De er ikke opprørere – de er leiesoldater og terrorister

7
Dobbeltside i Klassekampen 21. februar 2018

Det pågår et massivt slag om området Øst-Ghouta i utkanten av Syrias hovedstad Damaskus. Der har jihadister i flere år holdt befolkninga som gissel samtidig som de derfra har bombardert Damaskus og drept mange sivile i byen. Under Øst-Ghouta har jihadistene bygd et svært nettverk av tunneller som også løper inn under Damaskus by. De har enorme mengder våpen og forsyninger. Øst-Ghouta faller inn under den såkalte de-eskaleringsavtalen, som tar sikte på å avvæpne terrorister og etablere våpenhvile. Men terroristene nekter å gi opp sine posisjoner og bruker de sivile som menneskelig skjold. Det gjør at kampene både blir dramatiske og at de fører til store sivile tap.

Avisa Klassekampen omtaler slaget om Ghouta 21. februar 2018, men i stedet for å omtale jihadistene som det de virkelig er, nemlig utenlandsfinansierte terrorister, blir de konsekvent omtalt som «opprørere». I ei avis som Klassekampen har ordet opprører en positiv klang, og en kan få det inntrykket, enten det er uforskyldt eller ei, at «opprørerne» har avisas sympati.

De gruppene som holder Øst-Ghouta som sitt fort og de sivile som gisler, er grupper som Jaysh al-Islam, Islams hær, de kjemper for å etablere en shariastat i Syria. Det er Faylaq al-Rahman, som er finansiert av Qatar og har forbindelser til terroristgruppa Free Syrian Army. Det er Hay’at Tahrir al-Sham, som er al-Nusra, eller al-Qaida. Det er Nour al-Din al-Zenki, den USA-støttede gruppa som gjorde seg herostratisk beryktet da de publiserte en video der de skar hodet av en liten guttunge. Det er Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya, som også vil skape en islamsk stat basert på sharia.

Kort sagt, det er jihadister og terrorister, og grunnen til at de har så mange våpen og kan holde det gående som de gjør, er at de er væpnet og finansiert fra diverse stater. Uten USA, Saudi-Arabia, Tyrkia, Qatar, Emiratene osv. ville de ikke ha kunnet føre denne krigen mot Syrias folk. Dette er ikke opprørere, og dersom de skulle seire, ville de skape et terrorregime i hele Syria.

Ei avis som Klassekampen er opptatt av språk, så hvorfor fortsette å omtale terrorister som opprørere?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Tenk deg et opprør i Sverige. Ut fra enklavene i Malmø, Gøteborg og bydeler i Stockholm starter et opprør.
  Så strømmer det til utenlandske terrorister med brutal krigserfaring inn i Sverige, under dekke av beskyttelsesbehov og asyl. Hele byer og bydeler i de største byene inntaes før den svenske hæren og politiet skjønner alvoret.
  Når alvoret går opp for dem er det for seint, “opprørerne” har forskanset seg, gravet tunneller fra hus til hus og innrettet seg på den verste og blodigste krigføring som finnes: bystrid. For å sikre sine posisjoner holder de titusenvis av sivile innesperret i de byene de har tatt.

  For å fjerne tusen krigere forskanset i en by trengs minst 10 000 angripere.
  Det har ikke Sverige i dag. Eneste utvei er å be om hjelp fra Nato. Nato har ikke titusenvis av herdete bykrigere. Men Nato har bombefly og flere tiårs trening i å bruke dem. Da ville man få samme scenario i Sverige, som vi ser i Syria i dag.

  Tenk gjennom dette, det blir lettere å forstå.

  Bytt så ut alle referanser til Sverige med Tyskland, Belgia, Holland, Frankrike - eller Norge…

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Hvor mange av opprørerne i Øst-Ghouta er egentlig ekte opprørere, dvs personer som kjemper for demokrati og menneskerettigheter? Det er vanskelig å vite. Men et viktig spørsmål er hvor alle våpnene kommer fra? Det må være noen stormakter som forsyner opprørere og jihadister med våpen, ammunisjon og mat etc for at en slik krigføring som dette skal kunne pågå i så mange år som i Øst-Ghouta. Og bør ikke disse stormakter som sender inn våpen og forsyninger til jihadister i Syria også bli kritisert når man feks i vestlig media (bla NRK) kritiserer krigens grusomheter? Legger disse stormakter opp til forhandslingsløsning eller støtter de heller de mest uforsonlige gruppene som ønsker militær seier og som ikke ønsker politiske løsninger? Situasjonen i Øst-Ghouta blir sammenlignet med kampene i Aleppo, men hvorfor blir ikke kampene også sammenlignet med kampene i Raqqa? (Selvfølgelig fordi det dreier seg om ulike fiendefortellinger). Man er ganske selektiv i vestlig media.

  Det kan bli mer problematisk fremover med fiendefortellinger nå som stadig flere av de krigførende parter havner i treffninger med hverandre (Syria mot Tyrkia, Tyrkia mot kurdere, Syria for kurdere, Syria mot kurdere, Tyrkia mot USA?, russiske leiesoldater mot USA og kurdere etc etc …). Hvem er nå de verdige krigførende partene og hvem er de uverdige (dvs hvem er nå bandittene)?

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Når man registrerer hvor vanskelig det er å sende penger inn i Syria pga sanksjonene, og hvor lite kontroll de har med fysisk sendte penger, kan du være helt sikker på at norske NGOer også er med på å finansiere våpen. I Aleppo ble det funnet mye rart. Eva Tomassen skriver og resonnerer noe om dette. Det gjør også Romelsjø.
  En annen greie her er alle disse tretten sykehusene de påberoper seg blir bombet. Vi vet at det har blitt jukset med dette før og når leger uten grenser også dukker opp i skravlekassen er det ikke tvil hos meg lenger. De skrikes om at de ikke har mat. I Øst-aleppo var det mat nok som lå igjen, bla med norske merker på,og du så ingen utmagrede heller. Løgnen vinner alltid først i krig.

 4. Norge er fremdeles på feil side i denne ulovlige konflikten.
  Vi har spesialstyrker som trener terrorister, humanitære organisasjoner som støtter de samme terroristene.
  Presse som fremdeles støtter løgner, at Assad skyter på sine egne og bruker Kjemiske våpen.
  Politikere som støtter boikott av medisiner og mat, nektet importert til en Nasjonal Stat, medlem av FN, med en demokratisk valgt ledelse.

  For Norge er eneste farbare vei å stille alle disse personene til ansvar i rettsapparatet for lovbrudd, enten det gjelder militære, politikere, ledere i humanitære organisasjoner eller presse.

  Alle kjenner til Vidkun Quisling som ble avrettet ved skyting på Akershus Festning for landssvik.
  Hva har skjedd, som hindrer oss å gjøre det samme i dag? Dersom Norges rettsvesen finner Nordmenn skyldige i brudd på Norsk eller Internasjonal lovgivning i “kriminelle handlinger mot Menneskeheten”?

  Våre “Folkevalgte” og Pressen, vår “Fjerde Statsmakt”, har tydeligvis ikke lært noe fra historien, så i kjølevannet av en rekke rettsaker med livsvarige dommer - mulig vi skulle ta en debatt om gjeninnføring av dødsstraff!

 5. Avatar for baluba baluba says:

  Man blir helt matt etter å ha hørt villdyret Merkel brøle og hegne om sine terrorister på msmtv. Det er helt uvirkelig. Jeg tenker alt kan skje i denne verden i min tid når et slikt skuespill kan få lov til å utfolde seg i så stor grad. Jeg håper trollene ikke klarer å skrape sammen ny regjering men at det blir nyvalg i Tyskland.

 6. Erik Prestmo lanserer et tankeeksperiment for Sverige som etter mitt skjønn kan bli en realitet,også i land som Frankrike.
  Den 31 des 2017 fantes det 1,877 050 personer i Sverige som var født utenfor landet,dvs 18,5%.
  Som mange husker: Stefan Løfven truet med militære inngrep mot væpnete ghettoer,men det som skjer i praksis er at 3000 nye migranter slippes inn.
  Gilles Kepel,professor i islam og kjendis på fransk tv,har blitt en fullstendig ikke-person etter at han sa at en borgerkrig i Frankrike er uunngåelig.
  Dagens Klassekampen syns det er strålende at tyrkiske Gülen-folk får plass i Norge,men dette er jo også en militant islamistisk bevegelse som morderiske Erdogan vanket i. I flere stater i Europa er det voldelige sammenstøt mellom kurdere og tyrkere hele tida. Vi skal vel ikke være dårligere,mener “venstresida”?

 7. Avatar for baluba baluba says:

  Eu vil selvsagt ha våpenhvile i Østre-ghouta slik man husker bla fra Øst-aleppo der det ble regruppert og sendt inn nye våpen. Dette er etter hvert blitt kjent taktikk.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere