NATO forbereder seg på bykrig

27

Et flertall av menneskehetens 7,4 milliarder mennesker bor nå i byer. Allerede for sju år siden passerte bybefolkninga 50%-merket og hver eneste dag flytter nye 1,4 millioner mennesker inn i byer over hele kloden.

Dette har fått NATO til å tenke nytt om sin militære strategi. Organisasjonen har invitert ulike eksterne miljøer om å utvikle konsepter for militære operasjoner i byer. Dokumentet har tittelen Development of NATO Military Operations in Urban Environment Concept’, og skisserer behovet for å utvikle organisasjon, treningsmetoder, utstyr og taktikk for å føre bykrig.

NATO skriver at:

“The intent now is to develop an overarching NATO Concept to increase the situational awareness, explore the potential threats to military and civilian personnel … and to assess the potential impacts of autonomy on current operational concepts,”

En presentasjon av prosjektet er lagt ut her. Se også her.

Det går fram av dokumentet at NATO blant annet vil bruke kontraktører i denne krigføringa, les: private leiesoldater.

Også EU planlegger bykrig.

I to studier fra European Institute for Security Studies med tittelen Urban Violence and Humanitarian Challenges og What ambitions for European defence in 2020? advares EU-eliten om faren for økt sosial uro:

Djuptgående ulikhet når det gjelder økonomiske, politiske og sosiale ressurser … forverres av globalisering og nyliberale prosesser. … Vi står overfor økende, eksplosive spenninger i de fattigste lagene av befolkninga.

Ifølge den sistnevnte rapporten vil EUs militære styrker blant annet få til oppgave å “beskytte de globalt rike fra spenninger og problemer som kommer fra de fattige” (side 75). Denne delen av rapporten er skrevet av Tomas Ries, lektor på Försvarshögskolan i Sverige og rådgiver for Carl Bildt.

Tyske Bundeswehr (dvs. Forsvaret) har gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden. (Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen). Utrederne ser for seg at fall i oljeproduksjonen vil føre til at viktige samfunnsfunksjoner og kanskje hele stater vil kollapse. Helt eller delvis sammenbrudd i samfunnets nøkkelfunksjoner kan skape «rom for ideologiske og ekstremistiske alternativer til dagens regjeringssystemer.». Dette kan igjen føre til åpen konflikt.

Modell av Schnöggersburg

For å forberede seg på å føre denne typen krig har EU etablert treningsbyen Schnöggersburg i nærheten av Magdeburg i Tyskland.

Der bygges det en by, eller en bykulisse, på 1,5 x 2,5 kilometer som skal romme 520 bygninger, gater, veier, T-bane, industriområde, en 22 meter bred elv og til og med en moské som også kan gjøres om til kirke. Det skal bygges skoler, et slott og et kasino. Og det hele bygges bare for militær trening. Kampen mot sosiale opprør må være så realistisk som mulig.

Den politiske og økonomiske eliten har skjønt at kapitalismen vil utløse langt flere masseopprør i framtida og at for å holde på makta må de utvikle militære metoder for å slå ned og undertrykke disse opprørene.

I 2008 ga Strategic Studies Institute i USA ut en rapport med tittelen Known Unknowns: Unconventional «Strategic Shocks» in Defense Strategy Development.

I rapporten tar de utgangspunkt i at i de kommende tjue åra vil ulike former for fysisk press – befolkning, ressurser, energi, klima og miljø – sammen kunne danne grunnlag for raske sosiale, kulturelle og geopolitiske endringer. De sier at dette kan føre til at store stater bryter sammen, eventuelt at også deler av samfunnsstrukturen i USA bryter sammen. Dette vil kunne føre til sosialt opprør, innrømmer forfatterne.

«Omfattende sivil vold i USA vil tvinge forsvarsmyndighetene til å legge om sine prioriteringer in extremis for å forsvare innenlandsk orden og menneskelig sikkerhet. … Uforutsett økonomisk sammenbrudd, mangel på fungerende politisk og legal orden, organisert hjemlig motstand eller opprør, store helsemessige kriser og enorme naturlige og menneskelige katastrofer kan alt sammen føre til  ødeleggende innenlandsk sjokk.» (s. 32)

NATOs planer om bykrig følger opp anbefalingene fra denne rapporten, og den som leser disse dokumentene bør ikke tvile på at våre herskere er redde for opprør og at de derfor forbereder klassekrig av det mer brutale slaget.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


27 KOMMENTARER

 1. Det vil være mer fornuftig å forberede seg mest på angrep utenfra, som nå. Professorale nazi og sataniststyrker fra de fleste land i verden kan finne på å slå seg sammen og angripe hvem de ønsker å angripe, spesielt land som har avsatt professorer, psykologer og psykiatere m/fjertefølje og ormeyngel, og gitt de viktigste jobbene til hellige som Gud har gitt sin ånd til, og ikke til uhellige som er gudsforlatte og stjeler den ånd de vil ha.

  Dersom disse professorale styrkene klarer å trenge seg inn i landet vårt, vil imidlertid tidligere bytrening bli viktigere.

  Å identifisere den verste fienden blir altså viktigere og viktigere. Det er viktig å ikke la seg lure av en fiende som later som om han er en venn eller en som vil hjelpe.

 2. Det vil isåfall si at fem prosent av menneskene på kloden flytter inn i byer i løpet av bare et år. Et enormt tall.

 3. Er dette med angrep på byer under krigføring så nytt da? Er det ikke der de strategiske og administrative sentrene ofte ligger? Og der det er mest folk kan det gjøres mest skade? Nevner kun Dresden her.

     • Som ville knuses ved en høy og riktig tone, muligens. Når jeg ser de glassplattformene som kineserne og andre har bygget, får jeg nesten frysninger med tanke på hva en slik planlagt tone kan forårsake. Man kan jo lure fiender/hellige ut på slike broer og plattformer og så la basunen lyde, konstruksjonen bryter sammen, og de hellige styrter i døden.

     • Glasskuppelen skal selvfølgelig være resistent mot lydangrep. Vi bruker motlydprinsippet. Sensorer (svært følsomme og responsive mikrofoner) og spesielle høyttalermembraner monteres i kuppelens ytre lag, alle lydbølger fra omgivelsene som treffer kuppelen fanges opp av sensorene, signalene sendes til en kraftig datamaskin som gjør en fortløpende frekvensanalyse og regner ut den rette motbølgen, som høyttalerne så sender ut og mot den innkommende lyden. De to bølgeformenes resultant vil være lik null, den skadelige lyden – kuppelens egen svingefrekvens, blir altså nøytralisert. Det vil oppstå en kort forsinkelse mellom tidspunktet lyden treffer sensorene og tidspunktet høyttalerne svarer uansett hvor rask datamaskinen og overføringssystemene er, men denne forsinkelsen kan bestemmes eksakt og blir alltid kalkulert inn i motbølgen for å justere for seg selv.

     • Berit: Plausibelt … Vel, å overføre det til et tenkt lydforsvarsverk for en glassforkuplet by er helt og holdent tankespinn. Men motlydteknologien finnes og brukes til å lage stille-soner for fotgjengere i byrom med kontinuerlig høyt støynivå. Og det virker. Fremdeles forbedringspotensiale, men det virker definitivt. Dersom det hadde vært mulig å gjøre det jeg fantaserte om, ville i så fall også det meste av annen støy også blitt nullet ut, da systemet virker over et bredt frekvensområde.

      Terje, som du ser av ovenstående skal vi ha makent system på innsiden også!

    • Glasskuppelbyer kan kanskje bli aktuelle i forhold til dette, om vi skal tro på dette : )
     Det blir nok ikke musikk der, siden en plutselig tone kan skape sprekkdannelse.

     Astroshowet reklamerer :
     «Menneskene er i ferd med å ta spranget ut i rommet for å bli en interplanetarisk sivilisasjon med bosetninger på Månen og Mars samt gruvedrift på asteroider. Romheisene som kommer i løpet av 20 år vil gjøre det enkelt, billig og trygt å sende mennesker, materialer og utstyr til og fra rommet. I slutten av august ble det gjort en epokegjørende oppdagelse av den mest jordlignende planeten hittil – planeten Proxima b som befinner seg i beboelig sone rundt vår aller nærmeste nabostjerne, 4,2 lysår fra Jorden. Planeten vil utvilsomt bli et reisemål for fremtidens første ferd til et annet solsystem!
     http://www.astroevents.no/out_of_space.html

   • Gyldig argument, men absolutt fysisk sikkerhet finnes ikke, så man kan kun konstruere ting så trygt man klarer, eller har råd til, og prøve å minimalisere risikoen. Nesten alle andre moderne forsvars- og våpensystemer har en tilsvarende risiko for f.eks. å bli hacket, så sånn sett er dette hverken mer eller mindre beskyttet enn noe annet. Vi får ha et så komplett overvåkingssamfunn der inne at vi stopper hackerne før de rekker å hacke!

  • Gyldig argument, men absolutt fysisk sikkerhet finnes ikke, så man kan kun konstruere ting så trygt man klarer, eller har råd til, og prøve å minimalisere risikoen. Nesten alle andre moderne forsvars- og våpensystemer har en tilsvarende risiko for f.eks. å bli hacket, så sånn sett er dette hverken mer eller mindre beskyttet enn noe annet. Vi får ha et så komplett overvåkingssamfunn der inne at vi stopper hackerne før de rekker å hacke!

 4. Det begynner å bli rimelig klart at demokratiet viker for kapitalismen. -Noe Yanis Varoufakis redegjør ganske så grundig for. Maskene fjernes, teppet faller og realitetene bak den vestlige orden begynner å bre seg i samfunnet. Tankene om revolusjon, eller i det minste substansielle endringer, er ikke lenger bare å finne blant radikale.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.