Kildesortering

0
Klassekampens oppsøag om Øst-Ghouta 26. februar 2018.

Av Eva Thomassen.

I likhet med alle aviser, både de på papir og i nettaviser, skriver Klassekampen om Øst-Ghouta. Senest 26.2. med overskriften ”Hjelper ikke Øst-Ghouta” med referanse til FNs sikkerhetsråds enstemmige resolusjon om våpenhvile.

Klassekampen skriver at Russland gikk med på å stemme for resolusjonen da kravet om at våpenhvilen skulle tre i kraft innen 72 timer, ble droppet. Våpenhvilen skulle gjelde for hele Syria. Videre skulle ikke våpenhvilen gjelde for IS eller Al-Qaida, skriver Klassekampen.

Nei vel, så hjelper det ikke med våpenhvile da? Men, hvorfor ikke? Klassekampens ekspertkommentator, Midtøstenekspert, Midtøstenforsker og professor i historie ved Universitetet i Bergen, Knut S. Vikør, forteller oss hvorfor. Han forteller oss at når Russland vil utelate IS og Al-Qaida fra våpenhvilen er det bare et ”påskudd”. Vikør forteller oss ikke hva dette ”påskuddet” skulle være godt for. Hva trenger Russland et ”påskudd” til?

Vikør hevder IS og Al-Qaida nærmest er å regne som ikke eksisterende i Øst-Ghouta. Er det det som er ”påskuddet”. Å angripe IS som ikke er i Øst-Ghouta eller Al-Qaudi som har i følge eksperten ”maks  40-50 soldater der”?. ”Soldater”?… Vikør hevder at Al-Qaida uansett ikke har en dominerende posisjon. Vikør må ha mer kjennskap til terrorgruppene i Øst-Ghouta enn det Russland har. Vikør refererer til de andre terrorgruppene på en skala fra 1-10 – altså hvor 1 er moderat og 10 er rabiat om man forstår han rett. Sekkebetegnelsen er at de er ”anti-Assad-grupper”.  Av disse er Al-Qaida eller som syrere i Damaskus kaller Al-Nusra, nærmest  som sivile å regne. Men, litt oppgitt mener Vikør at selv terrorgruppa som topper skalaen egentlig er tilsnakkenes. Hvordan vet Vikør det? Russerne har snakket med dem før… Ok, skal vi da flytte topp 10 litt nærmere midten av ”anti-Assad-gruppene”?

Opprørskilder?

Neste mann ut av Klassekampens kilder er ”opprørskilder”. Hvor på skalaen av ”anti-Assad-gruppene” ligger ”opprørskilden”? Vi får ikke svar på det. Klassekampen er ikke mer spesifikk. Klassekampen har flere kilder enn 2. De bruker ”humanitære organisasjoner” som kilde. Hvilke får vi ikke vite. Da er vi oppe i 3. NTB er også med på lista. Den siste og mest brukte gjennom hele krigen er SOHR. ”Syrian observatory for human rights”. Alle vestlige mediers yngling. SOHR er en mann med en klesbutikk i Country i England. Han får penger fra regjerninger han ikke vil navngi. Han er ”Anti-Assad” for å holde oss til Vikør. Han hevder han har et nettverk av informanter i Syria som han skyper med. Han har ikke bodd i Syria selv på 30 år. Jo flere bomber som renner ned fra himmelen og legger hele bydeler i grus og jo flere ”siste sykehus” som blir bombet, jo mer detaljerte er SOHR sine menn i Syria til å gi pressen i Vesten eksakte tall. For en kilde!

Men, det skal Klassekampen ha. De refererer til den syriske regjeringen som opplyser at 25 mennesker er drept og mange flere er skadd i Damaskus av angrep fra ”anti-Assad-grupper” i Øst-Ghouta.

«Anti-Assad-grupper» eller terrorister?

Klassekampen har ingen ekstern Midtøstenekspert som kan fortelle oss på en skala fra 1-10 hvor troverdige kildene Klassekampen bruker er. Da blir jo spørsmålet hvem vil Klassekampen vi skal tro mest på av alle kildene de bruker?

Spørsmålet blir egentlig og det er det som er alvorlig, dypt alvorlig- hvor står Klassekampen selv på skalaen fra 1-10 i støtten til terrorgruppene i Syria generelt og i Øst-Ghouta spesielt? Klassekampen omtaler terrorgruppene i Øst-Ghouta som ”Anti-Assad-grupper”. Alle terrorgruppene i Øst-Ghouta står på FNs terrorliste. Klassekampen forteller oss ikke hva en ”Anti-Assad-gruppe” står for. Hva de vil med Syria? Alle skjønner at alle terrorgrupper ønsker å styrte Syrias lovlig valgte president. Alle bruker våpen mot egen stat. Alle er leiemordere. Alle er bevæpnet, finansiert og får hjelp fra alt fra kommandosentraler under bakken til trening fra norske spesialsoldater. Norge har invadert Syria. Kanskje de norske spesialsoldatene har trent terroristene i Øst-Ghouta. De er veltrente…Norge har som politikk at president Assad må fjernes. Han skal vekk. Koste hva det koste vil, synes det som.

Gjentakelse av Øst-Aleppo

Det som skjer i Øst-Ghouta er en reprise av det som skjedde i Øst-Aleppo for bare litt over et år siden. Samme hysteri, samme krigstyper i avisene OG avisene bruker de samme kildene!.

Etter Øst-Aleppo ble befridd kom sannheten for en dag og den var helt annerledes enn hva vi fikk beskrevet i mediene i Norge og i resten av den vestlige verden. Men, Klassekampens lesere vet ingenting om hvordan det er i Øst-Aleppo etter bydelen ble befridd. Aleppo og menneskene der fikk ikke mer oppmerksomhet fra mediene. Da Aleppo ”falt” falt også interessen for menneskene i Aleppo.

Det får heller ikke menneskene i Damaskus. Det bor 8 millioner mennesker i Damaskus nå. 6 millioner er interne flyktninger, flere hundretusen fra nettopp Ghouta.

Damaskus er blitt angrepet av terrorgrupper i Øst-Ghouta siden 2012. Over 11 000 mennesker i Damaskus er drept. Over 30 000 totalt invalide av skader etter angrep.

Jeg har nå vært i Syria 4 ganger de siste par årene og bl.a. bodd i Damaskus. Å høre raketter skutt ut fra Ghouta hele tiden natt og dag og vite at de kan lande akkurat der du står, er et helvete. FN kalte Øst-Ghouta et helvete på jord. FN burde for mange år siden ha beskrevet Damaskus som et helvete på jord. I går ble et sykehus i Damaskus angrepet.

En av gangene jeg var i Damaskus møtte jeg en soldat som viste meg flere skuddskader på kroppen. Hans jobb i den syriske hæren var å holde vakt i Ghouta. Han hadde i 3 år ligget under bakken for å holde oppsikt med bevegelsene til disse terroristene i Ghouta. Skuddskadene hadde han fått av terrorister i Ghouta. Så nær var han dem.

Jaysh al-Islam er finansiert av Saudi-Arabia og vil skape en shariatat i Syria. De står sentralt blant terroristene i Øst-Ghouta.

En festning for terroristene

I Ghouta oppholder det seg opp mot 25 000 terrorister. 25 000 terrorister. Det er hele hæravdelinger som ville kunne tatt Norge i løpet av kort tid. I kampen mot terrorgruppene og kampen for at Syria ikke skal falle i ordet rette forstand er over 150 000 soldater drept. Soldater i den syrisk-arabiske hæren.  De snakkes det aldri om. De kalles ”Assad”, eller alt annet enn soldater. De er den syriske hæren, som  i over 7 år har kjempet mot flere hundretusen terrorister fra over 100 land – land representert i FN. 80 soldater ble sprengt i filler av terrorgrupper i Ghouta for et par uker siden. Over 20 de 2 siste dagene.

Siden det sitter så langt inne å kalle en terrorist en terrorist kan det kanskje hjelpe litt på å minne om et møte forsvarsministerne for disse landene som er i denne USA-ledede koalisjonen som visstnok skulle bekjempe IS, men som heller har bevæpnet dem, hadde i Roma 5. 2.2018. Et krisemøte. Et panikkmøte. Det var kun en post på programmet. ”Fremmedkrigerne”.  De må hjem. De er tatt til fange og må bringes hjem. De er statsborgere i bl.a. Norge, England, USA, Frankrike og nærmere 70 andre land. USA forsvarsminister Mattis, Mad Dog, mente landene måtte ta imot ”fremmedkrigerne”. England foreslo å drepe dem med droner. Norge, derimot- ville de skulle dømmes i det landet hvor forbrytelsen var begått. Altså Syria. Plutselig ble Syria en rettsstat… Og, plutselig var en terrorist en terrorist. Ingen må tro at det ikke er en sammenheng mellom Ghouta og dette panikk møtet i Roma. Klart det er en sammenheng.

Hva med å snakke med vanlige syrere?

Det er mange som har kilder i Syria, mange kilder. Levende mennesker, helt vanlige mennesker. Innbyggere i Damaskus. De er desperate. De følger med på mediene i Vesten og er sjokkerte. Det de opplever er at jo mer mediene skriver om terroristene i Ghouta som sivile, bruker fabrikkerte bilder, bruker ikke verifiserbare kilder jo flere angrep mot Damaskus og flere drepte og skadde- og jo lenger vil kampen om å befri Ghouta ta.

Det er derfor jeg har tatt denne kildesorteringen. En bønn fra Damaskus til Klassekampen. Det finnes mange kilder i Syria, ikke bare terrorister.

 

Denne artikkelen ble publisert som leserinnlegg i Klassekampen 1. mars 2018.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.