Acer: AP-millionærene mot fagbevegelsen

0
Tidligere (?) direktør for milliardærklubben World Economic Forum, Espen Barth Eide, allierte seg med red regjeringa Solberg for å få Norge underlagt Acer.

De to mangemillionærene i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide, advarer sterkt mot å avvise EUs energibyrå Acer. På den andre sida har store deler av fagbevegelsen og en hærskare av Aps egne ordførere tatt opp kampen mot å gi EU kontrollen over norsk kraft. Facebook-gruppa mot Acer har vokst med rekordfart og passerte 32.000 medlemmer 10. mars 2018.

Det startet som et opprør på grasrota i fagbevegelsen, men nå har det fått gjennomslag i det største LO-forbundet i privat sektor. Forbundsstyret i Fellesforbundet har vedtatt en uttalelse der de tar avstand fra en norsk innmelding, og dessuten mener at saka må behandles etter § 115 i Grunnloven.

– Det er for stor usikkerhet knyttet til styring og kontroll med energipolitikken til at Fellesforbundet kan stå inne for norsk innmelding, sier forbundsleder Jørn Eggum til Magasinet for fagorganiserte.

– Vannkraft og industri har skapt levedyktige lokalsamfunn mange steder i Norge. Tilgang på rimelig kraft er et konkurransefortrinn for i nær sagt all norsk industri. Å importere en europeisk strømpris kan i verste fall bety at vi gir bort vår viktigste konkurransefordel, sier Steffen Høiland i avdeling 57 i Nord-Rogaland.

LOs største forbund, Fagforbundet, sier også nei til innmelding i Acer. og er enige i Fellesforbundet i at dette må behandles i Stortinget etter paragraf 115.

«Fagforbundet mener at den store usikkerheten som fortsatt knytter seg til den framtidige utviklingen av Acer og EUs energiunion, taler for et foreløpig nei til tilslutningen til tredje energimarkedspakke» er konklusjonen på Fagforbundets uttalelse.

Innad i Ap er det uenighet om medlemskap. Nær halvparten av partiets 203 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet sier nei. Også flere fylkeslag er imot.

Men APs mangemillionærer Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide er som ventet klart for å legge landets kraftressurser inn under EUs kontroll. Det pågår simpelthen en klassekamp i Ap om dette uhyre viktige spørsmålet.

Barth Eide sier:
– Forhandlingene foregår med full kraft. Det er gode forhandlinger, jeg er optimistisk, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, saksordfører for Acer-saken.

Partileder Jonas Gahr Støre advarer kraftig mot å bruke reservasjonsretten:
«Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri. Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd», skriver han i en e-post til ordførerne.

Det kan vel vanskelig demonstreres tydeligere hvordan overklassepolitikerne i Ap-ledelsen fullstendig har brutt forbindelse med den arbeiderklassen som en gang var fundamentet for partiet og hvordan de aktivt går inn for å gi EU-kommisjonen kontroll over strategiske norske naturressurser. De lytter mer til Brussel enn til sitt eget grunnplan. Da er det vel ikke så merkverdig at Ap ikke klarer å komme på offensiven?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.