Plan om fast USA-base i Troms?

27

Norge og USA skal være i samtaler om en avtale som innebærer at en styrke på mer enn 400 soldater fra US Marines kan bli fast stasjonert på Setermoen i Troms. Flere forsvarskilder har bekreftet planen overfor Nordlys.

Avisa skriver videre:

Etter det Nordlys kjenner til skal det handle om en styrke bestående av mer enn 400 soldater. Opplegget skal følge samme mønster som marinekorpsets tilstedeværelse på Værnes i Trøndelag. Det betyr at styrken rulleres med nye soldater hver 6. måned.

I tillegg til personellet skal stridsvogner og andre kjøretøyer være fast stasjonert på Setermoen. Kilder sier til Nordlys at Forsvaret vurderer å innlosjere styrken i den gamle artillerileiren, og at det er snakk om å bygge om kaserner som i dag ikke er i bruk.

Nordlys skriver at det er snakk om å iverksette planen allerede i 2018 og at soldater fra US Marines har vært på flere befaringer i høst.

Dette kommer altså i tillegg til basen på Værnes og det betyr at Norge på svært kort tid legger om sine basepolitikk fullstendig. Da Værnes-basen ble etablert skrev Military.com at USA Marines vurderte å gjøre Norge til sitt operasjonssenter i Europa.

Only months into what will be a year-long trial period for rotating Marine Corps elements through this sleepy base in central Norway, Marine leaders are eager to expand the partnership, eyeing a plan to more than double the service’s presence here.

330 USA-soldater på Værnes og eventuelt 400 i Troms, det tilsvarer den faste deployeringa av US Marines i Europa, og gjør Norge til krigsmål i en helt annen målestokk enn tidligere. Forsvarsdepartementet hevder overfor Nordlys at det ikke foreligger planer om en USA-base i Troms.

I lys av den manglende åpenheten regjeringa har vist hittil og de uttrykte ønskene til US Marines om å gjøre Norge til operasjonssenter, gjør at det er stor grunn til å ha tillit til de kildene Nordlys viser til. Det er på høy tid det skapes en folkeopinion mot denne krigspolitikken.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


27 KOMMENTARER

 1. Jeg skrev for tre år siden at USA tanks snart ville være i Finnmark. Vi får se om flere nordmenn våkner denne gangen.

 2. Vi må nok bare innse at det neste som kan bli bygget er rakettskjold i Norge for bla å beskytte USA og Vest-Europa mot interkontinentale atomraketter fra Russland ved en storkrig. Og slike rakettbatterier kan også brukes til å skyte ut atomraketter østover. Norge lever farlig for tiden.

  Forsvarsministeren bør nå bli konfrontert med sine løgner. Iflg Klassekampen sier hun noe annet enn det USA sier om basene i Norge. http://www.klassekampen.no/article/20171007/ARTICLE/171009964

 3. Den militære og økonomiske beleiringen av Russland bare forsterkes, med kringsetting av USAs og NATOs offensive styrker og angrepsvåpen langs Russlands grenser. Skal US Marines få Norge som operasjonssenter, har Russland ingen annen mulighet enn å gjøre deler av Norge til mål for taktiske atomraketter. Siden Norge, spesielt med de siste regjeringene er logrende lydige ovenfor USA, og underdanig lar USA gjøre Norge om til en si utskutte stridsenhet.

  Da hjelper det lite at Erik Solheim får noen tiår siden erklærte Norge som atomfri sone, spesielt når Norge etter USAs ønske valgte F35 flyet, som kan bestykkes med atomvåpen for tokt innover i Russland. Det er den bedre egnet til enn som forsvars kampfly. Norsk hovedstrømsmedia, som leverer nyheter på USAs militære industrielle kompleks premisser, hjelper USA med å fremstille Russland som Vestens fiende, enda USAs økning i forsvars (angreps)budsjetter fra 2016 til 2017 alene er større enn Russlands samlede forsvarsbudsjett for 2017.

  Russlands forsvarsbudsjett er ikke en tidel av USAs. Når en da legger til NATOs samlede forsvarsbudsjett, NATO som tidligere var en forsvarspakt for Vesten, nå en offensiv angrepsstyrke under ledelse av USA, er det absurd at Russland er krigshisser, med det har amerikansk presse og media sammen med underbruket europeisk presse og media fått størsteparten av befolkningen i Vesten til å tro.

  Det sentrale i USAs utenrikspolitikk er å ødelegge og sabotere for Russland og Kinas økonomi og handel. Verdens største terrorstat bruker sin enorme militærmakt til å presse all verdenshandel for å drives til sin egosentriske fordel. Alt for å forsvare dollaren, nå som BRICS og SCO går over fra dollar til annen mer gullbasert valuta som Yan og barter trade. Dollaren har ikke vært backet av gull siden 71′. Dollaren hadde vært mer troverdig hvis den var backet av bly, siden kulene hagler alle steder der USA bruker sin krigsmakt og CIA for å fremme sine interesser.

 4. Det bør omgående startes en folkelig motaksjon mot dette initiativet med sikte på å kvele det i fødselen.

 5. Under den kalde krigen var det utplassert raketter på Setermoen som kunne bære atomstridshoder, men disse ble sendt tilbake til USA i 1963, noen år etter det ble bestemt at det ikke skulle lagres atomvåpen i Norge i fredstid.

  Men dette hindret ikke at NATO-styrker trente på å bruke atomvåpen mot mål i både Troms og Finnmark. Under en øvelse på 70-tallet ble det brukt en atombombe mot Tromsø sentrum. Bomben ble sprengt i 500 meters høyde, midt i Tromsøsundet, 100 meter nord om Tromsøbrua, for på dette punktet ville atombomben gjøre mest skade.

  Det var tidligere statsminister og landsfader Einar Gerhardsen som godkjente at det skulle brukes atomvåpen for å forsvare Norge, og han var til og med deltaker på en øvelse der det ble brukt atomvåpen mot mål i sør-Troms.

  Kan også nevne at Amerikanerne har vært interessert i en base på Setermoen i mange år. De mener at basen være godt vil egnet til å forsvare USA!

  https://www.nordlys.no/usa-skulle-slippe-atombomber-over-finnmark/s/5-34-81228

  • Det der bør du korrigere. Hvis du mener en øvelsesbombe er det greit. Da må du skrive det. Det eneste jeg har hørt nyss om av atomvåpen i Norge er at det angivelig skal ha vært utført prøvesprengninger i en eller annen nedlagt gruve nordpå. Vet du noe om dette?

 6. Jeg proklamerte allerede for flere år siden at norske myndigheter hadde planer om å erstatte det norske forsvaret med amerikanske styrker permanent plassert i Norge. Og nå ser vi at det skjer. Dette er nok bare begynnelsen…..snart overtar amerikanerne flystasjonen på Andøya, og det neste blir at de etablerer en marinebase. Kanskje de eksproprierer ubåtbasen Olavsvern…?

 7. For en galskap av en politikk å legge amerikanske baser så nær Russland! Hvordan innbiller man seg at russerne vil oppfatte dette? Det kan jo bare oppfattes som aggresjon og del av en omringingsplan.
  Dessuten setter jo amerikanske baser så nær grensa mot Russland ned ledetida i forbindelse med et angrep til nesten ingenting, og ledetida er en av de viktigste fredsmekanismene vi har: den skal gi partene tid til å områ seg, finne ut av misforståelser og feiltolkninger av radarbilder, m.m. Lav ledetid er i seg selv krigsrisikoøkende – det hørte med til grunnfagspensum i statsvitenskap den gang jeg gikk der.
  Hva i all verden er motivasjonen norske politikere – og forsvarsledelsen – har for å tillate dette, eller kanskje til og med ta det imot med glede?

 8. Endelig fant jeg episoden fra Brennpunkt 2001:

  «Gjennom 90-tallet har amerikanske spesialister utført hemmelige spregningseksperimenter i Finnmark – bare et par kilometer fra den russiske grensen. Vi gjør dette for å kunne beskytte våre militære anlegg bedre, sier Forsvaret. Men det er langt fra hele sannheten. I Brennpunkt i kveld avsløres spillet rundt spregningsforsøkene som ble gjennomført i det nedlagte gruvekomplekset i Bjørnevatn i Finnmark.»

  https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/ffad12002600/27-02-2001

 9. «Plan om fast USA-base i Troms?» – «Det er på høy tid det skapes en folkeopinion mot denne krigspolitikken.» – Definitivt. Jeg er med.

 10. Vi 13 initiativtakere samler oss om denne erklæring:

  I vårt slektledd fant menneskene atomkraften og satte med den et skille i historien. Det står til oss å gjøre denne kraften til en velsignelse for menneskeheten. Idag truer den oss med skade på kommende slekter, med endeløse lidelser og utslettelse.
  Atomkrigen gjør ikke forskjell på angriper og forsvarer, på sivil og militær. Atomkrigen rammer alle. Hver enkelt av oss – uansett livssyn og politisk oppfatning – har ansvar i dette spørsmål om liv og død.
  Blir atomvåpen spredt til flere land, øker faren. Får et nytt land slike våpen, vil andre land trekkes med. Atomladninger i de mindre land gjør dem til atombombemål. Derfor vil vi verge oss mot at vårt land skal bli atombase. Vi ønsker at Norge skal stå fast på sitt klare standpunkt.
  Fri for trusselen om utslettelse blir menneskene først når alle atomvåpen er avskaffet. Sålenge de eksisterer består faren for at atomkrig kan bryte ut, endog ved en tilfeldighet. Derfor må forhandlingene om total atomnedrustning føres fram.
  De små stater har en stor oppgave. De må være ubøyelige motstandere av atomvåpen på eget område. De må ta initiativ for å minske spenningen mellom stormaktene og motvirke den falske trygghet som kalles terrorbalanse. Menneskerettighetserklæringen må bli virkelighet – frihet fra frykt.

  INGEN ATOMVÅPEN ELLER ATOMBASER PÅ NORSK OMRÅDE,
  INGEN SPREDNING AV ATOMVÅPEN TIL ANDRE LAND.
  FULLSTENDIG ATOMNEDRUSTNING.

  La Norge tone flagg. La atomkraften bli til velsignelse for menneskeheten – ikke til undergang. La Norges klare nei tone over verden. Ikke gjennom Norge skal atomvåpnene finne veien til små nasjoner.
  La Norges nei være et positivt ja til de byggende krefter i verden, til et håp om en fremtid for menneskeheten.

  Klingenberg, 27. november 1960. Ved

  Finn Andersen (Klubbformann), Kristen Andersen (prof. dr. jur), Reidar Aulie (professor), Otto Bastiansen (prof dr philos), Reidar Eker (redaktør), John Engh (Arkitekt), Alette Engelhardt (husmor), Erik Eriksen (forbundsformann) Johan B. Hygen (dr theol), Odd Hølaas (forfatter), Diderich h. Lund (ingeniør) Overlærer Ragna Ruud (Ekeberg Skole), Kristian Schjelderup (Biskop).

  Skriven inn fordi apellen framleis gjeld.

  • Min far var med på det oppropet (som arkitekt på John Enghs arkitektkontor).

   Min far var en bra mann (på den måten).

   Min tidlige barndom var preget av søndags-bilturer med oppsetting av fredsmerkde plakater på telefonstolper utover landsbygda rundt Oslo. – I en viss forstand holder jeg fortsatt på med det. Vi gir oss IKKE.

   STOPP USA-NATOs snikende okkupasjon av Norge !!!

 11. Jeg forstår veldig godt at Arbeiderpartiet og Høyre ikke ønsker noe diskusjon rundt dette med atomvåpen, for historien viser at de veldig mye å svare for. De har tillatt utenlandske styrker trene på å bruke atomvåpen mot byer og tettsteder i Norge, og det ser ut for at de tilogmed har tillatt kjernefysiske prøvesprenginger i fjellet på Bjørnevatn!

  Det jeg ikke forstår er venstresidens taushet angående dette alvorlige temaet. Atomvåpen er den største trusselen mot menneskeheten og alt liv på kloden, og venstresiden sitter stille som vettskremte mus. Det er mange spørsmål som bør stilles, og jeg håper at skribentene på steigan.no kan plage eliten med artikler om dette tabubelagte emnet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.