Mot Dag AS – årsregnskap for 2017

1

Godkjent årsregnskap for 2017 for Mot Dag AS foreligger nå og blir publisert her.

Mot Dag AS eier steigan.no, og det er vår politikk å være fullstendig åpne og kontrollerbare når det gjelder økonomi, eierskap med mer. Det går fram av årsregnskapet at vi fikk inn 1.094.000 i aksjekapital og at vi har brukt ca. 494.000 til oppstart og lansering.

Selskapet får ingen ekstern støtte og driften er i sin helhet basert på gaver fra leserne, enten i form av engangsbeløp eller i form av fast støtteabonnement. Vi har ikke reklame, men ser ikke bort fra at vi vil kunne godta annonser som harmonerer med selskapets formål. Driften går fortsatt med underskudd, men det underskuddet minker fra måned til måned etter hvert som tallet på støtteabonnenter øker. Målet for 2018 er å drive i balanse.

Last ned årsregnskapet (pdf).

Last ned notene (pdf).

Hvis det skulle være spørsmål eller kommentarer til årsregnskapet eller notene, så er det fritt fram.

 

Pål Steigan, 28. mars 2018

redaktør

 

PS: Det lages ikke statistikker for sånt, men målt mot nedslagsfelt må steigan.no være Norges økonomisk mest effektive massemedium. Vi vil omsette for rundt en million kroner i 2018 og har per i dag 118.300 unike brukere og artiklene leses til tider av flere titusener, og som oftest av mange tusen.

 

Støtt steigan.no med regelmessige bidrag!

Ingen statsstøtte, ingen rike onkler eller tanter – fullstendig basert på lesernes støtte.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere