Mot Dag AS er i gang for alvor

0

Aksjekampanjen for Mot Dag AS innbrakte over en million kroner fra over 240 aksjonærer i løpet av en måned. Det er meget pent, og en milepæl av svært stor betydning. Som initiativtaker er jeg naturligvis svært takknemlig for både tillit og viktige bidrag til dette prosjektet. Nå er vi et kollektiv. Det føles veldig godt.

Nå kan vi gå videre i neste fase og være sikre på å nå de første målene våre. Vi klarer å administrere selskapet og få på plass alt som er av regnskapsrutiner, arkivering og annet, samt å gjøre en del grep for å nylansere nettportalen til høsten.

Vi kommer tilbake med en presentasjon av neste fase i løpet av sommeren. Her vil jeg bare legge fram noen tanker som jeg også har presentert for de nye aksjonærene.

1. En ny dataløsning og et nytt design<

steigan.no inneholder over 4000 artikler og annet innhold som heldigvis er merket slik at vi kan ta det med oss over på den nye plattformen. Designet i den nye versjonen vil bære preg av å være en fullblods mediekanal. steigan.no har det siste året ligget et sted mellom blogg og nettmagasin. Nå tar vi skrittet vekk fra bloggen og får en utforming som i en helt annen grad er organisert rundt innholdet. Det betyr at det vil bli egne sider for innenriks, utenriks, økonomi, faglig, miljø, debatt osv. Og vi lager egen webTV og podcast.
Vi er også nødt til å bygge inn mye mer sikkerhet i den nye versjonen enn det vi har i dag, samt gode systemer for back-up og vedlikehold.

En god del av den kapitalen vi har klart å reise vil gå med til å skape disse løsningene. Det vil være en viktig investering for framtida.

2. Flere skribenter

Vi er i gang med å invitere flere skribenter til å bli mer eller mindre faste bidragsytere til mediekanalen. De vil få sin egen teig hos oss, og de vil være en del av et skribentkollektiv i en eller annen form. En tanke har hele tida vært å skape et frirom for systemkritiske skribenter og en annen tanke er å lære opp mange nye, både unge og gamle, i denne formen for kritisk og uavhengig skriving og publisering – en slags skole i nettpublisering. Nå som vi er nesten et kvart tusen kolleger i Mot Dag, finnes det sikkert mange ideer, kontakter, forslag og kompetanser som vil komme til nytte.

3. Kortsiktige mål

steigan.no har hele tida hatt som motto å strekke seg etter det nesten umulige. Samtidig har det hele tida vært viktig å sette opp kortsiktige mål og gjennomføre dem. Det har gått over all forventning.

Mot Dag skal bli førstevalget på mediefronten for titusener av folk og vi skal spille en viktig rolle i kampen mot krigen og mot den globaliserte kapitalismen. Men vi oppnår ikke alt fra start.

Slik jeg ser det er det seks områder der Mot Dag/steigan.no skal virkelig gjøre vei i vellinga, som mora mi sa, og det er:

a) Å bli Norges definitivt ledende på kritisk utenrikskommentar og analyse. Der er grunnlaget lagt, men vi må forbedre oss på dekning av Latin-Amerika, Afrika og Eurasia.

b) Å bli ledende på miljøanalyse, inkludert løsningsdiskusjoner. Vi har begynt, men har et godt stykke igjen.

c) Å spille en viktig rolle i analyse og kritikk av dagens kapitalisme, inkludert diskusjoner om løsninger på kort og lang sikt. Dette arbeidet er også begynt, men det står mye igjen.

d) Å drive kritisk analyse av klassekampen i verden i dag, og spesielt i Europa og Norge, og særlig å øke innsikten i arbeiderklassens situasjon og diskutere hvordan arbeiderklassen og fagbevegelsen skal kjempe seg ut av den svake og defensive situasjonen vi står i dag. Bort sett fra analysedelen, er dette nesten helt blanke felt hos oss, men på den andre sida har vi ingen konkurrenter.

e) Kampen mot krigen, kampen for nasjonal sjølråderett, internasjonal solidaritet, kampen mot korporasjonenes ideologiske hegemoni, kampen for sannhet, for demokrati og for virkelig solidaritet. Dette er et bredt felt. Det har vært en spesialitet for steigan.no, men skal videreføres og styrkes. Vi skal utfordre makta og avsløre den, slik at folk ser hvordan de blir ført bak lyset.

f) Økonomi, penger og gjeld, dollarsystemet, profitt og profittrate, kapitalakkumulasjon, kriseteori. Her ville vi fort kunne bli ledende.

Det er mange områder vi bør bli gode på etter hvert. En stor svakhet i steigan,no til nå har vært manglende dekning og drøfting av kvinnespørsmål, kvinneundertrykking og kvinnekamp. Det er mange dyktige kvinner blant oss. Vi må sikre oss skribenter som kan skrive bra om dette.

Vi må også dekke fiskerispørsmål, landbruk, kunst og kultur og så videre. Det får komme etter hvert. Noe vil bli løst ved å få inn de riktige skribentene og noe vil modne etter hvert. Jeg tror det er bedre å være virkelig gode på det vi kan, enn å være sånn middels over et bredt felt.

Og vi skal alltid dokumentere, være grundige og etterrettelige.

Vi diskuterer hvordan vi også skal kombinere nettpublisering med publisering på papir. En gjeng unge entusiaster er i gang med å forme ”web-kringkastinga” vår. Alt dette vil vi komme tilbake til svært konkret.

steigan.no er blitt lastet ned i nesten alle verdens land. Totalt er den lastet ned minst én gang i 210 land og områder i verden. Så vidt jeg kan se er det bare Tsjad og Den sentralafrikanske republikk som ikke står på lista. Artiklene er oversatt til sju andre språk. Vi har også at samarbeid med skribenter i andre land. Den nye nettkanalen bør kunne bli viktig i hele Skandinavia og ha partnere på alle kontinenter.

4. Finansiering

Aksjekapitalen blir fort borte hvis vi ikke sikrer løpende inntekter. Vi ønsker ikke å ha en betalingsmur, og vi vil være veldig selektive på annonser. Vi får neppe statsstøtte, hvis vi måtte ønske det. Dermed gjenstår det gaver, faste støttebeløp, tilfeldige støttebeløp og klikkbetaling (Vips).

Vi skal ganske snart lansere en abonnementskampanje. Da vil vi fortelle mer om alt dette. Og før det skal vi ha på plass en nettbasert løsning der man veldig lett kan tegne seg for regelmessige bidrag.

Vårt foreløpige budsjett for de to første driftsårene tilsier at vi vil klare å levere det vi lover hvis halvparten av våre 3200 abonnenter betaler i snitt 100 kr per måned, altså 1,9 millioner. Da vil vi ha en lønnsom drift og muskler til å satse videre. Tallet på abonnenter vil antakelig kunne komme opp i 5000 innen utgangen av året. Klarer vi da å få halvparten til å bidra med 100 kroner i måneden, vil vi ha 3 millioner. Da vil vi klare å drifte webTV, podcast, nettavis og mye annet.

De som tegner seg som støttespillere bør få noen fordeler i form av invitasjoner til arrangementer, spesialtilbud osv. Jeg vil forslå for generalforsamlinga at støttespillerne få en egen representant i styret.

De ensrettede mediene og de kritiske situasjonene i dagens verden understreker hvor viktig det er å gjøre det vi nå er i gang med.

Klarer vi det? Det er ganske vanskelig, men jeg er overbevist om at med det grunnlaget som nå er lagt, vil vi klare det.

 

Pål Steigan, redaktør

Forrige artikkel– Ingen jihadister i våre gater
Neste artikkelNorges forkjærlighet for al-Qaida
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).