Kapitalen bok 2 på norsk

0

Kapitalen bok 2 av Karl Marx kommer nå på norsk. Den gis ut av forlaget Rødt! og det er Harald Minken som står for oversettelsen. Den forrige norske oversettelsen av denne boka kom på Fram forlag for over 80 år siden i Erling Falks oversettelse. Falk tok seg en del friheter i oversettelsen og utelot også enkelte avsnitt uten å redegjøre for det. Vi har her altså den første komplette oversettelsen til norsk, noe som er en begivenhet i seg sjøl.
Harald Minken følger den tyske utgaven fra Dietz forlag i 1965 nøyaktig. Den er igjen identisk med andre opplag av originalutgaven, som kom i 1893.

Minken har lagt stor vekt på å gi boka en moderne norsk språkdrakt, for å gjøre den tilgjengelig for dagens lesere. Det har krevd at han løser opp de tunge tyske setningene og omorganiserer dem.

Vi har lest stikkprøver av teksten og har et inntrykk av at Minken har gjort en god jobb.
Andre bok av Kapitalen er svært viktig for å kunne forstå hvordan kapitalismen fungerer, også i dag.

Mens første bok handler om kapitalens produksjonsprosess, altså forholdet mellom arbeidere og kapitalister i produksjonen og om hvordan utbyttinga foregår, dreier andre bok seg om kapitalens sirkulasjonsprosess. Der ser vi i enda høyere grad hvordan kapitalen opererer på samfunnsmessig nivå og hvordan merverdi og profittrate ikke bare er begreper, men hvordan de aktivt spiller en rolle også for økonomisk politikk, fordelingspolitikk og så videre.

I første kapittel beskriver Marx pengekapitalens kretsløp, hvordan først penger byttes mot varer når kapitalisten investerer, P – V. Så brukes varene i produksjonen der arbeidet skaper merverdie og den nye verdien V’ oppstår for så igjen å omdannes til penger gjennom salget, altså V’ – P’.

Marx viser hvordan kapitalisten bare kan bevare kapitalen gjennom å øke den, altså P – V … V’ – P’. Dette er formelen for kapitalens tvang mot kontinuerlig vekst, og det er denne dynamikken som ligger bak den eksplosjonsartede veksten verden har sett siden kapitalismens gjennombrudd. P–V–P’ er i prinsippet ikke noe annet enn en spesiell variant av eksponentialfunksjonen. Og hvorfor denne typen vekst er umulig i det lange løp har vi forklart her.

Kapitalismen har sørget for en eksplosiv økning av energiforbruket. Denne formen for vekst er dødsdømt.

Når man studerer dette vil man forstå hvorfor kapitalismen må ekspandere og hvorfor den må utplyndre alle kilder til verdi, både naturen og det menneskelige arbeidet. Og man vil forstå hvorfor kapitalismen med nødvendighet skaper økonolgiske kriser, tømmer ut alle tilgjengelige ressurser og ødelegger det biologiske mangfoldet.

Harald Minken fortjener stor honnør for sitt arbeid, og det samme gjør forlaget, som gir ut boka. Den vil bli presentert for offentligheten 25. januar 2018 klokka 17.00 i Eldorado bokhandel i Oslo. Forlaget gir også ut Harald Minkens leseanvisning til Kapitalen bok 2, Hjelp til å forstå Kapitalen bok 2.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelStorkrigen mot Russland forberedes – og Norge er med for fullt
Neste artikkelEcuador og Assange
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).