USA svindlet Gorbatsjov. Lovte at NATO ikke skulle utvide østover.

4
Kartene viser hvor mye NATO har ekspandert østover etter at USA lovte at dette ikke ville skje.

President George HW Bush og hans tjenestemenn løy for Mikhail Gorbatsjov og fikk ham til å tro på løftene om at NATO ikke ville ekspandere østover. Dette skjedde i samtalene mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen i februar 1990. Dette går fram av dokumenter som ble frigitt i USA 10. desember 2017. Dokumentene viser at USA ikke bare én gang, men flere ganger lovte Gorbatsjov at dersom han gikk med på at et forent Tyskland kunne være medlem i NATO, ville NATO ikke bruke anledningen til å flytte sine grenser østover.

Mikhail Gorbatsjov her flere ganger seinere sagt at det eksisterte en slik garanti, men representanter for USA har benektet dette gang på gang. Som kjent har NATO ekspandert voldsomt østover siden 1990 og har nå missilbaser svært nær Russlands grenser.
Det var en slik ekspansjon Gorbatsjov var redd for og som USAs ledelse forsikret ham om ikke ville skje.

I 2009 sa Gorbatsjov følgende i et intervju:

«The Americans promised that Nato wouldn’t move beyond the boundaries of Germany after the Cold War but now half of central and eastern Europe are members, so what happened to their promises? It shows they cannot be trusted.»

De frigitte dokumentene finnes her, og de viser at den tidligere sovjetlederen hadde rett.

«NATO vil ikke ekspandere østover»

Og her er noen utvalgte og svært talende sitater:

Document 01

US Embassy Bonn Confidential Cable to Secretary of State on the speech of the German Foreign Minister: Genscher Outlines His Vision of a New European Architecture.

1990-02-01

Source: US Department of State. FOIA Reading Room. Case F-2015 10829

“This US Embassy Bonn cable reporting back to Washington details both of Hans-Dietrich Genscher’s proposals – that NATO would not expand to the east, and that the former territory of the GDR in a unified Germany would be treated differently from other NATO territory.”

«Jernkledde garantier…»

Document 04

Memorandum of Conversation between James Baker and Eduard Shevardnadze in Moscow.

1990-02-09

Source: US Department of State, FOIA 199504567 (National Security Archive Flashpoints Collection, Box 38)

“Baker tells the Soviet foreign minister, ‘A neutral Germany would undoubtedly acquire its own independent nuclear capability. However, a Germany that is firmly anchored in a changed NATO, by that I mean a NATO that is far less of [a] military organization, much more of a political one, would have no need for independent capability. There would, of course, have to be iron-clad guarantees that NATO’s jurisdiction or forces would not move eastward.’”

«Ikke en tomme mot øst»

Document 05

Memorandum of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow.

1990-02-09

Source: US Department of State, FOIA 199504567 (National Security Archive Flashpoints Collection, Box 38)

“Repeating what Bush said at the Malta summit in December 1989, Baker tells Gorbachev: ‘The President and I have made clear that we seek no unilateral advantage in this process’ of inevitable German unification. Baker goes on to say, ‘We understand the need for assurances to the countries in the East. If we maintain a presence in a Germany that is a part of NATO, there would be no extension of NATO’s jurisdiction for forces of NATO one inch to the east.’”

«NATOs jurisdiksjon og tropper vil ikke bli spredd østover»

Document 06

Record of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow. (Excerpts)

1990-02-09

Source: Gorbachev Foundation Archive, Fond 1, Opis 1.

“The key exchange takes place when Baker asks whether Gorbachev would prefer ‘a united Germany outside of NATO, absolutely independent and without American troops; or a united Germany keeping its connections with NATO, but with the guarantee that NATO’s jurisdiction or troops will not spread east of the present boundary.’ … Turning to German unification, Baker assures Gorbachev that ‘neither the president nor I intend to extract any unilateral advantages from the processes that are taking place,’ and that the Americans understand the importance for the USSR and Europe of guarantees that ‘not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction.’”

Dette kartet viser når de ulike landene ble medlemmer av NATO. Det tidligere DDR fikk ingen spesiell status, men ble full ut inkludert i NATOs militære system. I 1999 ble så Polen, Tsjekkia og Ungarn medlemmer av NATO. I 2004 ble Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Romania og Bulgaria innlemmet. Og i 2009 Kroatia og Albania medlemmer. I tillegg er nå Ukraina tatt inn i NATOs øvelsesprogram og opptrer som et assosiert medlem av alliansen.

Alt dette er i strid med de løftene den daværende Bush-administrasjoven ga Mikhail Gorbatsjov, løfter som USA opplagt ikke hadde til hensikt å holde.

En mer detaljert gjennomgang av dokumentene kan leses her.

Tidsskriftet National Interest skriver også at disse dokumentene viser at USA lovte Gorbatsjov å ikke flytte NATOs grenser østover.

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Mikkel says:

  Flott å ha dette dokumentert.

  Ellers kan en si at Sovjetunionen var utrolig godtroende da. Det ser ut som naiviteten var nesegrus i forhold til USA og vesten politisk (som i eksempelet), men også om velstand og demokrati og presse.

 2. steigan says:

  Ja, at det går an å være så teit, kan man si, helt forræderisk teit, ville andre si.

 3. Ullern says:

  “USA svindlet Gorbatsjov. Lovte at NATO ikke skulle utvide østover”

  Dette er forsåvidt gammelt nytt, som nå har fått ytterligere offisiell bekreftelse.

  USAnterne i aksjon. - Fulle av bedrag som vanlig. §-]

 4. En av de aller viktigste bloggene i Norge er Aldri Mer sjefet av Kjetil Stormark. Det gode man kan si om Stormark er at han skjønner utmerket godt at Norge dras inn i konfrontasjonen USA og Russland og leverer mye informasjon som den offisielle “venstresida” overhodet ikke tar i. Det negative er at Stormark politisk sett er veldig pro-amerikansk og blir enøyd.
  Ikke dessto mindre slår han fast i en artikkel av 22 des 2017 at stortingsNorge undergraver paragraf 100 om ytringsfrihet og debatt om forsvars og utenrikspolitikk. Vi har da Lysbakken i den komiteen,men Stormark jamrer over at det lekker ikke noe ut av den komiteen.
  Stormark skriver;
  “Hittil har USA og Norge i fellesskap forsøkt å kamuflere hva som i realiteten er en AMERIKANSK “INTERVENSJON” I NORD.”
  "SVEKKELSEN (av Norges forsvarsevne) HAR FØRT TIL EN KRAFTIG ØKNING I DET AMERIKANSKE NÆRVÆRET I NORD,FORELØPIG UTEN OFFENTLIG DEBATT."
  Uten sammenligning forøvrig er dette det aller viktigste som skjer i Norge i overskuelig framtid: Vi er utsatt for en amerikansk intervensjon som det ikke skal snakkes om.
  SV har det på sitt program at de er imot Nato,men det ville være tidenes mirakel om Lysbakken holdt en tale i Stortinget om denne kulturen av desinformasjon og dementier som Stormark med rette jamrer seg over.
  Som sagt tidligere av undertegnede: den norske “venstresida” er et politisk katastrofeområde.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere