– Ingen jihadister i våre gater

20
Ekstreme islamister jobber for å innføre sharia i Storbritannia

Det finnes ingen krig mot terror. Derfor kan den heller ikke vinnes. Dette skriver riksbibliotekar Aslak Sira Myhre i et leserinnlegg på Dagsavisens Nye Meninger. Myhre skriver videre:

Det finnes ingen krig mot terror, rett og slett fordi det ikke finnes noe terrorland, eller noen terrorstyrke å krige mot eller vinne over. Terroren er løst organisert i hemmelige celler og den er ideologisk motivert. Religiøst og politisk. Men om troen på at kampen kan vinnes som en tradisjonell krig, er en del av høyresidas blindsone i møtet med jihadistisk terror, så er den ideologiske motivasjonen for jihadistisk terror venstresidas. Økonomisk ulikhet, fattigdom og rasisme er terrorens bakteppe. Det har venstresida hatt rett i hele tida. På lengre sikt kan ikke terroren bekjempes uten at disse ødeleggende kreftene bekjempes. Men noen spiller foran dette bakteppet. Noen rekrutterer og propaganderer terrorens mørke hat og menneskefiendtlige ideologi.

tter at Anders Behring Breivik myrda barn på Utøya i guds og høyreekstremismens navn, kjempa jeg og mange med meg for at terroristens udåd ikke skulle forstås som en enkel, gal manns handlinger, men et uttrykk for en voldelig ideologi. Nå påhviler det oss å forstå den jihadistiske terroren på samme måte, og stille de samme kravene her. Unge menn som myrder med kniver, biler, bomber eller gevær i Allahs navn er en del av en voldelig, ideologisk bevegelse. De er ikke bare produkter av sin oppvekst, sine omgivelser, sin psyke eller verdensordenen. Idet de stikker kniven i brystet på tilfeldige mennesker i Londons gater, eller sprenger seg i lufta på en rockekonsert, er de kriminelle, terrorister og våpendragere for ekstremisme. Og bak dem står det ideologer og propagandister. Disse propagandistene må bekjempes med samme styrke som forsøkene på å organisere nynazistiske bevegelser har blitt bekjempa. «Ingen nazister i våre gater» må bli til «ingen jihadister i våre gater». Og mobiliseringen kan ikke ledes av islamofobe, rasister og høyreekstreme, men må om de skal lykkes komme fra breie folkebevegelser, fra muslimer og minoriteter og fra venstresida.

Den tidligere lederen av Rød Valgallianse har dermed «satt halen på katten» i en grad som få av hans partifeller har evnet å gjøre. Det skal bli interessant å se om han får noen respons.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. Økonomisk ulikhet, fattigdom og rasisme er terrorens bakteppe.

  Dette er ingen forklaring på terror, fordi folk i årtusener har vært vant til å leve under slike forhold uten å ha tydd terror. Det er heller ingen grunn til å ty til terror.

  Denne forklaringen er i «beste» fall en dekkforklaring for andre motiver for terror, f.eks. knuse og ødelegge og drepe hellig liv, for å bli kvitt Gud. Psykologiprofessorer, psykologer, tildels psykiatere m/fjertefølje og ormeyngel står bak slike ting, og de er åndsparasitter og bruker løgn som metode.

 2. Jeg mener Aslak Sira Myhre grovt undervurderer den betydningen krigene i Mdt-Østen og Vestens innblanding i dem, med våpenleveranser, tilstedeværelse og bombing, har både for terrorismens ideologer og ledere og for undersåttene som lar seg rekruttere. Det er nødvendig med mobilisering mot denne voldsideologien i Europa og ellers. I håp om å kunne stoppe rekrutteringen av terrorvillige innbyggere. Men tilførselen av terrorister vil ikke stoppe før opinionen har tvunget NATO til å erstatte sin nåværende innblanding og sitt kriminelle geopolitiske spill med normalt nasjonalt samkvem. Og heller ikke det er nødvendigvis nok. Det systemet i Vesten som tillatter billionærene å gjøre hva de vil i internasjonal økonomi, og som har åpnet opp for ubegrensa korrupsjon og bestikkelser, er en vesentlg årsak til politikken Vesten fører. De vil fortsette å legge grunnlaget for ekspansjon for sine økonomiske intresser hvor som helst i verden, slik George Soros har gjort og gjør.

  • Jeg vil tro han er helt klar over betydningen av krigene i Midtøsten og Vestens meget aktive deltagelse i disse. Så spørsmålet er kanskje heller hvorfor denne selvsensuren fra Sira Myhre når det gjelder dette temaet?

 3. Det finnes ingen terror land? Hva med USA, Israel og Saudi-Arabia – for å nevne noen?

  Det er ikke nødvendigvis slik at terror må bekjempes med full skala krig mot noe land, men det må føres en verbal krig mot mange sentrale politikere og deres sammensvorne i mange land.

 4. Og den er nødt til å komme fra venstre-siden? Aslak er Riksbibliotekar (finnes den tittelen fremdeles?) og burde ha vett til å legge politikken på hylla.

 5. Siden Jihadismen har vært et slags erstatsningsproletariat for den norske «venstresida» helt siden Afghanistankomiteens og Khomeinirevolusjonens dager,og faktisk helt opp til Syriakrigen,er jo Riksbibliotekarens innspill som å halte etter virkeligheten på krykker og i demens.
  Blir det nå sånn som i Stalintiden at vi som har sagt fra om dette for 15 år siden skal rehabiliteres?

 6. Jeg mener det er huller i Riksbiblitekarens kunnskaper. Kalifatet (kontroll over territorium) er for islamistene en nødvendig fase på veien mot akopalysmen de ønsker å fremskynde.

  Bin Ladens terrorisme var kun en forløper for kalifatet, en fase i en prosess.

  «Bin Laden viewed his terrorism as a prologue to a caliphate he did not expect to see in his lifetime. His organization was flexible, operating as a geographically diffuse network of autonomous cells. The Islamic State, by contrast, requires territory to remain legitimate, and a top-down structure to rule it. (Its bureaucracy is divided into civil and military arms, and its territory into provinces.)»

  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/

 7. Det var lett å gå etter synlege nynazistar med symbol og bombejakker på nittitalet – dei ønskte å syne kven dei var og kva dei sto for. Ikkje store problemet å halde dei borte frå gata. Jihadistane opererer usynleg og held seg inne med vanlege folk. Dei opererer truleg så usynleg til vanleg at det er lett å tenkje seg at ei støttemarkering der «vanlege» muslimar er inviterte til å ta avstand kan romme ein og annan «moldvarp» ingen vil leggje merke til.

 8. Takk til Ludvig for artikkelen i Atlantic som retter mye kritikk mot elitens uforstand i USA. Denne kritikken er også gyldig for Norge.
  Artikkelen hevder: «But the religion preached by its most ardent fellows derives from coherent and even LEARNED INTERPRETATIONS OF ISLAM.»
  Helt riktig. Vi snakker da her om en teologisk historisk retning innen Islam,Ibn Taymiah,Wahhabi,Hassan al Banna,Sayyed Qutb,etc
  I ånd av krigsfilosof Sun Zi: forutsetningen for å vinne en krig er et dyptgående studium av fienden.
  Det har aldri pågått noe sånt i Norge. Og på «venstresida»: den mest uvitende romantikk om de teologiske røttene til terrorismen. Det er et fullstendig ukjent territorium i Norge. Og terroristisk Islam kommer aldri i verden til å bli nedkjempet før man har forstått den religiøse gudshengivelse som ligger bak. Altså en tankeretning innen Islamsk teologi og eskatologi.

  • Det er ingen gudshengivelse som ligger bak terroristisk Islam. Det djevelhengivelse, og det er bare djevelens metoder som beyttes, og hvor mange av tilhengerne tror at det er Gud de følge siden djevelen og hans medsammensvorne åndsparasitter, f.eks. psykologer med klonende professorer og ormeyngel får «troende» til å tro at djevler (åndsparasitter) er hellige Herrer, engler og mennesker fordi de ligner hva de stjeler.

   De får også mange til å tro at hellige, f.eks. kristne, er djevler, og kaller dem vantro og går inn for å drepe dem. Slike løgner spres over hele verden i dag, og ondskapens hær, uansett hvilken religion de påstår å tilhøre, holder på med å utrydde hellig liv over hele kloden, både mennesker, dyr og fugler. Deres onde atferd vil kunne ødelegge hele jorda og mer til.

   • ‘Gudshengivelse’ og ‘djevelhengivelse’ er bare to sider av samme sak. Så lenge man er med på at disse begrepene er reelle, sammen med ord du bruker som ‘hellig’, ‘troende’, ‘engler’ etc. så vil slaget være tapt. Slaget mot terror vinnes ikke uten at man først vinner slaget mot religionene. Det er det som er saken her. Kristendommen har etter krigen heldigvis løpt ut i sanden og det er nå under 50% (i Norge) som tror at det finnes en gud. Men nå er altså muslimene kommet på banen. I 600 år, frem til slutten av 1. verdenskrig var verdens muslimer samlet i det Osmanske riket med hovedsete i det som idag er Tyrkia. I denne tiden holdt de på med det de er best til, nemlig å sloss seg imellom. Klan mot klan. Sunni mot shia. Salafister mot Wahhabister. Alt i ‘allahs’ og ‘profetens’ navn selvfølgelig. Men forskjellen fra nå er at de den gang ikke plaget andre enn hverandre. Da India ble fritt fre det Britiske imperiet i 1947 så var en av forutsetningene at kastesystemet skulle avvikles. Det ble også innført lover mot det. Likevel lever kastesystemet idag i beste velgående takket være hinduismen som det er en del av. Fra bramirer til kasteløse arver man sin samfunnsposisjon gjennom religiøst påtrykk. India er et eksempel på skammelig tvungen klasseforskjell og et land som har flere dollarmillionærer enn USA. Men hjelpe sine egne? Å nei!
    Før det innføres lover som forbyr muslimske foreldre å indoktrinere sine barn i islams lære vil denne form for religiøs terrorisme fortsette.

    • Etter min mening er det ikke religion som er det store problemet, men enhver ideologi – religiøs eller ikke-religiøs – som undergraver de grunnleggende menneskerettighetene og nedvurderer naturens verdi og vår totale avhengighet av økosystemet.

     Selvfølgelig er IS-ideologien destruktiv og skremmende, og det samme er enkelte andre typer religiøs ekstremisme som undergraver menneskeverdet (i alle fall til alle dem utenfor gruppen) og gir blaffen i naturen.

     Men jeg blir også skremt av enkelte ateistiske strømninger i samfunnet vårt i dag, som åpent omtaler menneskerettigheter som «ulogiske» og «illusoriske», som argumenterer for at individers verdi og rettigheter bør gis utfra intelligensnivå og nytteverdi for samfunnet, og som argumenterer for et sorteringssamfunn, der man «befrir» de ikke fullt ut førlige fra å leve «mindreverdige» liv med «lavere livskvalitet». Foreløpig er dette skrivebordsideologi, men jeg har liten lyst til å se den implementert i samfunnet. Den gir ubehagelige assosiasjoner til ting vi har sett før.

     • INK: De to første avsnittene i innlegget ditt er jeg helt enig i. Men at du skulle bli skremt av ‘ateistiske strømninger’ forundrer meg. Særlig når vi vet all den jævelskap forskjellige religioner har gjort og gjør i fortid og nåtid. Det være seg i den kristne guds, allahs eller javehs navn. (Alle tre gjør krav på å være allmektige). Det gå ikke frem hvilke menneskerettigheter du spesielt sikter til, men det kan tyde på at du er imot selvbestemt abort. Jeg trodde faktisk det var en menneskerett. På samme måte som jeg ville tro de fleste kvinner (og menn) har et inderlig ønske om å sette til verden en 100% frisk Homo Sapiens. Noe faktisk ingen har lov til å bebreide dem.

     • Tror man at all religion er menneskeskapte illusjoner og innbildninger som er helt uten rot i virkeligheten, da har man ennå svært mye å lære.

      Djevelen og hans kumpaner, f.eks. psykologer og psykologiprofessorer og andre åndsparasitter vil alltid forsøke å infiltrere steder hvor de kan påvirke i egen ønsket retning.

      De gode og sanne religionene og utøvere vil utmerke seg ved at de tilføres ånd, kraft og livets og sannhetens gaver. Dårlige religioner og retninger vil være døde og utøverne også, uten liv og lyst og kraft. De siste kan ha en tendens til å ty til åndstyveri for å skaffe seg det de vil ha. Det kryr av åndsparasitter blant psykologer og deres klonende professorer, samt noen psykiatere m/fjertefølje og ormeyngel. Det viser at disse utfører djevelens verk.

    • Feil! Gudshengivelse og djevelhengivelse er ikke forskjellige sider av samme sak. Slaget mot terror vinnes ved at man vinner slaget ved å avsløre gal religion, dvs. den som djevelerklærer de sanne hellige og helliggjør de som utrydder hellig liv, altså Gud.

     Gudsutrydderne kjennetegnes ved at de massakrerer sivile; hellige massakrerer ingen i det hele tatt. Psykologiprofessorer og deres psykologer massakrerer også i fleng og knuser hellig liv, og mange psykiatere er ikke langt etter. Der finner man årsakene til problemene, nemlig blant disse satanistene.

     Fred får man ved å lære verdens mer eller mindre troende at Jesus er veien til livet. Normal prosedyre er derfor å addere troen på Jesus som Guds sønn til eksisterende religion som har fått eller ikke har fått befolkningen til Gud tidligere; da vil Kristus helligjøre disse religionene.

     Dessuten vil avsløring av fagfolk og parasitter som bygger sin fagkompetanse på løgner og vrangforestillinger og som forsøker å bli kvitt Gud ved å utrydde hellig liv, hjelpe på den almenne forstand og sannhet. Å avskaffe all religion vil bare kunne føre til at jorda blir ødelagt når Guds ånd blir fraværende på den.

     • Terje Henriksen: Du skjønner sikkert at at for en som er overbevist om at all religion er menneskeskapte illusjoner og innbildninger som er helt uten rot i virkeligheten, så er det fånyttes å gå inn i en diskusjon på de temaene du legger frem. Jeg har nevnt 2 (av mange) eksempler på grotesk religionsutøvelse, nemlig Oasmanerne og India. Du har ikke kommentert det, men jeg går ut fra at du ikke forsvarer det. Ellers er jo dette en avsporing av temaet muslimsk terrorisme der mitt anliggende er at så lenge en løgn får bestå som løgn så vil også følgene av løgnen bestå, nemlig terror.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.