Forskere og leger fra 35 land krever at 5G-utbyggingen stanses

46

Av Einar Flydal.

En pressemelding av det alvorlige slaget ble sendt ut kloden rundt i går. Den kommer nesten ikke til å bli lagt merke til – til tross for at dens innhold er vel så akutt som klimakrisen. Kanskje du i det minste kan videresende den til lokalavisa der du bor?

Her får du først pressemeldingen som fulgte med – i min oversettelse. Selve erklæringen og listen over undertegnere finner du nedenfor – dessverre uten norsk tekst: 

Mer enn 180 forskere og leger fra 35 land sendte onsdag 13. september en  erklæring til ledelsen i EU-kommisjonen der de ber om stans i økningen av master til den planlagte 5G-utbyggingen. Bekymringer over helsevirkningene fra sterkere strålingseksponering gjelder blant annet mulige nevrologiske virkninger, ufruktbarhet og kreft.

“Trådløsnæringen forsøker å utplassere teknologi som kan ha visse meget konkrete utilsiktede skadevirkninger,” forklarer en av organisatorene bak henvendelsen, legen og forskeren Lennart Hardell, MD, PhDprofessor ved Avdeling for onkologi, Fakultetet for medisin og helse, Örebro Universitet, Örebro, Sverige. “Vitenskapelige studier fra langt tilbake såvel som mange nyere studier påviser konsekvent skadelige virkninger på mennesker når de trådløse produktene testes på skikkelig måte og under betingelser som likner på virkelige situasjoner. Når vi alt finner helsefare ved slike nivåer, er vi meget bekymret over at det økte eksponeringsnivået fra 5G-strålingen vil føre til tragisk, uopprettelig skade.”

5G-utbyggingen, som er planlagt for å ta unna større mengder data raskere gjennom trådløse nettoverføring, kommer til å kreve at det bygges master for hvert tiende til tyvende hus i bystrøk.

I brevet til den Europeiske Kommisjon skriver forskerne:

“Vi som har undertegnet, mer enn 180 forskere og leger fra 35 land, anbefaler stans i utrullingen av femte generasjon, 5G, for telekommunikasjon inntil mulige farer for menneskers helse og for miljøet har blir fullt ut undersøkt av forskere som er uavhengige fra næringen.”

Forskeren Joel Moskowitz, PhD, University of California, Berkeley offentlig helse, forklarer:

“Fagfellevurdert forskning har dokumenterter at næringen har påvirket studier av helsevirkninger fra strålingen fra trådløs kommunikasjon. Vi insisterer på at at 5G må stanses inntil forskning som er uavhengig fra næringen kan ble utført for å sikre folkehelsen.”

Moskowitz var en av rådgiverne bak en tidligere appell, the International EMF Scientist Appeal, et bønneskrift levert til Forente Nasjoner og Verdens Helseorganisasjon i 2015. Denne appellen er nå signert av mer enn 230 forskere fra 41 land. Alle av dem har publisert fagfellevurdert forskning om biologiske eller helsemessige virkninger av elektromagnetiske felt (EMF).

Siden Appellen ble publisert, har verdens største $25 millioners studie blitt utført av USAs the Det Nasjonale Toksikologi- Programmet.  Det framviser statistisk signifikant vekst i forekomstenen av hjerne- og hjertekreft blant dyr som ble eksponert for mobilstråling svakere enn internasjonale retningslinjer. Dette støtter opp under studier som viser en sammenheng mellom mennesker og mobilstråling og hjernesvulst, slik det er blitt påvist i en rekke mange fagfellevurderte forskningsstudier.

Appellen og erklæringen som kom denne uka peker på fagfolkenes bekymringer knyttet til eksponering for radiofrekvent stråling som omfatter …

“ … økt risiko for kreft, cellestress, økning av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer av reproduksjonssystemet, mangler i læreevne og hukommelse, nevrologiske forstyrrelser og negative virkninger på menneskers generelle velvære. Skadevirkningene rammer langt videre enn menneskeheten, siden der er stigende belegg for skadevirkninger på såvel plante- og dyreliv.”

Så langt pressemeldingen. Hvordan står det så til med 5G-utrullingen her til lands? Vi kan regne med at det er omtrent som i USA og i Sverige, det vil si at den for lengst er under forberedelse:

For siden de gjeldende norske grenseverdiene ikke overskrides og forskriften sier at slik stråling ikke er farlig så lenge «god praksis» er fulgt, mens «god praksis» defineres som å holde seg under grenseverdiene, er det jo ingen fare, så da er det bare å kjøre på.

Hvem føler seg kallet til å gripe inn og stanse dette? HOD? Telenor-sjefen? Legestanden? Noen som har barn og barnebarn?

Miljøbevegelsen sover. Journalister flest har ikke kunnskapen de trenger for å forstå hva det handler om, og gjør heller narr av «tinnfoliehattene». Statens strålevern sitter der i sin egen verden med fortidas briller på og har tilrettelagt for at 5G-utrullingen ikke skal møte motstand. Så derfra kan vi ikke vente oss noen hjelp. Motstanden vil såvisst heller ikke komme fra de el-overfølsomme, for de har nok med sitt.

Fins det noen der ute med tid og ressurser til å sette i gang noe?

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


46 KOMMENTARER

 1. Takk for at du informerer om dette. Det kan se ut som vi blir boende i microbølgeovner fremover:p skjønt jeg lurer og på hva kan vi gjøre?

  • Det er da ikke en nyhet at vi lever på en klode som er omgitt av energi som vi kaler radiobølger (noen sier «stråling)? Både lange og veldig korte frekvenser. De finnes overalt helt uten at vi trenger å generere dem.

   Det finnes noen ting du kan gjøre:
   1. Flytte fra denne kloden og til et sted er det ikke finnes energi som brer seg.
   2. Gjøre det livet på jorden har gjort i milliarder av år: Leve akkurat som du gjør.

 2. Der var Einar Flydal igjen, gitt. Vi synes Steigan burde være mer kritisk til hvem og hva han videreformidler på bloggen sin. Vi gir ordet til Gunnar Roland Tjomlid:

  «MOBILSTRÅLING ER FORTSATT IKKE FARLIG
  Mobilstråling er ikke farlig, men å bekymre seg over at mobilstråling er farlig, kan derimot være det. Denne type bekymringer «smitter» via internett og media, noe aktører som Folkets strålevern og Einar Flydal dessverre bidrar til. Det kan påføre psykosomatiske plager hos folk som ellers ville vært friske, eller lede syke mennesker på ville veier i et forsøk på å finne en løsning. Det er trist og svært uheldig, og selv om Flydal har de beste hensikter og overbevisning i det han skriver, burde han være mer kritisk til sin egen kildebruk og tendensiøse tolkning av svake vitenskapelige data.»
  (Dagbladet 25. august 2016)

  https://www.dagbladet.no/kultur/mobilstraling-er-fortsatt-ikke-farlig/61028073
  http://tjomlid.com/2015/03/08/ny-gjennomgang-av-forskningen-mobilstraling-er-fortsatt-ikke-farlig/

  • Er du seriøs eller er du en slags komiker siden du linker til Tjomlid som et fakta orakel ?
   Du er klar over at Tjomlid er totalt ufaglært med kun grunnskole som bare synser om ditt og datt på bloggen sin ?
   Du anser altså en med kun grunnskole som mer troverdig enn 180 forskere og leger fra 35 land med stor fagkompetanse innenfor sitt fagfelt.
   Jeg kjenner mange som får intens hodepine av mobil og WI-Fi, offisielt 300 000 i Norge og det finnes ingen offisiell forskning av stråling, kun på hvor varm du bli, om det ikke ryker ut ørene dine så er det ufarlig ifølge bransjen selv ..

   Tjomlid er selv blant sine egne disipler kjent som en stor manipulator og cherry plukker, om 1 million kilder sier han har feil og en sier at han har rett så bruker han kun den ene som støtter han og så kaller han det fakta ..

   Sånn som deg må slåtte å være så lettlurte Ola Bog 😉

   Sånn som dette har det alltid vært, så det samme med asbest, DDT og noen tuen andre ting, allerede på 20 tallet viste myndighetene at asbest var livsfarlig, men rapportene ble hemmeligholdt i 50 år for de hadde ikke noe alternativ til asbest, samme er det med stråling.

  • Mobilsstråling er ikke «farlig»??? hvem vet noe om det egentlig??? de som blir syke av at hjernen «koker» er ikke troverdige??? bransjen lobber som bare fan med «eksperter «og «det er ikke skadelig» undersøkelser???

 3. Du kan snakke høyt om det til alle du kjenner, maile og ringe til aviser, kommunen, skolen som bruker wifi, snakke med læreren, snakke med arbeisplassen, etterspørre kabler hos elektriker etc. etc. Vi brukte nettopp 10 000 kr på å legge nettverkskabler til barnerommene så de kan gjøre lekser på rommet. Det er mangel på informasjon som er den store hemskoen. Man vil ikke vite. Det er kognitiv dissonans som i klimasaken. Men denne saken sprekker før med vår hjelp.

 4. Det er ingen vesensforskjeller på «strålingen» fra 2G, 3G, 4G eller 5G. Det brukes bare sendere i forskjellige frekvensområder. I artikkelen refereres det til større datamengder. Mengden informasjon påvirker ikke sendernivåene.
  Grunnen til at senderne må stå tettere er bruk av høyere frekvensområder. Dobler man frekvensen må man ha 4 ganger så mange sendere for å dekke det samme området. (Dette er fysikk for ungdomsskolen).
  Ettersom tettheten mellom basestasjonene blir mindre, holder det med lavere effekt. Da burde ting faktisk bli tryggere, hvis man nå mener at de er så farlige til å begynne med.

  Vi begynte med mobiltelefoner på 80-tallet. Antallet brukere siden da har eksplodert. Wiki mener at antallet er over 7 milliarder. Hvis vi bare holder på det tallet, så har altså denne enorme menneskemengden vært utsatt for denne påstått skadelige «strålingen» i 40 år!
  Det er blitt gjort 1000-vis av undersøkelser for å finne skader. Ingen har kunnet påvise det. Hvor stort og langt skal dette «eksperimentet» egentlig være før disse dommedagsprofetene pakker sammen og innser at de ikke har forstått?
  Nå også med Steigan med på laget.

  Jeg skal ikke påstå at alle radiokilder er ufarlige. Vi har den norske MTB-saken som et tragisk eksempel på det, men da bodde mannskapene omtrent oppå antennene, og effektene var milevis over det som gjelder for mobiltelefoner. Det finnes radarer som er så fokuserte og sterke at de nærmest kan grille måker i flukt, men det er ikke det disse forvirrede menneskene snakker om.

  Et problem med disse kvasi-vitenskapspersonene er at de ikke forstår vitenskaplig metode. Ingen seriøs vitenskaplig undersøkelse kan noen gang gi en bastant konklusjon på noe. Ofte vil man se formuleringer som: «… undersøkelsene har ikke kunnet påvise noen statistisk signifikant indikasjon for at eksponering av mennesker til denne typen felt medfører skader eller utvikling av sykdom …». Samtidig vil man alltid ta forbehold som ser ut omtrent: » … det er ikke mulig å utelukke med sikkerhet at skader aldri vil kunne oppstå, men …..». Uten denne typen formuleringer og forbehold vil en rapport aldri kunne bli oppfattet som seriøs.

  «Vennene» i skeptikergruppene velger glatt å se bort fra den delen av konklusjonen som ikke tjener deres agenda, og overbeviser seg selv og andre om at «det står at det er en risiko».

  Artikkelen fra Flydal er fri fantasi og kan med fordel hives i søpla.

  • Vi må tilbake til NMT-systemet, slik at vi slipper alle disse stygge senderne. Hva skal vi med 5G? Vet ikke om man får sendt SMS med NMT-systemet, men er det nå så farlig? Er møkka lei av alle disse senderne på hver en topp og hvert et tak!

   Dessuten vil jeg ha tilbake FM-nettet! Har ikke hørt et minutt på radio etter at det forsvant. Veldig trist at NRK tvinger folk til ikke å lytte til radio.

  • Håndholdte telefoner var ikke allemannseie på 80 tallet. Det var slutten av 1990åra.trådløse nettverk etter det igjen så aldeles ikke 40 år. https://helsemagasinet.wordpress.com/2011/09/04/sterk-okning-av-kreft-i-industrialiserte-samfunn/
   Her nevnes mange faktorer som kan spille inn i denne utviklinga. Deriblant stråling fra sparepærer!? Men mobiltelefoner det er ufarlig;) ps. Hvis det er så latterlig og bare tøv og tull, hvorfor blir folk så rasende? Da er det jo bare å ignorere det å finne seg en annen artikkel ov lese:)

  • Husk også på at med utbyggingen av G-nettet får vi en eksponentiell vekst på 4, akkurat som med kapitalismen. Hvor mange sendere vi får når vi kommer til 50G, 100G eller 1000G tør jeg ikke regne på en gang, men vi står i fare for å få en situasjon hvor det er flere sendere enn mennesker.

 5. Kanskje på tide å stanse utrullingen av de såkalte «smartmålerne» også – som gir kraftig stråling 24/7 365. I tillegg kan de brukes til å overvåke deg på flere forskjellige måter, bl.a din daglige rutine, når du er hjemme eller på jobb, om du er på ferie – hva slags apparater du bruker i huset ditt osv osv. Dataene om deg kan selges til andre aktører – pluss at de kan hackes slik at strømmen kan slås av og kreve penger for å slå den på igjen – ja det er bare fantasien som setter grensen for hva disse apparatene kan brukes – og misbrukes til. For ikke å snakke om at den differensierer prisen på strøm, slik at strømmen blir rådyr når du har mest bruk for den.

 6. Dette er jo viktig informasjon og jeg vil gjerne vite mer om dette. Jeg synes også det er temmelig arrogant å stemple forskere og leger som «kvasi-vitenskapelige» bare fordi man ikke er enig med dem, slik Malerbakken gjør. Hvis det er slik at «Ingen seriøs vitenskaplig undersøkelse kan noen gang gi en bastant konklusjon på noe» så bør man vel heller ikke ha tillit til forskning som hevder at denne strålingen er ufarlig?

  Dette er ellers nok et eksempel på en viktig sak som kjøres igjennom over hodet på folk, uten en informert offentlig diskusjon som gjør at man kan ta stilling. Foreløpig er det mulig å nekte å få smartmåler i huset, og kanskje vil det være mulig å forhindre at de nye mastene blir plassert i bioligstrø hvis tilstrekkelig mange protesterer. Men det forutsetter tilgjengelig informasjon. Er noen av disse rapportene oversatt til norsk?

 7. Litt å tenke på.. hvis mobiltelefoner ikke er farlig stråling fordi det ligger «under grensa» wifi stråling ikke er farlig fordi det er «under grensa» 2345g ikke er farlig fordi det er «under grensa» osv osv.. men det er aldri farlig fordidet er «under grensa» for det som regnes for å kunne være helseskadelig. Når du har 30-40 trådløse rutere innenfor rekkevidde pluss smartmålere pluss mobiltelefoner oppå deg 24/7,er det fremdeles under grensa? Å si at det ikke påvirker oss er temmelig arrogant spør du meg. De aller fleste vet at du bør legge mobiltelefon et stykke unna senga f eks. For å få roligere nattesøvn, skru av wifi om natta. Og en annen ting: hvor mange år har vi hatt denne teknologien utbredt? Så kan vi egentlig si at vi vet alt om senskadevirkninger? Uansett burde det være rom for offentlig debatt om emnet uten «ad hominem og hersketeknikker som latterligjøring. Det må bli slutt på den ukulturen vi har fått at konsensustyranniene skal bestemme hva som er lov å ta opp å prate om i det offentlige rom. Takk til Einar Flydal for at han tør å ta opp et utakknemlig tema som etter min mening prates altfor lite om.

 8. Interessant artikkel. Etter selv å ha blitt rammet av hjerteflimmer har jeg søkt etter alle mulige tenkelige og utenkelige årsaker til dette. For loven om årsak og virkning er 100% sann.

  Et pågående eksperiment på meg selv er at jeg nå ikke lenger har padden og phonen til lading på nattbordet men nå settes i flymodus og forvises til et annet rom. Noen ganger får de tilbringe natten med meg men da er med power off, altså de er døde. Ellers slår jeg også av det trådløse nettet for natten.

  Veldig subjektivt og helt uvitenskapelig kan jeg nå konstantere at min nattesøvn er blitt bedre!

  Oppfordrer flere til å gjøre dette eksperimentet.

  Forøvrig, til de som sier at radiofrekvenser er naturlige og omgir kloden og bestråler oss så alt dett vi lager er helt ufarlig, til disse vi jeg bare si at det handler om frekvens og effekt. Altså hvilke frekvenser snakker vi om og hvilke effekter blir vi bestrålt med. Alle som har en mikrobølgeovn kan studerer hva som skjer med vann og mat ved kombinasjon av riktig frekvens og effekt. Mennesket er ca 80% vann, resten kjøtt og fett og ben. Hjernen din er fett. Legg noen baconskiver i mikroen og se hva som skjer.

 9. Undertegnende ble operert 3. oktober 2001 for hjernesvulst på Rikshospitalet. Etterpå ble jeg intervjuet av en medisinstudent, som arbeidet for WHOs undersøkelse for stråling og hjernesvulster. Jeg hørte ingenting fra dem siden.
  Vi har trådløse fasttelefoner, en ruter og mikrobølgeovn og aller sist ble smartmåler installert. Den siste ligger inne i et metallskap heldigvis. Vi har hatt disse så lenge (unntatt smartmåleren) at jeg ikke husker hvordan helsen var før de kom i huset. Det kan hende, at ikke alle reagerer på strålingen. Jeg investerte i en tysk frekvensmåler GigaHerz Solutions og mener, at jeg har alt under kontroll. Men det trengs mye mer informasjon om dette problemet så takk for Pål Steigan for å gjengi denne artikkelen.

 10. Mange av innleggene har etterlyst mer informasjon, eller har påstått at det ikke fins noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at mikrobølget stråling på de nivåer vi nå eksponeres for, skulle være helseskadelig.

  Her er noen småbiter som kan hjelpe på å forstå bildet:

  Normalt eksponeringsnivå i byer i Europa ligger nå på 10.000 mikroWatt/m2, men mange steder langt høyere, f.eks. på en vanlig buss i røsjtida.
  Fram til 1970-tallet lå det under 10 mikroWatt/m2.
  Naturlig bakgrunnsstråling i dette frekvensområdet er rundt 0,001 mikroWatt/m2.

  Grenseverdiene som gjelder i Norge er laget for å beskytte bare mot akutt oppvarmingsskade, og er på hele 10.000.000 mikroWatt/m2. Disse grenseverdiene er gjort gjeldende også for langsiktig skade fordi de komiteene som Strålevernet lytter til, og som stadig anklages for å være sterkt påvirket av trådløsnæringen og av foreldet fysikk, mener at forskningen som finner skader ved langt lavere eksponeringsnivåer, ikke er tilstrekkelig sikker. Det er herfra, utfra dette miljøet, at påstandene om at strålingen er ufarlig, markedsføres.

  Som en oppsummering av kunnskapsstatus anbefaler jeg en temmelig fersk retningslinje fra den europeiske forening for miljømedisin EUROPAEM. Den er forfattet av et gull-lag av forskere som neppe noen leser av steigan.no har mulighet for å overprøve, Tjomlid inklusive. Den er attpåtil skrevet i en form de fleste av oss kan klare å komme oss gjennom, selv om den er medisinsk faglitteratur. Den har også en svært omfattende referanseliste for dem som søker mer belegg og som mener at problemet med disse «tullingene» er at de ikke behersker vitenskapelig metode.

  Du finner den i dansk oversettelse her: https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

  Full referanse er:
  Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

 11. Mennesket bruker elektriske signaler for å styre sine muskler. I hver celle er det en elektrisk generator som generer strøm. Hjertet kontrolleres av elektriske impulser. Også hjernen. Elektriske signaler kontrollerer hele kroppen. Selvsagt blir vi påvirket av all annen bestråling. At vi ikke ramler døde om der og da skyldes den lave effekten vi bestråles med.

  • Vi kan ta inn elektriske signaler og Sende ut elektriske signaler. Schizofrene menneskerv tar inn altfor mange signaler og blir totalt forvirret, om ikke kun av stråling men av andre menneskers illusjoner, drømmer og dogmer som de villig lytter til.

   Å finne et NØYTRALT CENTRUM i SEG SELV, er det mest Helbredende et Individ kan gjøre i en verden hvor altfor mye informasjon trenger inn i vårt Intellektuelle og Emosjonelle Individuelle system. Menneskt kan lære seg å finne Harmoni og Likevekt i mellom 2 Motsatte og Dualistiske signaler i et Elektron og et Proton og forene disse i et Nøytrum. Ethvert INDIVID har langt større potensiale enn hva vi er blitt fortalt. Det antas at gjennomsnitts-mennesker r kun anvender 2 % av sin egentlige kapasitet og det gjøres med den SPLITTELSEN vi gjør imellom disse 2 signalene: «ILd og Vann» må blandes. Men hva gjær vi: Vi velger Enten Det ENE – eller DET ANDRE. Høyre eller Venstre, De hører i sammen som EN HEL og FULLVERDIG ENHET, ikke «Stykkevis og Delt» som Henrik Ibsen uttrykket det. Men så var han heller ikke «Vitenskapsmann» og tilbragte 30 år av sitt liv i Italia, ikke anerkjent i Norge – hvor han påsto at «Sjelene var så Små» – som i vår moderne tid har oppstykket Individet i mange forskjellige deler og er «Spesialist på enkelte Deler» – som Øye, Nese. Hjerte, Nyrer…knappt noen oppfatter Et Menneske som EN HELHET, hvor ALLE enkelt-delene fungerer i Harmoni og Orden som ET LUKKET og ÅPENT PERFEKT SYSTEM. Det var slik vi oppsto fra 2 Forskjellige Celler som ble til EN.

   Antagelig må vi over i Metafysikken for å begripe dette komplekse systemet. Heldigvis er det menn og kvinner som i dag forsker på kompleksitet – som i Vitenskapen er fjernet fra Modellene, da det ellers blir umulig å regne det ut, akkurat som om Mennesket skal reduseres til en Regne-Maskin, eller en annen form for Robot.

   Organisert Religion har sviktet, menneske-sjelene. Moderne Vitenskap har sviktet sin egentlige oppgave: Å SE DE STØRRE SAMMENHENGER i Makro- og Mikro-Kosmos, for vi Mennesker er uendelig mye mer enn hva vi er er blitt indoktrinert til å TRO. Å TRO betyr at noe er SANT – og vi er blitt lurt til å TRO på de mest idiotiske ting..som kun holder oss nede som Individer og splitter menneske-sjelen – slik at «Ekspertene», Politikere og Religiøse Dogmer- som er konstruert for å manipulere Massene – kan fortsette å dirigere våre Liv, dersom vi ikke oppdager HVEM VI EGENTLIG ER. Kristendommen fjernes fra Europa, ISLAM har ikkie noe mer å tilby.

   Jeg tror vi trenger en Ny Opplysnings-Tid – dersom vi skal overleve i den tiden som kommer – muligens allerede i Oktober i år eller neste år. Vi har ikke lenger et Kapitalistisk system hvor «Markedet» Adam Smiths «Usynlige hånd» styrer. ALT er manipulert av Politikere, Sentralbanker, Militær- Komplex , Media og såkalt «Vitenskap» – som skaper mer forvirring og splittelse enn EKTE KUNNSKAP og VISDOM.

   • Nei, vi trenger ikke en ny opplysningstid. Vi trenger bare å være ærlige. Jeg venter fremdeles på venstresidens erkjennelse og innrømmelse av sitt historiske svik mot den jevne mann og kvinne i sin blinde omfavnelse av og nesegruse beundring for historiens verste despoter, despotier og massemordere.

    Galskapen videreføres i dag med ødeleggelse av nasjonalstatene og import av morderiske voldtektsmenn og en kultur fra det 6-århundre.

    På disse sider er dette tabu å ta opp.

 12. Jeg er mest bekymret for sårbarheten med de nye systemene. 5G trenger flere master. Det samme gjør DAB. FM når mye lenger og har bedre kvalitet. AM er det beste i krisesituasjoner. En sender kan dekke hele Norge, og den behøver ikke å være i Norge heller. Vi kan sette opp en sender i Afrika. Hvor mange har en AM radio i dag? En liten bombe vil gjøre oss helt hjelpeløse!

