To taler som varsler en ny fase i verdens utvikling

50

Både den kinesiske og den russiske presidenten har holdt viktige taler. Vladimir Putin talte til Valdai-klubben, Russlands viktigste strategiforum. Og Xi Jinping talte til partikongressen i KKP. Talene er stort sett oversett i vestlige medier, men la deg ikke lure. Begge hører antakelig med blant de viktigste talene som er holdt i 2017.

Nå skal det innrømmes at Xis tale er en maratonaffære på over tre timer, så den er litt tung å fordøye. Men det lar seg gjøre å forstå den gjennom de utdragene som er publisert. Putins tale var vesentlig kortere og er publisert her i sin helhet.

Vi møter to ledere som på hver sin måte signaliserer at de har kontroll over situasjonen. Russland er rammet av drakoniske vestlige sanksjoner. Men Putin later ikke til å miste nattesøvnen av det. Sanksjonene nevnes én gang nærmest i forbifarten, før Putin inviterer til internasjonalt samarbeid om å møte de store utfordringene menneskeheten står overfor.
Putin kan se tilbake på en lang rekke forandringer til det bedre, sett med Russlands øyne. Det at Russland gikk inn i Syria-krigen har vendt seierslykken slik at den syriske regjeringshæren i samarbeid med Russland og Iran nå er på god vei til å frigjøre hele Syria fra de terroristiske leiesoldatenes grep.

Syria ble ikke et nytt Libya, og det skyldes ikke minst at Russland gikk inn på regjeringas side. Etter en serie med ødeleggende kriger har USA plutselig blitt spilt ut over sidelinja. Det markerer en avgjørende vending i verdenssituasjonen. At både Tyrkia og Saudi-Arabia, i prinsippet lojale allierte med USA, nå kjøper det russiske missilsystemet S-400 er et tegn i tida.
Putin kan også vise til at Russland har klart å komme ut av sanksjonsregimet med en økonomi i markant vekst. Det er derfor troverdig når Putin inviterer verden til samarbeid.
Han nevner ikke alliansen med Kina, men den ligger der som en klangbunn til alt han sier. De to stormaktene samarbeider så tett som aldri før og det er de som sammen definerer kursen på det eurasiaiske kontinentet.

Denne sjølsikkerheten blir enda tydeligere i Xi Jinpings tale. Den kinesiske presidenten legger fram intet mindre enn Kinas forslag om hvordan verden bør uyvikles etter at USAs hegemoni er brutt. Xi legger ikke skjul på at Kina ruster opp militært til det punktet at ingen med vettet i behold vil forsøke å angripe Kina. Russia Today siterer ham slik:

China “will build a powerful and modernized army, navy, air force, rocket force, and strategic support force, develop strong and efficient joint operations commanding institutions for theater commands, and create a modern combat system with distinctive Chinese characteristics,” Xi announced.
The Chinese President also warned that “no one should expect China to swallow anything that undermines its interests.”

Men det er ikke militære spørsmål som er sentrale i den kinesiske presidentens tale. Det sentrale er at han inviterer hele verden til å bli med på det gigantiske One Belt One Road-prosjektet, også USA.

Det Kina satser på er å bryte med USAs hegemoni, men ikke for å erstatte det med kinesisk hegemoni. I motsetning til under den kalde krigen, er Kina og Russland på samme side og kan ikke på samme måte settes opp mot hverandre, slik USA gjorde da.

OBOR er et prosjekt som forutsetter at de ulike landene som er med på det, ikke avstår noen sjølstendighet, men deltar fordi de synes det tjener deres egne interesser. «Mange politiske systemer, felles vekst og velstand.»

Kina er i ferd med å legge om fra en lavinntektsmodell til en modell som øker det innenlandske markedet og øke arbeidernes og middelklassens velstand. Og de har lagd et opplegg som andre land kan hekte seg på og dra nytte av.

Adam Garrie spør om Kina kan lykkes med dette, og svarer sjøl at dette vil Kina kunne klare. Dels er fundamentet allerede lagt, og dels har Kina de musklene som skal til for å realisere dette prosjektet, eller dette omfattende knippe av prosjekter som OBOR er.
OBOR, Shanghai Coopération committee og den asiatiske utviklingsbanken AIIB drar alle i samme retning og underminerer USAs hegemoni så det holder. Kinas plan er ambisiøs, men realistisk.

