NATO forbereder seg på bykrig

0

Et flertall av menneskehetens 7,4 milliarder mennesker bor nå i byer. Allerede for sju år siden passerte bybefolkninga 50%-merket og hver eneste dag flytter nye 1,4 millioner mennesker inn i byer over hele kloden.

Dette har fått NATO til å tenke nytt om sin militære strategi. Organisasjonen har invitert ulike eksterne miljøer om å utvikle konsepter for militære operasjoner i byer. Dokumentet har tittelen Development of NATO Military Operations in Urban Environment Concept’, og skisserer behovet for å utvikle organisasjon, treningsmetoder, utstyr og taktikk for å føre bykrig.

NATO skriver at:

“The intent now is to develop an overarching NATO Concept to increase the situational awareness, explore the potential threats to military and civilian personnel … and to assess the potential impacts of autonomy on current operational concepts,”

En presentasjon av prosjektet er lagt ut her. Se også her.

Det går fram av dokumentet at NATO blant annet vil bruke kontraktører i denne krigføringa, les: private leiesoldater.

Også EU planlegger bykrig.

I to studier fra European Institute for Security Studies med tittelen Urban Violence and Humanitarian Challenges og What ambitions for European defence in 2020? advares EU-eliten om faren for økt sosial uro:

Djuptgående ulikhet når det gjelder økonomiske, politiske og sosiale ressurser … forverres av globalisering og nyliberale prosesser. … Vi står overfor økende, eksplosive spenninger i de fattigste lagene av befolkninga.

Ifølge den sistnevnte rapporten vil EUs militære styrker blant annet få til oppgave å “beskytte de globalt rike fra spenninger og problemer som kommer fra de fattige” (side 75). Denne delen av rapporten er skrevet av Tomas Ries, lektor på Försvarshögskolan i Sverige og rådgiver for Carl Bildt.

Tyske Bundeswehr (dvs. Forsvaret) har gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden. (Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen). Utrederne ser for seg at fall i oljeproduksjonen vil føre til at viktige samfunnsfunksjoner og kanskje hele stater vil kollapse. Helt eller delvis sammenbrudd i samfunnets nøkkelfunksjoner kan skape «rom for ideologiske og ekstremistiske alternativer til dagens regjeringssystemer.». Dette kan igjen føre til åpen konflikt.

Modell av Schnöggersburg

For å forberede seg på å føre denne typen krig har EU etablert treningsbyen Schnöggersburg i nærheten av Magdeburg i Tyskland.

Der bygges det en by, eller en bykulisse, på 1,5 x 2,5 kilometer som skal romme 520 bygninger, gater, veier, T-bane, industriområde, en 22 meter bred elv og til og med en moské som også kan gjøres om til kirke. Det skal bygges skoler, et slott og et kasino. Og det hele bygges bare for militær trening. Kampen mot sosiale opprør må være så realistisk som mulig.

Den politiske og økonomiske eliten har skjønt at kapitalismen vil utløse langt flere masseopprør i framtida og at for å holde på makta må de utvikle militære metoder for å slå ned og undertrykke disse opprørene.

I 2008 ga Strategic Studies Institute i USA ut en rapport med tittelen Known Unknowns: Unconventional «Strategic Shocks» in Defense Strategy Development.

I rapporten tar de utgangspunkt i at i de kommende tjue åra vil ulike former for fysisk press – befolkning, ressurser, energi, klima og miljø – sammen kunne danne grunnlag for raske sosiale, kulturelle og geopolitiske endringer. De sier at dette kan føre til at store stater bryter sammen, eventuelt at også deler av samfunnsstrukturen i USA bryter sammen. Dette vil kunne føre til sosialt opprør, innrømmer forfatterne.

«Omfattende sivil vold i USA vil tvinge forsvarsmyndighetene til å legge om sine prioriteringer in extremis for å forsvare innenlandsk orden og menneskelig sikkerhet. … Uforutsett økonomisk sammenbrudd, mangel på fungerende politisk og legal orden, organisert hjemlig motstand eller opprør, store helsemessige kriser og enorme naturlige og menneskelige katastrofer kan alt sammen føre til  ødeleggende innenlandsk sjokk.» (s. 32)

NATOs planer om bykrig følger opp anbefalingene fra denne rapporten, og den som leser disse dokumentene bør ikke tvile på at våre herskere er redde for opprør og at de derfor forbereder klassekrig av det mer brutale slaget.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelKlodens varmeste juli
Neste artikkelTerroristenes mål var La Sagrada Familia
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).