Store økonomiske ulikheter i alle demografiske grupper i USA

0

Av Ivar Austbø.

People’s Policy Project (PPP), en uavhengig tenketank som støttes av smådonasjoner, har gått gjennom fordelingen av velstand i forskjellige demografiske grupper, og funnet et gjentagende mønster der en liten andel av gruppen eier mye mer enn de andre i samme gruppe.

Enten PPP så på alder, utdanning eller rase, så de at de 10 mest velstående prosentene i den demografiske gruppen hadde 70-80+ prosent av den samlede velstanden i den aktuelle gruppen.
Det er også forskjeller blant de mest velstående, så alle de som har mest i hver enkelt demografiske gruppe ligger ikke på samme nivå, men man kan trygt gå ut fra at den mest velstående 10-prosenten i hver enkelt gruppe vil være rett å karakterisere som rike.

På tross av at det er et så tydelig mønster av rike fra alle demografiske grupper som skiller seg fra de andre, så handler det politiske ordskiftet i USA lite om interessekonflikter mellom de rikeste og de andre. Occupy Wall Street kom og gikk, Bernie Sanders fikk sine 15 minutter med venstrepopulisme light før den ballen ble lagt død av det demokratiske partiet, men i det store og det hele så legges premissene for debatten av systembærerne i det demokratiske og det republikanske partiet, og de milliardæreide hovedstrøm-mediene.

I fravær av en grunnleggende og omfattende debatt om rikdom og fordeling, og med mange mennesker som opplever ulikhet på kroppen, så kan misnøyen lett ledes over mot identitetspolitikk.

Lite velstående afroamerikanere som får høre fra republikanere at USA er mulighetenes land der alle er frie individer som kan skape sin egen lykke, er kanskje mer sårbare for splittende retorikk om at USA er «white supremacy», der strukturell rasisme gjør at unge afroamerikanere jevnlig og regelrett henrettes av politiet på gaten.

På samme måte vil hvite som kommer dårlig ute kjenne seg lite igjen når rike, hvite liberalere i Hollywood, popbransjen og mediene nærmest skryter av hvor bevisst de er sitt hvite privilegium, og hvor mye lettere livet blir av dette. Bevegelser som Alt-Right får lettere spill når mennesker som sliter med å betale regninger fra måned til måned hele tiden blir minnet på hvor privilegerte de er.

Splittelsen som skjer mellom politiske fløyer er også nylig kartlagt av Pew Research, og ser ut til å bli stadig større, selv om forskjellen i enkelte spørsmål mer handler om at demokratene er raskere i å omfavne «progressive» synspunkter enn republikanere, enn at de forskjellige partiene beveger seg i stikk motsatt retning.

Les mer:

De rikeste blir enda rikere

 

 

 

Forrige artikkelSpania klart for direktestyre av Catalonia
Neste artikkelTo taler som varsler en ny fase i verdens utvikling