Natosamarbete öka risken för kärnvapenkrig

0
Oppsigelsen av INF-avtalen og USAs nye atomstrategi bringer atomkrigen mye nærmere.

Av Anders Romelsjö.

Nato-vännen Mikael Holmström skriver i artikeln ”Natosamarbete hotas av kärnvapenförbud” i DN idag där denne skriver ”Sverige går i bräschen för att förbjuda kärnvapen, men priset kan för svensk del bli högt. USA, Frankrike och Storbritannien varnar nu för att Sveriges samarbete med Nato hotas. Även industrisamarbete, vapenexport och andra länders vilja att hjälpa Sverige i en kris är i fara. Flera bedömare menar att Sveriges krav på kärnvapenförbud utgör en hotande, och allvarlig, försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det här innebär att den nuvarande svenska säkerhetspolitiken inte kan fullföljas, varnar en av DN:s källor med insyn i ländernas kontakter.”

Holmström skriver också att ”Redan förra året gjorde USA en skriftlig framställan till Sverige. USA:s Natoambassadör Douglas Lute framförde att konventionen kommer att försvaga dagens nedrustningsavtal ”utan att eliminera en enda kärnstridsspets”. Att stödja kärnvapenförbudet skulle enligt USA dessutom ”vara oförenligt med Sveriges önskan att fördjupa sitt samarbete med Nato”.

Frankrike kallade den 23 juni Natos europeiska partnerländer till möte. En svensk diplomatrapport sammanfattar beskeden: ”Allierade nyckelländer – Frankrike, Storbritannien, USA, Tyskland – varnar Sverige för ett kärnvapenförbuds konsekvenser för partnerskapet i Nato.”
Även Tyskland, som inte har egna kärnvapen och i fredsfrågor ligger nära Sverige, anslöt sig till kritiken. Efter att Sverige den 7 juli röstade ja till den slutliga resolutionstexten har läget skärpts.

Enligt DN:s källor vill USA fortsätta försvarssamarbetet med Sverige, men är bekymrat. USA talar aldrig om när man har kärnvapen och många flygplan, fartyg och andra vapensystem kan bära både konventionella vapen och kärnvapen.
Enligt vad DN erfar kan detta leda till att amerikanska stridskrafter inte längre kan öva i Sverige. Båda länderna har ett intensivt försvarsindustriellt samarbete och exporterar krigsmateriel till varandra.

FN-konventionen om förbud mot kärn­vapen har vuxit fram på initiativ av flera länder och freds­organisationer som anser att nedrustningen av kärnvapen går för långsamt. Konventionen antogs av 122 stater den 7 juli. Om den svenska regeringen skriver på konventionen ska den sedan ratificeras av riksdagen.
Samtliga kärnvapen­stater har ställt sig ­utanför arbetet eftersom de anser att ­gällande ned­rustningsavtal, bland annat icke-spridningsavtalet NPT, undergrävs av konventionen

Natosamarbete hotas av kärnvapenförbud
USA:s försvarsminister ”Mad Dog” Mattis och Sveriges försvarsminister Hultqvist, väl också ganska ”mad”
Svenska Dagbladet skriver ”I ett hemligstämplat brev till sin svenske kollega Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna om S-MP-regeringen undertecknar konventionen om en kärnvapenfri värld, erfar SvD. Enligt Mattis skulle det påverka försvarssamarbetet mellan USA och Sverige negativt.” SvD

Centerpartiledaren Annie Lööf skriver tillsammans med två C-riksdagsledamöter ”Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen” i en artikel i SvD.

En första kort kommentar: Sverige har i decennier varit en ledande röst i det internationella arbetet mot kärnvapen med företrädare som Alva Myrdal, som fick Nobels fredspris bl.a. för detta, Inga Thorsson, Olov Palme och Maj-Britt Theorin. I NPT-avtalet från 1971 stipulerades att de kärnvapenmakter som skrev på skulle avveckla kärnvapnen. En klar minskning skedde också, men under senare år har en kraftig upprustning inletts, med USA i spetsen. USA har nya mindre kärnvapen, som kanske bara dödar några tiotusental människor (vid sidan av de som kan döda många miljoner) och utvecklar kärvapen som kan borra sig ned etc. Risken för kärnvapenkrig har ökat enligt forskare.

En majoritet av världens stater har nu skrivit på en FN-konvention om förbud mot kärnvapen – men inte kärnvapenmakterna!

I en rimligt vettig värld skulle en avveckling ha skett för länge under ledning av de stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland. Nu är det tvärtom. Det största hindret är USA:s uttalade strävan över kontroll över världen för sina intressen. Därför har USA över 800 militärbaser i över hundra länder, 60 000 man i specialstyrkor i över 100 länder och därför har USA bevisligen stött statskupper även i många demokratiska länder. Därför de brutala olagliga krigen som USA ligger bakom eller tydligt stödjer(Syrien,Libyen,Irak,Afghanistan, Jemen, Ukraina) de olagliga sanktionerna och interventionen i andra länders val (vid drygt 80 val i 45 länder efter andra världskriget enligt USA-forskare, och detta vid sidan av stöd till statskupper).

Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskriven av 189 stater. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapenavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.

Nyligen förklarade chefen för USA:s Stillahavsflotta, amiral Scott Swift att han var redo att anfall Kina med kärnvapen, om han fick order om det. Dvs. att starta ett kärnvapenkrig som skulle kunna utplåna (nästan?) allt liv på jorden mycket snabbt. Och han följer då bara order. USA-amiral redo att kärnvapenbomba Kina – War is politics by other means

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMacron vil ha felles eurobudsjett og tettere union i EU
Neste artikkelSyria vinner krigen og Vesten mister interessen