Det Kina tilbyr land i nært og fjernt er samarbeid, fred og økonomisk utvikling. Det USA tilbyr er mer krig, enten det er i Afrika, Venezuela eller Nord-Korea. Det er ikke usannsynlig at de fleste land vil velge den mest fordelaktige veien.

Xi Jinpings plan går til 2035. På det tidspunktet vil Kina for lengst ha distansert USA og blitt verdensleder innen de fleste teknologier. For Europas del kan vi velge å være en del av dette eller forblir kanonføde for USAs katastrofale kriger. Valget burde ha vært lett, men med de lederne vi har, er det trolig at de vil fortsette å selge sine lands interesser mot høyt betalte retrettstillinger i det globalistiske apparatet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


50 KOMMENTARER

 1. Det er så rart…frykten styrer ennå lederne. Hva er det som gjør at de som ennå er listet som statsleder er så redde? Så livende redde at de går ned på primatnivå og sier grrrr…og stritter med pelsen for å vise hvem de er? Tror faktisk Putin kan være på vei dit. Opprustning her og opprustning der…er det snart bare statsledere som ikke ser gjennom og slutter å fore våpenindustrien med oppdrag? Og heller setter alle disse arbeidsplassene inn i fredens tjeneste. Jada, så naiv og enkel er jeg.

  • Kan vi ikke rette opp i noe som ble feil her, bare kommentere egen kommentar? Jeg ville ha sagt at Tror faktisk Putin kan være på vei et annet sted.

   • Hei Berit, jeg har funnet Michael Black, han lever på ukjent sted pga alle mordtrusler, det har blitt farlig å si sannheten om hva som egentlig foregår i denne Globale verden, hvor det er altfor lett å miste oversikten, og det gjør enhver når man splitter sitt eget SELV i 2 deler: God eller Ond og ser verden igjennom kun det ene øyet: Høyre eller Venstre – USA eller Russland.

    Michael Black var tidligere analyst ved Militær Intelligence. Han har en IQ på 160 og ser vesentlig tydeligere igjennom de løgnene som presenteres og hvilken retning Vår Verden maskjerer: MOT GLOBALT FELLESSKAP. En Regjering, En Politikk, En TRO og vi blir alle LIKE «Verdifulle» og de 7 eksisterende forskjellige raser skal utryddes. Det er et meget skremmende scenario. men med ekstrem Feminisme og myke menn, som helst vil være kvinner overalt -som har mistet alt Manns-Mot, som gir massevis av Nødvendig MANNLIG ENERGI i søken for SANNHET og RETTFERDIGHET,

    New World Order omfatter HELE KLODEN, vi må ikke la oss lure av splittelsen mellom Øst og Vest. – inn i en GLOBAL SOSIALISTISK / KOMMUNISTISK Verden. Glem ikke at Tysklands Nazister, var Nasjonal- Sosialister, nå har spiralen henimot Total Kontroll dreiet seg flere runder og er utvidet – ikke til NZ, men til GZ – GLOBAL SOSIALISME. USA og VESTENS Kultur må totalt ødelegges og legges i ruiner og millioner på millioner vil miste livet i denne prosessen. I Norge vil befolkningen bli halvert. Jeg skal legge ved FAKTA fra det fima i verden som leverer tall og pålitelig statestikk til Militære formål. Fant dette på en tysk kanal. Den som ikke klarer å SE hvordan EUROPA ruineres Finanielt, Moralsk, Sosialt må være totalt forblendet, og fremdeles går til Politisk «Valg» blant de som på forhånd er blitt UTVALGT av de som skjuler seg bak dette vannviddet.

    Vårt eneste håp er at denne utviklingen nå er kommet så langt, at den kollapser I SEG SELV. Jamaica og splittelse overalt bak fasadene i finamnsielt og moralsk allerede RUINERTE NASJONER. Men som vi vet…ut av Het Aske blir det produsert skinnende Diamanter. Men det kan KUN skje på INDIVIDUELT Nivå, fordi vi alle er INDIVIDER, og ikke et Fantasiprodukt i en Gigantisk Masse / Menneskehet – som er en ILLUSJON og en form for IKKE-EKSISTENS med en BLANDING av alle FARGER til en JEVN BRUN MASSE – og alle de unike og skapende Individer forsvinner for alltid. ALLE i En Gigantisk Ny UR-Suppe. IDEOLOGIER er ikke LIVET, som er Guddommelig i alle sine Former i HELE KOSMOS, men SANNHETEN om HVA vi egentlig ER er blitt visket bort av Ortodoks Religion, for som i alle Ideologier går det om Makt, ikke over EGET LIV, for det er vanskelig – men makt og kontroll over ALLE ANDRE og DERES ENERGETISKE MEDFØDTE RESSURSER – som massene GIR til sine IDOLER og FØRERE, slik at også de kan føle seg sterke i MASSSEN for en liten stund, mens all Energi forsvinner i Total Hjelpeløshet og Elend.

    Å FLYKTE i FRA SEG SELV er en umulighet….Europa har invitert og fortsetter å importere en stående ISLAMISTISK hær på 10 – 15 millioner unge friske KRIGERE, som HATER De IKKE-TROENDE. Alle Sosialister, Marxister omfavner DERES IDEOLOGI, for det betyr å STOPPE ALLE SOM ER IMOT DEM og DERES IDEOLOGI / POLITIKK – som utføres med RELIGIØS IVER og ekstremt sterke følelser og Vold.

    https://www.youtube.com/watch?v=zuzmB_yi34E&index=123&list=PLkAVwIupiazkaDf9C43yAEsBoiZKFTdsh

    Jeg anbefaler Michael Blacks videoer, også for de som har sett seg lei på HVIT HUD, for han er brun hele året – og er interessert og intelligent nok til å ville SE verden som DEN FAKTISK ER, og ikke drømme seg bort i våken tilstand.

    • VE I EN F R A M

     – høyre og venstre er i disse dager i ferd med å bytte side –
     når det endelige resultatet foreligger – da og først da –
     kan man vite noe om styrkeforholdet – mellom dem.

     – det man i mellomtida kan si noe mer bestemt om :

     – i et forsøk på å ville underlegge seg en hel klode
     ved å opprette små base-enheter – her og der –
     i en mer eller mindre uvennlig omverden –
     er og blir ei dødslinje –

     – i mellomtida – finnes det for min del :
     to taler –
     et drypp –
     og en barnesang

     20.oktober 2017
     RN

  • De er så livende redde fordi de har noe å være redd for – å bli avslørt. De lever under Fight Club- loven, og selv om de har gått inn med åpne øyne, er det tross alt Fanden sjøl som leder.

 2. Bra at viktige uttaleser som dette, som puttes under radaren av msm, blir distribuert av Steigan. Hva de russiske og kinesiske maktrepresentantene har å si er betydelig viktigere en Trumps oovertenkte og situasjonsbestemte tvitringer. Putin, og spesielt Jinpings, estimat rekker flere åttiende, ja kanskje århundrede, fremover i tiden. Dette gjør at vi så absolutt må lytte til hva disse representantene utrykker. Så, aldeles utmerket at Stigan.no bringer in info om dette.

  • Tiltredes.

   Russerne og kinesernes autoritære regimer gjør med disse gigantiske samarbeids- og investeringsavtalene det som er riktig ut fra egne og felles interesser, og fremstår på mange måter som mer rasjonelle og forutsigbare aktører i de geopolitiske og handelspolitiske maktspillene enn Nato og Vestens demokratiske ledere gjør i dag. Det burde mane til ettertanke.

   Et spørsmål til Pål: Hva mener du det at Russland selger våpensystemer til Tyrkia og Saudi-Arabia er «et tegn i tiden» på? Det er jo like ille at russerne selger raketter til «hodekappende» wahabisters krigsforbrytelser i Jemen som at Norge gjør det.

   • Med «tegn i tida» mener jeg ingen moralsk vurdering. Det er bare tegn på at gamle allianser sprekker og at nye oppstår. Det geopolitike landskapet forandrer seg så fort at det er vanskelig å følge med.

    • Nettopp! Jeg er hypersensitiv på dette: Vi kan ikke identifisere oss med, eller holde med, noen i «imperialismens siste groteske krampetrekningers» innfløkte politiske intriger, og primitive og brutale maktspill. Vi kan bare identifisere oss med, og holde med, menneskeheten og planeten, og våre fantastiske muligheter her på jorden, og analysere begivenhetene i lys av det.

     For å bevare vår integritet og verdighet opp i det hele, må vi være både maktrealister og idealister. Men vi kan ikke blande de to uten at idealisten korrumperes og maktrealisten forføres.
     Det er nettopp i dette krysspresset mellom idealisme og realisme at våre situasjonsbestemte moralske handlinger utkrystalliseres.

     Jeg oppfatter at du har verdigrunnlaget i orden, Pål – og synes du jevnt over behersker denne balansegangen og dette krysspresset godt og stødig i dine valg, fremstillinger og analyser. Det er tillitvekkende, og gjør det trygt å delta på denne arenaen du stiller til disposisjon.

     (Jeg merker meg også at du i stadig mindre grad henfaller til gammeldagse, utlevde, og unødvendig konfliktforsterkende retorikkvaner. Jeg mener: Det foraktelige «monopolborgerskapet» – hvem faen er det?)

 3. Firma DEAGEL:

  Brukt av HELE VERDENS MILITÆRKOMPLEX.

  Hvem skal LEVE og HVEM SKAL DØ?
  Miltær oversikt over Befolknings-reduksjon i hver enkelt LAND, også NORGE.

  Denne verden er IKKE slik vi i våre DRØMMER forestiller oss.
  Det som IKKE blir sagt i «Store Imponerende Taler» er det viktigste.
  De HEMMELIGE avtaler bevirker mest.
  Kanskje er LIVET ikke så mye verdt for våre Ideologer, Sosiologer Forstå-seg-på-e´`re og Eksperter

  https://youtu.be/qZAM7vflhIk

  • Jeg har researchet Deagel litt før (de har en egen nettside), og jeg har ikke funnet noe som tyder på at de virkelig brukes av hele verdens militærkompleks. Det finnes teorier om at det amerikanske forsvaret står bak Deagel, men disse er uverifiserte.

   Tallene er naturligvis interessante uansett, samme hva slags vurderinger og etterretning som eventuelt ligger til grunn for dem, og samme hvem som egentlig står bak Deagel.

   http://www.deagel.com/

    • Spørsmålet er om noen, i motsetning til i tilfellet «været», hart tenkt å gjøre noe med det, ikke bare snakke om det. Vi er jo altfor mange allerede, så det hadde vært kjekt hvis Deagels evt. militære mesener kjente sin besøkelsestid og fikk ned populasjonen til et bærekraftig nivå. Men det er selvfølgelig bare skryt, som vanlig. 😉

     • Bongard antar rundt 500 millioner mennesker som bærekraftig. Dette kan høres dramatisk ut, men strengt tatt er det vel ikke lenger enn en 2-300 år siden verdens befolkning befant seg på dette nivået. Vi bør begynne med Norge, f.eks. ved å gi en bonus på 1 million kroner til alle kvinner som kun har ett barn ved passert overgangsalder. Videre en bot på en million kroner for menn med mer enn ett barn per barn. Slik blir prosjektet selvfinansierende.

      For milliardærer bør boten være en milliard per barn. Hvis ikke risikerer vi å se veldig mange «røkker» i framtida, altså en framavling av skruppelløse egoister.

     • Det har vært gjort seg mange tanker om mulige løsninger på overbefolkningsproblemet. For hundre år siden var eugenikk et salongfähig tema, og de sk. «eugenic societies» rundt om i Europa og USA hadde svært mange av tidens fremste intellektuelle blant sine mest aktive medlemmer. George Bernard Shaw (1856-1950), den eneste som har vunnet både Nobels litteraturpris og en Oscar i Hollywood, mente at man burde ha en offentlig oppnevnt komité. Alle borgere skulle kreves å fremføre et forsvar for sin egen eksistens foran denne komitéen. De som mislyktes i dette skulle staten avlive. Ikke noe sentimentalt sludder der i gården, alt-så. Typisk nok for en av historiens største retorikere og språklige akrobater, selvfølgelig, å finne på at det er på akkurat den arenaen man skal la folk sortere seg selv til slaktebenken. Snakke bra for seg, liksom.

      For øvrig får vi nå i skrivende stund inn en melding på øret her, det gjelder det med at ingen gjør noe med været. Dette er selvfølgelig obsolete information. De gjør noe med været. Befolkningsjusteringen lader som nevnt fortsatt noget tilbake at ønske, men vi ser ikke bort fra at det arbeides intenst på kammerset også med dette. Hvis ikke, får vi sette vår lit til et skrekkelig arbeidsuhell i riktig sektor, det burde være innafor åkkesom.

     • Jeg ville foretrekke å levere mitt forsvar for min eksistensberettigelse skriftlig. Å framlegge sitt eksistensielle forsvar på totendialekt taler neppe heller til min fordel i akademiske kretser. Ivar Aasen anså da også mitt talemål som et pøbelspråk, men dette kler meg sikkert bra nå som jeg er erklært som hatist.

      Takk ellers for ny, spennende innsikt!

     • Ivar Aasen og ekteparet Garborg er eit framifrå døme på kor langt einskilde evner å trenga inn og inseminera midtstraumskulturen med si meir eller mindre private mål- og kulturkamp, berre dei er fanatiske nok. Ein mistenkjer at omsynet til eit overordna nasjonalt identitetsbyggingsprosjekt i sin tid opna nokre dørar for dei. Breitt Toten-mål er sjølvsagt ITTE lydar dei kunne noko med, dei gamle frå Ny-Noreg.

      De innvilges dóg fortsatt puls- og pusterett på grunnlag av innlevert skriftlig materiale.

      Neste.

 4. Personlig synes jeg Mot Dag AS bør søke økonomisk støtte fra Kina og Russland. Med Steigan ved roret er det ingen som helst risiko for at en slik støtte kan undergrave mediaselskapets integritet. I motsetning til for NRK.

  • Som får sin støtte fra USrael, tenker du på? Janei, det er så som så med integreringen, sorry, freudian slip, integriteten, i kølsvarte, der i gården. Det er jeg enig i.

   Men jeg synes det var unødvendig sjofelt å måtte dra frem det der med at medieselskapet Mot Dag AS’ integritet er så lik null i den borgerlige offentlighets øyne allerede, på grunn av at det ble startet av Pål Satan, punktum, at ikke engang økonomisk støtte fra Kina og Russland kan gjøre det verre. Det er sikkert sant, men allikevel. Makan.

   Nuvel. Men seriøst, det må dere ikke finne på å tenke på. Uavhengig av sånt må selskapet være. Det ville være selvmord for integriteten.

   • Husk på at får Mot Dag AS 10-20 milliarder fra Kina og Russland kunne sikkert Steigan ryddet plass for meg i ei celle i klosteret sitt, hvorfra jeg kunne skrive om lommedemokratiet resten av livet. Vi har i år feiret 500-års jubileet til Martin Luther, som oversatte bibelen til tysk fra ei munkecelle. Kanskje kunne mine skriverier fra denne cella i Tolfa blitt feiret med samme brask og bram om nye 500 år?

    • Jo jo, det er jo sant, det. Pokker. Vel, da får dere bare akseptere hva Xi og Volodya måtte kaste etter dere, da. Og ikke noen falsk beskjedenhet her nå. Ta til du skjemmes, mann. En milliard eller ti er ikke allverden i dag.

     • Husk også på at vi da kunne fått utredet MEDOSS. En klausul for å motta gaven måtte selvsagt være at giverlandene implementerte RID-modellen i sine styresett straks denne var ferdig utredet.

 5. Du skal kjenne treet på fruktene. Gode trær skal vi ta vare på. De dårlige skal kastes på ilden.
  Vi, som nasjon er bundet av olje-fondets forbannelse og alt vi trenger å gjøre er å la det gå, så er vi fri til å bygge fruktbare allianser. Hvem melder seg frivillig?

  Xi har hatt gående en utrenskning/anti-korrupsjons- kampanje, og er ikke redd for å vise resultatet: https://www.nrk.no/urix/_-kinas-kamp-mot-korrupsjon-gir-xi-jinping-makt-1.13740846

  Det er en slik velsignelse å lese analysene dine, Pål – de er som lysglimt i tåkeheimen.

 6. Steigan har nok rett i det hans skriver. Fikk selv med meg begge talene på Telesur. Både Russland og Kina gjør også mye for å forbedre forholdene her i Bolivia. og har, ihvertfall opp til nå, ikke vist noen imperialistiske aspirasjoner. Verken militære, økonomiske eller politiske. Istedet gir de lån som nesten er gi bort lån. Og mange kinesere arbeider med å forbedre infrastruktur og annet, og det skjer en overføring av viktig ny teknologi. For å nevne bare noe. / La Paz.

 7. To taler som vil forandre verden. Ja vel. Verden er i ferd med å bli forandret. Om det hersker det ingen tvil. Når det gjelder de to talerne og deres hjemmeverden er det mye som kan sies.

  Russland har ideologisk sett skrudd tiden tilbake til Tsartiden. I praksis til et samfunn styrt av oligarker og en primitiv religion. Hva er likheten med Tsarens Russland? Om vi ser på symbolene de bruker er de like. Riks symbolet er (Med veldig små forandringer) det samme som i Tsartiden. Kirka er det samme som i Tsartiden. Et samfunn som framtrer med de samme maktstrukturer som Tsarens Russland. De rike mot det store flertallet. Putins inntreden i parlamentet kan lignes med Tsarens framtreden. I dagens Russland er det ikke arbeideren som stilles opp som idealet, men oligarken.

  Hva gikk galt i Sovjetunionen? For meg er saken ganske klar. Den tids sosialister/ kommunister trodde det var nok å overta makta. Alle tilløp til å videreføre revolusjonen ble det slått hardt ned på. Kort oppsumert: Arbeider bli ved din lest.

  Proletariatets diktatur framsto som partiapparatets diktatur. Unntaket var kanskje kollektiv bøndene som valgte sin egen ledelse, men som likevel i stort ble styrt av byråkratene.

  Det hele ente opp i et byråkrati av dimmensjoner. Et byråkrati viss eneste funksjon etterhvert ble å administrere. (Kan godt sammenlignes med vårt eget byråkrati)

  Kommunismen ble et såkaldt framtids perspektiv. En gang i framtiden …..

  Hva var Karl Marx og Engels ord i det kommunistiske manifest? «Arbeidere i alle land foren dere!» Ikke byråkrater i alle land foren dere. Det proletariske diktatur ville ha framstått som den høyeste form for demokrati om demokrati var blitt innført på arbeids plassene. Vi kan jo sammenligne med vårt eget «demokrati». Vi kan diskutere språkform, barnehager, bredden på veiene osv. i det uendelige, men når vi går inn porten på en en bedrift er demokratiet lik null! Det minner om å gå inn i en millitær leir. Her må du bare holde kjeft å gjøre det du blir tilsagt.

  Akkurat som i Sovjetunionen. Demokrati på arbeids plassene var (Og er) fraværende. Når så byråkratiet ikke lenger greier å få til noen slags vekst eller framskritt har byråkratene kjørt seg opp i et hjørne de ikke klarer å komme seg ut av. «Løsningen» var kontrarevolusjon. I dagens Russland er massene bundet opp (Slik som her) i bilgjeld, husgjeld og kortgjeld. Effektive midler til å holde folk i ro. Du skal under slike forhold ikke gjøre mange sprell før du er ute å kjøre!

  Med hensyn til Kina har «Kommunistene» blitt milliardærene. Det er byråkratene som styrer på vegne av disse. Nå har kineserne en annen historie enn vi her i Europa. De har derfor en annen innfallsvinkel i sin tenkning. Nå skal ikke jeg gi meg ut for å sitte inne med store kunnskaper når det gjelder dette folket. Men det er åpenbart at de har andre og (Forhåpentlig) bedre visjoner for hvordan framtida skal se ut. Men disse visjonene må også sees på fra den synsvinkel at kapitalismen har sin egen logikk. Kineser eller ikke. Kapitalisme ER kapitalisme samme hvor den er. Dette systemet har ikke framtida foran seg, men bak seg!

  Er det noen grunn til å tro at den kinesiske kapitalismen er annerledes. Ikke i det hele tatt. Mao tse tung advarte mot å tro noe slikt.

  Jeg tror (Om vi har noen framtid) må makta overtages av folket. Det er en bevegelse på gang hvor demokrati på arbeidsplassene er det viktige. Hver mann/kvinne sin stemme. Det ville ikke falle noen inn å flytte en arbeidsplass til andre deler av verden om folk selv hadde hånd om sine egne arbeids plasser. Det ville bli en enhet på det lokale plan om hva som gangner samfunnet best.

  Kina og Russland forandrer maktforholdene i verden. Ingen tvil om det. På kort sikt kan dette rent økonomisk kanskje bli en fordel. Men som sagt: Kapitalisme er kapitalisme.

  • Mange viktige poenger her. Jeg skriver ikke dette som hyllest til Kina og Russland, men som analyse av verdenssituasjonen. Nå mener jeg det er mer fordelaktig med fred enn med krig, men kapital er kapital. Kapitalismen må oppheves før den ødelegger oss alle.

   • Og for at det skal kunne skje i praksis må nok kanskje kampen flyttes fra den riggede slagmarken vi er forhåndsdømt til å måtte tape på, og over til de stille initiativs alternative arena. Folk må ta sine liv i sine egne hender og melde seg uformelt ut av tredemølla, bli selvhjulpne og selvforsynte i mindre fellesskap som gir fingeren til riks- og den globale politikken – og ikke minst den forkvaklede økonomien – på ubestemt tid for å etablere et liv utenfor grid’en. Og de må, med seig stahet og vilje til å ta omkostningene, nekte plent å la seg dra inn i folden igjen for noen pris. Disse «parallellsamfunnene» må være åpne og fremvise sine fordeler tydelig, slik at de i beste fall kan være til avgjørende inspirasjon for likesinnede til å ta det samme skrittet. Man må faktisk slutte å være et tannhjul hvis man ikke liker maskinen.

  • Hei! Dette var styggbra! Skal legge inn kommentaren din på bloggen min etter hvert. Ps! Kapitalisme er noe dritt på begge sider av bordet. Stort sett er det de mest skruppelløse som vinner fram. Selv mistet jeg min bedrift etter 38 års innsats, etter til dels å ha mistet helsa. Kjennes ikke noe bra overhodet. Det var bedre i det gamle Kina, hvor forretningslivet ble drevet av familiedynastier eller storfamilien. Slik ble slektens karakteravvik kontrollert av storfamilien, litt slik det ville blitt med Bongards inngrupper.

  • – Det regelstyrte samfunn: http://www.kulturverk.com/2017/04/26/det-regelstyrte-samfunn/

   «Rules and Relationships

   In principle, Where rules don’t work, relationships take over. Where relationships don’t work, rules take over. Without rules or relationships, there is no civil discourse, no way to make good group decisions.

   Some people put a lot of stock in relationships, trust that people will do the right thing. Two business partners take a risk together, perhaps even outside the rules or off the map, but they do it because of faith in their relationship.

   Some people put a lot of stock in rules (defined broadly to include roles, cultural norms, etc.) and trust that if everyone knows and plays their roles, everything will work well. Two co-workers dislike each other but have established rules, roles, and boundaries that allow them to work effectively.

   Communities are tangled webs of rules and relationships.

   Practical Tip: Know the rules. Build relationships. Do both.

   Where there is a problem I do well to consider, in this order, that the fix might be relationship building or it might be rule following or perhaps rule making.

   And the questions are about my behavior, not yours. «Am I investing in the relationship? Am I following the rules? Do I need to propose a new rule?» – Craig Freshley

   Mer fra Freshley:

   «I Believe in Us

   In principle, there is perhaps no other belief, value, or attitude that has a greater impact on group success than this one. Am I in it for myself or am I in it for the group? Is it more important that I win or that the group wins?

   This principle applies to groups of two such as marriages and it applies to groups of three and larger all the way up to the human race at 7 billion.

   When I am in it for myself I have a competitive mindset and a conflict-ridden road, at the end of which I might win. When I am in it for the group I have a collaborative mindset and a willingness to let go of personal hopes and gripes for the good of the group. There is no end.

   In a believe in me culture there are winners and losers and all the conflict that goes into figuring out who is who. In a believe in us culture there are no losers. We are on the same team.

   Practical Tip: Try to do what’s best for your group, not just what’s best for you. When I am in a group I try to find solutions that meet our interests, not just my interests.

   It works well when I look out for both of us, and so do you.

   An attitude of I believe in me brings conflict and might bring short term gains to one or a few. An attitude of I believe in us brings peace and group sustainability. – Craig Freshley

 8. Til Pål. Har aldri trodd at du fremfører noen hyllest til hverken russere eller kinesere. Jeg mener også at de samme har forstått at fred er det viktigste. Det som ligger meg på hjertet er ikke å la seg forføre av hverken russere eller kinesere.
  Du er en av dem jeg virkelig har tillit til. Som andre her på din blogg er jeg veldig glad for den innsatsen du gjør. Gleder meg hver gang du kommer med analyser!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.