Milliardærklubben samles for å sikre sine globale interesser

0

Enda en gang møtes World Economic Forum (WEF) i Davos i Sveits for å diskutere hvordan de best kan sikre kapitalens makt over hele verden. For det er det det handler om. WEF er en global interesseorganisasjon for de 1000 rikeste selskapene i verden. De inviterer politikere og andre toppfolk på møte for å dressere dem opp til å tjene kapitalens interesser på best mulig måte. Og de kommer stort sett alle sammen og opptrer som det forventes av dem.

Milliardærenes verdenskongress

World Economic Forum er en privat stiftelse grunnlagt av 1000 internasjonale selskaper med mer enn 5 milliarder dollar i omsetning. På WEFs hjemmesider kan vi lese hvem som er strategiske partnere. Og vi kjenner straks igjen noen av de mektigste selskapene i verden. La oss bare kjapt nevne de 11 rikeste av dem, ifølge Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google. Norske selskap finner man hakket under, blant partners, der Statoil og Telenor hører hjemme. Og nå er Børge Brende på plass som president og styremedlem i WEF.

«Global governance»

Hele grunntanken til WEF er å sørge for best mulige vilkår for kapitalen verden over og en tettest mulig integrasjon mellom storkapital, internasjonale organisasjoner og regjeringer. Offentlig-privat samarbeid er den hellige gralen og det hele skal mest mulig bli det som kalles «global governance» – global styring.

Også i 2018 er dette hovedtema for møtet. Her er en samleside som viser alle de emnene, rapportene og sakene som har med «global governance» å gjøre på årets møte. Dette er globalisme i milliardærenes tapning. IDen globalistiske ideologien er blant annet presentert her i et innlegg av April Rinne under tittelen What is global citizenship?

Global citizens include individuals, corporations, global nomads, “glocals,” young and old, big and small, for-profit and non-profit, public and private, introverts and extroverts, men and women and children and anyone in between. Global citizenship and long-term, visionary leadership go hand-in-hand: Individual leaders who espouse shared values, and corporate citizens whose governance, ethics, business model and investment strategy create — not only extract — value in each and every place they touch.

Dette globale medborgerskapet presenteres som løsninga på alle problemer, enten det er utdanning, arbeid, miljø eller fred, og det presenteres med den glatte, reklameaktige ideologien som mikser teknologi, ungdom og visjoner. At dette handler om å skape de mest mulig gunstige vilkåra for medlemmene av WEF, nemlig de 1000 rikeste selskapene i verden, skjules i margen.

Relansering av «Europa»

Milliardærklubben har innsett at EU og Europa er inne i ei djup krise. Sjølve det globalistiske prestisjeprosjektet EU knaker i sammenføyningene, og WEF diskuterer hvordan de og deres lojale politikere kan redde prosjektet fra sammenbrudd. WEF kaller dette: New Concept for Europe.

«The World Economic Forum New Concept for Europe initiative will provide concrete recommendations and ideas to be presented to decision-makers at the Annual Meeting 2018 in Davos-Klosters, Switzerland. Underscoring the intergenerational social contract that reinforces the unique spirit and success of Europe, the initiative will emphasize the voice of youth, expressing their vision for the future of Europe, accompanied by recommendations of how such aspirations can be collectively achieved. Youth Champions, comprised of the Global Shapers Community and youth associations, will work alongside the Europe Policy Group to drive a new narrative for the future of Europe.

Areas of focus:
– Human-Centric Economy
– Security and Defence
– Migration and Open Borders
– Democracy and Governance
– Energy and Sustainability

In cooperation with McKinsey & Company.»

Her er det «ungdommen» som skal uttrykke sin «visjonerfor Europas framtid», sin «aspirasjoner» og sin «nye narrativ» – I samarbeid med McKinsey & Company.

Det skal altså skape en «menneskesentrert, inkluderende økonomi», gjenskapes «tillit til styringssystemet», lages en «langsiktig migrasjonsstrategi», sikre «Europas ledelse i forsvar og sikkerhet» og sørge for et «bærekraftig og energieffektivt samfunn».

«2018 er året for å fornye Europa»

Dette handler om planen for å skape «Europas forente stater», en Europahær og større overnasjonal integrasjon på alle områder. Det handler om milliardærenes og deres politikeres kamp mot «nasjonalismen» og det nasjonale sjølstyret.

Europe needs a holistic, pan-European migration policy to maintain its open society, in a future where high levels of migration will continue. Europe must address citizen concerns about large migrant flows, including worries about border security and the potential impact on social services. This means controlling borders effectively and implementing best practices in short- and long-term integration.

No single country in Europe can manage these issues alone. It is time for Europe to take the lead. The Renew Europe report is a catalyst for further thought, debate, and action around developing a stronger and more modern Europe.

Migrasjonen er blitt behandlet på flere møter i WEF, og det er svært entydig hva millliardærklubben mener om dette spørsmålet. På konferansen i 2013 var massemigrasjon et hovedtema og forumets linje ble nedfelt i et dokument som har den talende tittelen The Business Case for Migration. De multinasjonale selskapene ser på massemigrasjonen som profitabel og ønsker mer av den. Men de har innsett at denne politikken har ført til stor folkelig skepsis og motstand i Europa. Derfor vil de lage det de kaller en «behovsdrevet, pan-europeisk migrasjonspolitikk».

Kjenn fiendens agenda

Folk vil gjøre lurt i å studere dokumentene fra World Economic Forum. Dette er den absolutte overklassens analyser, meninger og planer for hvordan de best skal holde makta over oss og sørge for vedvarende utbytting av oss i framtida. Politikken derfra vil snart dukke opp i et debattprogram eller en valgkamp nær deg.

Les mer om World Economic Forum steigan.no.

Forrige artikkelBrød, sirkus og politikernes kjønnsliv
Neste artikkelWomen’s March – Starbucks for kvinnekampen?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).