– Vår nasjonale samtale overdøves av nyheter om et valg i Alabama

2

Den siste uka har den største nyhetssaken i norske aviser vært et delstatsvalg i USA. En dag var dette forsidesaken både i Dagbladet og i Aftenposten. Den høyreradikale senatorkandidaten Roy Moore ble ikke valgt, og et samlet Norge kunne trekke pusten. Men er det egentlig nødvendig for oss nordmenn å vite hvem som er den ene av to senatorer i Alabama?

Dette skriver Mímir Kristjánssonlederplass i Klassekampen 18. desember 2017. Han fortsetter:

I Norge ble 68 kommuner lagt ned dette året, uten at det ble laget noe større nummer av dette i hovedstadspressen. Knapt noen sak engasjerer mer i norske lokalsamfunn. Men i de nasjonale mediene har det vært tungt å sette saken på dagsorden, og når den har nådd fram, er det som regel med Oslo-perspektiv. I mediene framstår kommuner som Forsand og Songdalen lenger borte enn Brussel og Washington. Avisenes distriktskontorer legges ned. Dette handler ikke om lokale nyheter. Det handler om nasjonale nyheter. Hvordan det går med vår grense til Russland angår oss alle. Om det er mulig å leve av oppdrett på Austevoll angår oss alle. Hva Statoil foretar seg på Forus utenfor Stavanger angår oss alle. Vi er nå i en situasjon der det er viktigere i vår nasjonale offentlighet hva som foregår i Alabama enn hva som skjer i Nord-Norge. Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

Et meget viktig poeng der. Ting som avgjør framtida til mange lokalsamfunn i vårt eget land når ikke førsteplass i de nasjonale nyhetene. Det gjør derimot et lokalvalg i Alabama! Som vi skrev i artikkelen Provinsialismen i NRK:

Vi har sett på en tilfeldig Dagsrevy, nemlig den for 13. desember 2017.

Der dreier de tre første innslagene seg om senatorvalget i Alabama. Til sammen tar innslagene sju minutter. Det er altså et lokalvalg «over there», og så får det til de grader dominere statskanalen. 20% av sendetida før sporten tok det. OK, det var knyttet litt spenning til valget, og det ble et uventet nederlag for Republikanerne. Det kunne forsvart en notis mot slutten av revyen. Men hovedsak? Da forteller man at man er provins og at man ser på seg sjøl som provins. Etter Alabama-innslagene var det et par norske saker og så kom den internasjonale samlesaka som på sendeplanen har den megetsigende tittelen «Jerusalem/Skogbranner/Romfart/Juletre».

På Marienlyst tenker man tydeligvis som om Norge skulle være en kommune i USA – og handler deretter. Som Kristjánsson skriver:

Slik kan vi rett og slett ikke ha det.!

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. SHO says:

    Dette ser ut til å være et mønster som gjentar seg hele tiden. Skal man få til noen endringer i NRK kan man begynne med å skifte ut NRK sjefen. Mulig at man kan lære noe av Sverige, her styres SVT på en annen måte enn NRK (etter det jeg husker oversatt til norsk så er det organisasjoner av typen LO, NHO, husmorlaget mfl som sitter med representanter i styret, dvs et styre ganske uavhengig av storting og regjering).

  2. ARK = Part of the IIC (Information Industrial Complex).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere