Kampanje mot stemmeretten

41
Louis XV painted by Louis Michel van Loo

I visse kretser er det tydeligvis en bekymring for hva «uopplyste folk» kan finne på ved valgurnene. Det er nemlig mer enn tydelig at ønsket om å begrense stemmeretten dukker opp igjen. Eller hva skal man si om dette utspillet på kronikkplass i Aftenposten?

Selv om borgere i et demokrati har en juridisk rett til å stemme, har de ingen moralsk plikt til å stemme eller bruke sin stemmerett. Hvis de velger å stemme, så har de en moralsk plikt til å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme. Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.

Artikkelen har tittelen: Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme, og er skrevet av Kristian Skagen Ekeli, professor i filosofi universitetet i Stavanger og Espen Gamlund, førsteamanuensis i filosofi universitetet i Bergen, herrer som antakelig regner seg sjøl som vitende, ansvarlige og rasjonelle.

Det var naturligvis valget i USA som har fått disse filosofene til å relansere det kvalifiserte demokratiet. De skriver videre:

Uansett hva man måtte mene om Trumps kjernevelgere, er det liten tvil om at mange velgere – både i USA og Norge – er skremmende uvitende på det politiske området.

En rekke undersøkelser viser at overraskende mange velgere er politisk inkompetente, de kan ingenting eller forsvinnende lite om politikk.

I boken Democracy and Political Ignorance (2013), viser statsviteren Ilya Somin til forskning som konkluderer med at dette gjelder en tredjedel av amerikanske velgere. …

I likhet med den amerikanske filosofen Jason Brennan, mener vi at det er gode grunner til at inkompetente borgere ikke bør bruke sin stemme.

Demonstrasjonstog for stemmerett i New York 1913.

Nå er ikke ideen om kvalifisert stemmerett noe nytt i Norge. Før 1884 var stemmeretten begrenset til menn over 25 år med eiendom eller inntekt av en viss størrelse, og i overklassepartiet Høyre var det sterk motstand mot at «almuen» skulle få stemmerett. Stortingsrepresentantene fra Høyre fryktet en utvidelse av stemmeretten til arbeiderklassen, fordi det ville undergrave deres eget maktgrunnlag. Og stemmerett for kvinner ville de absolutt ikke ha. Biskop Johan Christian Heuch sa med henvisning til den hellige skrift at det var mot Guds skaperordning at kvinner skulle ha stemmerett og dermed delta i det offentlige liv. 

Filosofene Ekeli og Gamlund vil ha de «inkompetente» vekk fra stemmeurnene. Det stinker klasseforakt lang vei fra innlegget deres.

De foregående betraktningene innebærer at det ikke er ønskelig for moderne demokratier som USA og Norge, at uvitende og uansvarlige borgere deltar i utformingen av politiske beslutninger som kan påtvinges andre, og ramme deres livsutsikter.

Det er naturligvis den «uvitende og inkompetente» underklassen de vil til livs. De kunne jo komme til å stemme imot den «kompetente» politikken til overklassen og den politiske eliten, og det kan man ikke ha noe av.

Ikke alene

De «kompetente» filosofene er ikke alene. Internasjonalt er det etter hvert en del dannede mennesker som argumenterer mot massenes rett til å stemme. I Huffington Post skriver Roanna Carleton-Taylor, som kaller seg sosialist, følgende:

My primary concern is that a proportion of the electorate simply do not have enough political knowledge to express an informed choice in the ballot box. …

You have a responsibility to cast your vote based on an informed, considered opinion. In my view anybody unable or unwilling to do this should stay at home on polling day.

Denne Jason Brennan som Ekeli og Gamlund viser til, er også filosof, professor i etikk ved Georgetown University. Han mener at flertallet av velgerne ikke burde stemme.

I en artikkel i Aeon argumenterer han for det han kaller epistocracy, kunnskapsstyre.

I New York Times har en viss Gary Gutting reist spørsmålet Should Everybody Vote? Han har de samme bekymringene som våre kompetante filosofer, og ender opp med å foreslå en «juryordning» av kompetente og kvalifiserte mennesker som skal gi en slags forhåndsdom over kandidatene for å rettlede velgerne. Gutting er også professor i filosofi.

En meningsmåling utført for HuffPost viser at blant amerikanere under 30 år er det et flertall som mener at bare de velinformerte burde avgi stemme ved valgene.

Kunnskap og demokrati

Naturligvis er det sant at mange velgere har lite kunnskaper om politikk. Det er vel kjent at flertallet av amerikanske velgere knapt kan plassere de landene USA kriger mot på et verdenskart. Som det ble påvist i en artikkel i Washington Post, så er det slik at jo mindre amerikanske velgere vet om hvor Ukraina er, jo mer ønsker de at USA skal intervenere.

Etter at USA hadde ført krig i Irak i tre år var det bare 37% av de spurte som kunne plassere Irak på et kart.

Men slik er det faktisk med den såkalte «eliten» også. Hele det norske Stortinget sa i 2011 at de støttet bombing av Libya for å «fremme demokrati og menneskerettigheter». Noen sa til og med at de ville bombe for å fremme likestilling og likeverd. De hadde ikke peiling på Libya og det beste man kan si om dem er at de neppe skjønte noe særlig av hva de gjorde. Etter Brennans kriterier burde de ikke hatt stemmerett.

Demokraters svar på dette problemet fra den franske revolusjonen til nå har vært å spre kunnskaper, allmenn skolegang, en opplyst offentlig debatt, fri og uavhengig presse og så videre.

Eliten frykter folket

De egentlige makthaverne i dagens verden er så få. USA 20 rikeste personer, ei gruppe som lett ville få plass i en liten turistbuss, eier like mye som den fattigste halvparten av USAs befolkning, i alt 152 millioner mennesker eller 57 millioner husholdninger. De rikeste av de rikeste i verden, de med investerbare formuer på over 500 millioner dollar (3,2 milliarder kroner)utgjør 3100 individer eller 0,00004% av menneskeheten. De får god plass på hovedtribunen på Ullevål stadion. De er ikke avhengige av stemmeretten. De kan kjøpe seg de politikerne de trenger – og de gjør det også.

Og de eier medier som manipulerer den politiske dagsordenen så godt de kan og som selger krig til massene som om det skulle være frokostblandinger.

Men de er redde for hva folket kan finne på. Derfor prøver de så godt de kan å fremme systemer som ikke lar seg påvirke av stemmeretten. Maastricht-avtalen og Lisboa-avtalen er ikke godkjent av europeiske velgere. Likevel legger de føringer for hvordan over en halv milliard europeere skal leve. Ingen norske velgere har stemt for EØS-avtalen, likevel styrer den det meste av økonomi og lovgivning i Norge. Og får den europeiske eliten det som de vil, vil de nasjonale parlamentene bli fratatt enhver virkelig betydning innen 2025.

Men når ikke noe av dette er tilstrekkelig for å sikre elitemakt, er det altså noen som mener at den rette veien å gå er tilbake til embetsmannsstaten, eller hvorfor ikke like godt gjeninnføre det opplyste eneveldet?

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


41 KOMMENTARER

 1. Takk for fat du tar dette opp! Ironien oppi Ironien oppi dette må være at de selv har blitt så indoktrinert og uvitende, at de ikke lenger ser forbi nesetippen av informasjon gitt i et særdeles kontrollert mediebilde.

 2. Lavmål fra tenkeklassen og en innertier fra Steigan!

  Vil også anbefale en fulltreffer fra Kunstler!

  – We’re Good People, Really We Are!: http://kunstler.com/clusterfuck-nation/good-people-really/

  Tar med et utdrag:

  «Now, the question of motive. Why does the thinking class in America embrace ideas that are not necessarily, and surely not self-evidently, truthful, and even self-destructive? Because this class is dangerously insecure and perversely needs to insist on being right about its guiding dogmas and shibboleths at all costs. That is why so much of the behavior emanating from the thinking class amounts to virtue signaling — we are the good people on the side of what’s right, really we are! Of course, virtue signaling is just the new term for self-righteousness. There is also the issue of careerism. So many individuals are making a living at trafficking in, supporting, or executing policy based on these dogmas and shibboleths that they don’t dare depart from the Overton Bubble of permissible, received thought lest they sacrifice their status and incomes.

  The thinking classes are also the leaders and foot-soldiers in American institutions. When they are unable or unwilling to think clearly, then you get a breakdown of authority, which leads to a breakdown of legitimacy. That’s exactly where we’re at today in our national politics — our ability to manage the polity.»

  De er så gode, ja så ufattelig gode disse filosofene.

  «Ironisk nok er det slik at ønsketenkninger og bortforklaringer passer best for de vellykkede, da de kan sole seg i sine korrekte meninger.» – Terje Bongard

  Personlig tror jeg det kunne være en fordel med litt atferdsøkologisk kunnskap også, ikke kun politisk, noe disse filosofene ikke har snev av. For det er innen atferdsøkologen kunnskapen for en sårt tiltrengt politisk revolusjon finnes!

  • – Lommedemokrater foren dere!: http://debatt1.no/lommedemokrater-foren-dere/

   Artikkel skrevet av en uutdannet, avdanket industriarbeider og bondetamp fra utkantene av Toten. Garantert ukvalifisert for et kvalifisert demokrati. Lommedemokratiet kvalifiserer garantert ikke i filosofenes høyere kvalifiserte sfærer.

   Igjen, takk til Steigan som spøker så fornøyelig med disse filosofenes skinnende tankepåfuglfjær. Assosiasjonene går naturligvis til Keiseren uten klær.

   • Øyvind Holmstad: Jeg slutter meg fullt ut til denne takken til Steigan, men som også er en inderlig oppfordring til ham om ikke å gå trett, men uopphørlig å hamre på disse tingene fordi de er så viktige, nettop i vår tid. Vi har fått en global klasse av ‘besserwissere’ som føler seg høyt hevet over andre, og særlig over trekkdyrene i samfunnet. Nå er de i ferd med å heve seg over selve demokratiet. De er ikke i stand til å se at synspunhktet til en arbeidsløs arbeider i USA’s rustbelte veier like tungt i skålen som deres egne høytravende vyer om internasjonalismen når det kommer til valg. I USA er det bare ca. halvparten av de stemmeberettigede som stemmer, og bare her ser vi folkedypets forakt for de to bærende partiene. Dette vises også av at det bare er ca. 30% av dem som i det hele tatt stemmer som har tillit til noen av de to partiene. USA står altså ved en demokratisk skillevei som kan ende med katastrofe. Godt hjulpet av omfattende valgfusk som søkes druknet i de latterlige påstandene om at Russland skulle ha påvirket valget. Stalin sa ikke så mye som her blitt stående for ettertiden, men han sa en ting som burde vekke mange som tror på demokratiet: «Det er ikke så viktig hvem det er som stemmer. Det som er viktig er hvem som blir satt til å telle stemmene».

     • Øyvind H: «Det biologiske mennesket» er en bok som burde vært obligatorisk lesning for alle FØR de uttaler seg om noe som helst. I alle fall rundt det eksistensielle. Problemet ligger i at flertallet sansynligvis ikke vil eller kan frikoble seg fra det genetiske arvematerialet som på godt nosk gjør dem til ‘drittsekker’ i samfunnet. Det er i bunn og grunn dette vi kjemper mot og som vi må finne en motstrategi mot. Spørsmålet er om det i det hele tatt lar seg gjøre, for det er lett å miste motet mot en slik uhyrlig vegg.

     • Det genetiske arvematerialet har ingenting med drittsekker å gjøre, men kan være en følge av at man er en drittsekk. Alt livs personlighet/sjel er av ånd, og den kan man selv gjør noe med ved å bruke sin viljestyrke. Genetisk visvass er bare vås fra folk som fornekter det åndelige og gjør seg selv tilbakestående.

     • Terje, jeg synes du er en utmerket ambassadør for tanken om et sjelelig univers der genetikk er vissvass. Med så proff hjelp går diskrediteringsarbeidet som en lek selv for oss som er svake i trua.

     • Et åndelig univers; hele universet er fylt av ånd; uten ånd, hadde det ikke vært noe univers eller tomt rom.

      Det er bare visvass når man påstår at om man er en drittsekk, så skyldes det genene. Det skyldes en selv, ens åndelige arv (arvesynden), og påvirkning av åndsparasitter og andre drittsekker. Genetikk har ingenting direkte med det åndelige å gjøre.

