Kapitalen bok 2 på norsk

2

Kapitalen bok 2 av Karl Marx kommer nå på norsk. Den gis ut av forlaget Rødt! og det er Harald Minken som står for oversettelsen. Den forrige norske oversettelsen av denne boka kom på Fram forlag for over 80 år siden i Erling Falks oversettelse. Falk tok seg en del friheter i oversettelsen og utelot også enkelte avsnitt uten å redegjøre for det. Vi har her altså den første komplette oversettelsen til norsk, noe som er en begivenhet i seg sjøl.
Harald Minken følger den tyske utgaven fra Dietz forlag i 1965 nøyaktig. Den er igjen identisk med andre opplag av originalutgaven, som kom i 1893.

Minken har lagt stor vekt på å gi boka en moderne norsk språkdrakt, for å gjøre den tilgjengelig for dagens lesere. Det har krevd at han løser opp de tunge tyske setningene og omorganiserer dem.

Vi har lest stikkprøver av teksten og har et inntrykk av at Minken har gjort en god jobb.
Andre bok av Kapitalen er svært viktig for å kunne forstå hvordan kapitalismen fungerer, også i dag.

Mens første bok handler om kapitalens produksjonsprosess, altså forholdet mellom arbeidere og kapitalister i produksjonen og om hvordan utbyttinga foregår, dreier andre bok seg om kapitalens sirkulasjonsprosess. Der ser vi i enda høyere grad hvordan kapitalen opererer på samfunnsmessig nivå og hvordan merverdi og profittrate ikke bare er begreper, men hvordan de aktivt spiller en rolle også for økonomisk politikk, fordelingspolitikk og så videre.

I første kapittel beskriver Marx pengekapitalens kretsløp, hvordan først penger byttes mot varer når kapitalisten investerer, P – V. Så brukes varene i produksjonen der arbeidet skaper merverdie og den nye verdien V’ oppstår for så igjen å omdannes til penger gjennom salget, altså V’ – P’.

Marx viser hvordan kapitalisten bare kan bevare kapitalen gjennom å øke den, altså P – V … V’ – P’. Dette er formelen for kapitalens tvang mot kontinuerlig vekst, og det er denne dynamikken som ligger bak den eksplosjonsartede veksten verden har sett siden kapitalismens gjennombrudd. P–V–P’ er i prinsippet ikke noe annet enn en spesiell variant av eksponentialfunksjonen. Og hvorfor denne typen vekst er umulig i det lange løp har vi forklart her.

Kapitalismen har sørget for en eksplosiv økning av energiforbruket. Denne formen for vekst er dødsdømt.

Når man studerer dette vil man forstå hvorfor kapitalismen må ekspandere og hvorfor den må utplyndre alle kilder til verdi, både naturen og det menneskelige arbeidet. Og man vil forstå hvorfor kapitalismen med nødvendighet skaper økonolgiske kriser, tømmer ut alle tilgjengelige ressurser og ødelegger det biologiske mangfoldet.

Harald Minken fortjener stor honnør for sitt arbeid, og det samme gjør forlaget, som gir ut boka. Den vil bli presentert for offentligheten 25. januar 2018 klokka 17.00 i Eldorado bokhandel i Oslo. Forlaget gir også ut Harald Minkens leseanvisning til Kapitalen bok 2, Hjelp til å forstå Kapitalen bok 2.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. “Det norske samfunnet, forskning, EU og internasjonal kapital gjør sitt ytterste for å omsette klodens ressurser til symbolet penger. All kapital, også Pensjonsfondet, investeres videre i produksjon som bidrar til at forbruket av natur og ressurser øker over hele jorda. Lønnsomhet bygger jo nettopp på forbruk av ressurser, i form av olje, metaller, transport, matproduksjon eller andre varer eller tjenester. Pensjonsfondet bruker derfor opp ekte ressurser som både er pensjonistenes og deres barnebarns mat, hus og klær. Verken gull, kunst eller kapital kan spises eller bos i. Pensjonsfondet bør derfor omdøpes til Pyramidespillfondet.” - Terje Bongard

  Løsningen på kapitalens tredemølle ligger i RID-modellen. Kanskje kunne forlaget også publisere en praktutgave av Bongards bok, sammen med et utvidet kapittel 6, hvor RID-modellen utdypes?

  Kapitalismen utplyndrer ikke kun ressursgrunnlaget, den raserer familier og mellommenneskelige forhold også, grunnet dens innebygde dynamikk for kampen om sosioøkonomisk posisjon. Selv sliter jeg skikkelig etter at jeg ble manipulert og presset til å fraskrive meg min eierandel i min bedrift 8. mars i fjor, med 4 timers varsel. Her hadde jeg arbeidet siden jeg var 11 år.

  I et RID-samfunn ville jeg, familien og slekta vært beskyttet av inngruppa. Slekta mente det var min plikt å ikke si noe om denne ugjerningen, for liksom å beskytte slektas ære, og når jeg ytret meg skulle jeg steines, på samme vis som afghanske tenåringsjenter som har besudlet familiens ære. Dette er dype menneskelige instinkter eller atferdsmønstre.

  I tillegg merker jeg statustapet på kroppen, og forstår godt at menn med høy sosioøkonomisk posisjon lever betydelig lengre enn tapertrostene. Orker heller ikke snakke med noen fra slekta lenger, da de bare er fabrikkeiere, rektorer, kommunalsjefer, banksjefer, avdelingsledere etc. hele gjengen. Mens jeg nå er redusert til en trumpiansk hatist og kvitt arbeiderklassesøppel fra industribyen Gjøvik.

  Kjære medborgere, kjøp boka til Bongard, støtt RID-modellen, krev gjennomføring av Bongards forskningsprosjekt MEDOSS i 1. mai-toget. Kapitalens tredemølle ødelegger oss alle og hele verden.

 2. Til det med tidligere utgivelser: Pax Forlag utga fra 1970 en serie de kalte «Karl Marx Verker i utvalg.» Kapitalen bok 1 ble gitt ut som bok nr 5, Kapitalen bok 2 som nr 6 og Kapitalen bok 3 som nr 7. Bøkene var oversatt til norsk av Tom Rønnow (1914-2000), som var en statsautorisert oversetter. Ikke alle kapitler blei oversatt i denne Pax-utgaven, det kan sies å være et minus. Personlig synes jeg Rønnow har oversatt til ikke helt god og moderne norsk. Men jeg synes likevel Pax-utgaven fortjener å bli omtalt når tidligere oversettelser til norsk skal nevnes.
  Og generelt synes jeg fortsatt det var sløsing med ressurser at AKP skulle utgi en egen oversettelse av Lenins verker i utvalg i stedet for å bruke Ny Dag sin oversettelse i allerede foreliggende bokverk. Men nyutgivelse som denne kan kanskje føre til større interesse for Marx foran 200-årsjubileet? Sjøl om jeg tviler; det er ikke økonomi og anti-krig som står øverst som viktigste saker hos norsk og europeisk «venstreside».
  Og siste bind mangler fortsatt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere