Norge, Polen og EØS-milliardene

21
George Soros fører en politisk kamp mot Polen og Ungarn via sine stifteler og NGOer de støtter.

Helt i tråd med den norske tenkemåten om at «vi» kan projisere vår samfunnsmodell rundt omkring i verden bare vi pøser på med norske skattekroner, har Norge gitt hele 38 milliarder kroner til 16 europeiske land siden 1994. 

Dette skal liksom være en kontingent vi betaler for å ha adgang til det indre markedet i EU gjennom EØS. Angivelig skal pengene gå til å bekjempe fattigdom og økonomiske forskjeller, men det er ingen som kan dokumentere at de faktisk har bidratt til det.

Nå forhandles det på nytt om bruken av disse pengene, og til tross for måneder med forhandlinger, er det fortsatt uenighet mellom Norge og 8 av de 15 mottakerlandene,

Dagbladet skriver:

Allerede i mai kom det fram at forhandlingene med Polen hadde gått i vranglås. Også forhandlingene med Ungarn har møtt veggen. Totalt skal de to landene få 9,7 milliarder norske kroner. 

Uenigheten står om den delen av pengene som skal gå til det såkalte «sivilsamfunnet». Polens regjering vil ha kontroll over disse midlene sjøl, men Norge og Solberg-regjeringa insisterer på at pengene skal gis til en «uavhengig aktør». Og det er ikke noen liten sum det dreier seg om. 374 millioner skattekroner skal Batory-stiftelsen etter planen få av Norge for å fordele videre slik de finner for godt.

George Soros fører en politisk kamp mot Polen og Ungarn via sine stifteler og NGOer de støtter.

Den kalde handa til George Soros

Den aktøren det dreier seg om, er Stefan-Batory-stiftelsen, og den er alt annet enn uavhengig. Dette er en stiftelse som er opprettet av milliardæren og spekulanten George Soros.

Stefan Batory Foundation, som er oppkalt etter den polske kongen Stephen Báthory, ble opprettet i 1988. Det er en politisk stiftelse som tok sikte på å trekke Polen inn i den vestlige innflytelsessfæren etter sosialismens sammenbrudd.

Egil Lejon skriver om Stafan Batory og Batory Foundation på steigan.no:

Det polsk-litauske samveldet under Stefan Batory (1576 –1586) var det historiske høgdepunktet for denne storpolske draumen. (Soros-foundation i Polen har namn etter denne brutale herskaren – og „Stefan Batory Foundation“ har like sidan etableringa i 1988 motteke rundhanda finansiering frå „The German Marshall Fund of the United States“, „Charles Stewart Mott Foundation“, „Ford Foundation“, „Open Society Foundations“ , «National Endowment for Democracy» og „Rockefeller Brothers Fund“ – samt EØS-midler frå Noreg.)

National Endowment for Democracy er CIAs front for å gi penger til NGOer som kan bidra til regimeskifte. Det tyske Marshall-fondet i USA er et verktøy for tysk og amerikansk imperialisme i Øst-Europa.

Batorystiftelsen har støttet og støtter et stort antall NGOer og trener opp folk i stiftelsens angivelig visjoner og mål. Stiftelsen har hovedkvarter i Polen, men driver også et tilsvarende arbeid «for demokratiske forandringer» i Hviterussland.

Det er også verdt å merke seg at på forsida av stiftelsens nettside (april 2017) ligger et dokument som er en polemikk mot Minsk-avtalen om Ukraina og en propagandabrosjyre mot den såkalte «russiske aggresjonen mot Europa».

Der går det også fram at det er EØS-midlene fra Norge som brukes til å støtte NGOer som svarer til Batorys prinsipper. Rapporten sier at 667 slike NGOer har fått støtte på denne måten.

Femtekolonne for EU-kommisjonen og Soros

Slik Batory Foundation framstår på sine egne nettsider, er den nesten som en opposisjonsbevegelse å regne. Batory-stiftelsen kjemper for såkalte ”europeiske verdier” mot særlig Ungarn og Polen, slik det framgår av deres rapporter.

En av de sakene der det er stor uenighet mellom EU og land som Ungarn og Polen er migrasjonspolitikken. EU-kommisjonen står for Angela Merkels politikk med massemigrasjon og fordeling av migranter til medlemslanda. Ungarn og Polen vil ikke ha noe av det. De vil sjøl kunne styre hvem som kan bli godtatt som innbygger i deres land. George Soros og hans stiftelser står derimot for en politikk med at EU skal ta inn én million migranter i året.

I en artikkel iProject Syndicate i 2015 krevde han at Europa skal ta imot minst en million flyktninger i året til en pris av 20 milliarder euro. Soros agiterer for overstatlighet i EU, og hans svar på hvordan en så massiv flyktningestrøm skal håndteres er naturligvis privatisering.

 Man kan mene hva man vil om Polens politikk, men hvis man er tilhenger av et hvert lands rett til å styre seg sjøl, må man si at dette er en sak for folket i Polen. I denne situasjonen er det ikke urimelig å si at Batory-stiftelsen opptrer som en femtekolonne i Polen på vegne av EU-kommisjonen og Soros.

Og Erna Solberg insisterer på at Polens regjering ikke skal få lov til å bestemme over de EØS-midlene som skal gå til ”sivilsamfunnet”.

Dagbladet skriver:

I mai i fjor gikk statsminister Erna Solberg (H) ut og kritiserte Polen og Ungarn. Hun tok et oppgjør med «illiberale» krefter som ikke forstår behovet for et uavhengig sivilsamfunn.

– Vi kan ikke la Polen og Ungarn få kontroll over pengene som går til sivilsamfunnet, sa hun til NTB i mai.

Det nettverket Soros bygger opp via såkalte NGO-er har vist seg tidligere, som for eksempel i Ukraina, å være nyttige redskaper i eventuelle fargerevolusjoner, og det er ikke utenkelig at det vil bli prøvd i Polen og Ungarn også. Og bak Soros står internasjonal finanskapital, CIA og andre mektige etterretningsorganisasjoner.

Man kunne jo bare tenke seg hva som ville ha skjedd dersom en fremmed makt som er kritisk til norsk politikk ville gi 374 millioner til organisasjoner i Norge som ville bekjempe denne politikken. Det ville ikke ha vært helt greit.

 

KampanjeStøtt oss

21 KOMMENTARER

 1. Disse penger burde heller ha blitt gitt til fattige minstepensjonister i Øst-Europa. Dette hadde redusert fattigdommen i disse landene og hadde også stimulert økonomien i disse landene (en norsk krone har mye større kjøpekraft i disse land enn i Norge). Og antall tiggere som kommer fra disse land kunne også ha blitt redusert. En vinn-vinn situasjon kan man godt si.

  • Den som følger med i den politiske debatten vet at det er brei enighet i det såkalte politiske miljø om en ting. Vi må aldri forsøke å avhjelpe fattigdom ved å gi de fattige mer penger.

 2. Bra artikkel «vi pøser på med norske skattekroner»

  «men det er ingen som kan dokumentere at de faktisk har bidratt til det.»

  Jeg var nede i Polen et par turer. Alt relatert til byggprosjekter og jeg fikk da snakket med business folk i bygg sektor i uformelle sammenheng (alkohol:) Ifølge flertallet så var det hinsidig korrupt i Polen, der Politi, rettsveisende og deler av samfunnsstrukturen var til salgs gjennom bestikkelser med penger eller tjenester, alternativt så var det så korrupt at man tok stor risiko om man prøvde å stoppe korrupsjonen.. Mange der som ikke liker dagens korrupte system skal jeg tillegge..

  «Polens regjering ikke skal få lov til å bestemme over de EØS-midlene som skal gå til ”sivilsamfunnet”.» indre business men med våre penger som går hypotetisk til en liten elite som i sin tur bruker pengene til å kverke demokratiet om man ikke passer på kanskje. Hvilket i sin tur kan lede til ustabilitet i vårt nærområde når vi kjør «ta imot minst en million flyktninger»

  Helt sykt….

 3. I 1970 eller deromkring vart det ei sak knytt til CIA-finansiering av AUF. Denne saka førte til at den dåverande AUF-leiaren, Ola Teigen, vart frossa rett ut av Arbeidarpartiet. Slikt HAR altså hendt før her i landet, men aldrf i eit så stort omfang.

 4. Sorros tilbyr hjelp til alle regjeringer som vil øke folketallet sitt med arabere og afrikanere. Norsk regjering får også hjelp av Sorros som har overtatt EØS midlene som skal fordeles i Polen. Det vil i praksis si at han bygger opp organisasjoner som skal påvirke polakker til å bli mere innvandringsvennelige. Den norske regjering vet veldig godt hva Sorros holder på med og det norske folk betaler med skatten sin folk som skal prøve å få Polen til å ta inn flere muslimer.
  Selv en neandertaler skjønner at disse midlene burde fordeles på en bedre måte enn dette.

  • Shaaman: Ikke undervurder Neanderthalerne. Da de dødde ut hadde de vært her på jorden bortimot 100.000 år lenger enn vi, Homo Sapiens, har idag.

 5. Igjen veldig bra av Steigan.

  Jeg vil tro at mange her på Steigan.no er enige i at Norge i veldig stor grad styres fra USA. Noen kaller Norge for USAs 51. stat. Men nå finnes det flere fraksjoner i USA, og spørsmålet er hvilken fraksjon som styrer Norge. Jeg har inntrykk av at Norge styres av det som vi kan kalle Soros-fraksjonen i USA.

  • Norge har utviklet seg til å bli USAs Suburbiastan! Vi har rasert alt av genuin rural og urban kultur, og står igjen med et suburbant ødeland. Grenda mi, som huset en av Norges fremste grendekulturer, har blitt lik en meningsløs forstad av Los Angeles. Her var minst 12 gårdsbruk, nå er snart kun igjen et stort industribruk og en mengde subeksurbane bunkere. I Gjøvik ivrer politikerne for å fylle sentrum med vertikale suburber, som er uforenelige med genuint gateliv. Fjellheimen fylles opp av subeksurbane hyttefelt, hvor den eneste forskjellen til villaen i Holmenkollåsen eller på Kapp er at veggene er av massivt tømmer. Sentrum av våre byer og tettsteder dør til fordel for kjøpesenteret. Kjøpesenterlandet! Suburbiastan! Kalde, glatte mennesker uten ekte fellesskap, fordi vi har mistet vår kultur. Jeg blir så kvalm, forbannet og frustrert at jeg nesten flyr ut av mitt gamle skinn! Kanskje flyr jeg heller ned til Tolfa, de europeiske allmenningers siste håp?!?

  • Blant kritiske røster har det ofte vært sagt at Norge er USAs 51. delstat. Jeg vil hevde at det er verre: Norge er USAs 17. territorium.

   United States Territories er navnet USA bruker på de avsidesliggende øyer og landarealer føderasjonen har annektert som sitt territorium, men som hverken har status som State eller som Federal District, og som ikke har den samme grad av juridisk eller administrativ selvstendighet som noen av disse.

 6. dette synes jeg er en svak artikkel. For det første mener jeg utviklingen i Polen og Ungarn er bekymringsfulle. Dette kan det selvsagt være uenighet om. For det andre er jo de «migrantene» som EU ønsker å fordele flyktninger. Blant de som kom i 2015 er flertallet syrere. å skrive slik artikkelen gjør er etter min mening villedende ordbruk, dårlig propaganda

 7. Denne artikkelen er så god at jeg skal spare den i arkivet.

  Det er verdt å merke seg at til tross for at dette skjer gjennom EU/EØS, så er det faktisk nærmest en USA/NATO-politikk. De gamle kjernelandene i NATO beholder på denne måten kontroll over ‘protektoratene’ i øst.

  «Helt i tråd med den norske tenkemåten om at «vi» kan projisere vår samfunnsmodell rundt omkring i verden bare vi pøser på med norske skattekroner»- det som fremmes er ikke ‘vår’ sosialdemokratiske samfunnsmodell, men en nyliberal modell som gjør at disse landene forblir fattige.

 8. Her kan vi lære mye,av systemets egne observatører.:
  Dagens Aftenpost bringer en liten signert-artikkel av sjefsøkonom E.Holvik.:

  «Nok en folkelig protest mot globalisering»
  Det handler både om Catalonia- og EØS.
  Grunnleggende fakta er,at globalisering skaper tapere.Og at vinnerne ikke vil eller kan trygde taperne,eller kompensere dem på annen måte.
  Det handler om verdensøkonomien og den europeiske del av krisa.:
  «Dagens politikk bygger på økt globalisering som veien til økt velferd .»–
  Men-«I årene etter krisen i 2008 tok sentralbanken i Europa ansvar for å hindre at hele europrosjektet skulle sprekke .»
  Medførende lave renter og pengetrykking-som de rike kan bade i.
  Ikke annet enn en fortsettelse av EUs indre marked -og dermed EØS.

  Det framstilles som forbedring av konkurransevillkårene for hele Europa,til alles beste.Men ender usvikelig som kapitalkonsentrasjon.Det finnes ingen midler å omfordele med,når de tilsynelatende overskudd er forbeholdt de rikeste og mektigste.Midlene til en smidig overgang fra yrker til andre yrker-bransje til bransje-er sylta ned i overprisede boliger og aksjemarkeder.Da passer det,både fra EØS-tilhengere av CIVTA-typen ,og «venstreopposisjon»-å kreve moralsk ansvar fra de som ikke utgjør de mektigste-ved å godta overføring av deres skatteinnbetalinger til enda værre stilte i andre land.Det er dette hele harmoniseringen går ut på.
  Og så lenge venstreopposisjonen ikke ser annet enn mulighet for mer omfordeling,innafor et synkene skip,øker høyreopulistenes oppslutning blandt de som hele tiden skal betale-både middelklasse og arbeiderklasse.

  Moralistene taper.Deres overlevelsesmulighet ligger i samarbeid med statsmatkta,for å sikre sin spesielt viktige del av kaka-.Derav Klassekamp for et sosialt EU.

 9. Tenk om Norge istedenfor kunne donere 9,7 milliarder til demokratiske forandringer i Norge! Faktisk trenger ikke Terje Bongard mer enn litt i overkant av 50 millioner for å utrede sin selveierdemokrati-modell, som er så meget bedre enn Høyres. I tillegg er Bongard en langt hyggeligere fyr enn Soros.

  I praksis fungerer lommedemokratiet, også kalt anarkoparlamentarisme, som et meritokrati. Dette fordi i inngruppa blir ikke representantene til det parlamentariske system valgt fram etter popularitet i et overfladisk massesamfunn, men etter intelligens, kompetanse og ytelse. Det er disse egenskapene som gir status i inngruppa, hvor man blir sett, og det er de med høyest grad av gode egenskaper som sendes videre oppover i hierarkiet. Ei passe stor inngruppe vil avsløre karakteravvik og unnasluntrere, om dette er ikke Bongard, vår fremste humanetolog, i tvil.

  Fra Wikipedia:

  «Meritokrati er en styreform hvor intelligens, kompetanse og ytelse gir grunnlaget til maktfordeling og sosial status. Kan i praksis minne om andre styreformer som demokrati, men makt og autoritet tildeles etter evner og ferdigheter, og ikke etter popularitet som i et demokrati.»

  RID-modellen vil således dyrke fram et samfunn fundamentert på etos, da de beste egenskapene i menneskenaturen trives best i inngruppa.

  Fra Wikipedia:

  «Etos er et menneskes moralske karakter eller en kulturs særpreg. Ordet kommer fra gresk ethos og brukes ofte filosofisk i betydningen sedvane eller moralsk holdning. Det greske ordet etikk (fra ethikos) har samme opphav som etos og betyr «sedelig» eller «læren om det å vise moral».»

  ”Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. De ble selektert fram gjennom fordelene ved å satse på familie og nære venner i stammelivet i Afrika.

  Inngruppefølelser er lojalitet, solidaritet, selvoppofrelse og den svulmende gleden ved å bidra og få anerkjennelse. Å være i et fellesskap innebærer livskvalitet. Å svikte noen som er nære, gir en straffende følelse som er vanskelig å bli kvitt, og er evolvert fordi samarbeid med de nærmeste lønte seg.

  Solidaritet, ansvar og raushet fungerer glimrende i inngrupper hvor alle ser hverandre. Gruppa kan samtidig kontrollere gratispassasjerer og korrupsjon. Handikapprinsippets ærlige signal om å gi uten å få noe igjen bærer i seg konkrete løsninger for å bygge stabile og bærekraftige samfunn ved hjelp av inngrupper. Dette er kjernen i modellen som vi skal komme til i kapittel 6, som tar for seg hvordan store samfunn og utgrupper kan organiseres demokratisk.” – Det biologiske mennesket, av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 111

  Norges politiske form for demokrati, med utgangspunkt i formelen kapitalisme+vekst=demokrati, tilhører en forgangen tid og er ikke verdt å eksportere. Ønsker vi å vise veg som en foragangsnasjon satser vi skattepengene på Bongard, ikke Soros!

 10. Hei. Første innlegg i en glimrende blogg. Jeg vil minnes at under Debatten i forkant av krigen mot Gaddafi, stilte Ine Marie Eriksen Søreide seg i bresjen for det hun kalte et samlet storting. Det var da bare partiet Rødt som var kritiske til Norsk deltagelse i krigen hvorpå Søreide lirte av seg mantraet; Et samlet storting støtter en FN-ledet verdensorden.
  I koalisjonregjeringa under Jens Stoltenberg uttalte man seg i Soria Moria følgende: «Regjeringa vil øke Norges innsats for fattigdomsbekjempelse, mer rettferdig fordeling og en mer demokratisk verdensorden både globalt og regionalt» og at «Regjeringen vil arbeide aktivt og langsiktig for å sette FN i stand til å møte det 21ste århundrets utfordringer» (RORG). Norge var et av verdens 178 nasjoner som underskrev Rio-konferansens Agenda 21 handlingsplan. Det refereres lite til denne avtalen men det synes meg at den er mer omfattende og gir seg flere uventede utslag for Norges bruk av bla. skattemidler enn mange aner. Bak FN-ledet verdensorden knyttes en «Stor ide'» (Bush 1991) nå sammen med klimamål for 2030 (Regjeringen.no) og både blå-blå og rød-grønn enes om en politikk som det er bare blir mer og mer vanskelig for nordmenn å identifisere seg med.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.