Humanitær tåkelegging av Syria

0

Av Eva Thomassen.

Der mineleggerne blir mineryddere

Filmen ”Last Men in Aleppo” er vist over hele den vestlige verden, fått priser,  fått folk til å gråte, klappe og gi enda flere penger til disse 3000 ”redningsheltene” i White Helmets. I Norge er filmen vist en rekke ganger på NRK og ved flere filmfestivaler. Vaskeseddelen som går igjen:

”De er utmattede, desillusjonerte og fortvilte, men de gir ikke opp og de nekter å forlate Aleppo” En tur med barna til lekeplassen kan by på øyeblikk med lek og glede, helt til jagerflyene sirkler på himmelen over dem og barna tigger om å få dra hjem”.

”En utrolig nærværende og sterk dokumentar du aldri noensinne vil glemme”.

Her lages det en film, en ”dokumentarfilm” som ikke bare er et falsum, men også en idyllisering av terrorister i hvite hjelmer. White Helmets var ikke de siste i Øst Aleppo og de er ikke helter. Terroristene i White Helmets/Al-Nusra forlot Øst Aleppo etter å ha stappet miner i bl.a. leker, gjort hele Øst Aleppo ubeboelig. White Helmets tok den grønne bussen til Idlib. I den satt også den ”ledende” minerydderorganisasjonen Norsk Folkehjelp.

Begge befinner seg nå i Idlib.

Russiske mineryddere var de siste i Øst-Aleppo

Russiske mineryddere sier lakonisk at Al-Nusra/White Helmets hadde dårlig tid med å komme seg ut av Øst Aleppo, men hadde god nok tid til å minelegge området først. Russiske mineryddere saumfarte millimeter for millimeter gjennom hele Øst-Aleppo før noen kunne flytte tilbake eller bevege seg i området. De var sjokkert over omfanget og alle typene av miner og ikke minst hvor utspekulert Al-Nusra/ White Helmets hadde vært for å gjøre mest mulig skade på mennesker. Da jeg var i Øst Aleppo i april i fjor så jeg ved selvsyn overalt denne påskriften på russisk: ”Minefritt” . Russia beyond skriver:

“Mining was literally all that they had enough time for, and sufficient ammunition – booby-trapping the streets, the entrances to premises, cars and motorcycles lying on the road, and even children’s toys,” said Major-General Konashenkov. “On a tiny patch of the urban area, we found three tanks, two cannon, two multiple rocket launchers, and countless homemade mortars and rocket systems.”

In addition, he said, they could not find any volunteers and rescuers from the so-called White Helmets in the east of Aleppo.” These people have been solemnly received in the best houses of Paris and London, and almost nominated for the Nobel Peace Prize.”

I henhold til FN i 2018 lever 8.2. millioner kvinner, barn og menn i områder i Syria som er minelagte.

Norsk Folkehjelp og minerydding i Syria

Men, hvor var den ”ledende” minerydderorganisasjonen Norsk Folkehjelp? Som driver med ”humanitær nedrustning” .De er Ikke noe sted i Syria.  Etter 7 år! Er Norsk Folkehjelp nektet av syriske myndigheter å minerydde i Syria? Har ikke Norsk Folkehjelp søkt om lov? Har ikke Norsk Folkehjelp plan om å bidra?,

Norsk Folkehjelp har rett og slett ikke søkt om å få drive med minerydding i Syria. På samme måte som ingen vestlige mineoperatører har.

På Norsk Folkehjelps hjemmeside i 2018 skriver de:

”Norsk Folkehjelp er i dag i ferd med å planlegge humanitært nedrustningsarbeid i Syria, en krevende prosess gitt den svært vanskelige sikkerhetssituasjonen. De umiddelbare planene innebærer risikoreduserende tiltak, kartlegginger og konsekvensanalyser”.

I samtale jeg hadde med Norsk Folkehjelp i oktober i fjor om minerydding i Syria, bekrefter de at de ikke driver minerydding i Syria. Litt overraskende opplyser de de var i ferd med å legge ut mineryddingen på en slags anbud. Videre opplyser de at de ikke vet hvem om noen driver med minerydding i Syria i dag… !  ”Syria er et land vi vurderer med tanke på fremtidig minerydding.» ”Etter det vi vet, er det nå svært begrenset aktivitet på minerydding i Syria”.

Etter 7 år ingen minerydding, ingen planer, ikke kjennskap til om andre driver med minerydding i Syria det på tross av at  Norsk Folkehjelp selv opplyser at det vil ta opp mot 40- 50 år å fjerne miner fra Irak og Syria.

UD og minerydding

Dette stemmer jo også dårlig med det som er blitt hevdet fra regjeringshold i Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende uttalte 15.6.2016 at Norge skal fjerne miner sammen med USA. ”Det finnes mye norsk kunnskap og erfaring i minerydding, både i Norsk Folkehjelp og i Forsvaret”.

”Norge og USA går sammen om å øke innsatsen for rydding av landminer. Norge gir 81 millioner kroner over årets budsjett til nye tiltak i Irak, Syria og Ukraina”.

Den norske regjeringen er rundhåndet med penger til minerydding i Syria. Alt går til Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp fikk 300 millioner av UD i 2015 til minerydding.  

For 2017 får ikke Norsk Folkehjelp et spesifikk tilskudd til minerydding i Syria utover rammeavtalen. Derimot får et  britisk minefirma ”Mines advisory group” (MAG), 30 000 000 i tilskudd fra UD til ”mine risk education and clearance remnants of war

Hva er det dette engelske firmaet driver med og hvorfor får de 30 millioner kroner fra den norske stat som ikke Norsk Folkehjelp kan drive med? MAG driver rett og slett med minerydding, de også.

White Helmets nå også som mineryddere

Her blide nordmenn på konferanse om minerydding i Geneve 4 september 2017 i ett av ”nettverkene” Norsk Folkehjelp er en del av. ”Landmine & Cluster Munitions Monitor” (CMC) Verdt å merke seg at det er White Helmets som er på logoen for konferansen –Verre kan det nesten ikke bli. – Jo, det kan det

White Helmets som logo

Minerydding fra de store internasjonale mineoperatørene foregår kun i opprørskontrollerte områder, i den grad det foregår i det hele tatt.

Hvem oppholder seg i opprørskontrollerte områder? Nettopp opprørere. I Øst-Aleppo oppholdt Al-Nusra/White Helmets seg. Da byen ble befridd dro disse til Idlib. Hvem driver med minerydding i Idlib? White Helmets! Altså mineleggerne i Øst Aleppo er blitt internasjonale mineoperatørselskapenes mineryddere…i idlib- Vel og merke UTEN at disse minerydderorganisasjonene oppholder seg i Idlib. Det er for farlig. Hvorfor er det for farlig? Fordi det er terrorgrupper der. Hvilke terrorgrupper er der? Al-Nusra/White Helmets. Det er for farlig å oppholde seg sammen minerydderne! Det er det riktignok også god grunn til.

Men, hvordan er det mulig å drive med minerydding uten kunnskaper? Man kan jo ikke akkurat gå med hvit stokk i åkeren og lete…

De internasjonale mineoperatørene har, ved å ikke ville samarbeide med syriske myndigheter, iverksatt et regime av galskap. Terrorister fra White Helmets kommer seg over til Tyrkia for å lære minerydding. Disse skal da trene andre inne i Syria. Problemet med å lære bort minerydding er at de som da skal minerydde får også kunnskap i å lage miner… Det er i tillegg heller ikke mulig å bringe mineryddingsutstyr over grensene til Syria, blant annet eksplosiver nødvendig ved minerydding i frykt for at disse skal ende i ”feil hender”… Litt sånn at hånda takker armen for godt samarbeid…

Det er kanskje ikke tilsiktet, men når store internasjonale mineoperatører med millioner av kroner til disposisjon bruker White Helmets som minerydder, minerapportør, mineteller, mineregistrator, minevitne osv. og taleregistrator så får man det White Helmets er betalt for å gjøre. Kjenningsmelodien  ”Det regner miner fra regimet over frigjorte områder”

Utgangspunktet er at president Bashar Al-Assad skal styrtes, med alle tilgjengelige våpener, også miner, også sure miner. Det er her oppfinneren av White Helmets Le Mesurier, en tidligere britisk etterretningsoffiser, kommer inn. Han er stuevarm hos regjeringene i Vesten, han skaffer penger og priser til heltene sine. Han gjentar og gjentar gjennom disse uselviske ”first responders” som har som motto at ”Å redde et liv er  å redde hele menneskeheten”, at Assad dreper sitt eget folk med alle midler, også miner…Med det sier han at vi kan ikke samarbeide med Assad om minerydding. Man kan jo ikke samarbeide med pyromanen om brannslukning.

Vestlige mineoperatørselskaper velger å bruke ”mineryddere” fra White Helmets til å etablere team bestående av amatører uten utstyr til å rydde miner i områder hvor folk faktisk ikke kan flytte tilbake til før om 40 år med det tempoet disse amatørene har, for å ”slippe”  å samarbeide med landets myndigheter og Russland, det fremste landet på minerydding.

Minerydding i samarbeid med syriske myndigheter

Gjennom flere år har Russland og Syria tatt opp i FN og i forbindelse med internasjonale forhandlinger at det bør etableres internasjonale mineryddingsoperasjoner under syrisk lederskap, men ikke fått noe respons på disse helt betimelige forespørslene.

Det russiske forsvarsdepartementet ber i august 2017 ”det internasjonale samfunnet” samles om minerydding av Syria.og ønsker å etablere en ”international coalition for demining in Syria ”  men, altså- i samarbeid med syriske myndigheter. Så langt har Armenia og Serbia sagt seg villige til å bli med…

Minerydding I Syria er så komplisert fordi de ulike lokalsamfunnene og byene, landsbyer etc. er avhengig av at mineryddere er på plass med en gang etter områdene er befridd. Det krever planlegging og det er det russiske forsvaret med ekspertise som står for. Og, i den manualen står det samarbeid og koordinering med landets myndigheter. Grunnen er åpenbar. Myndighetene må ha kontroll og de må ha standardiserte prosedyrer og opplæring av tung ekspertise. Russland har etablert et mineryddingssenter i Aleppo for trening av spesialsoldater i den syriske hæren.

Russland har sendt de fremste ekspertene på minerydding til Syria for å lære opp syriske spesialsoldater i bruken av disse svært avanserte tekniske minerydderutstyret og maskineriet. Russland redegjør for hva de gjør, antallet ulike miner, funnet hvor, uskadeliggjort, fremlegger planer for videre minerydding.

 

Miner som bistand til norsk utenrikspolitikk

Også på minefeltet følger bistandsorganisasjonene de vestlige landenes utenrikspolitikk i Syria. Syria har vunnet krigen og det er mange sure miner å se blant Vestens regjeringer som satset så mye på dette prosjektet. Men at minerydding var en så til de grader politisk business med så liten moral er sjokkerende!

At Norsk Folkehjelp på spørsmål verken vet om det drives minerydding i Syria eller eventuelt hvem som driver med minerydding der er umoralsk. Det burde vel heller ikke være nødvendig å bruke 7 år på å finne ut at det er risikofylt å rydde miner…i Syria.

Det er skammelig overfor det syriske folket at også mineryddingsoperatørene tar imot tilskudd fra UD tilgriset med politiske føringer. At pengene nærmest er som blodpenger å betrakte. Man kan jo bare spekulere i hvor mange penger som går til White Helmets for innsatsen som ”mineryddere”…

Nei til gjenoppbygging

Norge har sagt de ikke vil være med på gjenoppbyggingen av Syria så lenge president Assad sitter ved makten. Gjelder det også minerydding? Gjelder det også bistand til mineofrene? Ofrene som er utsatt for sanksjonene vi støtter? Sanksjonene som gjør at barn ikke får proteser.

Vil komme tilbake til hvordan minerydding utføres i andre deler av Syria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkelWomen’s March – Starbucks for kvinnekampen?
Neste artikkelHvem står bak Women’s March?