Kina og Iran kutter ut dollar i bilateral handel

3

Av-dollariseringa fortsetter. Iran og Kina er nå blitt enige om å kutte ut dollar i handelen seg i mellom. Dette sier sjefen for den iranske sentralbanken, Valiollah Seif.

Dette er et nytt skritt i retning av det man i Kina kaller av-dollarisering av verdenshandelen. Siden en god del av handelen mellom Iran og Kina dreier seg om olje og gass, betyr det også et slag mot petrodollarsystemet, som igjen er grunnlaget for dollarens internasjonale hegemoni.

Som meldt her tidligere, er Kina i ferd med å etablere en ny standard for oljehandel basert på yuan og konvertibel i gull. En slik standard vil få betydning for oljehandelen i hele Asia, og siden Kina er verdens største oljeimportør vil den nye standarden få betydning for all internasjonal handel med olje.

Luke Gromen, som er grunnlegger av det USA-baserte FFTT, et selskap for makroøkonomisk analyse, sier at reglene for internasjonal oljehandel kan bli skrevet helt om. Oljekontrakter som er konvertible i gull vil også være svært fristende også for andre som selger olje, og da begynner dominoene i dollarsystemet å ramle en etter en.

Siden avtalen mellom USA og Saudi-Arabia i 1973, som etablerte petrodollaren, har alle som vil kjøpe olje, og det er i praksis alle, vært nødt til å gå veien om dollar. Dette har sikret en kontinuerlig etterspørsel etter dollar, noe som har gjort det mulig for USA å trykke så mange dollar landet måtte ønske, og finansiere sitt økende underskudd på den måten. Skulle Kina lykkes i å etablere en ny standard som feier petrodollaren til side, vil det også innvarsle slutten på USAs verdenshegemoni.

Carl Weinberg, som er sjef for High Frequency Economic, mener at også Saudi-Arabia vil måtte akseptere en oljeprising i yuan. Han sier til USA Today:

«I believe that yuan pricing of oil is coming and as soon as the Saudis move to accept it — as the Chinese will compel them to do — then the rest of the oil market will move along with them.»

Og skjer dette, er petrodollarens dager talte.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Var gang jeg snakker med kineser og tar opp emnet fiat penger og dollar så sier samtlige at dollaren og SWIFT systemet samt petrodollarsystemeter er ferdig asap. Men som de også sier så er fiat penger i dagens setting ferdig også om litt og jeg funderer litt på hvordan alternativet kommer å se ut… Gull, krypto eller noe annet… Og var er diskusjonen i MSM?

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Det Kina i praksis gjør er vel å innføre gull som både internasjonal handelsvaluta og internasjonal reservevaluta sammen med at yuan også blir en internasjonal valuta. Volumet av dette kan bli så stort (også for annet enn olje) slik at dollarens dager er talte. Dette kan skje på en turbulent måte, men tilliten til gull kan vise seg å bli større enn tilliten til dollar fremover. På sikt får vi håpe at Keynes teorier kan få gjennomslag ang innføring av syntetisk internasjonal handelsvaluta (som feks Bancor eller Geo) og styrte vekslingskurser gjennom en internasjonal Clearing Union.

  Det er veldig uheldig om et enkelt land (som feks USA) har en valuta som samtidig både er lokal valuta og internasjonal handelsvaluta fordi det innbyr til monetær imperialisme. I USA har dette ført til slikt som utflagging av arbeidsplasser, dårlig infrastruktur og til et stort handelsunderskudd med varer og tjenester. Og man har også fått stortsilt gjeldsoppbygging i en verdensøkonomi som er preget av store handelsubalanser og andre økonomiske ubalanser. Kjernen i nyliberalismen har bla vært storstilt lånefinansiert konsum for å opprettholde etterspørselen i en verden preget av økonomiske ublanser. Flere av disse ubalanser har vel i praksis vært helt nødvendig når de store oljekildene befinner seg visse steder i verden (feks i Arabia) mens den store økonomiske aktiviteten befinner seg helt andre steder (som feks i USA, Europa og Japan).

 3. Avatar for ABC ABC says:

  Bra kommentar “Kjernen i nyliberalismen har bla vært storstilt lånefinansiert konsum før å opprettholde etterspørselen i en verden preget av økonomiske ublanser.” Ja og refleksjonen er at informasjonssamfunnet endrer hierarkier nasjonalt og globalt nå i og med tilgangen til kunnskap og videreutviklingen av den samme. Kontrollen over samfunns byttemiddel har også vart veldig sentralisert til nå men nå kommer alternativer veldig raskt i og med teknologi utviklingen samt Vestens fall der også. Vi går mot urolige tider helt klart men den gjelden som er ute og går nå skal jo betales tilbake i teorien og renten må høyes før at det monetære fiat systemet skal vare troverdig. Alternativ er legal konkurs eller inflasjonspressen tenker jeg da… Men nummer 1 blir det ikke så hyperinflasjon er på menyen. Tillit til pengenes verdi er lav men alternativ har tatt tid men kommer nå…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere