VG og den ”faktiske” roturen

0

Av Eva Thomassen.

Saken gjelder en artikkel jeg har skrevet om hvordan norske bistandsmillioner havner i hendene på terrorgrupper i Syria. faktisk.no mener jeg tar feil. De skriver en rapport om saken og får den gjengitt i sin helhet i VG. Jeg blir nærmest kledd av som en løgner, en som farer med usannheter.

faktisk.no mente jeg tok feil da jeg hevdet i The Herland Report

«Millions in Norwegian aid are transported illegally into Syria. None of the relief agencies will account for who the recipients of the millions in tax money are, or what they are used for. »

Her er rapporten til faktisk.no om påstandene jeg fremsetter som de mener er feil.

PÅSTAND
«Millions in Norwegian aid are transported illegally into Syria. None of the relief agencies will account for who the recipients of the millions in tax money are, or what they are used for. »

KONKLUSJON
”Norske hjelpeorganisasjoner som mottar offentlig støtte til arbeid i Syria rapporterer detaljert til Utenriksdepartementet om hvor pengene brukes og hvem som mottar hjelpen. Sikkerhetssituasjonen i landet gjør imidlertid at de er tilbakeholdne med å rapportere offentlig om detaljene rundt dette, men det er helt feil å si at de ikke vil redegjøre for pengebruken og å antyde at pengene går til al-Qaida.”

Det som faktisk er litt morsomt med denne saken er at journalisten bak rapporten,Tore Bergsaker, er så fornøyd med resultatet av faktasjekken at han likså godt deler det med ”anti Assad-vennene” på Facebook:

Hele rapporten til faktisk.no er gjengitt i VG:
Norsk Folkehjelp er også fornøyde med faktasjekken. De er så glade at de bruker det som logo.

Saken er omtalt i flere artikler hos steigan.no. Her, her og her.

Saken omtales i flere artikler i The Herland Report. Her, her og her.

VG synes rapporten til faktisk.no var så overbevisende at de smurte den utover i all sin bredde.
Hvorfor er det da så farlig å få denne som fremsatte de ”usanne” påstandene å få bruke tilsvarsretten? VG har jo ingenting å frykte. De har jo faktisk.no i ryggen. Dette burde være en klar walkover?…i stedet er det blitt en lang rotur…

Roturen begynner her

10.11.2017

15.11.2017
Tilsvar i VG til faktisk.no

faktisk.no tar helt feil

”Ingen av hjelpeorganisasjonene(NGO), vil redegjøre for hvem som er mottakere av de norske skattepengene, eller hva de blir brukt til. Spørsmålet blir: Hvorfor vil de ikke det? Vet de det kanskje ikke selv?”

Jeg tar det for gitt at det er kjent for faktisk.no at verken Flyktningehjelpen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser eller Norwac  har egne folk i Syria. At samtlige NGOér opererer kun i opprørskontrollerte områder.  At de opplyser det er for farlig å oppholde seg i disse områdene. De bruker ”lokale partnere”. Altså setter de sin lit til partnere som ikke opplever det farlig å operere i områder kontrollert av terrorgrupper. I Idlib er det terrorgrupper med tilknytning til Al-Qaida, som har kontroll. Dette er kjent for UD.
UD og norske bistandsorganisasjoner vet at all formell bankforbindelse mellom vestlige banker og Syria er stengt. Altså, man kan ikke overføre penger til Syria via formelle banker. Norske bistandsorganisasjoner kan ikke opprette bankkonti i Syria. Altså må pengene tas inn i Syria på annen måte.

faktisk.no har brukt rapporter fra norske bistandsorganisasjoner til UD som kilde for å bevise at hjelpeorganisasjonene er åpne rundt hvor pengene havner, at dette er godt dokumentert. Man hevder norske bistandsorganisasjoner rapporterer i detalj til UD om pengebruken i Syria.

La oss se på hva jeg finner i de samme rapportene til UD.

Det står ingen steder i disse rapportene som faktisk.no fremlegger, at NGO’ene redegjør overfor UD om hvordan de får millionene av kroner i kontanter inn i Syria fra nabolandene. De redegjør ikke for hvem som har mottatt pengene på syrisk side eller hvem som er sluttmottakeren. De redegjør ikke for hvordan pengene har vandret fra UDs konto i Norge til Idlib i Syria. Det foreligger ingen ”kvitteringer” eller bilag om ”pengeoverføringene”. I et slikt ”hawalasystem” norske bistandsorganisasjoner bruker for å få penger inn i Syria, kan de ikke vite hvem som har ”hånda” på pengene fram til sluttmottakeren. De kan heller ikke vite hvem sluttmottakeren er. Dette var en av poengene med «setningen i et lengre argument», selve analysen som Faktisk angrep, og UD rapportene som Faktisk selv viser til, bekrefter at jeg har rett.

NGOéne redegjør heller ikke for i hvilken valuta pengene tas inn i Syria. Man kan ikke bruke dollar i Syria og man kan ikke veksle dollar til syriske pund i Syria. (på grunn av sanksjoner). Altså damene på «sy-og strikkekurset» ( Cash for Work) til Norsk Folkehjelp i Idlib, kan ikke bruke lønna si i dollar på markedet. De kan heller ikke veksle dem inn i banken til syriske pund. Så hvordan mottar de dokumenterbart pengene? Kan vi få se kvitteringer? Hvis ikke, har jeg også rett i at hjelpeorganisasjonene de facto ikke helt vet hvor pengene de gir havner. I tillegg til at jeg har rett i at man ikke dokumenterer for norsk offentlighet hvor pengene egentlig havner. Faktisk.no ender dermed opp med å bekrefte at «setningen» de analyserte, som de hevder er feil, faktisk er riktig.

I de fleste av rapportene faktisk.no fremlegger som bevis for at bistandsorganisasjonene redegjør i detalj til UD, oppgir de fleste ”partnere” som navn på mottaker av bistandsmidlene. Altså, NGO redegjør ikke for hvem mottakeren er. Igjen, nettopp mitt poeng i setningen som Faktisk studerte så grundig.

Det bør være i offentlighetens interesse å få vite hvorfor UD ikke krever ”kvitteringer” for om skattepengene våre er kommet fram til mottaker i Syria.
Det bør også være av interesse at hjelpeorganisasjonene kun arbeider i terrorstyrte regioner, i et land der sanksjoner gjør det umulig å ha bankforbindelser, en rekke av samarbeidspartnerne ikke er oppgitt eller anonymisert, samt alle vet at pengene transporteres illegalt, ofte i cash, over grensen. Og norske hjelpeorganisasjoner slipper å oppgi kvitteringer for betydelige pengetransaksjoner, og deres vei inn til Al Qaida reiret Idlib. Her kunne det legges til mye: også den offentlige interessen – siden dette dreier seg om våre skattepenger – for å navngi hvilke islamistiske «lokale råd» man bruker, bilder av disse viser jo de reneste militsgrupperinger.  Gis pengene direkte til disse våpenkledde menn?

Om de 31 000 000 skattekronene Norsk Folkehjelp har mottatt av UD for 2016/17 er kommet fram til bl.a. Idlib.At damene på ”sy-og strikke-kurset” (Cash for Work) har fått lønn…at sauene får vaksine…

I evalueringen av norsk bistand til Syria som Norad gjennomførte i 2016, opplyses det at det er kun 3 personer i UD som har forvaltet 2.4 milliarder bistandskroner av de 3.4. milliardene Norge har gitt i tilskudd til ”Syria” i perioden 2011-2015

Det er mye her som faktisk.no kan ta tak i og avdekke. Jeg gleder meg til å se faktisk.no neste arbeidsoppgave. De kan begynne med å reise til Idlib og avdekke forholdene jeg har påpekt ovenfor.. milliarder kroner i tilskudd til ”Syria” i perioden 2011-2016. Det er mye her som faktisk.no kan ta tak i og avdekke. Jeg gleder meg til å se faktisk.no neste arbeidsoppgave. De kan begynne med å reise til Idlib og avdekke forholdene jeg har påpekt ovenfor.

18.11.2017
Purrer på svar fra VG

18.11.2017
VG likte ikke det jeg skrev og tilbød seg å skrive mitt tilsvar selv! Jeg får dem på kroken…

21.11.2017
Her er VG sitt forslag til hvordan mitt tilsvar bør være…

22.11.2017
Skriver til VG og sier at VG sitt forslag til tilsvar fra meg kan jeg ikke akseptere.
Kommer med nytt tilsvar:

Eva Thomassen sto bak innlegget på The Herland Report der hun spør om norsk bistand i Syria hjelper Al Qaida affilierte terrorister. Faktisk, som såkalt skal «faktasjekke» andre, fremsetter for det første en rekke høyst pinlige faktafeil i sin omtale av Thomassen. For det andre, medieeide Faktisk.no makter ikke å tilbakevise påstanden om at det ikke foreligger full åpenhet rundt hvem som mottar millioner i Syria-bistand, men fremlegger ironisk nok ytterligere bevis for at hun har rett. Thomassen har skrevet flere innlegg til VG om dette. Vi har ikke fullt innsyn i hvor bistandspengene havner i Syria som ikke har bankforbindelse med Norge. Man er helt avhengig av bakmenn, cash-transaksjoner, samarbeid med «lokale råd» som igjen står i tett kontakt med militsgruppene som Norge også samarbeider med. Det er umulig å befinne seg i terroriststyrte områder uten tillatelse fra krigsherrene som hersker der. Idlib området er et Al Qaida befestet sted, dette er allment kjent. Her jobber altså nordmennene godt.

Thomassens poeng stemmer – hjelpeorganisasjonene tilgjengeliggjør ikke fulle rapporter til norsk offentlighet. De sender kun rapporter til UD som heller ikke offentliggjør materialet, slik Faktisk selv påpeker. I mange av tilfellene oppgis det ikke hvem som mottar pengene, det foreligger verken kvitteringer eller bilag, slik som vanligvis kreves av norske bedrifter. Man sender milliarder inn i et land som ikke har bankforbindelse med vestlige banker, og sender kun penger inn til terrorgruppe- og rebellstyrte områder. Thomassen spør om norske myndigheter «smugler pengene inn», er det derfor man unngår kvitteringer? De over 3 milliardene som Norge har gitt, har dessuten ikke gått til Syria som land, men kun til 10 % av Syria, nemlig de rebellstyrte områdene der ulike norsk, USA og Saudi-støttede militsfraksjoner lenge har forsøkt å styrte den syriske regjeringen. Vi deltar altså i en geopolitisk regionalkrig, langt unna hjemlandet, med både militær og bistandshjelp kun til den ene fraksjonen, nettopp det som Robert McNamara i sin tid betegnet som amerikanernes fatale feilgrep i Vietnam.

Thomassen spør om norske myndigheter «smugler pengene» inn i Syria, via bakmenn, er det derfor man unngår kvitteringer? Hva vet man egentlig om hvor pengene havner, hva milliardene brukes til? Det kan neppe kun være til strikkekurs eller vaksinering av sauer. Hawala systemet forklares forøvrig godt i Thomassens svarartikkel til Faktisk hos Herland Report.

23.11.2017
VG er bortreist, men misfornøyd med mitt nye tilsvar…

30.11.2017
VG er i ”dialog” med “debatt” om å ta inn et innlegg fra meg. Men, forutsetningen er at jeg holder meg til saken og at jeg ikke omtaler meg selv i tredje person…

Fortsettelse følger…

Forrige artikkelVerdensøkonomiens nye herrer
Neste artikkelUSA, Jerusalem og Palestina