Klodens varmeste juli

13

Om ikke sommertemperaturene i Norge har vært av de høyeste, så har kloden som helhet satt enda en rekord. Juli 2017 er den varmeste julimåneden som er målt. Juli 2016 var også en rekordmåned, men rekorden kan delvis forklares med at det var et år med en usedvanlig varm og kraftig El Niño i Stillehavet.

Forskerne hadde derfor forvantet at 2017 ville ha noe lavere temperaturer enn fjoråret, og det stemte for årets første måneder. Men juli ble overraskende varm og tangerte rekorden fra i fjor.

– Dette er skremmende. Vi ventet at temperaturen skulle gå ned, ikke ligge på rekordnivå, sier Hans Olav Hygen. Han er klimaforsker ved Meteorologisk institutt og har blant annet ansvar for å følge temperaturmålinger fra Norge og verden tett.

Ifølge NASA var juli 0,83 grader over normalen (1951-1980). Teknisk sett overgår dette fjoråret med 0,01 grad, men fordi marginen er såpass liten mener NASA at de to målingene tangerer hverandre.

Ifølge NOAA, som beregner sine tall på en litt annen måte, var årets juli hakket kjøligere enn fjorårets. Grunnen er at luften over de store verdenshavene har blitt kjøligere, mens temperaturen over land faktisk var høyere enn i 2016.

Om havisen ved polene skriver NOAA:

 • Den gjennomsnittlige utbredelsen av havisen i Arktis i juli 2017 var 16% mindre enn gjennomsnittet for perioden 1981-2010.
 • Utbredelsen av havisen i Antarktis var 3,5% mindre enn gjennomsnittet for samme periode.

Gjennomsnittlig temperatur i havet var også rekordhøy, bare slått av 2016.

Yr skriver at:

Det er målinger fra 6300 værstasjoner verden rundt, skip og boyer, som ligger til grunn for tallene fra NASA og NOAA.

Siden 1979 har også satellitter tatt tempen på kloden. Disse måler høyere opp i atmosfæren, og viser at juli 2017 ikke bød på rekordvarme.

Trenden er likevel den samme som hos bakkemålingene: Klimaet blir varmere.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Vil oppfordre «Steigan» som en samfunskritikker til å se nærmere på påstandene om menneskeskapt oppvarming.
  Hele denne klimasaken er i hvertfall som skapt for å være den moralske og polititiske overbyggningen for globalistene. Et «problem» som kun kan løses globalt og et «edelt» mål om å redde verden.
  Venstresiden og miljøbevegelsen ser ut til å bli deres «nyttige idioter».

  • Absolutt 100% korrekt Geir!
   Under det massive trykket fra POLITIKERNE som sitter og avgjør dette i FN’s klimapanel ved håndsopprekking, forsvinner hele klassekampen. Hele den politiske venstresida er utryddet og ufarliggjort, og til og med Steigan har lagt ned våpnene. Sørgelige greier.

 2. Siden denne sommerene nærmest har vært fraværende, den sureste, kaldeste og våteste på 40 år, uten at vi får nøyaktige opplysninger om det, ligger svaret rett under nesten på alle som kan tenke: det finnes ingen GLOBAL oppvarming. Det dreier seg om værfenomener.

  Ser man tilbake på data avdekket gjennom kjerneboringer i arktis og antarktis, ser man at innledningen til istider har vært preget av samme type værfenomener. Raske temperturstigninger og temperatur-senkninger ser ut til å ha preget innledningen til de 4 siste istidene.

  Det er godt nytt. En skikkelig istid har makt til å omkalfatre og redistribuere selve jordoverflaten og grave frem ressurser som finnes på flere tusen meters dyp. Som et eksempel har de siste 2-3 istidene gravet frem Sognefjorden. Trilliarder av tonn masse er flyttet. The Badlands i USA er et annet eksempel.

  En istid er en kollosal redistribuering av ressurser, det er kjent at den mest omfattende istid førte til at kun en sone rundt ekvator, mindre enn Roaring Forties var isfri. 90% av livet i HAVET omkom, da må mer enn 95% av livet på land ha omkommet, dette igjen skapte rom for nye arter til å skape seg rom på planeten Tellus, etterpå…..

  Ved utgangen av neste istid mener enkelte geologer at Sognefjorden da vil dele Norge i to, nesten til Svenskegrensen.

  Vi trenger neppe å bekymre oss om det, vår stamme vil ha forsvunnet og bli oppslukt av disse begiivenhetene.
  Men en ting står fast. Vitenskap kan ikke avgjøres ved flertallsvedtak og alminnelig konsensus i en FN-komite.

 3. Ta en rask titt på bildet. Rødt betyr rekord varme. Flere av disse røde feltene finnes i det Indiske hav og i Afrika.
  Disse stedene har en ting til felles, nemlig at det ikke finnes målestasjoner der!

  Temperaturdata fra bakkemålinger er ubrukelige fordi det finnes for lite målestasjoner. Derfor dikter man opp verdier i områdene uten målinger. Når over 50% av dataene er oppdiktet skal det ikke mye til før man får en hundredel varmere klode hvert år!

  Dette er ren juks og fanteri. Steigan som vanligvis lukter konspirasjoner i enhver politisk avgjørelse er utrolig blind når det kommer til klimasaken!

 4. I en verden hvor verdens befolkning er på vei mot 11 milliarder mennesker og hvor alle ønsker vestlige levestandard, vil føre til at verden settes under et helt enormt press. I denne sammenheng er CO2 bare et av flere alvorlige problemer. Selv om ikke CO2 skulle ha noen negativ betydning, så vil alle de andre problemene være ille nok. Spiller det noen rolle om isen i nordområdene feks skulle smelte pga nedfall av store mengder sot istedenfor pga CO2? Hvis 11 milliarder mennesker skal bruke fossil energi blir utslippet av sot enorm, den lokale forurensning vil også bli enorm (smog) og det er heller ikke nok fossil energi tilgjengelig i verden til å kunne dekke et slikt enormt behov for energi (man blir tvunget til energiomlegging om ikke annet pga mangel på fossil energi). Pluss alle vanskelighetene med å mette 11 milliarder mennesker og ha rent vann tilgjengelig for alle.

 5. Jeg slutter aldri å la meg overraske over Steigans støtte til klimaalarmistene. På de fleste andre områdene skriver Steigan ikke sjelden: «Follow the money», eller i det minste noe tilsvarende. Men når det gjelder klimaskremsler og disse påstandene om at verden går mot en global oppvarming som en følge av menneskeskapt CO2, er dessverre Steigan helt på linje med sjefsillusjonisten – FNs klimapanel.

  La det være klart: Verden går ikke mot en ukontrollert global oppvarming slik klimaalarmistene stadig skriker om. Det er annerkjent at man de siste 100 – 120 år har hatt en oppvarming på – hold dere fast – ca. 0,6 grader. Usikkerhetsgraden er omtrent noe slikt som 30%. Det er altså godt innenfor NORMALE NATURLIGE svingninger.

  Historisk er CO2 nivået på et svært lavt nivå. Mer CO2 bidrar økt plantevekst – noe som gavner alle på denne planeten. Annerkjente målinger viser også at økningen i CO2 alltid har fulgt en økning i temperaturen – noe som viser at en økning i CO2 ikke forårsaker en økning i temperatur. Men slike enkle fakta gjelder plutselig ikke lenger for klimaalarmistene.

  Men så til problemet: Problemet er at FN vhja. uredelige forskere og egenmanipulering av forskningsdata har klart det «kunststykke» å få verdens politikere og store deler av verdens befolkning til å tro at vi står ovenfor en slags katastrofe. Hvor omfattende dette forskningsjukset er, og på hvilken måte FNs klimapanel (mfl.) aktivt praktiserer omfattende bedrageri – er godt dokumentert i dette foredraget.

  Tim Ball Exposes Climate Science Corruption:
  https://www.youtube.com/watch?v=-K6MpWvkHRY

  Klimaskremsler er big business og politikk. Det er vel nå på tide at Steigan følger det samme sporet som etter alt å dømme har gjort at han har gjennomskuet mye annet snusk samfunnet – følg pengestrømmen.

  • Du skriver mye fornuftig her, Krudtaa. Så lenge journalister ikke har greie på realfag og tror at forskningens resultater blir bestemt av hvor mange som er for eller imot, vil det bli slik. Forutsetningene er ikke til stede når de ikke forstår så enkle ting som PH skalaen. Selv en femteklassing vet at fra basisk til sur må man først innom nøytral.

 6. Og hvorfor skulle vi tro så mye mer på disse tallene enn på andre løgnaktige fremstillinger i hovedstrømsmediene? Enda enklere å manipulere og vanskeligere å faktasjekke enn det meste. 6300 stasjoner ligger angivelig til grunn, og de fleste av oss har ikke tilgang til måledataene til så mye som en eneste av disse. Likevel skal produktet være indikativt for at verden blir varmere? I min verden må en lenger ut på landet med dette, spesielt når vi vet hva slags institusjoner som er budbringeren av dette og hva de samme institusjonenes mantra er. Det blir som en vanlig false-flag, hvor det fremstilles et problem som ikke er reelt, for deretter å skulle være med å stake ut kursen mot løsningen på det. Om de kaller det Kyoto-, Rio- eller Paris-avtalen spiller ikke noen rolle. Poenget er at alt dette baserer seg på antakelsen om at problemet er reelt. Fortsatt er det over store deler av kloden mulig for både mennesker og dyr å fryse ihjel, hvilket burde forstås som at dette ikke er kritisk på noen måte. Det som derimot er kritisk, etter min oppfatning, er at så mange tar dette på alvor og dermed underkaster seg hele agendaen. Løsningen til de som står bak dette hysteriet er jo ganske enkelt å involvere flest mulig nasjoner til å skrive under på alle mulige forpliktelser. For det meste går det på å begrense utslipp av CO2, som slettes ikke er selve årsaken til at vi får godt varmt vær. Snarere henger logikken mer på greip om man tolker det slik at varmere vær gjør at havene på jorda frigjør mer av CO2en som ligger bundet opp. Uansett, å ta dem som promoterer global oppvarming på ordet uten selv å gjøre kritiske vurderinger av det hele er ikke hva jeg vil kalle spesielt smart. Jeg har forresten også lagt godt merke til at i løpet av de senere årene har begrepet global oppvarming mer og mer gått over til å sammenfattes som klimaendringer, noe som forenkler situasjonen for de som forsøker å bli trodd på dette, da endringer dekker dobbelt så mye som ‘oppvarming’ gjør. Dersom temperaturen synker kan man også snakke om en endring. Det endrer seg enten det går opp eller ned, altså det samme som stort sett alltid har foregått på planeten vår. Sola står opp og går ned hver eneste dag og genererer kontinuerlig endring i temperaturen, og dermed har man klimaendringer. Er det i seg selv dramatisk, i den grad at vi trenger en Paris-avtale, eller burde kreftene vært brukt mer rasjonelt på å f.eks. gjøre det økonomiske systemet mere bundet til reelle verdier, slik at ikke de som styrer det hele kan sitte og dikte opp penger over en lav sko? Hvilken instans her i verden har mulighet til å avsløre juks innen pengesystemet og straffeforfølge kriminell virksomhet på det planet, som f.eks. at noen i administrasjonen av en sentralbank dikter opp noen trillioner? Oppdiktede trillioner, uten reell verdiforankring, men som i dagens verden kan brukes til å utbetale lønn til leiesoldatene som media kaller IS, bestikke politikere og andre med stor innflytelse, finansiere dyre false-flag operasjoner som 9/11, eller gud vet hva… Svaret er at ingen instanser har mulighet til hverken å avsløre at det kriminelle forholdet faktisk har funnet sted, eller å kunne gjøre noe med det om det mot formodning skulle komme for en dag at det nettopp er det som skjer stadig vekk. Pengesystemet er i praksis lukket og uten innsyn, hvilket strider så til de grader mot all fornuft at det ikke er til å tro at det er kommet så langt som det er i dag. Hvis en tenker gjennom disse tingene grundig, er det etter min mening ikke mulig å komme til noen annen konklusjon enn at så lenge verdens nasjoner skal blindt være deltakere i ‘the untouchables’ monopol-spill, så spiller det liten rolle hva vi prøver å utrette for å gjøre verden til et bedre sted for flest mulig mennesker. Det overordnede, altså pengesystemet, trumfer alt og er som en kjepp i verdens hjul, hvor ingenting går fremover før kjeppen er borte. Mulig det sporet av en smule her, men disse tingene er en del av det samme veveriet som klimahysteriet og er i høyeste grad verdt noen refleksjoner. Noen lettvint oppskrift for å løse denne utrolige knuten skal man lete lenge etter, men man burde ikke slutte å være på utkikk… All problemløsing begynner med å definere problemets natur.

 7. «… så har kloden som helhet satt enda en rekord. Juli 2017 er den varmeste julimåneden som er målt.» Kanskje som målt, men det har da både vært varmere og kaldere bakover i historien. Temperaturer og klimaet svinger – har alltid gjort – vil alltid gjøre. Dette er frykt-politikk, akkurat tilsvarende som innen terror og helse; hvis ikke dere gjør som ekspertene sier, kommer dere til å dø.

  Det er ganske skuffende å se at en generelt oppegående fyr som Steigan, som har avslørt mye og skjønner meget, ikke også har avslørt klimasvindelen, i det miste vært skeptisk til fremstillingen.

 8. Og med denne artikkel her der Steigan jobber som torpedo for konspirasjonsteoriene til Al Gore som har gjort han styrtrik så har prosjektet Mot Dag tatt livet av seg selv og Steigen har mistet all troverdighet.
  Den spinnville konspirasjonsteorien om global oppvarming har null støtte i vitenskap og forskning, den er utelukkende politiker basert der samme gjeng har tjent seg styrtrike på løgnen sin.
  Som Hitler sa i sin tid, Gjør løgnen stor og gjenta den ofte så vil folk til slutt tro på den, men denne løgnen her er så stor at ingen vil tro den.

  Det sies at elite topper i FN på 80 tallet brukte stein, saks papir for å bli enige om de skulle fronte CO2, Oksygen eller nitrogen som den store verdensfienden som skulle gjøre dem alle søkkrike ..

  90% av befolkningen har for lengst avslørt klimahysteriet som reinspikke vås og deler man artikler fra Steigan nå så ler folk så tårene triller og kaller han i beste fall for nyttig idiot for Al Gore og de andre klima profitørene blant makteliten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.