Ingen vet hvor strømmen til elbilene skal komme fra

124
Under andre verdenskrig løste bilindustrien energiproblemet med å lage gassgeneratorer basert på pellets

Frankrike vil forby diesel- og bensinbiler etter 2040. Bilindustrien satser enormt på elbiler og land etter land ønsker å fase ut biler basert på diesel og bensin. Men ingen aner hvor strømmen til denne gigantiske flåten med elbiler skal komme fra.

Under andre verdenskrig løste bilindustrien energiproblemet med å lage gassgeneratorer basert på pellets. En Tesla er mer elegant, men prinsippet er ikke å ulikt.

Det mediene og politikerne ser ut til å glemme er at elektrisitet ikke er en energikilde, men en energibærer. Strømmen til å drive elbiler må komme et eller annet sted fra. Kjernekraftverkene står for 75% av Frankrikes strømproduksjon, så en elbil i Frankrike går de facto på atomkraft.

Verdens flåte av personbiler kjører hvert år cirka 25.000 milliarder kilometer, skriver DWN, og det krever en energi på 5.000 milliarder kWh. For å dekke dette enorme energibehovet vil det være nødvendig å bygge om lag 450 atomkraftverk eller 4000 elvekraftverk eller 400 brunkullkraftverk. Men det snakker ingen om, ikke De grønne, ikke politikerne i maktposisjoner og ikke industrien.

Elbiler selges inn som «miljøvennlige», til stor glede for smartinger som Elon Musk i Tesla og resten av de store i bilindustrien.

Elbilen er en hype. Det er sikkert lekker og spennende teknologi, men den langsiktige regninga er det ingen som snakker om. En elbil i Tyskland er og blir en kullbil, uansett hvor mye den hypes. Hybridteknologien kunne være en løsning, men den er det liten politisk interesse for.

For å gjennomføre den tvungne overgangen til elbiler må energiproduksjonen fra kjernekraftverk, kullkraftverk og olje- og gassbaserte kraftverk trappes opp. Alt dette i «klimapolitikkens» navn.

Man diskuterer heller ikke miljøspørsmål knyttet til batteriproduksjonen til denne enorme flåten av elbiler.

Produksjonen av elbiler fører til større CO2-utslipp enn tradisjonelle biler, i hovedsak på grunn av batteriene.

Ifølge Concerned Scientists er regnestykket ikke særlig gunstig:

Manufacturing a mid-sized EV with an 84-mile range results in about 15 percent more emissions than manufacturing an equivalent gasoline vehicle. For larger, longer-range EVs that travel more than 250 miles per charge, the manufacturing emissions can be as much as 68 percent higher.

Det er også betydelige problemer med resirkulering av de litiumbaserte batteriene i elbilene.

The Guardian publiserte i 2015 artikkelen Tesla’s new batteries may be harder on the environment than you think der de skriver:

In a 2013 report, the U.S. Environmental Protection Agency’s Design for the Environment program concluded that batteries using nickel and cobalt, like lithium-ion batteries, have the “highest potential for environmental impacts”. It cited negative consequences like mining, global warming, environmental pollution and human health impacts. 

Det finnes ingen dokumentasjon på at en overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil være miljøvennlig når alle faktorer tas i betraktning. Kanskje vil det til og med bety en forverring. Og det finnes ingen planer for hvordan det enorme energibehovet skal dekkes inn. Men så lenge folk tror på fløytespilleren, kan dansen rundt gullkalven fortsette, og smarte folk som Musk fylle kontoene sine til randen.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


124 KOMMENTARER

  • Og i tillägg kablarna från Ryssland i Östersjön… som om alla vägar förr eller senare leder genom Tyskland til Rom. Förbudet mot oljepannor i nybyggda hus ser grönt ut när all olja ändå måste rinna Norge ur händerna på ett eller annat sätt (i Kongsberg)

  • Det er bare en dråpe i havet Norge eksporterer til utlandet. Det har ingen betydning og 10% går vekk i motstandstap.

   • Hva skulle vel Kongeriket Norge gjort uten Europa som gir oss billig strøm og energi?
    Tyskland 82 282 988 millioner får over 40 % av energi behov GASS her fra Norge hvor vi ellers holdet på å fryse i hjel av miljøavgifter. http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
    Belgia med sine 10 423 493 millioner er et knutepunkt for resten av EU hvor Norge levere hva? http://no.wikipedia.org/wiki/Belgia

    Kapasiteten i Emden ble fordoblet da Europipe I kom i drift i 1995. I 2005 hadde Emden-anleggene en kapasitet på opptil 100 millioner kubikkmeter gass. Dette tilsvarer rundt 40 % av det samlede tyske gassforbruket. I tillegg kommer kapasiteten til Europipe II. Den samlede kapasiteten i Dornum og Emden gir norsk gass en ilandføringskapasitet i Tyskland som tilsvarer rundt to tredjedeler av det samlede tyske forbruket. Mer enn halvparten av gassen leveres til kunder i Tyskland. Øvrige mengder leveres bl.a. til Nederland, Tsjekkia, Østerrike og Polen. http://no.wikipedia.org/wiki/Emden

    Zeebrugge er en liten by nordvest i kommunen Brugge i Belgia. Kystbyen er mest kjent for havnen Zeebrugge havn som er en av Belgias største containerhavner og en mottaksterminal for naturgass. Havnen er mottaksterminal for Statoils gassledning til Europa. Norsk naturgass utgjør en tredjedel av Belgias forbruk av gass. http://no.wikipedia.org/wiki/Zeebrugge_havn
    http://oljekrisa.no/EU%20energi%20jan%202016.htm

    Prisen for strøm, gass og olje øker mye raskere enn lønningene. I 2013 betalte tyskerne 43 % mer for oppvarming og varmtvann enn i 2002. I samme periode har lønningene bare økt med 17 %.
    https://steigan.no/2014/04/05/tyskland-nesten-sju-millioner-husstander-energifattige/

 1. En bensinbil bruker grovt regnet like mye strøm som en el- bil. Dette fordi energi/strømforbruket til rafineringsfabrikkene er enorme! I tillegg må bensinbilen forbrenne bensinen for å bevege seg fremover. Behovet for energi er altså mindre i favør av el-bilen og i totalregnskapet i de livsløpsanalyser som blant annet Daimler AG har fått utført kommer El-bilene bedre ut, uansett hvordan strømmen lages. Den strømmen som nå brukes til å raffinere bensin kan brukes direkte til å drive el-bilparken når etterspørselen etter bensin og diesel avtar. Teslas nye batterifabrikk skal være selvforsynt med fornybar energi! I energiregnskapet for bensin/ dieselbler synes det å være en sannhet at det ikke medfører energi og miljø/ klima kostnader med å frembringe bensin og diesel fram til pumpene!

  • Sant… Oljen skal hentes opp, raffineres og distribueres før den svis av i den enkelte bil, med heller skral virkningsgrad. Svis oljen av i et kraftverk, skal den ikke sendes fullt så mange steder og kan antagelig også raffineres mindre, samt at jo virkningsgraden i et kraftverk er langt høyere.

  • Arne, ditt forsvar av el-bilen virket tilforlatelig inntil du spilte ut «trumf» kortet ditt: «Teslas nye batterifabrikk skal være selvforsynt med fornybar energi!»!!! Da raknet det hele! Industribedrifter i dag går 24 timer i døgnet ganske enkelt fordi kapitalen må være virksom hele tiden! Og om natten skinner som kjent ikke solen på Teslafabrikken du her viser til så hvor skal den da få strømmen sin i fra!?!
   Det er dette som er akilles-helen til all fornybar energi, unntatt vannkraft, at den er ustabil. For solceller varierer dens effektivitet gjennom dagens løp med sol høyden, og den varierer med om det er overskyet eller ikke. Ja, og om natten bidrar den ikke! Det samme sliter vindmøllene med, de leverer ikke når det ikke blåser!
   Dette tar Tyskland høyde for ved å bygge kullkraftverk. Men siden det koster mye å både stoppe og starte dem, ikke minst så tar det tid før de er oppe i full produksjon velger tyskerne heller å kjøre kullkraftverkene på tomgang, hvis vi kan kalle det det, selv om det blåser godt på en solrik dag! Resultatet blir da at prisene på strøm faller så mye at produsentene må betale kundene for å bruke strøm. De får betalt for å sløse, med andre ord!

   Tyskland opplever dermed en brist i energisystemet som er både økonomisk og lite ressursvennlig! I tillegg har denne politikken lurt svake sjeler som tror at strømmen alltid er billig til å konsumere unødvendig mye på vindstille dager når prisen er høyest! Da må alle betale, og dette har ført mellom 300 og 400 000 tyskere inn i betalingsproblemer p.g.a. høye strømregninger! Dette var neppe tiltenkt, men politikken vedvarer og forsterkes av el-bil politikken i Tyskland! Den er høyst usosial og den fører til økt avhengighet av kullkraftverkene med de miljømessige problem det også fører med seg!

   • Tesla fabrikken er fremdeles selvforsynende 24/7… strømmen lagres på gigantiske batterier om dagen ..og bruges om natten…velkommen til 2017

    • Har ikke regnet på det men det virker ikke helt urimelig at en batterifabrikk muligens kan drives på strøm lagret i batterier når solen ikke skinner. Når det er sagt så er jeg enig i at dagen batterier er noe svineri av flere grunner. Eneribærere uten giftige og sjeldne jordmetaller fra konfliktområder hadde vært tommel opp!

   • Huffda William…. Der gikk du på en smell… Les deg ørlite opp på emnet før du basunerer ut 20 linjer med «sprøyt» Teslas konsept er laget for å samle energi når det er mulig, for så å bruke denne ved behov…. Verdens største batteripark bygges nå i Australia.. Nettopp av Tesla…

    Mye av nøkkelen for fremtidens energiproduksjon og bruk ligger i nettopp dette…

    Ditt siste avsnitt om Tysklands økonomi har jeg ingen forutsetning for å mene noe om, men er ikke overrasket om noen dementerer dette og…

   • Du må nok følge med i timen, For øyeblikket klarer Sargas å rense 97% av co2-en når de brenner kull. Dette er stabilt. Men de har faktisk vært oppe i 99% i perioder.

    Både Bellona og Zero ser på denne teknologien som svært spennende. Frederic Hauge sier for eksempel at «dersom dette blir en realitet i fullskala, dersom vi ser 97% co2-rensing på kullkraftverk som nå bygges, kan det bli utrolig viktig, og få store konsekvenser også i global sammenheng».

    Det har sneket seg inn en liten feil i

    nettavisen-versjonen av saken. Dere skriver at Sargas har kombinert to ukjente teknologier, men det skal være to kjente teknologier. Selve rensingen foregår i søyler som er fylt med co2-absorberende væske. når avgassene fra kullforbrenningen sendes gjennom søylene, fjernes co2. På Värtan har de 4 slike søyler.

   • Jeg bor i ei lita bygd i utkantsnorge. Rett ved der jeg bor er der et vassdrag med et lite kraftverk. Kraftverket forsyner el- bilen min og alle husstandene med kraft og gir muligheter for lokal industri som kan gi mindre transport. El- bilen gir muligheter til å utnytte energien der den blir til. Som små solcellepaneler, vindmøller etc.Energien trenger ikke bli fraktet med trailere eller store båter. Den er lokal og kortreist og gir muligheter for spredt bosetning og verdiskapning. Den gir også muligheter til å produsere energi i byer og tettsteder og reduserer behovet for transport av drivstoff!

    • Greit Arne, det er en søt innfallsvinkel, men for det første bor ikke alle i små bygder med et lite tilgjengelig vannkraftverk. Særlig ikke hvis du kommer utenfor Norge. Dessuten, kommer lithiumet, kobolten og alle de andre stoffene som trengs til denne kompliserte elbilen også fra bygda di? Det er selvsagt et ironisk og retorisk spørsmål, men poenget er at strøm ikke er hele regnskapet for en elbil og etter min mening må også kostnadene i alle henseender med batteriene regnes som en del av drivstoffkostnadene dersom en fair sammenligning med fossilbiler skal gjøres. Noe annet blir utopi og grønne drømmerier dessverre.

  • Nemlig:) Og innledningsvis, «ingen vet hvor de skal ta strømmen fra»… Jo, det finnes både opplyste og mennesker som tenker langsiktig. Det er en rivende utvikling på solceller, vind, hav… Det skjer, og kommer til å skje mye fremover. Vi har såvidt startet «det grønne skiftet» Fremtiden er basert på langt mindre bruk av fosilt, og det er noe vi må begynne å ta innover oss. Mennesker med dinosaur- fosile meninger derimot, vil vi nok ha i langt lengre tid fremover…:)

  • Problemet er at man vet ikke hvor elektrisiteten til el-bilene skal komme fra.

   Tyskland, som er det landet der Zeros «energirevolusjon» angivelig er kommet lengst, kan illustrere poenget:
   Tyskland bruker årlig ca. 4000 terawattimer (TWh) energi per år (mer enn halvparten av dette importeres).
   Av de 4000 TWh defineres 600 TWh som elektrisitet (480 TWh av dette er produsert i Tysk- land, resten er importert).
   Og den elektrisiteten som er produsert i Tyskland, er i hovedsak konvertert fra følgende kilder (tallene er fra 2013):

   Brunkull: 145 TWh
   Kull: 110 TWh
   Kjernekraft: 92 TWh
   Gass: 40 TWh
   Vind: 47 TWh
   Sol 30 TWh
   Vann: 15 TWh

   Tysklands «revolusjon» koker altså ned til at av et energiforbruk på 4000 TWh (der også den fossile transportsektoren m.m. inngår), er bare 92 TWh egenprodusert grønn energi.

   Den grønne energien i Tyskland utgjør altså kun ca 2 prosent av Tysklands totale energiforbruk.

   Og tilsvarende er situasjonen i resten av verden
   – Norge og et par andre land utgjør unntakene.

   Zero snakker konsekvent Norge ned, og EU opp.
   Det gir absurde konklusjoner, også når det gjelder el-biler.

   Bløffen om energisituasjonen i EU er en gjenganger i norsk presse,
   og situasjonen er ikke bedre i miljø-organisasjonene, og i partiene.

   Det får også konsekvenser for debatten om el-biler.

   Konklusjon: Elbilene vil kunne ha en viss miljønytte i større norske byer, men ikke internasjonalt.
   Og for klimaet betyr el-bilene ingenting, ettersom den bensinen vi ikke bruker i Norge vil bli eksportert, og brukt et annet sted.

   Odd Handegård,

   • Helt enig med deg John Hult eller Odd Handegård. Når tallene ligger på bordet blir situasjonen klarere dersom man VIL se realitetene. Tror forøvrig bioenergi til strømproduksjon mangler i din framstilling, dette er ca. 50-60 Twh årlig for Tysklands del. Mesteparten av dette foregår som gassifisering av landbruksavfall hvor gassen blir brukt i gassmotorer, eller i biodrevne fjernevarmeverk som produserer både varme og strøm.

    Det finnes folk i Norge som vil rasere norsk kystlandskap ved å bygge ut mange titalls terrawattimer med vindkraft samt omdanne våre kraftverk til et «batteri» for Europa. Vannstanden i magasinene vil gå opp og ned, og antallet såkalte «monstermaster» vil flerdobles. Alt for å løse en bitteliten del av EUs framtidige energibehov og skal vi si problemer. Dette er galskap satt i system.

   • Strømmen kan for eksempel komme fra at man ikke rafinerer olje til bensin…
    Den energien er jo bortkastet.

 2. Hvorfor skrive en hel artikkel med negativitet knyttet til nåværende energiforsyning? Det er ikke slik at vi skal eller kan fortsette med olje, kull og atomkraft. Det er slik at vi skal omstilles fra fossile energikilder til alternative reine energi kilder. Ikke bare ett alternativ, men et helt knippe av alternativ.

  Allerede idag kan de aller fleste – om de vil – montere sol-paneler på hus og garasje for å lade opp sin bil.

  Batteri-problematikken er også under rivende teknologisk utvikling, nettopp for å løse det forurensnings potensialet batteriene representerer. Det vil bli mer hybridbiler, og den hybrid varianten som vil vinne frem er hydrogen-bilen.

  • Velkommen tilbake til 2017. Over 80% av verdens energi behov dekkes av fossile kilder. Slik har det vært mange tiår, og vil forbli mange tiår fremover. Verdens befolkning øker og det gjør energibehovet også. En kan ikke drive skipsflåten med batterier, store kontainerskip, eller kraftkrevende industri med fornybar elstrøm. 98% av all transport er fossil. Sol og vind står i dag for 0% av verdens energiproduksjon, eller riktigere 0,46% om en tar med flere desimaler. Og det etter trillioner i satsning som bare funker om det blåser eller er sol, og krever alltid fossil back-up og har noen korte års levetid. Batterier har også elendig levetid. Skal det endring til må det forskes på annet enn sol og vind. Men alle bjellesauene går fortsatt i den retningen dessverre og det funker ikke.

   • Enig med deg Knut A. Lian. I Tyskland, og i Beijing, Kina, bygger man kullkraftverk på spreng, med moderne rensing. Man ser bare litt skimring på toppen av pipene. Solceller og vindkraft gir for ustabil energi.

  • Det du skriver her er bare en variant av alle de andre unnskyldningene for at det moderne mennesket skal få fortsette å leve akkurat som de gjør. Det kreves ikke noe annet enn sunn fornuft for å innse at den menneskelige progressivitet må reverseres dersom jorden ikke skal ende på knærne. All form for transport, både yrkesmessig og feriemessig må reduseres til et minimum. Det samme gjelder byggeaktivitet. Vi må dermed akseptere en sterk nedgang i ‘levestandard’ slik den nå blir oppfattet og forgudet, og barneproduksjonen må bringes ned på et nivå som jorden kan bære. Jeg vil anta et totalt folketall på ca. 1 milliard. Det ligger i menneskets natur at alt dette vil være umulig å gjennomføre og vi må derfor regne med at Homo Sapiens’ tid på jorden vil bli ca. 50.000 år kortere enn Neanderthalerens.

   • For en negativitet! Ny, ren teknologi er det man må gå over til. Ingen fossil energi mer, hverken til transport eller kraftforsyning og ingen ødelagte/neddemmede vassdrag.

    • Terje Henriksen: Og hvor skal du så få all denne ‘rene’ energien fra som skal dekke det stadige kravet om høyere levestandard fra en verden som beveger seg mot 11 milliarder mennesker? Hvis vi ikke skal utrydde oss selv så må vi ta visse meget ubehagelige grep over den måten vi lever på. Det er ikke negativitet, det er ren skjær realisme.

     • Jeg har kommentert dette flere ganger, men ingen ser ut til å klare å lese det, eller så har noen redigert det bort: Man lager motorer bestående av magneter, jernskiver og elektroner. Varmekraftverk lager man ved å synkronisere lysbølgene som treffer oss (koherent lys) og bruker dette til å varme opp vann, f.eks.

      Veldig enkelt, merkelig at ingen har kommet på noe slikt før, men djevelen i samfunnet (psykologer og psykologiprofessorer) knuser også forskere som kommer på ideer djevelen vil ha for seg selv for å bruke den til å bli kvitt hellig/problematisk liv her på jorda.

   • «Sola vil slukne om en milliard år»

    Hjelp!, leste dere dere; sola vil slukne om en million år!

    » Jeg skrev 1 milliard år!»

    Åh, gudskjelov.

    😉

    Ellers:

    «All form for transport, både yrkesmessig og feriemessig må reduseres til et minimum.»

    Hvorfor? Hvorfor er det feil at noen begynte å produsere såler ( for å tjene på det, men slik at alle kunne sko seg med mindre egen arbeidsinnsats, og gå lengre/lettere.)
    Hva med sykler?,
    Hva med biler som ikke er avhengig av fossilt drivstoff ( hvis fossilt er ubehagelig forurensende i nærmiljøet), men henter energi til Hydrogen eller batteri gjennom sol, vind og vann?
    Vi liker å forflytte oss. Er det ikke bra at vi får denne velferden gjennom teknologisk utvikling.
    Hadde vi hatt det bedre om vi måtte gå, eller bruke hest & kjærre. Hadde vi det, og hvorfor?

    • Ola Henriksen: Først burde du lese innlegget til Knut A. Lian over. Det sier vel omtrent det som er å si om ‘fornybar’ energi. Og på spørsmålet om vi burde gå tilbake til hest og kjerre så er svaret ja, til en viss grad så burde vi det, men det lar seg altså definitivt ikke gjøre i ‘vestlige’ land (noen land gjør det fremdeles) fordi vi ikke har det innebygget i oss at vi vil gå ned i materiell velstand. Uten denne velstanden så hadde vi satt mer pris på en levende natur med planter og dyr som ikke ble utryddet, eller truet av utryddelse, men som vi kunne høste bærekraftig av og beundre i våre nærområder.
     Både sykler og skosåler skal produseres og batterier er noe av det mest forurensende vi har. Men hadde jordens befolkning blitt redusert ned til 1 milliard (som den var rundt år 1800) så kunne man nok ha produsert både dette og andre hjelpemidler uten å bringe jorden i kne i et geologiskl tidsperspektiv.

    • Er CO2 forurensende? Klimagassen som er den svakeste vi har, er i tillegg usynlig.
     Usynlig forurensing?
     Moderne dieselbiler har så rene avgasser at man kan holde en hvit klut bak eksosrøret, uten at det blir skittent. Men så har vi jo NOX da.

     Klimakrise, og CO2 som synderen?

     Klimaet styres ikke av CO2.

     Intervju med Stein Bergsmark:

     Det er hittil ikke påvist noen erfaringsbasert fysisk sammenheng mellom økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og de observerte klimaendringene.

     Alt tyder i dag på at klimaet i hovedsak styres av naturlige prossesser,
     nært tilknyttet den varierende solaktiviteten i vekselvirkning med hav,
     vanndamp og skyer

     CO2 er den svakeste drivhusgassen vi har, selv vanndamp er mye sterkere.

     Det har nå vært en varmepause på 18 år med stabil temperatur.
     Selv med stadig økende CO2 mengder i atmosfæren!
     Noe alle tre klimaforsknings-sentre i Norge er enige om.

     Fra studier av proxydata (indirekte data, feks fra iskjerner) hundre tusener år tilbake, ser vi at temperaturen stiger først, og at CO2-konsentrasjonen følger etter.
     Det er umulig å tolke dette slik at CO2 er en vesentlig temperaturdriver.

     Et tredje slående faktum er at fra 1950, til i dag har de menneskeskapte utslipp økt med mer enn 600 %, mens CO2-innholdet i atmosfæren bare har økt med med 30 %.

     Dette tyder på at menneskeskapte utslipp er svært lite merkbare i atmosfæren.
     I 1950 var utslippene ca 500 Gt.
     I år 2015 var utslippene vokst til ca 35.000 Gt.

     Utslippsdata er tilgjengelige på nettet.

     Dette blir en vekst på mer enn 600 %, mens utslipp ene altså har økt med 30%.

     Alle med barneskolens pensum i matte kan regne ut dette.

     Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentlige driveren til de klimaendringene som er observert.

     Det dreier seg om en massiv POLITISK konsensus der ingen dissens tåles,
     og det foregår betydelig meningspress, og selvsensur.

     Titusener av kompetente forskere har signert petisjoner som går i mot CPP/FN’s klimapanelets konklusjoner, noe som dessverre er lite kjent.

     «Vitenskapelig» konsensus?
     Vitenskapelige spørsmål avgjøres ikke ved konsensus, men ved samsvar mellom teori, predikasjon og observasjon.

     I Norge har tre såkalte forsknings-steder: Bjerknes-senteret, Cicero og Zero,
     som alle forsyner seg av statens gavmilde CO2-pengesekk.

     Men hvis de forsker på noe annet enn at CO2 er årsak til klimaendringer, mister de pengestøtten? Seriøs forskning?

   • Eyvind, uten å ville tippe på karrierens lengde for Homo sapiens’ del: Du har helt rett. Vi kan selvfølgelig både håpe og prøve på utvikling av hittil ukjente måter å utnytte ressurser på som gjør våre spådommer til skamme, men så langt er dette det scenariet vi har å forholde oss til. Om det er trist eller fint eller likegyldig får bli den enkeltes vurdering, men vår arts særegne og smått paradoksale bevissthet blir uansett et flyktig blaff av et snodig lys i det store sorte.

    • AF, filosofen Peter Wessel Zapffe var av den oppfatning at det var en stor ulykke for jorden at mennesket oppsto og at vi derfor burde utrydde oss selv ved ikke å få barn. Han mente at jorden da ville trenge ca. 3 mill. år for å komme til hektene igjen. Nå vil vi nok utrydde oss selv på en meget mer dramatisk måte, selvsagt, som du antyder, uten at dette er annet enn et flyktig blaff av omtrent ingenting i universet. Men jeg vil si at det er litt synd, for vi hadde definitivt hatt en mulighet til å utsette denne utslettelsen ganske vesentlig med noen få enkle grep. Men det hadde krevet global enighet, noe menneskets natur ikke er bygget for.

     • Så nær, men dog så fjernt.

      #denfølelsen

      … av at det burde være så absolutt innafor, at det bare er en løvtynn vegg mellom dimensjonene, mellom fredens utopi og den eskalerende dystopi vi har skapt, og som det må hvile en forbannelse over, siden det allikevel skal være så fordømt vanskelig, tross at det innenfra min komfortable boble virker så enkelt som at en del folk bare må senke skuldrene litt og huske at det går greiest for alle hvis alle er litt raust innstilt, det er jo noe alle vet, så hva venter man på, liksom …

      Jeg er dessverre ennå ikke blitt så dement at jeg får leve lenge i fred for mine egne motforestillinger mot et slikt syn, men jeg merker meg ved en kjapp introspeksjon at jeg nok utelukkende nærer slike fantasier når jeg selv har det ganske fint og er fornøyd. Men da kommer de til gjengjeld forholdsvis lett. Det er vel ikke utenkelig at det kan være noe å lære om viktigheten av en viss rettferdighet her i verden av dette.

 3. Det är uppenbart att elbilen är ett avancerat men bedrägligt sätt att vidmakthålla privatbilismen som grundläggande idé. Vi luras tro att vi kan undkomma problemen med miljöförstöring och detta fördröjer nödvändig satsning på kollektiva trafiklösningar. Detta påpekades i ett inlägg av Ove Bengt Berg 2014 och bekräftas nu återigen. Bra!

  • Det kan nog vara ett väl så självbedrägligt språkbruk att dikotomisera i termer av enskilda och gemensamt försörjda trafiklösningar.

   • Det er ikke selvbedrag. Privatbilen må dø. Det vil si: Massebilismen. Det kan være praktisk med en bil, men hvorfor eie den selv? Bilkollektiv (bildeling) er smart.
    Så til massebilismen: Den er ikke bærekrafig, selv om den går på strøm eller luft. Det må legges til rette for kollektive løsninger og sykkel. Bosettingsmønstere (boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, sykehus o.l.) må plasseres og utforms slik at de lar seg betjene kollektivt og til fots og med sykkel.
    Eksempel: I Fredrikstad ble sykehuset flyttet fra sentrum (der det var mulig å komme til med tog, sykkel og apostelhester) og ut på Kalsnes, langt ute i bushen (men tett ppå en lokal autostrada). Nå er man blitt avhenige av en tilbringerbuss, alle som kommer med tog må bytte, de som har bil, bruker den (mens de før gjerne kunne la den stå).
    I Trondheim (og i Asker og Bærum, vest for Oslo) har nye boligfelt blitt lagt ut som småhusfelt uten noen plan for hvordan de skal kollektivbetjenes på en rasjonell måte (med skinnegående transport). Følgen er en masse ekstra busser og biler ned til sentrum. Vi har allerede en E18 vest fra Oslo med 6 felt større deler av veien. Nå planlegges det en NY E18, parallellt med den gamle (som slettes ikke blir tatt vekk!).
    Det siste nå er planer om et byggefelt midt ute i skogen, omtrent, bortenfor og innenfor Lommedalen, langt unna nærmeste bane. Helt meningsløst, fordi det enkleste for de som kjøper seg inn der, kommer til å bruke bil.
    Igjen: Bilen skaper behov den bare selv kan løse. Og det hjelper ikke om alle fra Bærum og Asker kjører el-bil (eller hydrogenhybrid…), det er stadig for mange som bruker bil.

    • «Bilkollektiv (bildeling) er smart.»

     Hva er smar med bilkollektiv? Trenger jeg å kjøre må jeg antagelig kjøre lengre, for å hente levere. Vedlikeholdet blir mindre privat, og blir årsak til uenighet og flere arbeidsplasser ( som selvfølgelig er negativt.)
     Da må det være bedre å lage biler som har lettere utskiftbare deler, og kan vare lengre ( som f.eks. el-biler ?) ( Hydrogen-elektrisk trenger betydelig mindre batteri), og at biler blir så rimlige at det ikke lengre blir status å skifte de ut kun fordi det kommer en ny modell/farge.
     Vi har materialer/energi ( aluminium/tre/stål/gummi) i verden til at alle som vil kan ha egen bil. ( Spesielt hvis resirkuleringen er god) Over år vil dette antagelig bli færre biler enn å ha bilkollektiv uten privat eier og vedlikeholds-interesse.

     • Hva som er smart med et bilkollektiv? De få gangene det er praktisk med bil, leier jeg en for halvparten eller mindre enn en vanlig leiebil, drivstoff og bompenger er inkludert i prisen, bilene står midt i byen (det lengste jeg har vært unna for å hente en bil, var på Skøyen. Ingen uoverkommelig avstand). Må jeg fylle bensin, er det Shell-kort i bilen, og kollektivet betaler. Har bilen feil, melder jeg fra til kontoret, og bilen blir reparert.
      Jeg interesser meg ikke for bil, som å mekke på dem og alt det andre man må med dem. Dermed er dette ideelt: Book en bil når du ønsker, bilen vil være iorden og ha minst halv tank, kjør dit du vil og sett bilen tilbake der du fant den til rett tid.
      Ellers går, sykler jeg eller reiser kollektivt. Sofa og kjøleskap lar jeg Bring og Elkjøp levere på døra min til en liten slump penger, noe jeg fint sparer inn på å ikke fø på en egen bil.
      Så bor jeg i byen, og der trengs ikke bil.

 4. Her tar du feil, Pål. Skulle nesten tro du gikk petroleumindustriens ærend…

  For å raffinere 1 liter bensin brukes ca 2 kWh. En Tesla Model X kjører ca 10 km på denne energimengden fra batteriet. En tilsvarende bensinbil (Porsche med største motoralternativet) bruker minst 1 liter bensin pr 10 km.

  Vi vil sikkert se en utvikling hvor det ikke bygges ut nye bensinstasjoner, men heller bygges ned og bensin og diesel kan bli vanskeligere å få tak i. Elektrisk strøm er det over alt.

  Jeg har ikke sett noen steder at litiumbaserte batterier er en miljøtrussel. Kvikksølv- , bly- og kadmiumbaserte batterier er en miljøtrussel, men disse blir ikke brukt i el-biler.

  • Fremtiden er jern, magneter, elektroner og koherent dagslys. Det er visst vanskelig å få det til å gli inn, eller så saboteres de innlegg hvor jeg nevner det. Noen vil visst ikke ha en forurensningsfri verden.

 5. Prøv å finne ut kor mange kWh med strøm det trengs for å framstillle ein liter diesel? Det er ikkje langt i frå at ein dieselbil brukar halvparten så mykje strøm støm ein elbil. Det var det eine. Og når ein ser i artikkelen på alternative måtar å produserer strøm så er det ikkje nemnt sol og vind for eksempel. Så dette var med respekt å melde ein tulleartikkel.

 6. 1 liter bensin inneholder ca. 9.1 kWh, men virkningsgraden i en bensinmotor er kun 35% overført til bevegelsesenergi. Elektriske motorer har en lang høyere virkningsgrad (opp mot 95%). Så kommer det store spørsmålet: Hva er tapet – samlet sett – fra et kullkraftverk som genererer elektrisitet, sender dette via transformatorstasjoner til distribusjonssentraler og så til lavspenningstrafoer i distriktene, for så å drive en lader med virkningsgrad 90-95% og lade disse batteriene (med en virkningsgrad på under 90%)?

  Når disse tallene er på plass, så vil man se at dagens strømnett er kraftig underdimensjonert. Og kraftprodusentene likeså.

 7. Om man inte tycker det är någon skillnad mellan skjutas eller hängas kan man välja något i den uteslutna tredje mängden av många andra mer utdragna dödsalternativ. För min del räcker det tillsvidare med att elbilen är så mycket tystare i drift än de aktuella oljuden… trots att det är ett helvete att bo någon kilometer från det vindkraftverk som laddar min cykel… men man vänjer sig kanske.

  Men Pål – jag förstår inte din politiska poäng i detta inlägg… i synnerhet med anknytning till diskussionen om «fake news».

 8. Bildet er feil. Bildet viser en bil. antaelig en drosjebil, med gassballong på taket, fra tiden rundt 1. verdenskrig. Gassballongen var fylt med «bygass», altså den gassen som det var vanlig å abbonnere på før, den som alle byer lagde selv av kull. Kull ble varmet opp i «retorter» uten lufttilgang, og avga da sine flyktige bestanddeler i form av gass og tjære. Gassen ble sendt ut til byens borgere, tjæren ble tatt vare på og brukt til impregnering («stenkulltjære»). Gassen var rik på hydrogen og karbon og kunne bringes til å brenne med en sterk, gulhvit flamme (derav navnet «lysgass»). Det som ble igjen, var koks, og det var nyttig til oppvarming av boliger.
  Pellets, eller «knott» var stort under 2. verdenskrig. «Stort» i den betydning av at de som hadde kjøretøyer, fikk bygd dem om. Treknotter (eller kongler…) brennes med utilstrekkelig lufttilførsel, så det blir CO-gass(karbon-monoksid) som kan brennes én gang til, til karbon-dioksid). Effekten var ikke all verden (det gjelder forøvrig også dagens «CNG», altså fossil metan, og «biogass», metan fra kloakkanlegg), og mangel på olje og gummi (det meste forsvant jo mot syd…) stoppet i praksis bil- og busstrafikken.
  Bunnlinja er at batteribiler er bilindustriens krampetrekninger. For det første er ikke massebilismen bærekraftig, den spiser for mye råvarer til bilproduksjonen, dernest er massebilisme en uhyre urasjonell måte å frakte folk på (en bil frakter i snitt 1,2 personer, enda den har plass til 5…). Og det morsomme nå er at monopolene står for fall. Det tyske postvesenet skulle ha nye elektriske postbiler, men istedet for å kjøpe en ferdig bil fra en av De Store, satte de sammen sin egen, med deler de plukket fra allehånde underleverandører, og fikk en bil slik de ville ha den, til langt lavere pris enn om de skulle ha kjøpt den ferdig. Det er jo det samme De Store gjør, forskjellen er at De Store primært lager fossilbiler med fossilmotorer, og akkurat dem lager de i egen regi, for det er mye finmekanikk og tingh som skal passe sammen, og de driver stadig og lager motorer som bruker mindre drivstoff. Dette koster, og det tar de seg godt betalt for. Resten av bilen kommer fra en drøss underleverandører, og bakes inn i det ferdige produktet. Som da koster mye mer enn om du hadde satt den sammen selv av de samme delene, da De Store jo skal ja sine 20% avanse på fossilmotorene & fossilmotorutvikling.
  Men dog: Metan fra søppel og kloakk har vi jo i mengder i større byer, det går også an å kjøre på tresprit (metanol) fra skogsavfall (heller enn mais…). Men vi må kjøre mindre bil. Vi kan ikke forvente å fortsette dagens bilbruk på batterier, knott, biogass eller hydrogen.
  Hydrogen vil bare forbli en parentes. Fordi: Hydrogen fremstilles med elektrolyse, da som oftest av metan (selvom det også kan lages av vann, for all del). Hydrogen (tillike med bygass…) blir ikke flytende (som propan) når det komprimeres, det forblir en gass. Og de sliter fælt med å lage tanker som både kan holde hydrogenet under de store trykkene de bruker for å få en fornufig mengde på tanken (20-30 bar eller mere), og som samtidig er tette (hydrogen er jo det minste molekylet, og har svært lett for å «stikke av», naturlig nok…). Brenselcellene har ikke all verdens effektivitet eller varighet. Ruter# har putret rundt med noen hydrogenbusser i Oslo noen tid, de går jo, men de er tunge drog (en tolvmeter med tre aksler, fordi den jo er så tung på grunn av tanker, brenselceller og batterier), og det har ikke vært mulig å få ut av Ruter# hvor mye strøm de faktisk bruker på å lage hydrogenet (strøm som heller kunne vært brukt på noe så enkelt som framdrift av busser som går på ren strøm, uten blytunge batterier: Trolleybusser (samt trikk og T-bane…).
  Selve hybridteknologien er ikke så dum, men bunnlinja er igjen: Vi må kjøre mindre bil. Punktum.
  All verdens fancy batterier og esoteriske drivstoffer kan ikke endre på det faktum at bilen er sin egen verste fiende. Om køen på E18, E6 og Ringveien ble elektrisk ved et trylleslag imorgen, vil det ikke hjelpe, fordi det stadig er for mange som bruker bil. Glem ikke at bilene skal ha veier å kjøre på, veier som skjærer seg gjennom åker og eng, og er laget av olje (asfalt…). Og en batteri (eler hybrid…)-bil lager også svevestøv (den sliter opp veien, med sine dekk, som også slites til støv). Og det er dekkstøyen som tar over når farten kryper over ≈30 km/t. Da hjelper det ikke om bilen har lydløs motor…
  Føy så til «Just-in-time»-produksjon (minimale lagere, trengs en del, skal den komme på lastebil fra underleverandøren imorgen!), som fører til mere lastebiltrafikk, det faktum at omtrent alt av industriproduskjon er flyttet til «lavkostland», med lange transportveier til følge (på store containerskip som brenner den verste og mest grisete tungoljen…), så har du det gående…

 9. Steigan: Dette var tynne saker. Hvem er du på parti med? Volkswagen & Mercedes-Benz? Eller folket? Elbiler reduserer den lokale forurensningen, du blir kvitt smogen (selvom du stadig vil ha svevestøvet fra slitasjen av asfalt og gummidekk…), og det skal man ikke kimse av.
  Kraftverk er mer effektive enn individuelle biler på å omforme olje til annen energi (høyere drivstoffutnyttelse, bedre rensing av avgasser + at spillvarme -> fjernvarme).
  Det du bør sette inn støtet på, er klokkertroen på at vi kan fortsette som før med uhemmet privatbilisme (og forbruk…).

 10. Tanken om å starte med å redusere forbruket av energi hos for eksempel den tredjedelen av klodens befolkning som bruker mest per person er vel utenfor all kapitalistisk logikk.
  Privatbilismens vanedannende effekt er dessuten uhyre sterk. Illustrert med en liten observasjon fra mitt nabolag. Her finnes flere fotballbaner med naturgras. Ingen unger bruker dem. Uorganisert fotball i nabolaget har vist forsvunnet. Derimot er det mange unger på kunstgrasbana i nærheten i regi av det lokale idrettslaget. Når det er organisert trening eller kamper ser det ut for å være like mange biler på parkeringsplassen som det er unger på bana. Litt overdrevet kanskje, for jeg har sett at noen unger fortsatt sykler til fotballtrening. Svært få av foreldrene sykler eller går.
  Eller sjekk parkeringsplassen utafor treningsentrene.

 11. Først skulle alle kjøpe dieselbiler fordi det var «miljøvennlig», nå hypes el-bilene opp (de gir åpenbart bedre luft i byene, noe som er viktig, men det er andre ulemper med dem som få som kjøper dem tenker på). Og så har jeg en følelse av at neste «hype» blir neste generasjons hydrogenbiler (når man får ned energiforbruket deres).

  Poenget er at forbrukeren hele tiden skal oppfordres til å kjøpe noe nytt, som noen kan tjene penger på.
  Jeg for min del tar bussen.

  • «Poenget er at forbrukeren hele tiden skal oppfordres til å kjøpe noe nytt, som noen kan tjene penger på.
   Jeg for min del tar bussen.»

   Hvis det gir mer velferd og er bedre for miljøet, hva gjør det om noen – som setter i gang denne utviklingen for å bli rike/frie, stikker av med noen få prosenter av alles fortjeneste/velferdsøkning?
   Tjener noen, bussfabrikanter/innovatører, på at du tar bussen?
   Huff. Da må du gå…., – sykler er nok heller ikke produsert uten fortjeneste?

  • Det er i hvert fall det disse miljø fanatikerne vil, att vi skal gå tilbake til hest og kjerre. Men de har ikke tenkt på det att hesten promper «miljøgasser», og vil sikkert føre til jordas undergang det også. Det er ikke så enkelt.
   Jeg mener atomkraft har mye mer å gå på, både på effektivitet av anleggene og hvilke stoffer som kan tas i bruk. Vann, atom kraft og enda olje er de mest stabile energi kildene vi har, og det skal godt gjøres å utkonkurrere noen av de alternativene.

   • Atomkraftverks effektivitet eller virkningsgrad er en interessant sak. Disse krever enorme mengder kjøling og ca. 2/3 av energien går med til dette i de fleste tilfeller. Jeg har alltid stusset på hvorfor ikke i hvert fall noe av kjølingen brukes til fjernvarme i f.eks land som Sverige og Finnland som både har mye atomkraft og fjernvarmeanlegg nær sagt overalt. Jeg vet at minst ett atomkraftverk i Sveits utnytter noe av kjølevannet til fjernvarme.

    Dersom denne kjølevarmen kunne utnyttes til å spalte vann til hydrogen og oksygen ville plutselig hydrogenbiler bli et uhyre interessant alternativ. Hvis f.eks halvparten av energien i kjølevannet kunne utnyttes ville det for Sveriges del utgjøre ca. 60 Twh. Hvis virkningsgraden for spaltingen til hydrogen var på rundt 30% ville man kunne forsyne omtrent hele den svenske personbilparken med nok hydrogen med dagens 9 operative reaktorer.

 12. Ute av syne ute av sinn. Vi flyttar berre problema over der vi ikkje ser dei. Klassisk metode, men stammar frå steinalderen. Ikkje noko innovativt i det.

 13. Og hvor skal energien til alle industrirobotene komme fra, det er vel et beslektet spørsmål?
  Etter oljen kan det ligge an til at strømforbruket i Norge må økes ganske mye pga ny industri som skal erstatte oljevirksomheten (la oss feks si ny tre-foredlingsindustri og ny biokjemisk/petrokjemisk industri).
  Hvis ikke utenlandskablene i mellomtiden har gjort det umulig med opprettelse av ny industri i Norge pga kontinentale strømpriser sammen med fri flyt og null tollbeskyttelse.

 14. En moderne bensinbil har en virkningsgrad på 30 %, dette vil si at 70% av energien du mater inn går til spille!
  En EL-bil har en virkningsgrad på 85-90%, så her taper man kun 10-15% av energien!

  Forbrenningsmotoren er en eldgammel oppfinnelse, teknologien er primitiv og utdatert, og bør fases ut så snart som mulig.

  • «En EL-bil har en virkningsgrad på 85-90%, så her taper man kun 10-15% av energien!»

   Dette gjelder stort sett bare for Norge med nær 100% vannkraft. Poenget til Steigan er at strøm ikke er en energikilde men en energibærer. Det bør du merke deg. Hvis man skal få en reell sammenligning må man for det første se bort i fra «annerledeslandet» Norge og heller se hvordan strøm genereres i de fleste land. Da kommer virkningsgraden til ulike fossile kraftverk sterkt inn i bildet. En moderne CCGT (gasskraftverk med gass- og dampturbin) har f.eks en virkningsgrad på rundt 60%. Kullkraftverk som regel bare rundt 40%.

   Ta et land som Polen f.eks som får rundt 90% av strømmen sin fra kullkraftverk og har problemer med å holde tritt med etterspørselsvekst. Å lade elbiler i stor skala vil være en utopi på lenge av ulike årsaker. Hva tror du vil være best, å bygge en mengde store gasskraftverk for å lade elbiler eller bruke gassen direkte til framdrift i «fossilmotorer» slik polakkene allerede gjør?

   • Lars, jeg tror ikke du fikk med deg det faktum at det kreves også elektrisk kraft for å produsere bensin og diesel. Like mye som det brukes i el-biler for å kjøre samme strekning. Det betyr ved en omlegging til el-bildrift, så vil dette frigjøre like mye elkraft fra bensin- og dieselraffinering som det el-bilene trenger.

    • Øyvind, jeg har hørt den påstanden før men jeg har aldri sett noen konkrete beviser for det, derfor tar jeg det med en klype salt inntil jeg ser det. 2 kwh/liter høres fantastisk mye ut.

     Ifølge SSB ble det i mai solgt 274 mill. liter autodiesel og 104 mill. liter bensin i Norge, tilsammen 378 mill. liter. Hvis vi ganger med 12 og får et omtrentlig tall for hele året blir det ca. 4,5 milliarder liter drivstoff. Hvis din påstand stemmer blir det et forbruk på ca. 9 millarder kwh årlig som stemmer bra med hva en 100% elektrifisering av bilparken ville bruke for å lade elbilbatteriene.

     Men igjen, stemmer det? Vi har 2 raffinerier i Norge som produserer en rekke oljerelaterte produkter i tillegg til autodiesel og bensin. Statoil Mongstad har en kapasitet på 12 mill. m2 olje i året, Slagentangen ved Tønsberg 5,8 mill. m2. Jeg aner ikke hva disse to raffineriene bruker av strøm årlig, men hvis din påstand stemmer må de bruke ca. 9 Twh årlig BARE til å raffinere det norske fossilbiler bruker av bensin og diesel. Husk at i en fair sammenligning må du TREKKE FRA strømmen som går til å raffinere f.eks asfalt, fyringsolje, propan, flybensin og alle de andre produktene som ikke har noe med fossilbiler å gjøre.

     Dessuten, etter hva jeg vet produserer disse to raffineriene langt mer av ulike produkter enn det som trengs i det norske markedet, mao. går mye til eksport. Hvis din påstand stemmer betyr det mao. at de bruker langt mer strøm enn 9 Twh, og de kan umulig være tilfellet. Dette er kraftkrevende industri, og norsk kraftkrevende industri bruker samlet sett ca. 35 Twh årlig. Ingen må komme og fortelle meg at Mongstad og Slagentangen bruker kanskje rundt halvparten av dette 🙂

     • «Ifølge SSB ble det i mai solgt 274 mill. liter autodiesel og 104 mill. liter bensin i Norge, tilsammen 378 mill. liter»

      45% av vårt oljeforbruk brukes til transport.
      Og elektrisk transport er mer effektivt enn oljeforbrenning, enten vi bruker batteri-elektrisk eller Hydrogen-elektrisk. Billigere for samfunnets medlemmer og altså lokalt forurensningsfritt, som det viktigste.
      Olje kan brukes til mye annet spennende enn forbrenning, dette vil også redusere/tidsforskyve CO2-utslippene – som noen er redd for..

     • I følge SSB var forbruket av energi til raffinerier for endel år tilbake 9,7TWh , men ca 2/3 deler er fossilenergi som genererer varme. resten er angivelig strøm. Poenget er at kraftproduksjonen verden over blir renere for hver dag som går. Skal vi vente med å fase inn en langt mer energieffektiv teknologi til det siste kullkraftverket er lagt ned ? Jeg lader elbilen på hytta hver gang jeg er der det meste av året. Jeg har ikke aggregat, ei heller får jeg noen strømregning fra noe everk. Det finnes ikke kabler over tomtegrensa. I motsetning til Pål Steigan vet jeg hvor strømmen kommer fra. Kan det være magi ? 😉

     • Ok, takk Øyvind, her kommer du med et konkret tall, 9,7 Twh som inkluderer fossil energi ikke bare strøm og hvorav sistnevnte utgjør ca. 1/3 hvilket i så fall vil bety drøye 3 TwH. Jeg synes det høres nokså sannsynlig ut det du sier.

      Men så kommer spørsmålene.

      1) Dette er de to norske raffineriene Mongstad og Slagentangen går jeg ut fra?

      2) Inkluderer tallet hele produksjonen og dermed også energi som går til å produsere annet enn drivstoff til biler slik som propan, asfalt, flybensin, fyringsolje mm.?

      3) Er dette totalen for raffineriene og inkluderer det dermed energiinnsatsen i ferdige produkter som blir eksportert?
      Etter hva jeg vet overstiger disses totale produksjon langt det som behøves i Norge.

      Hvis svaret på 1) er ja og 2) er ja og 3) ja vil man kunne konkludere med at andelen som går til å produsere bensin og diesel til det norske markedet er langt lavere. Jeg vil gjøre en grov gjetning og anslå det til ca. 3 Twh. Skal man gjøre en ærlig sammenligning fossilbiler i Norge kontra elbiler kan man ikke bare ta et raffineris totale energiforbruk, man må trekke ut kun den delen som går til å produsere drivstoffene autodiesel og bensin.

     • Til Øyvind Moe, det er ikke noen svarlink til innlegget ditt så jeg må svare her. Jeg tviler som sagt på at energiforbruket til et raffineri er så ekstremt så det du påstår. Her er en artikkel fra en amerikaner som angir et raffineris forbruk (ikke bare strøm men all energi) som 15% av energiinnholdet i olja til raffinering + transport. Han bruker energienheten MJ (Megajoule) i tillegg til kwh andre steder i artikkelen.

      https://www.masterresource.org/electric-vehicles/energy-usage-cost-gasoline-vs-electric/

      «My Honda Civic, a bigger car than the Leaf and not designed for the extra low friction of electric and hybrid cars, has been getting 39 mls/gal which is 2.0 MJ/km. Gasoline refineries and distribution burn about 15 percent of the energy in the fossil fuel, a consideration that raises the number to 2.3 MJ/km. But since I drive in the style of a “driver who does not need brakes,” I looked up the dealer advertised numbers and found 36 mpg. That mileage brings the number to 2.5 MJ/km.»

      Dette er noe av det som gjør det så ekstremt vanskelig for menigmann å gjøre seg opp en mening. Hvem har rett egentlig? Hvem skal man stole på? Denne karen «Stan Jakuba is a specialist in alternative power sources and engine technology from his career in manufacturing and research. Recently retired, he lectures and consults from Connecticut», så han burde vel egentlig vite hva han snakker om. Han sier videre at:

      «Electric cars offer no savings in energy, money, or emissions at present. Electricity supply from renewables cannot cover but an insignificant portion of road vehicles. The numerical values in this article allow easy updates as conditions change in the future.»

     • Bra ressonement. Jeg fikk også med megat Frankrike skal gjøre som Tyskland og fase ut ca halvparten av atomkraftverkene de nærmeste tiår. Det blir nokderfor ikke fred i midt østen med det første. poenget måvel være at politikerne er som Anders Borg, de kan ikke regne.

 15. Jeg synes det er mye rett i Påls innlegg og også i alle de påfølgende svarsinnleggene hittil.
  Alle har kommet med i allefall noen gode argumenter som jeg selv er villig til å kjøpe her og nå Men jeg kan ikke fri meg fra en viss forundring over at samtlige synes å tro så blindt på at utviklingen vekk fra fossilt brensle, er politikerstyrt , samt at forbruket av kull, olje og gass er på full fart til å fases ut av verdenshandelen.
  For det stemmer ikke.

  Jeg synes Tor O. Steines innlegg: «- Hva tror du Kabelen fra Norge til Tyskland skal brukes til?», sier mye i denne sammenhengen. Og legg merke til at dette (hittil) siste prosjekterte rørledningsstrekket mellom Norge og Tyskland, ikke er prosjektert, startet eller finansiert av staten, men av næringslivet.

  Nils Ivar Tenmann synes å være i lykkerus etter svenske myndigheter «- forbud mot oljepannor i nybygda hus».
  Sikkert et kjempebra forbud dette som nok har kostet minst et tresifret antall svenske millioner bare i «høringer» før det ble vedtatt. Altså enda et fullstendig unødvendig formyndervedtak fra svenske staten siden det faktisk er over 20 år siden villaeiere over hele Sverige febrilsk startet å kaste ut sine dyre og klart ulønnsomme oljepanner siden oppvarmingen med olje var blitt altfor dyr.
  Og husk Nils Ivar Tenman, at det bare er i villaer og småhus det er forbudt å installere oljepanner, ikke i nye store boligblokker, skoler, kommunehus eller forretningsbygg.

  Det er ikke mye å skrive om Arnes innlegg Han synes å være både fremtidsrettet, klar og fornuftig. Han er altså det stikk motsatte av William Steffensen som etter min oppfatning avslører manglende viten og forståelse om hvor langt verden vitterlig har kommet i magasinering av elektrisk energi.

  Ellers deler jeg ikke Påls påstand om at tyske elbiler stort sett kommer til å kjøre på kullkraft i overskuelig fremtid. Vindkraftutbyggingen i Tyskland skjer i nesten forbausende stor fart og dekker allerede i dag rundt 22% av tyske husholdningers kraftforbruk. Og i tillegg vil også de eksisterende og nye gassrørledningene fra Norge og Russland i stor grad bidra til å redusere landets behov for å bryte brunkull.
  Ja selv ledelsen i det grådige statseide svenske Vattenfall gjør jo hva de kan om dagen for å selge ut sine tyske brunkullgruver.

  Mye tyder på at Leif Stålhammar hater privatbilisme. Han er kollektivist og tydeligvis en vänsterpartist og leninist. Ja altså slik som også Pål Steigan var – i allefall på 197-tallet.
  Som ektefødt blå «Harry-gutt» er jeg derfor nesten lei meg for å si meg i allefall delvis enig med Leif i at mye tyder på at privatbilisme som idag, nok snart er en saga blott. Med nye og betydelig sikrere trafikksystemer (veier), samt mer og mer overgang til selvkjørende biler, så vil nok dette snart i radikal grad endre behovet for å eie egne biler.
  Og denne heller sofistikerte «fremtiden» ligger faktisk bare 15-20 år fremover i tid.

  Min helt personlige fremtidsvisjon er at diesel- og bensindrevne biler snart er en saga blott. Og det vil med noen års forsinkelse også gjelde buss og tungtransport. Jeg tror heller ikke bilbransjen (tacka Gud) vil satse på etanol som drivstoff siden vi trenger alt trevirke verden kan produsere. (Noe er jo riv ruskende galt når vanlig furu nå ofte omtales som edeltre).
  Jeg tror bilbransjen og bilkjøperne i langt større grad enn tidligere nå vil kjøpe eldrevne biler.
  Dessverre tror jeg bare få land og stater vil klare å fase ut de sterkt forurensende dieseldrevne lokomotivene som daglig forpester sine nære omgivelser. Dette er tydeligvis en ikke-sak for politikere og byråkrater i land som Norge og Sverige der alt jernbaneutstyr eies av staten.

  • Rørosbanen er det ikke «lønnsomt» å elektrifisere, ei heller Nordlandsbanen. Og stadig skal busser være løsningen på byenes transportproblemer, enda trikk er langt mer energieffektivt og kapasitetssterkt….

   • Rørosbanen og Nordlandsbanen kan ikke elektrisifiseres uten å forhøye alle tuneller slik at det blir plass til kjøreledningene/»trikkeledningene», altså lite hensiktsmessig og kostbart.
    Men vi har muligheter til forurensningsfri, fornybar Hydrogen-elektrisk transport på disse banene.
    Til glede for oss alle og miljøet. Mye takket være et norsk selskap NEL, og en Spetalen som uttalte: » Jeg blir gjerne med å redde miljøet, hvis jeg tjener penger på det.»
    Fy og Fy! Da blir vi jo «utnytta» ! Han stikker av med «merverdien»!
    Da er det bedre at vi gjør som vi alltid har gjort, forurensning, velstand, eller ikke. (?)

    • Det lar seg gjøre. Det er jo en oppgradering av banene, skal du henge opp tråd må du også ha noe å helle i den, og det må jo føres fram.
     Så er det ikke så mange tunneler på de banene at det skulle koste skjorta. Noen bruer må kanskje forhøyes, men igjen, det lar seg løse.
     Jeg tror mer på tråd med strøm i og en tradd trikk under, enn fænsy hydrogenhybridbrenselcellelok. Mye fordi ingen har bygd det ennå. Tradisjonelle el-lok virker ut av esken…

     • Hvorfor bruke skjøteledning, når det er mindre arbeidskrevende/billigere å benytte Hydrogen fra fornybar, forurensningsfri kraft?

      Batteri er det nok ikke hensiktsmessig å bruke, men Hydrogen er en god rekkeviddeforlenger, i forhold til (kun) batteri, eller diesel.

      1000 kg. (Tesla-)Batteri : 140 kWh
      1000 kg. Diesel : 4000 kWh
      1000 kg. Hydrogen: 16500 kWh

      Det finnes noen muligheter for å gjøre Li-ion-batterier inntil en faktor 4 lettere enn de er i dag. Da vil de fremdeles veie minst tre ganger så mye som 700 bar hydrogentanker. Om en slik løsning overhodet kommer, vil den være langt frem i tid. Litt lettere batterier kommer, mye lettere er ikke sannsynlig.

 16. Hmm, til alle forsvarere av elbiler, Co2 utslippene fra vulkanene på jorden er hundrevis av ganger større en verdens bilpark, hvorfor blir ikke dette tatt med i regnestykkene, Co2 er en nødvendighet, vi kunne heller plantet flere trær i stedet for å kutte dem og plante for å lage biodiesel, dette er nåtidens store svindel og bedrag.

  • På tide å oppdatere kunnskapen, det du sier er nok feil, her er sitat fra Scientific American:

   «According to the U.S. Geological Survey (USGS), the world’s volcanoes, both on land and undersea, generate about 200 million tons of carbon dioxide (CO2) annually, while our automotive and industrial activities cause some 24 billion tons of CO2 emissions every year worldwide.»

   Planter har nivåer av CO2 de trives best under, dette er forskjellige på forskjellige planter og vekster. Det er logisk fordi enkelte planter har utviklet seg i forskjellige perioder i jordens evolusjonære utvikling. Plantene i dag klarer litt mer CO2, men det er ikke slik at de ville klart seg betydelig bedre med veldig mye mer. For mye CO2 gjør det mer vanskelig for plantene å ta opp nitrogen, som er viktig for plantens vekst og helse.

 17. -og-Hvor skal strømmen av nye biler produseres-med den ene eller tredje motorvariant?
  I Frankrike f.eks.Der PGS skal kjøpe/slås sammen med Opel,del av GM.P.g.a.overproduksjonskapasitet.
  De kan produsere 5 mill. biler pr.år.Tilsvarende ca.30 års salg i Norge.
  Tror noen at produsentene kikker til Norges -marked når de planlegger?
  De vil nok heller teste Danmark.Der stoppet EI-bilsalget-
  når subsidiene forsvant.Det må de også i Norge.Inntektene til staten kan ikke hentes fra eiere av fossildrevne biler.

  Og hypen er nettopp det.Volvo skal fortsatt lage bensinmotorer.Og en fransk stopp i 2040-måtte bety stopp i produksjon ca.15 år før.Snart,altså.Det skjer ikke.Hvem skal for øvrig produsere reservedeler til de angivelig utfasede motorere ,og hvor lenge?

  Man må faktisk tenke lengre enn nesa til teknologi-opptimister ,for å se mulighetene på bakken,eller på veiene om man vil.
  En liten artikkel fra BBC,for kort tid siden,viser realitetene.:I Vietnam ønsker man en utvikling til det som kalles en industrialisert samfunnsmodell,innen 2020.Det vil de nepe klare.Litt nærmre i tid finnes et ønske om forbud mot motorsykler i Hanoi.Noe det heller ikke blir noe av.Og hverken motorsyklene eller bilene,eller evt.e busser blir elekriske.
  Vietnam har snart 100 mill.innbyggere. Stigende.

  I Norge stiger den egne befolkningen ikke.Det burde være fint om dette kunne fortsette.Bedre for miljø enn EL-bilfantasier.

  • «I Norge stiger den egne befolkningen ikke.Det burde være fint om dette kunne fortsette.»

   Det er ikke befolkningsoverskudd «i verden». Eventuelt er det dette i noen land, men dettte bør være et nasjonalt problem. Alle land/nasjoner burde tilpasse befolkning etter tilgang på områdets matproduksjon, (fornybar) energi og andre geografiske muligheter. Dette ville gi stolthet, forutsigbarhet og kontroll hos den enkelte nasjon.Da ville også verdens nasjoner komme i pluss-sum, og de nasjonene som ville, kunne hjelpe de nasjonene som innimellom ble utsatt for naturkatastrofer. Ikke styrt av globalister, men av enkeltmennesker.
   Vi har ellers jamret oss over lokal forurensning i tiår etter tiår. Nå har vi i land etter land, og takket være teknologi (og noen grundere som strever for å bli rikere ) mulighet for å få vår transport og oppvarming/kjøling over på fornybart, forurensningsfritt, elektrisk fra sol, vind elver og hav. Enten det er skjøteledning- elektrisk, batteri-elektrisk eller Hydrogen-elektrisk. Hver etter sin smak.
   Fryder vi oss? Tja, ikke folk på v. siden ser det ut til. ( Fordi dette ikke står i boka?)

   * Ja, se nå en gang på vår tids store tekniske framskritt. Hva er det egentlig vi tar oss til? Vi studerer naturkreftene for å avlure naturen dens mektige kraftverker. Vi mobiliserer all verdens intelligens med dette formål. Naturens krefter lystrer oss og bærer oss som engler på sine «hender». I tusener av år har vi ønsket å kunne fly i luften. Vi oppnår det. Men i samme øyeblikk klager vi og sier: Var ikke verden lykkeligere før disse maskiner og motorer var oppfunnet? Vi bygger ut veldige kraftstasjoner for å befri oss selv fra tungt arbeid. Men i neste øyeblikk er vi «arbeidsledige» og jamrer verden over av den grunn. Er det da ikke arbeidsledige vi ønsker å bli? Har vi ikke andre livsmål enn å slite fra vuggen til graven for brød? Vi som er født kongebarn og Guds barn? Eller hva vil vi da med våre tekniske framskritt?*
   http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.html

   • Her var det mye bør/burde-og «Vi.»
    Det kan da ikke(?)være noe nytt,på en nettside drevet av en marxist,å se at menneskelig strev og framskritt-også skaper problemer.Målet med livet er-det fortsatte livet.Ikke slit,fra vugge til grav.

    Og dette vil med nødvendighet oppleves forskjellig,fra tid til annen tid.Og fra sted til sted.Og fra klasse til klasse.

    Sverige -engang utstedt til verdens mest moderna land-se der kan dette med biler oppleves på flere måter.:

    I et stort anlagt TV-program kan de virkelige bensinslukere skues. «Svensk Folkfest.Power Big Meet.»
    Dette er klenodier ,fra en annen tid.5 liters motorene,med de overdrevne karosserier,holdes ved liv.De kan ikke lenger lages eller selges.Bare brukes til festlige anledninger ,med tilskuere i mengder.

    Og de som møysommelig vedlikeholder det som skulle vært avskiltede rustholker -se det kan godt vise seg å være representanter for den foraktelige arbeiderklasse.De blokk-overskridende sentrum-venstre/høyre styresmakter har annet å henge fingrene i.F.eks.å utvide reportoaret på bensinmackarna til alt fra blyfri bensin,til hydrogen,El-uttak og div.varianter av Biodrivstoff.For at profittratene skal kunne opprettholdes.Om nødvendig med rentesubsidier for at befolkningen skal kunne bosette seg i de tomteoverprisede områder i storbyene.Der de kan krangle seg i mellom.Om hvorvidt biler skal forbys,begrenses eller bare skattelegges ved både bruk og kjøp.

    De åndelig formørkede selvplagere fra «Munkemarxistene»s rekker ser ikke dette.Heller ikke teknoligiopptimistene fra det liberale stor-og småborgerskap.

    For øvrig er valget av fossilt brensel gammelt.Alt for over 100 år siden ble elektriske biler,sammen med dampdrevne sådanne,utkonkurrert av eksplosjonsmotoren.Det handler ikke om drivverkets konstruksjon.

    Mesetparten av motinnleggene er av «bør»- karakter.Globalistisk bør.En Verden drømmerier.Helt uten kontakt med klassekamp som historiens drivkraft.
    Steigan har en lang vei å gå,for å oppdra seg selv og sine lesere.Lykke til.

 18. Elbiler/elmotor er mye mer effektivt enn forbrenningsmotorer, og trenger mindre resurser å produsere og vedlikeholde.
  Elproduksjon kan gjøres med olje på stasjonære produsentsteder, mer effektivt, hvis man vil. Der kunne man også rense avgasser bedre enn på hver enkelt bil.
  Solkraftindustrien har blitt stor og vil bli større. Samme med vind. Når sola eller vinden ikke gir energi, kan vi bruke det som er samlet i batteri eller Hydrogen. Hydrogen-samling er enklere, og gjør at vi kan samle mer, så Hydrogen-elektrisk drift kan i sum være like effektivt som batter-elektrisk. Uansett er begge deler mer effektivt, og lokalt forurensningsfritt, i forhold til fossilbrensel eller biodiesel.

  Vi kunne selvsagt brukt hest & kjærre, og det er det fortsatt lov til å bruke for de som ønsker det.
  Andre har nok mer tro på tekniske fremskritt og vil støtte videre utvikling og velferd grunnet i ( noen) menneskers behov for å forbedre vår velferd. Enten det gjelder elektriske biler ( batteri-elektriske eller Hydrogen-elektriske ) eller elektriske vaskemaskiner. Enda mer fantastisk er det at vi andre som får tilgang til denne utviklingen også blir rikere og får et lettere liv. (materielt/velstandsmessig).
  Det er DETTE som er arbeidets merverdi i et samfunn. At disse menneskene («grunderne») tjener seg rike på dette er flott. Og ingenting å hverken gå til streik eller gråte for.

 19. Interessant diskusjon, men ganske kunnskapsløs … det hele er basert på at BILEN eksisterer, og øker i antall hver dag. Det eksisterer ikke noe slikt som en «miljøvennlig bil»! Hvordan kan en bil være «miljøvennlig»? Menneskekroppen er en maskin, og må daglig tilføres ekstern energi (mat og vann), ellers stopper den. Mennesket bruker denne tilførte energi til å forflytte den feite ræva si fra sofaen og ut i bilen. Lenger orker vi ikke. Derifra bruker vi to tonn stål + gummi + batteri + drivstoff for å forflytte vår massive BMI rundt halve byen for å komme til treningssenteret, der vi svetter ut resten av frokosten, energien går da over til varme, den laveste form for energi.
  Det er altså ENERGIFORBRUK verden må spare inn på! Sålenge du ikke er alvorlig forflytningshemmet er det ingen som trenger eller vil drasse med seg to tonn stål for å komme fra A til B ! Det er MENGDEN MASSE som forflyttes som sløser så voldsomt med energien. SYKKEL er menneskets mest energiøkonomiske oppfinnelse, den kan forflytte flesket ditt jorda rundt med bare tilført mat og vann, og den veier svært lite!
  Hvis ikke bilen hadde hatt gummihjul å rulle på, og en svært lite energieffektiv motor, ville du ha slept den etter deg til butikken og tilbake?? Alle to tonnene? Eneste måten å få energisløsingen ned er å REDUSERE MASSEN SOM SKAL FORFLYTTES! HVIS VI ABSOLUTT MÅ HA BILER, SÅ GJØR DEM LETTERE! Vi har fått energimerking av kjøleskap og leiligheter, hvorfor har vi ikke energimerking av transportmidler? Stor plakat bakpå : BILEN DREPER! (Akkurat som på tobakkspakka) Dette persontransportmiddel forbruker x kwh pr personkilometer, og slipper ut (totalt) x kg CO2. Bare sånn at vi faktisk kan vite hva vi driver med, og er med på! Men bil- og oljebransjen vil nok ikke ha noe av at vi skal få vite noe sånt. I Norge aner vi ikke hva prisen på energi er fra time til time, enten det er strøm, diesel eller bensin. Vi forbruker alt grådig, og betaler regninga når den kommer.
  Oslo kommune lot seg overtale av utenlandske kapitalkrefter til å lansere en BYSYKKELORDNING, for det må jo være miljøvennlig at flere skal sykle. Norge har aldri hatt egen trygg og sikker kjørebane for ikkemotorisert kjørende (syklister). Vi HAR sykler! Det vi IKKE trengte var en hær av dieseldrevne busser som skal transportere syklene rundt i byen døgnkontinuerlig!
  Energi kan ikke oppstå, energi kan ikke forsvinne, den kan bare endre form, og vil tilslutt gå over til den laveste form for energi, VARME! En tur på treningstudio illustrerer dette, svett og jævlig har du kastet bort energien du tilførte kroppen til middag, totalt hensiktsløst!

