– Mindre skatt fra innvandrere

0

Det er forskjeller i hvor mye ulike innvandrergrupper står for av skatteinntekter. Mens iranere i snitt betaler 94.300 kroner, står polakker for 70.800 skattekroner per hode. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Ola nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten: 65.200 kroner.
Dette skriver avisa Klassekampen 16. november 2017. Avisa fortsetter:

Det er store forskjeller mellom innvandrergruppene. I median betalte personer født i Iran 62.800 kroner i skatt. Tilsvarende for somaliere er 19.900 kroner. Det kommer fram i tall Finansdepartementet har innhentet fra SSB etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt.

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, har hentet ut skattetallene og er blant forfatterne av en lengre analyse av innvandreres økonomiske situasjon.

Hun forklarer at skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

Statistsisk sentrabyrå har også publisert statistikk som viser at det er store forskjeller i sysselsettingsgraden for de ulike innvandrergruppene. Mens innvandrere fra Norden i 2016 hadde en sysselsettingsgrad på 72,6%, Vest-Europa forøvrig 67,2% og Latin-Amerika 60,6%, hadde innvandrere fra Afrika en sysselsettingsgrad på 42,3% viser tallene fra SSB.

– Det er store forskjeller mellom innvandrere fra land som Polen og Litauen som stort sett kommer hit for å jobbe og innvandrere fra Somalia som stort sett er flyktninger. Førstnevnte er mer avhengig av arbeidsmarkedet og vil ikke ha rett på de samme overføringene som dem som er flyktninger, sier Strøm til Klassekampen.

 

Forrige artikkelIsrael vil dele etterretning med Saudi-Arabia
Neste artikkelTyrkia trakk soldater fra NATO-øvelse i Norge på grunn av fornærmelser
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).