– 64 prosent av norsk strømforbruk i 2016 var fossilt

2
Foto: Shutterstock

Andelen av fossil kraft Norge forbruker, vokste fra 57 prosent i 2015, til 64 prosent av det totale strømforbruket i 2016. Det viser tall Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppdaterte i desember for den såkalte nasjonale varedeklarasjonen. Dette skriver ABC Nyheter, og forklarer hvordan dette kan ha seg, når vi jo vet at norsk kraft er ren:

«NVEs tall viser også at produksjonen av 146,3 av de 149,5 TWh strøm som ble produsert i Norge i 2016, var fornybar, hovedsakelig fra vannkraft. Altså 98 prosent ren kraft.

Saken er er Stortinget har sluttet seg til EUs ordning med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for strøm. Det er ledd i EUs klimapolitikk.

Ordningen innebærer at strømmen du og jeg bruker fra norske kraftverk, er skitten, mens forbrukere på kontinentet som bruker kullkraft, kan påberope seg å være miljøbevisste.

«Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.», skriver NVE og legger til:

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon, selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Offisielt er dermed mesteparten av vårt forbruk fossil. Bare 14 prosent kunne i 2016 sies å være fornybar, mens 21 prosent ifølge systemet stammet fra atomkraftverk.»

– NVEs kraftgarantier gjør norsk kraft og industri skitten, sa næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie, til ABC Nyheter.

Ordningen med opprinnelsesgarantier ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 angivelig for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon. Dette er altså en ordning som storkoalisjonen i norsk politikk har velsignet.

Denne ordningen gjør at selskaper på kontinentet som bruker kull- og atomkraft kan kjøpe norske sertifikater som sier at deres kraft er ren. Mens altså norske forbrukere gjennom den samme humbugen blir sittende igjen som liksomforbukere av skitten kraft. Grønt? Nei. Klokt? Nei. Profitabelt for noen? Ja.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. ABC says:

    64%, Kina, Indien? Vi dreper jorden og dess invånare. Det må gjøres noe nå men økonomiske hensyn styr miljøspørsmål og mennesker ser først til sin egne økonomiske situasjon når man går til valgurnen… Venstrepartier og miljøpartier må lære seg å prioritere globale avtaler, forskning samt kamuflere miljøavgifter kanskje. Det utover god dommedags miljø det går åt he… info…

  2. baluba says:

    "Denne ordningen gjør at selskaper på kontinentet som bruker kull- og atomkraft kan kjøpe norske sertifikater som sier at deres kraft er ren. Mens altså norske forbrukere gjennom den samme humbugen blir sittende igjen som liksomforbukere av skitten kraft. Grønt? Nei. Klokt? Nei. Profitabelt for noen? Ja. "
    Denne prostitusjonen av strømmen gjør vel at Norge igjen må kjøpe seg kvoter for å holde seg innenfor disse såkalte utslipps og miljøavtalene? Skulle gjerne sett regnestykkene satt opp imot hverandre. Kansje vi går i minus?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere