antakeligvis evakuert det de måtte ha hatt av styrker og viktig utstyr på disse stedene.

I det minste er det å håpe at det er dette som har skjedd. Trump hadde malt seg inn i et hjørne med å true med «fine, nye og smarte» missiler, og Russland har trukket sine klare røde linjer som de ikke vil tåle blir krenket.

Det meldes at syrisk luftforsvar har skutt ned noen av missilene, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om hva Russland har tenkt å gjøre.

Ulovlig og meningsløst angrep

Etter folkeretten er vestmaktenes angrep på Syria klart ulovlig. Syria har ikke angrepet noen av dem, og det finnes ingen internasjonal ryggdekning, for ikke å snakke om FN-beslutning som gir noe mandat til krigshandling. Dermed er angrepet en krigsforbrytelse. Det påskuddet, som er brukt, Syrias påståtte og ikke-beviste «bruk av kjemiske våpen» er så syltynt at det nå bare er de dummeste av de dumme som tror på det. Og særlig etter at Russland hevder at de har sikre bevis for at det var Storbritannia som sto bak og presset White Helmets til å å gjennomføre sin provokasjon.

I tillegg til å være ulovlig er angrepet en uhyre farlig form for «brinkmanship» som beveger seg svært nær å kunne utløse en storkrig.

Dessuten er angrepet militært sett meningsløst. Det rammer ingen viktige syriske, russiske eller iranske anlegg og kan ikke hindre Syria i fortsatt å vinne krigen mot de utenlandskstøttede leiesoldatene. Det ser mest ut som om man bomber for å redde Donald Trumps ansikt.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for gar gar says:

  steigan.no har, vil eg tru(?) eit formål:

  Gjennom å belyse på saklig og grundig måte det som skjer i verda søker ein å mobilisere ein opinion mot kapitalismen sine herjingar.
  Desse herjingane er mest synlege gjennom det amerikanske imperiet ( inkludert vasallstatar som den norske) sine krigar om ressursar rundt om i verda.

  Men er det noko som tyder på at sakleg informasjon klarer å forme ein opinion som bit på imperiet?
  Ein skulle kanskje trudd det, etter at dei blei tatt med buksa godt nede på knea i samband med invasjonen av Irak, der etter kvart alle måtte inrømme at alt var basert på løgn.

  Massiv løgn, med meir enn ein million døde fram til no ( og det er langt fra slutt! ), utan at dette fekk konsekvensar for drapsmennene som stod bak.

  Tvert om, no er det løgnerane som har ordet i alle kanalar, ikkje minst i det ynkelige propagandamediet NRK, det absolutt verste av dei norske!

  Ein ting er hovedtraumsmedia gode på: Ved å dynge på med det som til forveksling liknar på informasjon lukast dei med ein ting:
  Å spre kjensla av at dette er komplisert, ingen kan vere sikker på kva som eigentleg har skjedd, og ikkje minst: Ingen skjønar kvifor det skjer.

  steigan.no går seg vill og manglar fokus når ein inbiller seg at ved å dekke det meste av det som skjer i verda så vil opinionen etter kvart kome etter.
  Tvert i mot: Løgnerane blir meir høgrøysta og sjølvsikre for kvar dag som går, for kvar falsk-flagg operasjon imperiet står bak som dei klarer å drukne i ein kakafoni av skuldingar mot andre.
  Konklusjon: Sakleg informasjon hjelp ikkje mot notoriske løgnerar som disponerar heile propagandaapparatet til hovudstraumsmedia frå a til å.
  Det er berre å resignere og sjå på at det heile rasar vidare inn i marerittet.

  Som det blei sagt i ein annan artikkel: Det er lite diskusjon samanlikna med før.
  Kvifor det?
  Tekniske vanskar, uoversiktleg og krøkkete i forhold til den gamle og enklare blogplatformen?
  Kanskje det.

  steigan.no må få FOKUS, ikkje på alle hendingane rundt om i verda, men på driverane bak desse hendingane.

  Det interessante ved den siste utviklinga i Syria er ikkje kor mange rakettar, øydelagte mål eller døde denne hendinga inneheldt.
  Heller ikkje om motivet bak for T rump / den amerikanskje djupstaten å redde ansikt.

  Det interessante med hendingane i Syria er at vi blir bombardert med løgner i eit omfang som ein må tilbake til det 3dje Riket si tid for å finne maken til.

  Det som skjer er at vi skal masserast emosjonelt for å akseptere krigen mot den onde Putin/Russland/Assad/ … her er det berre å fylle på.
  Til slutt vil berre det å målbere motforestillingar mot det som skjer vere synonymt mer forræderi, nett som i 3dje Riket.
  Då er det berre å fylle på med Russland / steigan.no / meg / snart også deg / for lovlege mål / som må bringast til tausheit.

  Ordet imperialisme er politisert og vil for mange blokkere for de alle forstår:
  Kapitalismen kollapsar uten vekst.

  Imperiet har ikkje noko valg: Vekst eller kollaps.
  Veksten stoppar opp utan tilgang på nye ressursar.

  Dersom dei som sit med ressursane nektar å legge seg flate står kun krigen tilbake som verkemedel.

  Men det er sjølvsagt uråd å markesføre krig for å oppretthalde veksten.