  • Hehe, interessant innfallsvinkel du har her Einar 🙂

   Jeg er 100% enig i at det ikke finnes noe slikt som en miljøvennlig bil, uansett om det er en fossilbil eller elbil. Å tro det er å lure seg selv. Jeg tror også du har helt rett i at skal forbruket ned må bl.annet vekten reduseres kraftig. At vi sitter i stålkasser på rundt et par tonn for å forflytte oss noen hundre meter til butikken er egentlig groteskt men et utslag av prisen på energi som er (for) lav.

   Sjøl innrømmer jeg at jeg er avhengig av stålkassa selv om den «bare» veier ca. 1,2 tonn, bruker bensin eller propan og flytter meg ca. 20-25000 km i året, først og fremst fram og tilbake til hytta. Lokalt er jeg faktisk ikke så verst til å bruke sykkelen. Men dette er en livsstil jeg ikke uten videre er villig til å ofre. Det eneste som kan få meg til å endre livsstil per nå er prisen på energi eller alternativer som er bedre. Hverken buss eller tog er noe alternativ der jeg bor.

   Så får vi bare se hva som kommer først. Vil Lan Marie og de andre grønne prise oss tilbake til sykkelen og apostlenes hester, eller kommer «peak everything» først og gjør det uoppnåelig dyrt for hvermannsen? Vi får se.

  • «SYKKEL er menneskets mest energiøkonomiske oppfinnelse, den kan forflytte flesket ditt jorda rundt med bare tilført mat og vann, og den veier svært lite!»

   Så får de som har et klima som tillater sykling året rundt, sykle.
   Vi som har vinter & snø halve året får benytte de fordelene vi har. Og da er det bedre med elektrisk transport, framfor forbrenning av fossiler som i første rekke gir lokal forurensning som er til plage for oss.. Både batteri-elektrisk og Hydrogen-elektrisk, siden vi har fosser, elver og vind og dekker vårt energibehov for oppvarming ( i vinterlandet Norge), – og transport hvis vi vil.
   Men vi får la markedet bestemme. Ikke politikere; jfr. ders anbefaling av diesel for en liten tid tilbake, pga. «klimaet».
   Hver nasjon har muligheter for å dekke sitt behov for ( fornybar) forbrukskraft utfra nasjonens geografiske behov og muligheter. Enten der er bio ( alger/tremasse/søppel), sol ( celle eller termisk), tidevann, bølge eller vind.
   Det er ellers ingen fornuftig grunn til at forbrukskraft skal prises likt fra nasjon til nasjon.
   Hvis vårt forbruk overstiger det fornybare må vi muligens benytte lagrede hydrokarboner, men da bør vi gjøre dette mer sentralt slik at vi lettere kan rense. Uansett er fornybare kilder et godt tilskudd til vårt oljebaserte liv. Så får hver nasjon tilpasse seg. Og eventuelt hjelpe hverandre med ny teknologi som kan være innsparende, eller ved å gi fra hjertet. ( Men ikke gjennom maktgale politikere og globalister som mener at all produksjon må sendes verden rundt og pengesammenliknes med barnearbid i India og Afrika for å være «lønnsom». Dette er et energi-sluk.)

 20. Pål Steigan, jeg har i årevis lest bloggen din og tenkt at bloggen er fantastisk mtp å utfylle massemedia, spesielt mtp. krigen i Syria. Men denne artikkelen er ingen innertier, men heller tabloidnivå med myter en for lengst har avdekket.

  1. Elbiler er ca. 3 ganger mer effektive enn bensinbiler. Altså kan du dividere tallene du har kommet frem til med tre. (antall atomkraftverk etc) Men det du glemmer er at begrensingen ofte ligger i kapasitet per tidsenhet, ikke total produksjon. Elbiler lader ofte om natten når det er lavt strømforbruk og høy kapasitet i strømnettet. Hvilke energikilder en velger er viktig, men å redusere forbruket er trolig viktigere. Altså er det ikke sikkert at en må bygge ut så mange kraftverk. Eks.:
  https://www.ge.no/geavisa/elbiler-bruker-knapt-strom/

  2.Hva er poenget med å nevne Elon Musk? Gi mannen litt kred for teknologiutvikling. Han har vist verden at det er mulig å lage store elbiler med lang rekkevidde.

  3. «Elbilen er en hype». Hva??? Elbilen forbruker langt mindre energi enn en fossilbil per kjørte km og er derfor selvsagt en del av løsningen. Trolig ikke hele løsningen, men absolutt en del av den. «En elbil i Tyskland er og blir en kullbil, uansett hvor mye den hypes.» Hva???? Det er slett ikke bare kullkraft i Tyskland og elbilen er lokalt forurensningsfri noe som er fantastisk i storbyer. Hele klimadebatten burde inneholde mer miljødebatt, spesielt siden en stadig ser eksempler på at klimadebatten er på avveie, idet en fortsatt ikke har et klart svar på i hvor stor grad global oppvarming er menneskeskapt. Forresten: Jo renere luft, jo større sjanse for at folk vil sykle.

  4. «For å gjennomføre den tvungne overgangen til elbiler må energiproduksjonen fra kjernekraftverk, kullkraftverk og olje-og gassbaserte kraftverk trappes opp. Alt dette i «klimapolitikkens» navn.» Igjen – lavere energikonsum kan også bedre hvilke energikilder som brukes.

  5. «Produksjonen av elbiler fører til større CO2-utslipp enn tradisjonelle biler, i hovedsak på grunn av batteriene.»
  Feil!
  https://www.minervanett.no/forskning-og-forskning-om-elbil/

  6. «Manufacturing a mid-sized EV with an 84-mile range results in about 15 percent more emissions than manufacturing an equivalent gasoline vehicle. For larger, longer-range EVs that travel more than 250 miles per charge, the manufacturing emissions can be as much as 68 percent higher»

  Dette er da slett ikke noe argument. Vi vet alle at sålangt har produksjon av elbiler større CO2 utslipp enn tradisjonelle biler. Men det er livsløpssyklusen som betyr noe. Sånn sett vil en typisk elbil gå i pluss i CO2 regnskapet etter 40000-50000 km. For den som sover dårlig av CO2 utslipp. Hvis vi derimot ser på CO2 som en måte å måle energi på, som er mer relevant, vil også energikonsumet gå ned i livsløpssyklusene ved å gå fra fossilbiler til elbiler.

  http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/06/26/1910/Teknologi/elbilen-er-mye-renere

  7. «Det er også betydelige problemer med resirkulering av de litiumbaserte batteriene i elbilene.» Det stemmer ikke. De brukes for eksempel til batterier for fornybare kilder som solenergi på hustak når de ikke lengre er brukandes i elbiler. Dessuten er de modulbaserte og kan skiftes ut enkeltvis.
  https://elbil.no/sammen-om-gjenbruk-av-gamle-elbilbatterier/

  8. «Det finnes ingen dokumentasjon på at en overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil være miljøvennlig når alle faktorer tas i betraktning. Kanskje vil det til og med bety en forverring. Og det finnes ingen planer for hvordan det enorme energibehovet skal dekkes inn. Men så lenge folk tror på fløytespilleren, kan dansen rundt gullkalven fortsette, og smarte folk som Musk fylle kontoene sine til randen.»

  Det vil ta deg 5 minutter å finne massevis av dokumentasjon som viser nøyaktig det – at at en overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil være miljøvennlig når alle faktorer tas i betraktning. Nope. Det langt mindre energibehov ved elbiler. Jepp, skyt Musk for å være pioneer innen miljøteknologi. Skyt fra hoften.

  Dersom dette er standarden din Pål Steigan, må jeg revurdere det jeg har lært her inne sålangt.

 21. Med å legge ned 1 av plattformene som har Lindstrøm, har vi jo nok til alle våre Elbiler, og da trenger vi heller ikke så mye olje. Mens vi fremdeles har 50 andre platformer på norsk sektor, som vi kan produsere olje og gass av.

 22. Uansett hvor strømmen kommer fra så vil det jo være både billigere og enklere å rense utslipper fra ett kraftverk fremfor å sette renseanlegg på millioner av bensin og diselbiler. lettere å kontrollere og vedlikeholde renseannlegget er det jo også.

  og kanskje kommer vi til å oppdage at dagens bilbruk ikke er bærekraftig, kanskje burde endel av trafikken over på elsykler eller andre typer kjøretøyer hvor mesteparten av energien går til forflyttning av fører og last, fremfor dagens mastodonter hvor mesteparten av energien går til å flytte 1500kg teknologi og 5-15% nyttelast…

  kanskje den økte etterspørselen etter strøm vil begrense både hvor langt vi har råd til å kjøre -samtidig som husholdningsutgiftene til strøm eksploderer…hvem vet?

 23. Ser at det som vanlig er veldig stor uenighet om elbiler når diskusjonen begynner. Man har alt fra det jeg kaller «de grønne drømmerne» («putte noen solpaneler på taket osv. osv.) til superpessimistene.

  For min egen del har jeg foreløpig kommer fram til at ja; elbiler er framtida, men det spørs bare hva slags. Blir det batterielbiler, hydrogenelbiler, hybrider eller noe annet? Det er ikke så merkelig at batterielbilen har mange tilhengere i Norge som er et drømmeland for nettopp denne type biler. Men Norge kommer aldri til å spille noen avgjørende rolle i det framtidige teknologivalget eller skiftet, til det er vi for små.

  Få har kommentert Steigans innfallsvinkler her, nemlig at strøm ikke er en energikilde men energibærer. Dessuten spørsmålet «hvor skal strømmen komme fra»? Jeg kan nevne to paradokser hvorav det ene er svært aktuelt. Det første er Tyskland som innen 2022 legger ned sin siste kjernekraftreaktor etter Merkels overreaksjon på Fukushima i 2011. Det triste er at disse 17 reaktorene omtrent kunne drevet en 100% elektrifisert tysk bilpark. Avskaffelse av atomkraften tilsvarer også omlag det som hittil er oppnådd av produksjon fra vindmøller, solpaneler og bioenergi og som har gjort at tyskerne i dag har Europas dyreste husholdningsstrøm etter danskene. Har man råd til å subsidiere elbiler også? Tyske CO2-utslipp synker ikke og de vil ikke gjøre det i overskuelig framtid pga. atomutfasingen. Hvis den tyske bilparken skal elektrifiseres må strømproduksjonen øke med ca. 40% mot under 10% i Norge og det i en situasjon hvor altså atomkraftverkene legges ned.

  Så har vi aktuelle Frankrike med Macrons erklæring om avskaffelse av fossilbiler innen 2040, bare 22 fra nå kombinert med at 1/3 av atomkraften skal legges ned innen 2025. For alt det er verdt, denne bloggposten hevder at EU må øke strømproduksjonen med ca. 40% dersom bilparken skal elektrifisieres. Høres det realistisk ut med nedleggelse at atomkraftverk som også sannsynligvis vil skje i Belgia, Nederland og Sveits? Som Steigan sier, «Hvor skal strømmen komme fra»?
  http://euanmearns.com/how-much-more-electricity-do-we-need-to-go-to-100-electric-vehicles/

  • Og 2022 er bare første steg.
   Neste er løftet/håpet/kravet/planen- om at 80% av energiforbruket innen 2050 skal være «fornybart.»
   Selv systemtro tyskere tviler.Og aner hvor dette bærer.Mere enn ønskelig av den ikke-fornybare energi må opprettholdes.Lagring til mørke og vindstille dager er ikke på plass .
   Og Norge vil få føle dette-på strømregningene.Fordi norsk olje,gass og vannkraft skal hjelpe til .Prisene vil sendes tur-og retur.Og via de nye måleinnstrumentene vil -tariffene detaljeres.Det blir dyrt å lage middag-ved middagstid.

   Norge som batteri -for Europas energiforsyning-kommer sammen med kravene om høyere milltærbudsjetter.Det er deler av den samme NATO/EU styrte framtidsmusikk.EL-biler passer utmærket som avledningsmanøver.

   De liberale demokrater er hverken spesielt liberale eller demokratiske.På strøm eller bensin.

 24. Et blogginnlegg som forutsetter at alt det fossile drivstoffet vi bruker allerede i dag oppstår på magisk vis helt uten at bruk av energi er involvert.
  Er det virkelig noen som tror på det?

   • Du regner ut at xx antall elbiler bruker xx antall kWh og at det krever bygging av xx antall kraftverk.
    Du nevner ikke at det går allerede med enorme mengder strøm og fossilt drivstoff på å lage bensin og diesel til dagens bilpark.
    Man kan mao ikke regne slik du gjør, for mesteparten av energien elbilene krever kommer ikke i tillegg til mengden energi som brukes i dag, men istedenfor.

    • Men i dag utgjør karbon i ulike former 85% av energibruken. Den skal erstattes, og ingen har levert noen overbevisende dokumentasjon på hvordan og av hva.

     • Det brukes mye fossil energi i raffineringen ja, og om man f.eks bytter ut 50% av en fossil bilpark med elbiler så går også behovet for fossilt drivstoff ned.
      Den fossile energien som før ble brukt til raffinering kan nå isteden brukes i et varmekraftverk for å generere noe av den strømmen som trengs.
      Da har man allerede dekket inn en god del av strømmen man trenger uten å ha forurenset et eneste gram ekstra i forhold til før.
      I tillegg ser man en trend blant elbilister at solceller på hustaket er mere og mere aktuelt.
      Da kan man lade bilen med strøm fra fornybar energi av den kortreiste sorten.
      I tillegg brukes det mye energi på å distribuere fossilt drivstoff.
      Først og fremst i form av fossilt drivstoff til tankbiler og tankskip.
      Men også for å drifte bensinstasjoner.
      En statsjon i Oslo var i TU med sitt nye solcelleanlegg som kunne dekke ca 10% av forbruket i året.
      Den stasjonen alene bruket 450.000kWh årlig. Mye er nok til pølsegrillene og bilvasken men man kommer ikke unna at det går med mye strøm til fossil-dealing.

     • «I tillegg ser man en trend blant elbilister at solceller på hustaket er mere og mere aktuelt.
      Da kan man lade bilen med strøm fra fornybar energi av den kortreiste sorten.»

      Det er 100% greit for meg og gjør det gjerne Stein Ole. Jeg ville synes det var positivt. Vel og merke dersom du betaler alle kostnadene med solpanelet, installasjonen, inverterne og alle de andre dingsbumsene selv. Vennligst IKKE be meg om å være med å betale for noe du velger selv. Greit?

     • Joda, det er bare å spørre Erik Plahte. Han er klinkende klar.

      Student T – 9. mai.
      Jeg har til å gode å se forslag om hvordan verden skal se ut fra såkalt klimaforkjempere, feks hvor energien skal komme fra, hvilket samfunn vi vil ha, hvor fort fossile brensler som idag står for 80% av energibruken skal fases ut.

      Svar Erik Plahte – 10.mai.
      Angående det siste avsnittet ditt, så fins det masser av ideer og politiske program. Men det mangler fortsatt å forene kampen for miljøet med kampen mot økonomisk og politisk undertrykking og utbytting i en omfattende og slagkraftig bevegelse.

     • Den totale energibruken synker når vi går fra bensin- og dieselbiler og over til elbil. Biler som går på fossilt drivstoff sløser bort forferdelig mye energi.

      En bensinbil har en virkningsgrad på 20-30 prosent. Det betyr at 70-80 prosent av energien i bensinen bare kastes bort. En dieseilmotor har i beste fall 50 prosent virkningsgrad.

      I motsetning har en elbil en virkningsgrad på i verste fall 60 og i beste fall 85 prosent. Tenk så mye energi vi sparer med så effektive biler!

      Les gjerne mer om dette i denne informative artikkelen fra Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-elbil-motoren/276288

      Vennlig hilsen Stian (som jobber i strømbransjen)

 25. Kjære Pål.

  De fleste elbiler kjører fint en mil på den strømmen som går med på kun på å raffinere 1 liter fossilt drivstoff.

  Hurra for Musk, som er en katalysator i prosessen for å avvikle dagens oljebaserte økonomi. Som forøvrig også har og er en drivkraft bak flere kriger rundt om på planeten.

  EL biler har kommet for å bli, og er innen få år en de facto standard.

 26. Det er riktig at brennstoffmotoren er gammel teknologi, men el-motoren er faktisk en enda eldre teknologi. Jeg er temmelig sikker på at ingen av disse teknologiene representerer fremtiden, og el-bilen er kun en overgang.

  I fremtiden vil vi få en teknologi som fungerer i et lukket system og der systemet genererer den nødvendige energi for å kunne kjøre for eksempel en bil.

  • Der var den! Igjen.Perpetuum mobile.
   På Hunderfossen Familiepark fantes(finnes?) en slik.

   Klassekamp er noe fundamentalt annet enn Science Fiction.

   • Det siste jeg hørte fra Japan på denne fronten var en bil som kjørte på hydrogen, som forløpende ble skilt ut med elektrolyse fra bilens «avgass» vann.

    Dette er ikke en evighetsmaskin, for alt slites, men det er et system som er tilnærmet selvforsynt, i form av kontinuerlig omforming.

    Tro meg, for jeg har sett det før, fremtiden er helt annerledes enn det mange tror ved å se seg blind på nåtiden.

  • Denne typen boligkonsepter kan absolutt ha noe for seg. Spesielt dette med resirkulering, isteden for å kaste, er noe som det er verd å satse mer på. Vi kaster alt for mye i dag. Og det er ikke så krevende å gjenbruke ting, om man bare har et lite verksted og verktøy.

 27. Det er ikke lett å like elbiler så lenge Teslaer i millionklassen suser forbi en stakkar i kollektivfeltet.
  Hr. Musk er i ferd med å endre verden, men så langt har det kostet å være med på denne moroa.

  Ingen liker vel noen som har flottere bil enn seg selv. For noen er det ren misunnelse, for andre klassekamp. Utfallet er dessverre at mange på grunn av disse flotte bilene fra Tesla har fått et negativt inntrykk av elbiler. Da er det fort gjort å tro på svada og shait sponset av oljeindustrien.

 28. Over 50 innlegg. Det viser at bilen engasjerer. For tida er det vist noen som driver å studerer miljøpyskologi. Kanskje ikke så dumt det?
  Få av innleggene tar opp hvordan vi kan redusere transportmengen. Både av mennesker og varer. Jeg tror nok fortsatt det burde være det viktigste spørsmålet. Jeg lærte ikke så mye fysikk på skolen, men stemmer det at all bruk energi har noen miljøkonsekvenser?

  • Ja bilen engasjerer for den skaper personlig frihet og har omorganisert hele samfunnet. Bilen er også en stor jobbskaper og viktig inntektskilde.

   Jeg tror den struktur bilen har skapt har kommet for å bli, mer eller mindre uforandret, ikke minst av psykologiske årsaker. Forandringen vil komme på teknologi, og muligens også hva angår brukermønster. Det kan for eksempel bli mer sjeldent å bruke bil for å handle fra forretninger.

   Alt forbruk har vel både en positiv og negativ komponent ved seg. Forbruk skaper arbeid, men det belaster miljøet. Poenget er å finne den riktige balansen, herunder produkter som kan inngå i resirkulering.

 29. Dette var pinlig Steigan..
  Inntil nå har jeg hatt respekt for dine synspunkter.
  Dette innlegget viser at du har slukt rått all propagandaen fra Koch-brødrene.

 30. Pål jeg berømmer deg for at du tar opp dette tema. Dette er det ingen andre som tar opp bortsett fra miljøorganisasjoner,-og de er ikke helt objektive de heller.
  For 75 år var det en kjent herremann i Tyskland som uttalte at NORGE ER EUROPAS BATTERI.
  I dag er Norge i ferd med å bli et batteri. Og i denne bedriften bygges det ut høyspentledninger på kryss og tvers over hele landet i regi av NVE og lokale kraftselskaper. De bruker forskjellige begrunnelser om årsaken men koker man bort «søet» handler det kun om penger. Ekstremt mye penger.
  Det er så mye penger i denne butikken at hverken stortinget,NVE eller andre bryr seg om miljøskader. Og jeg er ikke så opptatt av om en mast eller to ødelegger en fin vidde. Jeg er mest opptatt av den eksterne stresset dette medfører for mennesker. De som bor under eller i nærheten av slike transportlinjer av energi blir utsatt for ekstreme farlige strålinger. Et magnetfelt som er sterkt og som er på 50 Hertz veksselstrøm.Et slikt felt ødelegger menneskekroppens naturlige magnetfelt som er målt til under 10 Hertz.
  Enkel forklaring : Den starke magneten( magnetfeltet) vinner alltid over den svake magneten(magnetfeltet).

  Er kommunisten Pål Steigan i nærheten av en slik mast og fotograferer,- vil hans magnefelt øke fra 10 hertz til 50 hertz. Dette er påvist medfører en rekke skadevirkninger blandt annet blodkreft.

  Jo mer slike transporlinjer man får i Norge jo flere mennesker vil bli syke og mange må påregne å dø av kreft. Dette er det enighet om i hele verden og Italia som er Pål andre hjemland er best i klassen på dette. Italia er fremst på å fjerne høyspentledninger og legge linjene tvinnet i jordkabler. Da er det bortimot null fare for magnetfelt og det er også enormt mye penger å spare.
  På en høyspentledning som er over 6 km forsvinner det 29 % av energien fra A til B. I en kabel under jord er det under 0,5 % som forsvinner. Jeg har tidligere hatt et møte med tidligere finansminister Torbjørn Johnsen om dette. Han fattet såpass interesse at han bad om møte nummer to. Men det kokte bort egentlig ved at det er for mange «kokker» som har makt til at man kan endre dette.

  Men fortvil ikke. Om noen år. Før vi aner det. Er det solcellepanel i de fleste biler over hele verden. Det vil kunne bedre dette betraktlelig. Bortsett kanskje i Bergen hvor det regner en del….?
  Ja på tide du har et kurs i Italia slik at noen av leserne kan komme og få seg en sommerjobb

  Ps
  Fremdeles tilhenger av Kongehuset ?

 31. Det hele kokker ned til at vi i Norge som er en liten mygg på verdenskartet skal være bedrevitere og redde verden som alltid.

 32. Det er en interessant observasjon – og et mulig svakhetstegn – at i denne endeløse kommentarrekken overveiende basert på «faktasynsing», så befinner det seg kun herrer? Kanskje fruer og frøkner allerede har forstått at elbil ikke er noe annet en en _mulig fornuftig overgang på vei mot en forløsende teknologi? Tipper det er noe av årsaken.

  Istedenfor å tørrprate her, hvorfor bygger vi ikke heller verdens raskest og mest avanserte trikkelinje til for eks Fornebo, «style Elon Musk» med farkoster som flyter på magneter eller noe sånt? Hente inn alt som er av gode ingeniører fra her og der, og sette i gang? Man kunne se det som en moralsk manøver å reinvestere oljeinntekter i slike prosjekter uten skjeling til økonomien og ROI. Det måtte da være det perfekte prosjekt for Steigan.no å kjøre frem som en faneprosjekt der man både anvender «kommunistiske» regnestykker mens man samtidig redder verden.

  • Jeg er mann og har skrevet i en kommentar over her at den batteridrevne el-bilen ikke representerer noe nytt under solen. Den er nok kun en erstatning til brennstoffbilen, inntil oppfinnere har satt sammen et helt nytt konsept, som ikke vil være belastet med samme grad av ekstern energitilførsel. Det kan muligens høres utrolig ut, men det pågår forskning på et slikt lukket system, som fungerer.

 33. Hei Pål,
  Jeg synes det er viktig at du tar opp dette, men jeg har et par innspill til innlegget ditt:

  1. Det er viktig å huske at det også brukes store mengder strøm til å raffinere bensin. Det brukes blant annet energi til å hente opp olje, frakte den til et raffineri og på å frakte det ferdige produktet til bensinstasjonen. Dersom elbilens energi kommer fra kull, så kommer bensinbilens energi fra en like stor mengde kull, og i tillegg fra olje.

  2. En elbil har potensiale til å bli helt utslippsfri i bruk, det vil aldri en bensin- eller dieselbil kunne bli. Det er viktig at vi utvikler elbilteknologien samtidig som vi jobber for at større deler av verdens strømproduksjon skal komme fra fornybare kilder. Vi kan ikke vente med å lage elbiler til all verdens strøm kommer fra fornybare kilder.

  Hilsen Stian (som jobber i strømbransjen)

 34. Ikke bare elbiler – men og vind og sol.. Her er det noen utrolig artige regnestykker – om de er riktige..

  Energy analyst David Wells has calculated that replacing 160,000 teraWatt-hours of total global energy consumption with wind would require 183,400,000 turbines needing roughly: 461,000,000,000 tons of steel for the towers; 460,00,000,000 tons of steel and concrete for the foundations; 59,000,000,000 tons of copper, steel and alloys for the turbines; 738,000,000 tons of neodymium for turbine magnets; 14,700,000,000 tons of steel and complex composite materials for the nacelles; 11,000,000,000 tons of complex petroleum-based composites for the rotors; and massive quantities of other raw materials – all of which must be mined, processed, manufactured into finished products and shipped around the world.

  Assuming 25 acres per turbine, the turbines would require 4,585,000,000 acres (1,855,500,000 hectares) – 1.3 times the land area of North America! Wells adds: Shipping just the iron ore to build the turbines would require nearly 3 million voyages in huge ships that would consume 13 billion tons of bunker fuel (heavy oil) in the process. And converting that ore to iron and steel would require 473 billion tons of coking coal, demanding another 1.2 million sea voyages, consuming another 6 billion tons of bunker fuel.

  https://wattsupwiththat.com/2017/07/05/monumental-unsustainable-environmental-impacts/

 35. Morsomt har det vært, og lese (90 !) innlegg fra (tidligere?) oljeindustrimotstandere på v. sida ( Jeg trodde i utgangspunktet artikkelen til Steigan var trolling) her i denne stille sommer-«varme» ferietiden. Nå altså elektrisk drift-motstandere.
  Nå har vi altså mulighet til å redusere en oljeforurensning som har plaget oss i tiår etter tiår. Og få rimeligere biler med enklere vedlikehold ( Ingen eksospotte-reparasjon , ingen oljelekkasjer). Og drivstoff som kan fremstilles fornybart delvis i de enkelte nasjoner. At elektrisk drift er mindre energikrevende er sant, selv om noen synes det er trist; – og og at vi heller burde bruke føttene, eller sitte mer stille med fingern i nesa og tenke at alt var bedre føriræva.
  Men det blir nok ikke slutt på hverken sol/Hydrogen eller vind i vår (menneskenes) tid.
  Og om det skulle bli; og strømmen bli for dyr slik at bare rike («») kunne kjøre elektrisk, i vår markedsprisings-økonomi, ville vi nok ( På steigan.no / v.sida ?) få protester på dette også.
  Staten måtte/skulle inn og skattelegge & subsidiere slik at alle «fikk råd». ( Om det ikke ville det blir mer energi/velstand, ville det ihvertfall bli mye byråkrati i fordeling & politikk. )
  Og med skattelegging av disse uproduktive byråkratene, ville staten ( og dermed også vi?) bli voldsomr rike, ( – på tall/penger om ikke annet.)

  Men gøy har det vært. Amish- folket har virkelig fått en konkurrent.

  • Dersom vi analyserer dette med privatbil litt mer alvorlig, tror jeg ikke man forulemper fremtiden ved å hevde at bilen, i en eller annen form/konstruksjon, har kommet for å bli.

   Bilen har gitt mennesket en individuell frihet til å organisere sitt liv slik at det kan tilpasses en moderne teknologisk verden. Å miste denne mobiliteten vil i praksis si at samfunnet reverseres tilbake til sen jernalder.

   Politisk vil det være dødfødt å gå inn for å avvikle privatbilen. Det vil være politisk selvmord. En helt annen ting er det å utvikle biler som er rimeligere å eie og samtidig miljøvennlige. På dette området har industrien en utfordring.

   • Eller man begynner å ta i bruk luftrommet med lett manøvrerbare svevefartøyer som bruker motorer laget av magneter og jern og med sirkulerende elektroner rundt magnetfeltlinjer. Da kan man tilogmed ha motorene i skoene.

    • Har lest dine svært like og lite utfyllende kommentarer her, Terje, og er usikker på om du prøver å være morsom, eller bare ikke kan så mye om fysikk og energiteknologi. Det forskes masse på all mulig og ikke mulig energiteknologi, men det er bare de beste vi hører mye om.

     Elektroner er ikke noe som bare sirkulerer av seg selv, det er det vi bruker strøm til, for å få elektroner til å sirkulere 🙂 Det du beskriver er derfor kun teknisk sett mulig med superledere, og det virker som det er de du baserer forslaget ditt på, etter som de også svever over magneter, og dermed muliggjør svevebiler.

     Problemet er bare at superledere kun fungerer godt ved ekstremt lave temperaturer, vi snakker hundre minusgrader oftest. Å holde en slik temperatur over tid koster enorme mengder energi.

     For 5 år siden da jeg studerte det på Blindern og hadde prosjekt om det, så hadde man lite tro på å finne opp en god nok superleder, fordi de som virker ved litt høyere temperaturer alltid blir samtidig dårligere fordi de samme egenskapene som gir gode superledere også senker temperaturen de virker ved, dette er ren fysikk og vanskelig å gjøre noe med.

     Såklart forskes dette likevel masse på, og jeg håper jeg tar feil , men selv om det lykkes, så inneholder disse materialene også dyre og sjeldne grunnstoffer og vil koste mye å produsere og vedlikeholde.

     Det er en grunn til at solceller, batterier og hydrogenteknologi er det som er mest i fokus for tida, de må forbedres de også, men de er hvertfall mulig å bruke til en viss grad allerede nå, i motsetning til det du nevner.

 36. Hvordan får man 8 mrd mennesker som forventer å leve med samme standard som vi er hjernevasket til å tro vi MÅ ha for å overleve, til å gå tilbake til et enkelt liv? Fornøyd med mat, klær og tak over hodet? Sier seg selv at det er utopi. Kansje hvis det hadde kommet en gigantisk solstorm og satt all den «flotte» teknologien ut av spill, for godt? Faktum er at vi kun trenger det aller mest nødvendige for å leve, og at materielle ting ikke kan gi deg virkelig lykke. Hadde mer enn 1% av jordas befolkning forstått det hadde det kansje hjulpet. Og som et apropos. Hvor mye forurensning er det av totalen som kommer fra privatfolk kontra militær forurensning. Er det virkelig noen som tror usa og russland, kina, el organisasjoner som Nato ikke forurenser? Men det prater vi ikke om

 37. Intressant debatt. För 10-15 år sedan var det Etanol som skulle ersätta bensin, nu verkar det vara på väg bort. Hur många miljarder som detta kostat enbart i Sverige är det nog ingen som vet.
  Bara det faktum att i Sverige infördes krav på att alla bensinstationer måste sälja Etanol eller motsvarande, en enorm kostnad, ledde till att tusentals, framför allt i glesbygd försvann. När sedan subventionerna av nya etanolbilar togs bort för något år sedan sjönk försäljning drastiskt. Dessutom finns det varken mark eller skog nog för att tillverka etanolen.

  Sol och vind är nog bra, men finns än så länge bara kvar på marknaden tack vara gigantiska skattesubventioner.
  Nu är det elbilar som ska frälsa oss. Oavsett om den är renare eller inte, energieffektivare eller inte, så ryms inte massbilismen på jorden. Varken resursmässigt eller ytmässigt.

 38. Her tar du faktisk feil, da du ikke regner inn hele regnskapet.. Tror du virkelig at bensinen produserer seg selv?
  Liker · Svar · 6 min
  Manage
  Richard Renstrøm
  Richard Renstrøm Det kreves ca. 1,5 kwh med kullkraft å produsere en liter med bensin. I en liter bensin er det rundt 9 kwh med energi. En bil som forbruker 0,6 liter på mila, forbruker da ca. 7 kwh med energi pr. mil..

  Min Nissan Leaf forbruker 1,5 kwh pr. mil. Altså like mye energi som brukes for å produsere en liter med bensin. I tillegg kommer oljeutvinning, lagring og transport

 39. Men hva er alternativet da? Skal vi slå oss til ro med hybridteknologien og si at det var det beste vi klarte? Istedenfor å tenke at hvis vi utvikler elbilteknologien nå, så for transformeringen av elektrisitetsproduksjonen skje over tid?

 40. Steigan banner i kirken. Og det er bra. Vi trenger alternative stemmer. Det han sier er tankevekkende. For øvrig har han mindre peiling på gamle biler. Bilfolk flest ser at den gassbilen er fra første og ikke annen, verdenskrig. Egentlig mindre viktig. Mer viktig: Er Tesla miljøvennlig når den indirekte går på atomkraft? For ikke å nevne den forurensende produksjonen – særlig batteriproduksjonen. Første verdenskrig, ja. Det var den gang Oslo kommune hadde søppelbiler som var elektriske. Nå har de søppelbiler som går på biogass.

  • Aldri er det så galt at det ikke er godt for noe: Biogassen er fra byens kloakk…. Og før i tiden ble møkka fra byens bøtte- og klaskedoer tørket og solgt til bøndene som gjødsel («pudrett»). Dagens møkk er for full av uhumskheter til at det går lenger (tungmetaller, medisiner, e-stoffer).
   Ellers var det et nytt innlegg idag om bilbruk som var ytterst leseverdig. Steigan har reist kjerringa igjen! 😉

 41. 115 kommentarer, and still counting, og deriblant raust med skråsikkerhet på at nettopp det energiregnestykket man selv legger frem er det korrekte.

  Alle modellene kan neppe være korrekte samtidig, så dette er et felt der en tungt vitenskapelig basert og konsensusskapende fasit så langt befinner seg ute av syne. Når ting faktisk er så opplagt sånn eller slik som de fleste synsere synes å synse, pleier det ikke å bli synset så mye i det hele tatt, for nesten ingen gidder å påpeke eller dvele ved det alle er enige om. Slike ting utgjør det vi tenker på som virkelighetens rammeverk, det er som at sola står opp om morran, og det hver eneste jævla morra; interessant nok som heliosentrisk fenomen betraktet, men ikke noe folk diskuterer om er tilfelle eller ikke.* (Se digresjon)

  At noe kan generere såpass mange ulike og gjensidig utelukkende tolkninger og forklaringsmodeller som herværende tema (forsøksvis komplett energiregnestykke for menneskelig aktivitet på jorda), betyr at saken ikke er opplagt eller avgjort. Da kommer all form for skråsikkerhet og belærende formuleringer fra de ulike betraktningsmåter i et noget merkelig lys.

  Akkurat det samme fenomenet kan observeres ifbm. klimadebatten, som jo også er nært knyttet til og delvis overlappende med energiregnestykket: Ingen fasit og bøttvis med kraftfull og selvsikker synsing.

  ⒶFs proporsjonalitetsprinsipp for diskusjoner på internet:

  «Lengden på umulig bevisføring og graden av malplassert selvfølgelighet bevisene fremføres med er omvendt proporsjonal med mengden av entydige observasjoner og vitenskapelig konsensus.»

  Men stå på, folkens, dette er jo topp underholdning! 😀

  *(Glem flat earth-folka, de gjelds ikke. Det går en grense gjennom tilværelsen, og den går ved troen på en flat jord som universets absolutte sentrum og en sol og en måne som er omtrent jevnstore og like langt unna – i 2017. Det ryker en liten sikring under topplokket her hver gang jeg tenker på at denne forestillingen faktisk er veldig utbredt, og at den nå er inne i en gullalder der den får nye tilhengere i et tempo som dverger veksten i antallet steigan.no-lesere, for eksempel. Det er sikkert mange pene, anstendige mennesker her inne som aldri har skitnet til hodet sitt med å bruke litt tid på å se nærmere på hva som er essensen i de største og mest altomfattende av de mest populære konspirasjonsteoriene, og derfor ikke er klar over at antallet folk som tror på flat earth, samt antallet artikler og videoer om saken, er enormt. Men jeg garanterer: Flat earth er utrolig svære greier. Jeg fleiper ikke nå, dessverre. De som fremdeles måtte ha ambisjoner om å redde menneskene fra seg selv har et langt lerret å bleke.)

 42. Mange er ikke klar over at vi muligens står foran en liten revolusjon i produksjon av strøm i løpet av de neste 10 årene.

  Det er minst to forskningsmiljø som har startet teknologiverifikasjon for å kunne produsere en kommersiell fusjonsreaktor før 2030 (de sier i løpet av 10 år, så jeg tar litt hardt i). De sier at dette kan gjøres på grunn av en dramatisk forbedring av magnetteknologien de siste årene. Det er snakk om en reaktor der kjernen er på størrelse med et lite soverom. Mindre enn 10 kubikkmeter.

  Og så har vi de som utvikler atomreaktorer basert på flytende salt. Man unngår bevisst de katastrofalt dyre høytrykksreaktorene. Antallet prosjekter er større en man skulle tro og det foregår for det meste i det stille.

  Teknologien ble demonstrert i Oak Ridge laboratoriet i første halvdel av 70-tallet. Det sies at India og Kina har kjøpt teknologien og bruker den som start for egen utvikling av denne typen reaktorer.

  Man ser for seg to salt-teknologier. En relativt lavtemperatur basert på klorforbindelser (opp til 600 grader) som kan lages nå basert på kjent teknologi. Og så er det de som baseres på litium. Hvis jeg har skjønt alt rett så kan temperaturen økes opp til tl 1500 – 2000 grader. Fusjonsreaktorer forventer å bruke samme saltblanding, men med en annen litium-isotop.

  Man forventer at disse reaktorene vil produsere strøm til halv pris av kull. Og de kan være sentrum i industri-klynger som trenger billig varme. DVS varme-kjemi. f.eks. produksjon av gjødsel, sement, metaller, etc.

  Problemet for oss kan være at vi ikke skjønner at dette vil endre det industrielle landskapet og vi trenger forskningsmiljøer som ser på disse reaktorypene slik at vi har grunnlag for å ta besluttninger når den tid kommer. Eller kanskje produsere disse selv. Offshore-industrien skal ikke ha noe problem med å produsere disse industrielt.

 43. En ting du ikke nevner, er den psykologiske effekten av at folk selges «grønne» biler eller til og med biler som er «nullutslipp». Dette tror jeg forbrukeren vil ta ut gjennom å kjøre mer bil. Denne effekten prater ingen om. Man bare går ut ifra at alle automatisk begrenser unødvendig kjøring, selv om man tar vekk insentivet for dette gjennom propagandaen om elbilen som skal redde verden.

 44. Tror artikelforfatteren bør:
  1. Finne ut hvor uttrykket :»get a horse» ble bruk, og i hvilken sammenheng.

  2. Finne ut hvor mye energi man bruker på å pumpe opp olje, frakte oljen + frakt for korrekt blanding for rafinering, rafinering, og frakt av sluttproduktet til biler.

  Elbiler er det beste alternativet uansett.
  Men, for noen er forandringer så skremmede at de roper :»get a horse».

  • Finn en måte å gjøre lysbølger koherente på. Disse lysbølgene kan f.eks. bruker til å drive varmekraftverk ved å varme opp vann.

 45. I Norge ville alle biler brukt ca. 5% av den fornybar strøm vi produserer.
  Norge ha flere biler enn gjennomsnittet i verden. Ser ut til at denne artikkelen har blåst opp tallene globalt, for at de skal bli mest mulig uangripelige.
  Det å dekke strømforbruket til elbiler blir nok mye enklere enn det som fremstilles her.
  Tror at det ville bli dekket ved at man satte opp solceller på alt som har med olje å gjøre. Eller så kunne man slutte å bruke strøm på å rafinere diesel og bensin….

  https://www.ostlendingen.no/debatt/bil/politi/nar-foleri-trumfer-fakta-om-elbil/o/5-69-468139

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.