      Etter det jeg har forstått, kan forbedrede fysiske egenskaper oppnås ved at man lever et rent og gudfryktig liv der man tror på sannheten, og får visse genetiske og kromosomistiske gaver som gjengjeld. Sannhetens gaver er en del av dette. De får man når man innser visse sannheter. Da vil ens avkom dra nytte av det.

     • Jeg tror det er omtrent motsatt: Universet er fylt til randen av vissvass, vissvass er alltings hovedbestanddel. Eller, som det heter i internettmemet kalt Sturgeon’s Law; 90% of everything is crap. Personlig vil jeg vel heller si nærmere 99.999%, men ok.

      Ånd derimot, må vi nok mekke sjæl hvis vi vil ha noen. Den blir kanskje ikke like genuint ekte som vissvasset universet for øvrig kan varte opp med, men det får duge for prekariatet.

      Mvh Achsel Ford, åndsmenneske og tåkefyrste

    • Takk til deg også Eyvind C.K. Svaret mitt var egentlig aller først til Øyvind H., for hans assosiasjoner til påfuglfjær og til H.C. Andersen. Avskyelig, kort og godt deres avsløring av seg selv. Er det slike vi har møtt før, og møter nå i dagens politikerforsamling. Svaret mitt er ja, og vi ER slik ille ute.

 3. Med endringen av Grunnloven og overføring av myndighet til domstolene, spesielt overnasjonale instanser, har både stortinget og andre europeiske lands parlamenter sørget for en kraftig amputering av stemmerettens betydning. Det gjelder selvsagt ikke bare ifht EU, men også FN og globale handelsavtaler. I praksis har stemmeretten knapt lenger noen betydning for den politiske utviklingens hovedretning. Senest igår hadde Klassekampen en leder med overskriften Naturkrefter skrevet av Mimir Kristjansson hvor han refererer Jonas Gahr Støre, og som igrunn godt oppsummerer situasjonen:

  «Det er sterke, nesten naturgitte drivkrefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge.» Det er beskjeden fra Jonas Gahr Støre to måneder før høstens valg, der ulikhet er en av hovedsakene. Støre nevner fire slike naturgitte drivkrefter: Markedskreftene, globalisering, fordeling av kapital og innvandring. «Vi kan ikke annet enn å akseptere de globale trendene, men samtidig kan vi ta politiske grep for å begrense de negative effektene, ikke forsterke dem, slik Høyre og Frp gjør.» http://www.klassekampen.no/article/20170721/ARTICLE/170729992

  Kristjansson fortsetter så riktignok med å kritisere dette og nettopp utfra premisset om at «det er politikere som bestemmer», dvs i siste instans velgerne. Men for de overordnede linjene stemmer det altså knapt lenger i det hele tatt. Med utgangspunkt i sin egenskap av å være en form for kartell som etterhvert ble enige om en viss hovedretning har fremforalt nettopp Høyre (som Støre kom fra) og Arbeiderpartiet, og tilsvarende konstellasjoner i andre land der slike partier til og med har dannet eksplisitte «storkoalisjoner», sørget for å overføre makt til overnasjonale instanser på en måte som skal sørge for at deres egen ideologi og politikk så langt mulig skal videreføres «for tid og evighet». I prinsippet kan det selvsagt fremdeles endres med stemmeseddelen. Men ved å endre grunnlovene i samme retning har man også gjort hva man kan for at det skal bli så vanskelig som mulig. Høyre og Ap sørget (selvsagt) derfor for å sette et par av de mest fanatiske EU-tilhengerne, Jagland og Lønning, på den jobben. Endring av selve stemmeretten, eller så langt mulig innskrenke den med tanke på «nødvendig respekt og forståelse» for den overordnede politikken / ideologien som dette kartellet har sørget for å fastlegge ved å overføre til overnasjonale instanser all makt av betydning for den langsiktige utviklingen, det vil snarere bare være et siste logiske skritt. Strengt tatt så foregår det vel ganske sikkert allerede en viss inndoktr…, unnskyld opplæring i slike «demokratiske» prinsipper i skolen. Og hvor «demokrati» nettopp ikke lenger fremstilles som det det alltid før har blitt ansett for å være, men istedet i første rekke som «forpliktelse», i realiteten underkastelse ifht disse føringene fastlagt av partikartellene som utkrystalliserte seg i løpet av de første tiårene etter 1945.

  Det er jo også mot den bakgrunn utspillet i Aftenposten fra disse to «filosofene» må forståes. Disse to, og adskillige andre pseudoakademikere og liksomforskere innenfor «humaniora» som jurister, sosiologer, historikere osv, de står allerede klar til å kaste seg over oppgaven med å skrive lærebøkene som skal forklare både mer eller mindre lett påvirkelige barn og unge, men også befolkningen forøvrig, hva demokrati «egentlig» er.

 4. Jeg bare lure på hvordan de tenker .
  Norge er et av de høgst utviklede samfunn med en høy andel av akademikere og opplyste universitetsutdannede folk.
  Hvis ikke vi er klare for stemmeretten , hvem er det ?

  Er det slik kanskje at ikke media og universitetene opplyser folk om samfunnet slik at vi ikke klarer å ta ‘kloke’ avgjørelser ?

  Veldig merkelig denne kronikken i Aftenpoten , og spørsmålene står i kø !

  • Min påstand/erfaring er at det er ingen sammenheng mellom universitetsutdannelse og «opplysthet» eller «vett».
   Så lenge pensum på skoler er farget av interessen til enkelte pressgrupper som former historien til sin fordel og for å nå sine mål så er det mye feil fakta som blir lært bort til passelig naive studenter.
   For å skjønne litt av verden nytter det ikke med en mastergrad alene.. du må faktisk ha litt vett i knollen og… eller lære å bruke det vettet du har, og da må du stille spørsmål om det du lærer faktisk er helt rett.
   Det vettet vi har er vi født med, det er bare å bruke det riktig.

   • Skole i dag er hjernevask og politisk styrt propaganda av antikrist ånd, og starter allerede i barnehagen hvor de lærer «respekt, forståelse, likeverd og for all del den politisk korrekte godheten» for att de skal kunne akseptere all slags styggedom og perversiteter. Dette ser vi virkningen av allerede ved økt ondskap, umoralskhet og kynisme hos både unge og voksne, noe som ble «profetert» for over to tusen år siden og nedskrevet i Bibelen.
    Det blir klarere og klarere att Bibelen taler sant og att Jesus Kristus virkelig er Sannheten, men den som er uten den Hellige Ånd kan ikke begripe eller se det. Mennesker døper med vann etter att Bibelens budskap er mottatt i tro, Jesus Kristus døper med den Hellige Ånd, som åpner menneskets «indre», åndelige øyne. Bare Gud kan åpne ett menneskes øyne så det kan se den hele og fulle sannhet, Jesus Kristus.

 5. Det vil i Norge spesielt ramme Ap. Det vil nok de borgelige bifalle, men det blir ikke riktigere av den grunn.

 6. Vi i Demokratene vil gå motsatt vei, og innføre DIREKTEDEMOKRATI etter sveitsisk modell. Når folket har blitt sviktet av politikerne i islam-partiene, må folket få makten til selv å bestemme over sin fremtid. Sier ikke at det er noe lett å innføre dette og få det til å fungere, men vi har ikke noe annet. Gjennom bruk av internett og bankID og lignende, vil det være både enkelt og billig for folket å bestemme viktige saker gjennom bindende folkeavstemninger.

 7. Ja hva gjør man når velgerne (nasjonens folk) begynner å bli brysomme, danner seg egne meninger, og, gud forby, stemmer på andre enn den/de Big Fake har godkjent?

  Ikke kan man lenger torturere kjettere i strekkbenk, dømme dem til brann og helvete, ei heller sende dem til en annen verdensdel på oppbyggende og disiplinerende tvangsarbeid.

  Så løsningen på problemet må ha en human og tolerant overbygning, man vil dem bare sitt eget beste, og hva er da bedre enn å underkaste den suspekte en test som vil avsløre om den suspekte vil stemme riktig eller ikke?

 8. Det vi har i vestlige land er på sett og vis en form for feedback-demokrati, er man misfornøyd med dagens politikk kan man isteden stemme på noen andre. Regjeringens sentraliseringsiver har fått opp stemmetallet på Senterpartiet betraktelig. Bedreviterne vil vel si at noe slikt som dette med å stase på distriktene og på norsk jordbruk er rent og skjært idioti.

  Det at usikre velgere, heller bestemmer seg for å være sofasittere er i og for seg helt greit, men dette er noe som den enkelte bestemmer selv.

  Og ang folkeavstemmingen om EU:
  Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven. Det står ingenting om folkeavstemninger i Grunnloven, og avstemningene er derfor ikke bindende. De er kun rådgivende.

  Hvis Stortinget ønsker det, så kan altså Norge meldes inn i EU i dag hvis 3/4 av representaene på Stortinget ønsker det. Folkeavstemningene om EU er ikke bindende for Stortinget rent juridisk. Det er derfor viktig ved høstens valg at EU-motstanderne på Stortinget utgjør mer enn 1/4 av representantene. Saken om tilslutning til EUs finanstilsyn i inneværende periode skjedde med 3/4 flertall. Tilslutningen til EUs energiunion kan også skje med 3/4 hvis det ikke blir flere motstandere på Stortinget. Slik det er nå så går dette med EU-medlemskap på ren velvilje fra EU-partiene på Stortinget, det finnes ingen sikring i grunnloven bortsett fra 3/4 flertall.

 9. Ledelsen i Ap og H sa i 1962,72,92 at det ville være uansvarlig å la folket avgjøre en så komplisert sak som Ef/Eu saken. Her så man elitetenkningen og folkeforakten tydelig

 10. ….de bemidlede ansvarlig kompetente har forlengst prøvelansert løsningen på problemet med begrensninger av stemmeretten – man delegerer beslutnings- og iverksettelsesretten av samfunnsstyringen til NGO-er – de er brukbare til såvel statskupp (f.eks. i Ukraina) som til privat skatteoppkreving (f.eks. OPS-ing av klart offentlige oppgaver hos oss)….

 11. Det kan jo snart vise seg at virkelighetener noe annerledes enn hva professorene mener.

  Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere kan være de som baserer sin virkelighetsoppfatning på egne og andres teorier som er ubeviste og ikke noe annet enn eventyr, og som sier at sannheten er psykoser og vrangforestillinger, og løgner og vrangforestillinger er sannheten.

  Det er etter min mening bedre å stemme på folk og politikk man liker, enn å tro på slike folk.

 12. Javisst, det er utrolig viktig at vi får beholde allmenn stemmerett, slik at alle kan gå og stemme på … oi … nei, vent … problem, problem.

  Prøver igjen:

  Javisst, det er utrolig viktig at vi får beholde allmenn stemmerett, slik at alle kan la være å gå og stemme!

  Sånn. Makan.

  • Eller sagt på en annen måte: Stemmeretten må bort, da jeg nærer sterk og begrunnet mistanke til at den bare bidrar til å nærmest formelt legitimere makta (så langt noe slikt er mulig) og gi folk et feilaktig inntrykk av demokrati og medbestemmelsesrett. Tar man den fra oss, er det reine ord for penga, og det blir kanskje mulig å tenke seg at den generelle misnøye skal kunne øke til et nivå mer i samsvar med gjeldende virkelighet, noe vi trenger sårt.

   «Alle disse blår i øya på folk, lite visste jeg at det var selvet limet»

   • Uten demokrati, hvem blir da politikere, tro? Hvem skal da plukke ut de som skal bli politikere? De som vil utrydde alt hellig liv, kanskje, bruker løgn som metode og er åndsparasitter? Det fins da ingen måte å velge bort ondskapen på.

    • Terje, det var ment som en spissformulering for å få folk til å tenke en gang til gjennom demokratiets kår.

     Men at det aller viktigste for politikerklassen er at vi i hvert fall stemmer, ikke spesifikt hva vi stemmer på, mener jeg bokstavelig. Rimelig høy valgdeltakelse blir alltid tatt til inntekt for den rådende parlamentarismens legitimitet, slik må det i grunnen være også, og jo mer den minker, jo mer prinsipielt problematisk blir maktutøvelsen. Og temmelig problematisk mener jo jeg at den uansett er, så derfor er jeg for alt som rydder vekk det jeg mener er misforståelser av typen «systemets ubestridelige legitimitet i bånn». Jeg tror oppriktig at en litt mindre velstandsbedøvet og mer kritisk norsk befolknings egentlige meninger om dette og hint ville måtte tilsi at de valgte å ikke stemme, eller evt. stemme blankt som en noe mer aksepterende og mildere protest. Det at såpass mange i Norge allikevel stemmer på partiene mener jeg må skyldes andre ting enn bevisst og aktiv støtte til det de driver med i praksis, da det egentlig er grov misbruk av tilliten. Og jeg tror, uten å like det spesielt godt, at den eneste veien til moment i endringsbevegelse er lutring gjennom lidelse. Litt mindre dramatisk sagt må det bli verre før det kan bli bedre, ellers er ikke viljen til noe så lite mennesketypisk som endring tilstrekkelig egoistisk motivert og desperat til at det blir noe trøkk i det.

     Når det gjelder stortingsvalgene kan jeg vel ikke se at de gir noen mulighet til å velge bort det onde uansett, bare se på den gjengen du har å velge mellom da mann, men heldigvis er jeg ikke så opptatt av ondskap. Jeg tror det er en relativt sjelden ting hvis du definerer det som en helt konkret egenskap ved et menneske, ikke et bare litt abstrakt begrep vi bruker når ting føles jævlig nok. Dumskap derimot … det er universets hovedbestanddel.

     • Vi må stemme for å hindre ondskapen i å få makt. De er sikkert eksperter på å mobilisere alle sine til valgene, og jo færre som stemmer ellers, jo mere makt får de. Det så vi ved kirkevalget.

      Ondskapen representeres i dag av psykologer med klonende professorer og noen psykiatere m/fjertefølje og ormeyngel. Nazister, satanister og alle åndsparasitter er inkludert blant disse.

      De må ikke få anledning til å ansette og sparke folk i noen som helst del av arbeidslivet, spesielt politi og forsvar. Da kan vi få tilfeller som i Russland der de har fått kontroll over atomvåpen og holder landets befolkning som gisler, og andre land der de holder på med å sikre seg slik kontroll.

      Ondskapen kjennetegnes også ved at den massakrerer, f.eks. massakrer på kristne slik gisseltakerne i Syria og muligens Assads styrker sto bak.

      Ondskapen snur også sannheten opp/ned. Den har blant annet bestemt seg for å snu Bibelen opp/ned.

 13. Takk, Pål – utmerket artikkel!
  Kan vi se for oss en situasjon om noen år hvor vi blir medlem av EU, slik vi fikk EØS?
  Galtung antyder en slik mulighet i dikumentaren «Johan uten land».

 14. Pål,
  Et ønske for en forbedret funksjon i kommentarfeltet er mulighet for å redigere et innlegg!
  Da ville jeg rettet ordet ovenfor «dikumenter» til «dokumentar». 🙂

 15. «Biskop Johan Christian Heuch sa med henvisning til den hellige skrift at det var mot Guds skaperordning at kvinner skulle ha stemmerett og dermed delta i det offentlige liv.»
  Han sa det sikkert, men biskopen farer bare med nonsens, da Bibelen sier intet om demokrati, men derimot at man skal følge Bibelens Lover, ikke de lover menneskene (politikerne/monarkene) skaper, ikke gå til venstre eller høyre (politisk), men følge den rak vei. Dessuten fordømte Jesus fariseerne (da tidens politikere) og de skriftlærde (datidens advokater).

  • Det står visst også at man skal følge landets lover, fordi de er laget under påvirkning av Gud, eller noe sånt (husker ikke nøyaktig).

   Det står også at man skal lyde Gud mer enn mennesker; dvs. der det er konflikt mellom menneskenes lover og Guds lover, skal man følge Guds lover.

   • Nei slapp av, det er i Koranen det der står. Sharia og sånn, vet du. Her lenger nord skal vi ikke følge noen lover i det hele tatt, vi skal skal bare gå berserk og ha det moro. Makan.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.