   • Jo, den var interessant den, men jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Hovedsenderene i Norge sender som en «pannekake». De ligger på 30-100 kW. Jeg tror ikke det forstyrrer. Desuten ligger de på en frekvens på 70 til 105 Mhz. Med dagens teknologi burde ikke det være noen problem.

    Radiofrekvenser er akkurat som lyd. De avtar med kvadratet av avstanden. Når du har en mobiltelefon inntil hodet, utgjør det en adskillig større strålingsfare enn en radiomast en kilometer unna.

    Det er mye overtro ute å går her.

    • Jeg tilhører en generasjon hvor foreldrene aldri kastet noe. Derfor hadde vi en gammel Tandberg radio på loftet. Den har jeg enda og den virker. Transistorradioer er sårbare. Hvis det sprenges en atombombe i atmosfæren, vil det lage en kraftig EMF (Electro Magnetic Force) som vil medføre at transistorene vil bli «dopet». På godt norsk betyr det et de ikke vil virke lenger.

     De gamle radioene som har rør, vil fortsatt virke. Jeg tror at dette er et fundamentalt prinsipp som vi ikke har forstått i Norge. I en krigssituasjon er vi helt hjelpeløse.

     • En pilot fra Sovjetunionen stakk av til Japan. USA fikk tak i flyet, og studerte det nøye. Det som overrasket dem, var at det var ingen transistorer der, selv om de hadde teknologi til å bruke det. Nei, det var masse miniatyr-rør. Hvorfor det tro?

      Svaret er opplagt. De visste at i en evt. atomkrig, ville rørene overleve!

     • EMF står for ElectroMagnetic Field. Atombomber produserer Emf i tillegg til trykk, varme og radioaktive partikler og røntgenstråler.

      ALT elektrisk utstyr påvirkes i større eller mindre grad og også avhengig om de er påslått eller strømløse.

      Det er utviklet spesial varianter av atombomber som fortrinnsvis tar livet av mennesker uten å ødelegge infrastruktur (nøytronbomber) og atombomber som i hovedsak produsere en megakraftig EMF og lite annet. Den kan typisk sprenges høyt i atmosfæren og ødelegge det meste av elektronikk innen sitt område.

     • Uenig i hva?
      Miniatyrrør ble brukt før halvledertknologien kunne brukes med samme sikkerhet.

      HAARP. Å eksitere atmosfæren, dvs. å ionisere den, for å lære mer om dette og se hvordan det påvirker radiotransmisjon på ulike frekvenser og likeledes, hvordan det kan brukes på nyttig måte, er standard oppgaver for all avansert forskning. Alle de fancy spekulasjonene vedr. HAARP vil jeg ikke gå,inn på.

      Stenging av FM sendere: en nasjonal tragedie. Med DAB har vi nå en dårligere dekning i Norge enn lang- og mellombølge senderene gav oss. FM senderene gav oss bedre kvalitet med større båndbrede (dynamikk) og stereo (rom/klang opplevelse). DAB gir oss dårligere dekning, mindre dynamikk og elendig stereo.

     • Så er det en ting jeg lurer på. Det er mange som vil forby atomvåpen. Atomvåpen er kunnskap. Hvordan kan vi forby kunnskap?

    • De som var audiofile i min ungdom sa at FM, er det beste, så kommer LP-plater, hvis du har en god pickup, så CD og på bunnen kommer kassetter. Jeg var veldig enig i det.

     Så har vi vel egentlig ikke så mye mer å krangle om:-)

 13. Sørg for at Statens Strålevern blir utsatt for konstant mikrobølgestråling, fra en eller annen privat eiendom, med maksimalt lovlige verdier.

 14. Dette var da særdeles uredelig, usaklig og konspiratorisk.. Til orientering: man er utsatt for større doser stråling av varmekabler på badet og batteridrevet tannbørste enn høyspentmaster og wifi/g5. Og selv den kraften er 40 – 300 ganger svakere enn grenseverdiene for helsepåvirkning..
  Hilsen en sykepleier spes adm med over 40 års fokus på bl a psykiatri, folkehelse og arbeidsmedisin (med særlig ansvar for bl a ansatte i kraftselskap).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.