  Då står berre dei nakne løgnene tilbake.

  For det er berre å insjå det:

  Nato = IV Reich
  Natoflagget = Det nye Hakekorset.
  Kapitalismens ubønnhørlige lov: Lebensraum ( vekst!)
  Uten Lebensraum ( vekst!): Uunngåelig økonomisk kollaps.
  Kun ei mulig retning for å skaffe seg Lebensraum, den gang som no: Mot Øst
  Kun ein mulig måte å få folket med på eit slikt vanvittig eventyr, den gang som no:
  «Vi er truga», den gong av jøder og bolsheviker, no av Russland.
  Slik skal kjenslene våre formast til å gi avkall på all sunn fornuft og å akseptere krigen.
  Gjer klar for neste trinn: Å påpeike dette = Forræderi.

 2. NRK har blitt et propagandamedium ja. NATO-generaler slippes til på Dagsrevyen for å gi oss siste briefing på deres planer, helt uten kritiske spørsmål. Det må ha foregått et stille kupp i NRK en gang i løpet av de siste årene. Og i beste sendetid viser de en dramaserie om en russisk invasjon av Norge.

 3. Og Norske toppolitikere omgås Verdenseliten med kriminelle som George Soros og Henry Kissiner, i deres lukkede Fora, uten konsekvenser.
  Pressen taus - befolkningen uvitende og passiv.

 4. Avatar for Erland Erland says:

  Gar skriver:
  «steigan.no går seg vill og manglar fokus når ein inbiller seg at ved å dekke det meste av det som skjer i verda så vil opinionen etter kvart kome etter.»

  For en gangs skyld synes jeg det er på sin plass å forsvare Steigan, som er en av flere motstemmer som prøver å forstå, og formidle, det som skjer i verden. Kanskje du skrev dette vel mye i affekt, og jeg kan forstå følelsene i og for seg. Men hva er alternativet til å prøve så godt man kan å ha fokus? Har man ikke fokus, ja da vinner gribbene uten kamp.

  I motsetning til deg tror jeg det virker. De som interesserer seg for politikk, imperialisme, maktforhold osv, har så utrolig mange flere kilder nå, enn for bare et tiår eller to siden. Det kan føles håpløst mange ganger, ja jøss! Løgnene og hykleriet lever i beste velgående. Skal man da bare gi opp?

  Kom an, Gar!!

 5. Avatar for Erland Erland says:

  …»NRK har blitt et propagandamedium ja. NATO-generaler slippes til på Dagsrevyen for å gi oss siste briefing på deres planer, helt uten kritiske spørsmål. Det må ha foregått et stille kupp i NRK en gang i løpet av de siste årene. Og i beste sendetid viser de en dramaserie om en russisk invasjon av Norge.»

  Har blitt? Hvilken rosenrød NRK-fortid er det du lengter tilbake til? Erik Bye?

  Jeg bare spør, og det er ment alvorlig.

  NRK har alltid vært, og vil alltid være, talerøret for det bestående. Det sier seg selv. Det har aldeles ikke foregått et kupp. Heller ikke nevneverdig evolusjon.

  Om vi skal snakke om «kupp» i media i de siste årene, må det være på motstrøms-siden, og det er jo velkomment!! Slutt med klaginga!!

 6. Avatar for Erland Erland says:

  Amerikanerne og Russerne har hatt tett kontakt de siste dagene, og de siste timene før gjengjeldelsesangrepet. Sies det. Alt har blitt gjort for ikke å ramme russiske interesser. En hevn måtte komme, men Russland blir tatt på alvor, og da er alt vel og bra. Så ble det ikke noen tredje verdenskrig denne gangen heller. Det ble et»fornuftig» angrep, akkurat stort nok til at Trump ikke ville tape ansikt, men ikke mer. Det er nok en riktig analyse.

  Et tankekors at de militære tenker mer langsiktig og fornuftig, enn twitter-høye populistiske politikere.

 7. Avatar for gar gar says:

  Siste nytt:

  Independent Swiss Lab Says ‘BZ Toxin’ Used In Skripal Poisoning; US/UK-Produced, Not Russian

  Som Erland skriv ovanfor: At løgnene til imperialistane så til dei grader går rett heim har nok fått meg litt i affekt…

  “Ei løgn reiser jorda rundt før sanninga har fått på seg skoa”, eit sitat tillagt Mark Twain.
  “Gjennta ei løgn ofte nok, og folk vil tru på ho, og til slutt trur du på ho sjølv”.
  Sitat frå ein viss Goebbels.

  Men kanskje det raknar for pakket: Eit sveitsisk analyseselskap melder at substansen brukt til å forgifte Skripal ikkje var novichok, men eit stoff kalt BZ:
  "An agent called BZ, which was never produced in Russia, but was in service in the US, UK, and other NATO states.

  Lovely dear Ms. May!

 8. Ja, de tyske Nasjonalsosialistene og det tyske folk ble jo utsatt for mye av den samme propagandaen fra de samme interessene som holder på i dag, det Khazarjødiske AshkeNAZI-Imperiet.
  Heldigvis finnes det også jøder og folk av jødisk avstamning som ikke er med på dette og som forteller sannheten.

  https://www.youtube.com/watch?v=H8p1AUGXdW4

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere