Acer: AP-millionærene mot fagbevegelsen

15
Tidligere (?) direktør for milliardærklubben World Economic Forum, Espen Barth Eide, vil alliere seg med regjeringa for å få Norge underlagt Acer.

De to mangemillionærene i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide, advarer sterkt mot å avvise EUs energibyrå Acer. På den andre sida har store deler av fagbevegelsen og en hærskare av Aps egne ordførere tatt opp kampen mot å gi EU kontrollen over norsk kraft. Facebook-gruppa mot Acer har vokst med rekordfart og passerte 32.000 medlemmer 10. mars 2018.

Det startet som et opprør på grasrota i fagbevegelsen, men nå har det fått gjennomslag i det største LO-forbundet i privat sektor. Forbundsstyret i Fellesforbundet har vedtatt en uttalelse der de tar avstand fra en norsk innmelding, og dessuten mener at saka må behandles etter § 115 i Grunnloven.

– Det er for stor usikkerhet knyttet til styring og kontroll med energipolitikken til at Fellesforbundet kan stå inne for norsk innmelding, sier forbundsleder Jørn Eggum til Magasinet for fagorganiserte.

– Vannkraft og industri har skapt levedyktige lokalsamfunn mange steder i Norge. Tilgang på rimelig kraft er et konkurransefortrinn for i nær sagt all norsk industri. Å importere en europeisk strømpris kan i verste fall bety at vi gir bort vår viktigste konkurransefordel, sier Steffen Høiland i avdeling 57 i Nord-Rogaland.

LOs største forbund, Fagforbundet, sier også nei til innmelding i Acer. og er enige i Fellesforbundet i at dette må behandles i Stortinget etter paragraf 115.

«Fagforbundet mener at den store usikkerheten som fortsatt knytter seg til den framtidige utviklingen av Acer og EUs energiunion, taler for et foreløpig nei til tilslutningen til tredje energimarkedspakke» er konklusjonen på Fagforbundets uttalelse.

Innad i Ap er det uenighet om medlemskap. Nær halvparten av partiets 203 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet sier nei. Også flere fylkeslag er imot.

Men APs mangemillionærer Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide er som ventet klart for å legge landets kraftressurser inn under EUs kontroll. Det pågår simpelthen en klassekamp i Ap om dette uhyre viktige spørsmålet.

Barth Eide sier:
– Forhandlingene foregår med full kraft. Det er gode forhandlinger, jeg er optimistisk, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, saksordfører for Acer-saken.

Partileder Jonas Gahr Støre advarer kraftig mot å bruke reservasjonsretten:
«Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri. Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd», skriver han i en e-post til ordførerne.

Det kan vel vanskelig demonstreres tydeligere hvordan overklassepolitikerne i Ap-ledelsen fullstendig har brutt forbindelse med den arbeiderklassen som en gang var fundamentet for partiet og hvordan de aktivt går inn for å gi EU-kommisjonen kontroll over strategiske norske naturressurser. De lytter mer til Brussel enn til sitt eget grunnplan. Da er det vel ikke så merkverdig at Ap ikke klarer å komme på offensiven?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  AP er kjøpt og betalt av de som partiet fra begynnelsen kjempet imot. En klassiker… Quote i tiden ‘If you look at great human civilizations, from the Roman Empire to the Soviet Union, you will see that most do not fail simply due to external threats but because of internal weakness, corruption, or a failure to manifest the values and ideals they espouse. Cory Booker’

  Dvs igjen :wink: “The Only Thing We Learn From History Is That We Learn Nothing From History.”

  Bra artikkel…

 2. Flere hundre tusen leiligheter og mange boligblokker i alle byer her til lands er bygget kun for strøm til oppvarming. Disse ble bygget på femti og seksti tallet, og kan vanskelig eller ikke bygges om til annen type fyring. Dette var i en tid da vannkraften og billig strøm skulle komme alle til gode, ikke bare norsk industri, men også husholdningene.

  Mange av disse leilighetene bebos i dag av pensjonister og minstepensjonister som ikke har råd til store økninger i strømprisen. Skal suverenitet og råderett over vannkraften avstås til ACER, og norsk strømeksport øke kraftig, vil strømprisen høyst sannsynlig også øke kraftig, noe som vil ramme svake grupper og lavere samfunnsklasser hardt.

  At kraftig økt strømpris slår sosialt sett slår urettferdig ut, vil nok Ikke bekymre tidligere direktører i World Economic Forum og andre mangemillionærer i APs ledelse som nå er tilhengere av markedsliberalisme. Lisboa traktaten av 2009 slår jo fast at markedsliberalisme skal være basis for EUs fundament. Dermed er det storkapitalen som også dikterer EUs politikk bak kulissene, som skal tilgodeses med EUs politikk, ikke arbeiderklassen og svake grupper.

 3. Avatar for Frimann Frimann says:

  Støre skriver: “Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen.” Vi sier ikke nei til videre samarbeid, men nei til ACER-avtalen. Det går jo an å samarbeide om det som allerede er etablert.

  Støre skriver: “Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft.” Hvis det er slik at EØS-avtalen er tuftet på å akseptere enhver ny kreasjon og utvidelse er avtalen bl.a Støre var med på å fremforhandle, er avtalen rett og slett elendig for Norge. Og dette må de som signerte EØS-avtalen ha visst.

  Støre skriver: “Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri.” Du mener vel krafteksportindustrien? Dessuten vil det ikke bli noe usikkerhetsmoment, for det som allerede er avtalt, er avtalt. I tillegg er det jo EU som med sine stadige endringer og utvidelser som skaper usikkerhetsmomenter.

  Støre skriver: "Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd». Regner med at de aller fleste skjønner at dette argumentet er totalt nonsens.

  Det er egentlig ingen rasjonelle grunner til aksept for denne ACER-avtalen, med mindre man ønsker et “amerikansk” Europa, der næringslivet dikterer systemet.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Det Støre sier her må karakteriseres som å være ren og skjær synsing (… trolig… usikkerhetsmoment… risikerer…). Ingen kan på nåværende tidspunkt si ha EU vil komme med av konkrete mottiltak og reaksjoner hvis Norge sier nei til ACER. På Stortinget sies det at man skal foreta kunnskapsbaserte avgjørelser. Men i denne veldig viktige sak skal Norge altså fatte et vedtak bare basert på ren og skjær synsing, altså basert på hva Ap-ledelsen er bekymret for og frykter muligens vil kunne komme til å skje ved NEI til ACER (Ap ledelsen er tydeligvis mer bekymret for hva NEI til ACER fører til enn hva JA til ACER vil føre til på sikt).

  Hvis Ap-ledelsen sier JA til ACER kan Ap komme til å oppleve et kraftig fall i stemmetall for partiet framover, noe som er en historisk katastrofe for partiet. Det kan nesten virke som om Støre er overnervøs og kapitulerer for EU og Tyskland helt i utgangspunktet. Støre burde isteden tøffe seg opp og ha is i maven og rett og slett si NEI til ACER. Dermed får Stortinget helt konkret se hva som kommer av motreaksjoner fra EU (og som bonus kan Ap reddes fra undergang). Hvis EUs mottiltak skulle bli for vanskelige for Norge så finnes det tross alt en mulighet for Ap til å kunne ombestemme seg og heller stemme JA til ACER i neste runde på Stortinget.

  Om ikke annet så bør Støre være villig til å drive med litt taktisk stemmegiving og politisk spillfekteri ved (i første runde) å stemme NEI til ACER bla for å redde Ap fra undergang og for å redde sitt eget rykte som å være en kunnskapsbasert politiker (ellers blir det hetende at tåkefyrsten igjen slår til med synsing).

 5. Avatar for Svein Svein says:

  “Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd”

  Er dette den beste begrunnelsen de kan komme på for å gi bort kontrollen over våre kraftressurser?

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Støre og hans likesinnede har vært tilhengere av å avgi nasjonal suverenitet til EU nesten hele sitt liv, det blir permafrost i helvete før de snur i dette spørsmålet. Skremselspropagandaen har også vært den samme hele tiden, hvis vi ikke legger oss for EU så går det fryktelig dårlig med oss.
  Det er ikke mulig å få AP til å snu, de må bare bli satt på sidelinjen slik søsterpartiene deres i resten av europa. Denne giftige kompromiss tankegangen som har satt seg i hodene til det norske folk må også renses ut, det skal ikke være noe jævla kompromisser med norsk suverenitet!
  Norge ut av EØS!

 7. "Menneskets forbruk av den totale fotosyntesen på jorda er beregnet til mellom 30 og 50 % [1]. Det fører til at de fleste arter utenom mais, hvete, ris og en håndfull andre lever på lånt tid. Det ser ut til at forbruket av global planteproduksjon vil nå 100 % på 40 år. Det er imidlertid umulig. Da er det ikke noe mat igjen til andre arter enn oss, og vi vil dø ut fordi omsetningen i naturen vil bryte sammen. I løpet av denne tiden vil vi være flere milliarder mennesker mer, og olje og gassforbruket ha økt. Klimaendringene vil ha uante, men negative effekter på for eksempel plankton i havet. På denne bakgrunn publiserer Aftenposten 6.11.2012 en «innsikt»-artikkel som forteller at ved å gange lakseoppdrett og sjømatfangst med seks kan «verdiene» økes fra 90 til 550 milliarder. En industri som er avhengig av olje, og bruker mer mat til fór enn det kommer ut, anbefales å vokse til den skaller hodet i ressursveggen. Hvordan kan det være mulig å publisere denne oppdrettsreklamen som «innsikt»?

  Svaret er fordi det produseres penger. Politikere, forskningsråd og gründertiltak er enige om at verdiskaping er basert på lønnsomhet, det vil si produksjon av penger. Vi har skrevet flere kronikker om økonomi og ressurser, provosert fram av finanskomiteens leder Torgeir Micaelsens utsagn i TV for noen år siden: «Nå har vi så mye penger at vi kan leve av dem til evig tid» (Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi). Dagens økonomi og kapitaleiere jobber i et vakuum, frikoblet fra virkelighetens matproduksjon, ressursmengder, arters resirkuleringer og livsviktig abiotisk gjendannelse av luft og vann. Framtidens mat, fiber, vann, fisk og kjøtt kan imidlertid verken måles i eller byttes i dagens penger. Det vi skal leve av må rett og slett finnes til stede i framtida. Nå tømmes disse ressursene i en ufattelig hastighet, og omdannes til harddisker med pengedata som vi pensjonister og våre barnebarn skal ete om noen tiår. Dette er et pyramidespill hvor alle vil tape. Det hjelper ikke å salte ned familieformuer i kunst eller eiendom: Når det blir tomt for det grunnleggende er det ingen som bytter Munch mot mat.

  Å forholde seg til slike perspektiver er et daglig ubehag for stadig flere, ikke bare biologer. Svært få journalister har våknet, merkelig nok. Vi har i boken «Det biologiske mennesket» (Akademika 2010) beskrevet denne galskapens bakgrunn i menneskeatferd og hvorfor den kan gå sin gang, og samtidig pekt på en demokratisk organisasjonsmodell som kan være en mulig udramatisk vei ut av hva som venter oss de neste tiårene. Neste høst skal det stemmes, men ingen partier har forstått alvoret. Venstresida er nesten borte, og de verdikonservative som er antikapitalister har heller ingen å stemme på. Det er på tide å danne et nytt parti nå.

  1. Vitousek, P.M., et al., Human domination of Earth’s ecosystems. Science, 1997. 277(5325): p. 494-499." - Terje Bongard

  Eller å kuppe Arbeiderpartiet tilbake, slik dette har blitt kuppet av nyliberalistene. Vi kan imidlertid ikke gå tilbake til etterkrigstidas velferdsmodell, da denne har kapitalisme, om enn aldri så regulert, som fundament. Formelen kapitalisme + vekst = demokrati fungerer ikke lenger.

  Det er ikke teknokratene og millionærene som skal forvalte våre naturressurser. Det skal vi gjøre selv, gjennom et økonomisk demokrati, fritt for kapitalisme. De ultimate allmenninger, regjert av allmenningheten!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

15 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.